Vanden Bossche Hugo Florent Adolf

2,4,4-Trisubstituované 1,3-dioxolanové fungicídy

Načítavanie...

Číslo patentu: 285321

Dátum: 11.10.2006

Autori: Vanden Bossche Hugo Florent Adolf, Van Der Veken Louis Jozef Elisabeth, Heeres Jan, Odds Frank Christopher, Meerpoel Lieven

MPK: A61K 31/41, C07D 405/00, A61K 31/44...

Značky: fungicídy, 1,3-dioxolanové, 2,4,4-trisubstituované

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané zlúčeniny so všeobecným vzorcom (I), ich N-oxidové formy, ich farmaceuticky prijateľné kyslé adičné soli a ich stereochemicky izomérne formy, ich použitie ako protiplesňových činidiel, ich príprava a prostriedky, ktoré ich obsahujú.