Vančová Vlasta

Spôsob prípravy trifenylarzánoxidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278227

Dátum: 15.07.1992

Autori: Vančová Vlasta, Ondrejkovičová Iveta

MPK: C07F 9/74

Značky: přípravy, spôsob, trifenylarzánoxidu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy trifenylarzánoxidu OAsPh3 spočíva v tom, že na trifenylarzán AsPh3 sa pôsobí dikyslíkom pri teplote 50 až 75°C za katalytického pôsobenia v acetonitrile rozpustných komplexov železa.

Spôsob prípravy 1,2-diaminocyklohexán-dichlóroplatnatého komplexu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269004

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kováčová Jolana, Kiss František, Vančová Vlasta, Ondrejovič Gregor, Valigura Dušan

MPK: C01G 55/00

Značky: přípravy, 1,2-diaminocyklohexán-dichlóroplatnatého, komplexu, spôsob

Text:

...). Pri teplote 20 OE pri oncentrácii k 2 PtClA rovnej 2,6.lU 1 M a pHl 0 sa tento výťažok dosiahne za 3,5-A hod. ak isto Čistota produktu C 6 HIąN 2 PtĽl 2 kontrolovaná chemickpu analýzou je oveľa vyššia Íteor. hodnota Cl 8,9 , H 3,7 , N 7,A , C 118,6 , zistená hodnota C 18,9 ° ,3,65 , N 7,5 k, C 1 18,56 ).Výhody spôsobu prípravy 1,2-diaminocykiohexšn-dichlorplatnatého komplexu podľa vynálezu sú dokumentované aj následujúcimi príkladmi...

Spôsob prípravy bis/trifenylfosfánoxid/tritiokyanátoželezitého komplexu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218199

Dátum: 15.09.1984

Autori: Vančová Vlasta, Ondrejkovičová Iveta

Značky: spôsob, přípravy, komplexu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob prípravy bis(trifenylfosfánoxid)tritiokyanatoželezitého komplexu. Postupuje sa tým spôsobom, že tiokyanatan železitý vzorca Fe(NCS)3 reaguje s trifenylfosfánom vzorca PPh3 v mólovom pomere 1 : 2 v acetonitrilovom roztoku za privádzania molekulárneho kyslíky pri teplotách 15 až 80 °C, ďalej sa ochladením vzniknuté kryštáliky odsajú, prekryštalizujú a vysušia.

Spôsob prípravy bis(trifenylfosfánoxid)tribromželezitého komplexu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214985

Dátum: 15.09.1984

Autori: Ondrejkovičová Iveta, Vančová Vlasta

Značky: přípravy, komplexu, bis(trifenylfosfánoxid)tribromželezitého, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob přípravy bis(trifenylfosfánoxid) tribromoželezitého komplexu spadá do odboru organickej syntézy. Rieši spôsob pripravy bis(trifenylfosfánoxid) tribromoželezitého komplexu tak, že bromid železitý FeBr3 reaguje s trifenylfosfánom PPh3 v mólovom pomere 1:2 v roztoku acetonitrilu za privádzania molekulárneho kyslíka pri teplotách 15 až 80 °C, ďalej sa ochladením vzniknuté kryštáliky odsajú, prekryštalizujú a sušia.