Vaněk František

Kloubová spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 273933

Dátum: 11.04.1991

Autori: Chvojan Jan, Vaněk František, Vonášek František

MPK: F16D 3/16

Značky: kloubová, spojka

Montážní stavebnice, vhodná zejména pro konstrukci měřících elektrických přístrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265605

Dátum: 14.11.1989

Autori: Vaněk František, Krejčí Bohuslav, Cihlář Miroslav

MPK: G12B 9/02

Značky: zejména, měřicích, elektrických, stavebnice, konstrukcí, přístrojů, montážní, vhodná

Text:

...přepínače a středových výřezů dolního unášeče lg kartáčů přepínače, uspořádaného na protilehlé straně desky § tištěných spojů. Deska § tištěných spojů je spojena třetím upevňovacím zámkem gg s horním krytem l. Horní unášeč lg kartáčů přepínače a dolní unášeč lg kartáčů přepínače jsou jednak na svých k sobě přivrácených stranách opatřeny kruhovým osazením gł, otočně uloženým v kruhovém otvoru gg desky Q plošných spojů, jednak navzájem...

Kartáčová třírací příložka

Načítavanie...

Číslo patentu: 265431

Dátum: 13.10.1989

Autor: Vaněk František

MPK: B08B 1/00, A46B 7/04

Značky: príložka, třírací, kartáčová

Text:

...štětky v centrálne spleteném drátě do zápichu objĺmky se docílí jednoduchou technologií reprodukovatelnosti vlastností kartáčové stírací přĺložky, nebot kartáčová štětka v centrálně spleteném drátě je sériový výrobek s konstantními hodnotami, který je pro daný účel jen speciálně upraven. Vytvořenim odkapávacích kanálkü za kartáčovou štětkou se dosahuje účinného odvodu stírané kapaliny, jakož i vyššího účinku stírání, nebot jsou tak...

Zapojení teplotní kompenzace prvků napájených konstantním proudem

Načítavanie...

Číslo patentu: 261181

Dátum: 12.01.1989

Autor: Vaněk František

MPK: G01D 5/14

Značky: prvků, proudem, zapojení, kompenzace, konstantním, teplotní, napájených

Text:

...prvku je připojen mezi invertující vstup napájecího zesilovače l a druhý pól zdroje g referenčního napětí. Mezi výstup napájecího zesilovače l a druhý pól zdroje 3 referenčního napětí je připojen první dělič A napětí. Mezi první a druhý pôl zdroje 1 referenčního napětí je připojen druhý dělič § napětí. Výstupem zapojení je výstup prvního děliče A napětí proti výstupu druhého děliče § napětí.Kompenzovaný prvek na obr. 3 je připojen mezi výstup...

Statický snímač složek úhlu náklonu normály roviny od vertikály

Načítavanie...

Číslo patentu: 261118

Dátum: 12.01.1989

Autori: Okapal Jan, Pospíšil Karel, Vaněk František, Machala František

MPK: G01C 9/14

Značky: roviny, úhlu, vertikály, staticky, normály, náklonu, snímač, složek

Text:

...třemi dosedacími výstupky 7. - ~ i .Na pružné desce 1 jsou vhodnč umístěny tenzometry 9, 10, a to na vnitřním vetknutí pružné desky 1 tenzometry 9 a na vnějším vetknutí křemíkově pružné desky 1 tenzometry 10. Na křemíkové pružné desce 1 se však nejvíce osvedčilo vytvoření tenzometrů 9, 10 diťúzí, neboimplantováním.Na obr. 2 je znázorněno optimální rozmístění tenzometrů 9, 10 na pružné desce 1 v ose x a v ose y. Například na křemíkové...

Zapojení zesilovače a zdroje konstantního proudu pro tenzometrické polomůstky

Načítavanie...

Číslo patentu: 259925

Dátum: 15.11.1988

Autori: Pospíšil Karel, Vaněk František, Machala František

MPK: G01L 1/22

Značky: zapojení, tenzometrické, zesilovače, konstantního, zdroje, polomůstky, proudu

Text:

...snímače ze dvou tenzometrů, pouze se třemi vývody, což se projevuje v menších rozměrech snímače i svorkovnice a významné úspoře spojovacích přívodů resp. kabelů.Zařazení izolačního zdroje konstantního proudu, jak mezi výstup operačního zesilovače a výstupní proudovou svorku, tak mezi výstup napětového sledovače a výstupní proudovou svorku,umožňuje paralelní připojení libovolného počtu tenzometrických snímačů u zapojení podle vynálezu...

Čtyřpolohový plunžropistový mechanismus výměny nástrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258768

Dátum: 16.09.1988

Autor: Vaněk František

MPK: B23Q 7/00

Značky: nástrojů, výměny, plunžropistový, čtyřpolohový, mechanismus

Text:

...vychystávací stanici, kterou lze redukovat na lůžko výměny uchycené přímo na stojanu obráběcího stroje. Pro určité typy obráběcích strojů, zejména tam, kde větší vzdálenosti stěn stojanů od vřetenu znemožñují umístit čtyřpolohový plunžropístový meohanismus na boku stroje, může být uspořádání dle vynálezu i jediným přijatelným řešením, jak je zařadit do soustrojí bezoslužného pracoviště, nebot jiná známá řešení jsou složitějěí,...

Lůžko výměny nástrojů a nástrojových buněk pro bezobslužná pracoviště

Načítavanie...

Číslo patentu: 258395

Dátum: 16.08.1988

Autor: Vaněk František

MPK: B23Q 3/155

Značky: nástrojových, bezobslužná, výměny, pracoviště, nástrojů, lůžko, buněk

Text:

...je na obr. 1 znázorněn púdorys uspořádání lůžka výměny nástrojů a nástrojových buněk s navazujícími mechanismy a na obr. 2 je v nárysu samotné lůžka výměny nástrojů a nástrojových buněk podle vynálezu.Lůžko výměny nástrojů a nástrojových buněk na obr. 1 je umĺstěno mezi manipulátorem obsluhujícím zásobník nástrojů a manipulační rukou li k výměně nástrojů s chapači lâ manipulační ruky. která je znázorněna v pracovní poloze. Příruba l je pevně...

Zapojení dávkovače pulsů pro pulsní regulaci elektrického proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255834

Dátum: 15.03.1988

Autor: Vaněk František

MPK: G05P 1/66

Značky: dávkovače, pulsní, elektrického, zapojení, regulaci, proudu, pulsu

Text:

...generátoru § synchronizačního napětí je připojen na vstupní svorku sítového napětía svým výstupem na vstup kumulačního členu 1 s regulačním prvkem g. Na výstup kumulačního členu je připojen Vstup prahověho spínače 3, jehož výstup je přes vazební člen Q spojen se řídící elektrodou výkonověho prvku l, kde výstup výkonového prvku je výstupem dávkovače. Navíc může generátor 5 synchronizačního napětí obsahovat pomocný regulační prvek 1 pro...

Snímací systém měřicí sondy

Načítavanie...

Číslo patentu: 253382

Dátum: 12.11.1987

Autori: Vaněk František, Tláskal Zdeněk

MPK: G01B 5/04

Značky: systém, snímací, sondy, měřicí

Text:

...celeho snínacího systemu,protože snímací systém není staticky přeurčen.Na priložených výkresech je na obr. 1 znázernen příklad snínacího systemu měřicí sondy podle vynálezu a uspořádání pre kontaktní nřření, na obr. 2, 3, 4 je znàzorneno uspořádáníe upevnení kontaktních teles v základním teleseiresp. v dotykovém čídle.Možné konstrukční uspořádání snínacího systemu měřicí sondy je znázorněno na obr. 1, kde základní těleso Q je spojeno s...

Snímací systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 253046

Dátum: 15.10.1987

Autori: Vaněk František, Tláskal Zdeněk

MPK: G01B 5/12

Značky: systém, snímací

Text:

...výše uvedeného převodu do pomela, kdy nepř. 4,um ne souřednicověm systému stroje odpovídá 1 um ne průměru otvoru.Možné konkrétní provedení je znázorněno na přiloženém výkrese, kde je znázorněn snímecí systém, zabudovaný do tělesa vyvrtávscí tyče. Snímecí systém je ooetřen třemi snímacími dotyky A, 2, §, nevzájem spojenými výkyvně uloženými rozpěremi 1, nosiči § a lg n vedením lg. Klidovou polohu dotyků 1, 2, Q zajiätují pružiny lg, ll a...

Manipulátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 252753

Dátum: 15.10.1987

Autori: Blažík Otakar, Volf Bohumil, Patík Zdeněk, Vaněk František, Nečas Miroslav, Setrák Jan

MPK: B25J 1/04

Značky: manipulátor

Text:

...do míst mimo probíhající technologický proces.Pouiití koncových doteků ke kontrole funkcí jak v otáčení sloupu, tak v kontrole měnicích se výškových úrovní nutných pro spolehlivou funkci msnipulłtnru, jako i pro kontrolu velikosti pfídavku na opracovéní surového obrobku se současným ovlivněním řídicího programu technologického procesu, přináší výhody jednak jednoduchosti a dostupnosti těchto ovládacích prvků,jednak usnadněním oživování...

Manipulátor s teleskopickou plošinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 252669

Dátum: 17.09.1987

Autor: Vaněk František

MPK: B23Q 7/04

Značky: manipulátor, teleskopickou, plošinou

Text:

...dalšími konstrukčními prvky by znemoiňovalo přístup chapadel k manipulovanému předmětu. Obdobně i pevné spojení vnitřního dílu teleskopické plošiny s rámem a vodícími sloupy. uloženými ve Vedení, které je pevně spojeno se základovou deskou, vytváří manipulátors minimálními nároky na zastavěný prostor. ŠNa připojených výkresech je znázorněn příklad manipulátoru podle vynáležu, kde na obr. l je nárys manipulátoru s teleskopickou plošinou v...

Snímací systém měřicí sondy s induktivním snímačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 238226

Dátum: 01.06.1987

Autori: Vaněk František, Tláskal Zdeněk

MPK: G01B 5/03

Značky: induktivním, systém, snímačem, sondy, měřicí, snímací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká snímacího systému měřicí sondy s induktivním snímačem určeného pro provádění kontroly na obráběcím nebo měřicím stroji. Jeho podstata spočívá v tom, že dotykové čidlo je spojeno se základním tělesem měřicí sondy prostřednictvím pružné části a jeho čelní plocha dosedá v klidové poloze na opěrnou plochu vytvořenou na základním tělese. V dotykovém čidle nebo v základním tělese měřicí sondy je upevněn nejméně jeden induktivní...

Statický snímač úhlu náklonu svislé osy tělesa od vertikály

Načítavanie...

Číslo patentu: 250181

Dátum: 15.04.1987

Autori: Vaněk František, Okapal Jan, Machala František, Téra Pavel

MPK: G01B 7/30

Značky: snímač, úhlu, tělesa, staticky, vertikály, svisle, náklonu

Text:

...dosku nelepeny. Na polevodičove pružná desce l se vsak nejvíce osvedčilo vytvoření tensonetrd á difúzí.Na obr. 2 je statický snímač úhlu náklonu vytvoť-en opět z pružne desky l z neteriúlu stejnáho druhu jak je uvedene v popise obr. 1, ale pružná deske 1 je upevnine v přechodovém členu g ve tvaru prstence na teže str-en jeko závaží i materiál prstence je stejného druhu jak uvedene v popise obr. 1.Nosník g závaží je připevněn přímo k pružné...

Snímací systém měřicí sondy

Načítavanie...

Číslo patentu: 234126

Dátum: 01.10.1986

Autori: Vaněk František, Tláskal Zdeněk

MPK: G01B 5/03

Značky: sondy, systém, měřicí, snímací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká snímacího systému měřicí sondy, určené pro, automatické provádění kontroly v průběhu programovaného cyklu obráběcího nebo měřicího stroje. Jeho podstata spočívá v tom, že dotykové čidlo je spojeno se základním tělesem měřicí sondy prostřednictvím pružné části a jeho čelní plocha dosedá v klidové poloze na opěrnou plochu vytvořenou na základním tělese. Dotykové čidlo obsahuje kontaktní těleso, které se dotýká v klidové poloze...

Zařízení k podpírání tenkých plochých obrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 222530

Dátum: 15.03.1986

Autor: Vaněk František

Značky: zařízení, plochých, tenkých, obrobků, podpírání

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká systému upínacích a svíracích mechanismů při obrábění tenkých plochých materiálů a řeší podpírání obrobků, které se během obrábění posouvají mezi svíracími elementy. Podstatou vynálezu je rám osazený lištami, které obrobek podpírají. V rámu je soustava otvorů na propad třísek. Rám může být uložen přímo v odsávací hubici. Vynález je vhodný k adaptaci obráběcích strojů pro speciální výrobu tenkých plochých obrobků.

Zapojení převodníku velikosti rozvážení impedančního můstku na změnu stejnosměrného elektrického proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226819

Dátum: 01.09.1985

Autori: Vaněk František, Tláskal Zdeněk, Paštika Miroslav

Značky: elektrického, proudu, impedančního, stejnosměrného, můstku, rozvážení, velikostí, zapojení, převodníku, změnu

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení převodníku velikosti rozvážení impedančního můstku na změnu stejnosměrného elektrického proudu obsahující integrovaný obvod, v jehož vnitřní struktuře je vytvořen alespoň jeden oscilátor s výstupem pro nastavení frekvence oscilátoru a se vstupem pro zavedení zpětné vazby oscilátoru, alespoň jeden směšovač s prvním vstupem, s řídicím vstupem a s výstupem a alespoň jeden zesilovač se vstupem a s výstupem, vyznačení tím, že výstup (1) pro...

Sluneční kolektor

Načítavanie...

Číslo patentu: 226289

Dátum: 15.04.1985

Autori: Slováčková Marie, Vaněk František, Malík Karel

Značky: kolektor, sluneční

Zhrnutie / Anotácia:

Sluneční kolektor kombinovaného typu plošného a fokusačního s parabolickými odraznými plochami, vyznačený tím, že absorbéry (2) jsou vytvořeny dutými profily trojúhelníkového průřezu a jsou umístěny k vrcholu parabolické odrazné plochy (1) tak, že stěna trojúhelníkového absorbéru s ní uzavírá vzduchový prostor, který působí jako tepelná izolace, další uzavřený vzduchový prostor, (6) je vymezen odraznými plochami (1) společně se spodní deskou...

Zapojení zdroje napájecího proudu pro polovodičový tenzometrický můstek s teplotní kompenzací jeho citlivosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 218455

Dátum: 15.03.1985

Autor: Vaněk František

Značky: napájecího, kompenzaci, proudu, zdroje, můstek, citlivosti, tenzometrický, zapojení, polovodičový, teplotní

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou vynálezu je zapojení vytvořené ze zdroje stálého napětí a rozdílového operačního zesilovače. První pól zdroje je přes první odpor připojen k invertujícímu vstupu rozdílového operačního zesilovače, jehož výstup je spojen jednak přes druhý odpor s jeho invertujícím vstupem, jednak přes třetí odpor s první výstupní svorkou zapojení a zároveň přes čtvrtý odpor jednak s neinvestujícím vstupem rozdílového operačního zesilovače, jednak přes...

Zařízení pro ovládání spínače měřicí sondy

Načítavanie...

Číslo patentu: 217750

Dátum: 15.02.1985

Autori: Vaněk František, Tláskal Zdeněk

Značky: zařízení, spínače, ovládání, měřicí, sondy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro ovládání spínače měřicí sondy opatřené kuželovou nástrojovou stopkou pro mezioperační kontrolu prováděnou odměřovacími systémy číslicově řízených obráběcích strojů. Vynález řeší problém ovládání spínače napájecího zdroje měřicí sondy při zachování vnějšího tvaru standardní kuželové nástrojové stopky, na které je upevněna měřicí sonda. Podstatou vynálezu je vytvoření upínacího nástavce kuželové nástrojové stopky na...

Zařízení pro současné ovládání paměti a páky otevírání magnetického obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215526

Dátum: 15.10.1984

Autori: Vaněk František, Petrů Ladislav, Mlýnek Rudolf

Značky: obvodů, magnetického, zařízení, páky, ovládání, současné, otevírání, pamětí

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro současné ovládání paměti a páky otevírání magnetického obvodu, vyznačené tím, že obsluhuje tlačítko (1) paměti, které je spřaženo s pákou (4) otvíracího mechanismu děleného magnetického obvodu (10) přes dorazovou plochu (11) a doraz (12), přičemž tlačítko (1) paměti je kyvně uloženo na čepech (2) v páce (4) otvíracího mechanismu, uložené v ložisku (13), v které je připevněna tlačná pružina (3), a současně listová pružina (5)...

Zařízení na zpevňování tenkých materiálů v místě nástroje při obrábění

Načítavanie...

Číslo patentu: 224587

Dátum: 01.10.1984

Autori: Blažík Otakar, Vaněk František

Značky: tenkých, zpevňování, obrábění, materiálů, místě, zařízení, nástroje

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na zpevňování tenkých materiálů v místě nástroje při obrábění, určené pro nástrojařské frézky s revolverovou hlavou, s příčným pohybem vřeteníku v horizontální rovině, s podélným a vertikálním pohybem stolu, vyznačující se tím, že je tvořeno rámem (1) pevně spojeným s vertikálně se pohybující část(2) stolu upínkami (3) přestavitelně spojenými s vertikálně i horizontálně se pohybující částí (4) stolu a rameny (5) kyvně spojenými s rámem...