Van Meel Jacobus

Indolinóny substituované v polohe 6, spôsob ich prípravy, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 287312

Dátum: 21.05.2010

Autori: Spevak Walter, Van Meel Jacobus, Walter Rainer, Roth Gerald Jürgen, Heckel Armin, Hilberg Frank, Tontsch-grunt Ulrike, Redemann Norbert

MPK: C07D 401/00, C07D 209/00, A61K 31/403...

Značky: substituované, indolinóny, přípravy, polohe, prostriedok, farmaceutický, spôsob, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

V polohe 6 substituované indolinóny všeobecného vzorca (I), ich izoméry a soli, najmä také fyziologicky prípustné soli, ktoré majú cenné farmakologické vlastnosti, najmä inhibičný účinok na rôzne receptorové kinázy a cyklínové/CDK komplexy, ako aj na proliferáciu endotelových buniek a rôznych nádorových buniek. Opísané sú tiež liečivá, ktoré obsahujú uvedené zlúčeniny a spôsob ich prípravy.

Kombinačné liečenie rakoviny zahŕňajúce EGFR/HER2 inhibítory

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14265

Dátum: 09.11.2006

Autori: Amelsberg Andree, Solca Flavio, Baum Anke, Stehle Gerd, Van Meel Jacobus

MPK: A61P 35/00, A61K 31/00, A61K 31/517...

Značky: liečenie, kombinačné, zahŕňajúce, rakoviny, inhibitory

Text:

...(coadministration) pacientovi a/alebo spolupôsobenie (co-treatment) na pacienta účinnými(l) 4-(3-chlór-4-tluórfenyl)amíno-6- (4-(1 V,N-dimetylamino)-l-oxo-2-butén-1-ylamino-7-S)-tetrahydrofurán-3-yloxy)-chinazolinu alebo jeho farmakologicky prijateľ nej adičnej soli s kyselinou, ako zlúčenina l(2) a cetuximabu, ako ďalšie chemoterapeutické činidlo gprípadne v kombinácií s rádioterapiou, rádio-imunoterapiou a/alebo chirurgickým odstrá...

Kombinácie na liečenie ochorení zahŕňajúcich bunkovú proliferáciu, migráciu alebo apoptózu myelónových buniek, alebo angiogenézu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15713

Dátum: 24.04.2004

Autori: Solca Flavio, Stefanic Martin Friedrich, Hilberg Frank, Van Meel Jacobus, Baum Anke, Munzert Gerd

MPK: A61K 31/496, A61K 31/517, A61K 31/404...

Značky: bunkovú, liečenie, buniek, kombinácie, apoptózu, myelónových, zahŕňajúcich, migráciu, proliferáciu, angiogenézu, ochorení

Text:

...na receptorové ako aj na nie-receptorové tyrozínkinázy a môžu sakombinovat s ďalšími chemoterapeutickými činidlami a radiačnou terapiou.Teda veľké množstvo antagonistov receptora proteínu tyrozínkinázy je v súčasnosti V klíníckom vývoji na liečenie rakoviny (pozri napríklad Expert Opinion Review of Laid Cherrington in Expert Opin. Invest. Drugs, Vol. 12, No. l, pp. 51-64, 2003). Avšak dôkazúčinnosti týchto látok, použitých samostatne alebo...

Substituované indolinóny, spôsob ich prípravy, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283824

Dátum: 23.01.2004

Autori: Grell Wolfgang, Van Meel Jacobus, Walter Rainer, Redemann Norbert, Heckel Armin

MPK: C07D 401/12, A61K 31/40, C07D 209/34...

Značky: farmaceutický, prostriedok, indolinóny, spôsob, substituované, použitie, přípravy, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Substituované indolinóny všeobecného vzorca (I), ich izoméry a soli, osobitne fyziologicky prijateľné soli, ktoré majú cenné farmakologické vlastnosti, osobitne inhibičný účinok na rôzne kinázy a komplexy cyklín/CDK, a na proliferáciu rôznych nádorových buniek
spôsob ich výroby
farmaceutické prostriedky obsahujúce tieto zlúčeniny ako účinné látky a ich použitie.