Vančo Dušan

Flokulant

Načítavanie...

Číslo patentu: 270179

Dátum: 13.06.1990

Autori: Nováček Peter, Jurčíková Zdena, Macko Jozef, Kopinič Vladimír, Vančo Dušan

MPK: C02F 1/52, C02F 1/28

Značky: flokulant

Text:

...tlokulante a hliníka od 0,15 do 0,65, u železa od 0,1 do 0,25. u horčíka od 0,1 do 0,2 a u vápnika od 0,1 do 0,5, pričom nokulsnt obsahuje v sušine 0,01 až 5 95 koloidnáho oxidu kremičitého. -Tieto kyslá roztoky solí po soparácii tuhých častíc aluminosilikátov je možná použit pri rlokuláoii odpadových vod s priemyselnej a živočíšnej výroby ako aj pri zrážaní emulzií olejovitých látok, neutralinícii alkalioky reagujúoich odpadových vod,...

Zariadenie na rovnomernú distribúciu toku kvapaliny vo fluidnom reaktore

Načítavanie...

Číslo patentu: 270086

Dátum: 13.06.1990

Autori: Vančo Dušan, Čársky Martin, Svrbický Vladimír, Šimkovic Bohuslav

MPK: B01J 19/00, C02F 3/02, C02F 1/00...

Značky: kvapaliny, reaktore, distribúciu, rovnomernú, fluidnom, zariadenie

Text:

...reaktore určenom pre čistenie odpadových vod a úpravu povrchových alebo podzemných vod, podľa vynálezu. Zariadenie pozostáva z distribučnej nádoby umiestnenej pod fluidným reaktorom opatrenej prívodom čistenej kvapaliny a usmerňovačmi toku.Podstata vynálezu spočíva v tom, že dolnej časti distribučnej nádoby je na prívode čistenej kvapaliny umiestnený vtokový usmerňovač. Distribučné nádoba je dalej opatrená tesniacou mrežou. V hornej časti...

Zariadenie na mechanickobiologické čistenie odpadových vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: 267324

Dátum: 12.02.1990

Autori: Tinka Peter, Vančo Dušan, Jakl Milan

MPK: C02F 3/12

Značky: odpadových, mechanickobiologické, zariadenie, čistenie

Text:

...alebo sa môžu použiť na hnojenie. Prebytočný aktivovaný kal (z vnútornej zóny druhej nádrže) aa odvádza tiež na dalšie spracovanie.Zariadenie na kombinované mechanickobiologické čistenie odpadových vod podľa vynálezu ilustrujú následujúce príklady prevedenia schematicky znázornená na pripojenom výkrese.Zariadenie pozostáva z dvoch nádrží valcovitého tvaru l, 2 s vnútorným priestorom rozdeleným do troch samostatných zón. Vnútorná zőna g...

Spôsob zvýšenia účinnosti biologického čistenia odpadových vod obsahujúcich viazané formy formaldehydu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258693

Dátum: 16.09.1988

Autori: Rippa Fedor, Vančová Alžbeta, Vančo Dušan

MPK: C02F 3/12

Značky: obsahujúcich, viazané, čistenia, účinnosti, formy, biologického, spôsob, formaldehydu, odpadových, zvýšenia

Text:

...výnálezu.Podstata vynálezu spočíva v tom, že biologické čistenie aktiváciou prebieha pri hodnotách pH 5,5 až 6,5. je výhodné, ak je hodnota pH 6. Úprava pH prostredia aktivácie na požadovanú hodnotu sa môže dosiahnúť úpravou hodnoty pH pritekajúcich odpadových vôd na ich regresným dávkovanĺm, prípadne úpravou pH aktivačného prostredia pridávalním odpadových kyselín. je výhodné ak sa úprava pH dosahuje pridávaąním kyslých odpadových vôd.Ak...

Sposob biologického čistenia odpadových vod z výroby gumárenských urýchlovačov

Načítavanie...

Číslo patentu: 252050

Dátum: 13.08.1987

Autori: Vančo Dušan, Vančová Alžbeta

MPK: C02F 3/12

Značky: gumárenských, čistenia, urýchľovačov, biologického, odpadových, spôsob, výroby

Text:

...biologickému čisteniu aktiváciou a prípadne dočistia sorpciou. Biologické čistenie prebieha s výhodou s nosičom biomasy z inertnej pórovítej hmoty, vloženým do prostredia aktivácie.Spôsob čistenia odpadových vôd z gumárenských urýchlovačov podľa vynálezu prebieha výhodne po adaptácii aktivovaného kal 11 po dobu najmenej dvoch týždňov, Vnesením nosiča biomasy do prostredia aktivácie vytvorí sa podkladný materiál pre nárast špeciálnych...

Spôsob predčistenia odpadových vôd obsahujúcich viazaný formaldehyd

Načítavanie...

Číslo patentu: 220894

Dátum: 15.02.1986

Autori: Vančo Dušan, Kadlečík Valter, Rippa Fedor

Značky: viazaný, spôsob, obsahujúcich, predčistenia, odpadových, formaldehyd

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru čistenia vôd. Rieši spôsob prečistenia odpadových vôd obsahujúcich viazaný formaldehyd tak, že do odpadových vôd sa pridávajú dusitany priamym dávkovaním, alebo v forme roztoku. Pridávať možno aj odpadové vody, ktoré obsahujú dusitany. Pridávanie sa uskutočňuje tak, že na 1000 mg viazaného formaldehydu sa pridáva minimálne 300 mg dusitanov a reakcia prebieha pri hodnote pH 2,5 až 4, s výhodou 3,5.