Van Gool Michiel Luc Maria

Deriváty 6,7-dihydropyrazolo[1,5-a]pyrazin-4-ylamínu vhodné ako inhibítory ?-sekretázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20220

Dátum: 29.02.2012

Autori: Vega Ramiro Juan Antonio, Trabanco-suarez Andrés Avelino, Gijsen Henricus Jacobus Maria, Van Gool Michiel Luc Maria, Delgado-jiménez Francisca

MPK: A61K 31/4985, A61P 25/28, C07D 487/04...

Značky: 6,7-dihydropyrazolo[1,5-a]pyrazin-4-ylamínu, inhibitory, deriváty, sekretázy, vhodné

Text:

...zo súboru zahŕňajúceho halogén, kyanoskupinu, Ci-salkyl, Ciąalkyloxysku pinu, mono- a polyhalogén-Clgalkyl, mono- a polyhalogén-C 1.salkyloxyskupinug aheteroaryl je vybraný zo súboru zahŕňajúceho pyridyl, pyrímidyl, pyrazyl, pyridazyl, furanyl, tienyl, pyrolyl, pyrazolyl, imidazolyl, triazolyl, tiazolyl, tíadiazolyl, oxazolyl a oxadiazolyl, z kto 3rých každý je pripadne substítuovaný jedným, dvoma alebo tromi substituentmi vybranými zo...

Rýchlo disociujúce antagonisty dopamínového receptora 2

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12790

Dátum: 11.02.2008

Autori: Macdonald Gregor James, Langlois Xavier Jean Michel, Poligono Industrial Calle Jaram, Van Gool Michiel Luc Maria, Bartolomé-nebreda José Manuel

MPK: A61K 31/495, A61P 25/18, C07D 237/20...

Značky: rýchlo, receptora, disociujúce, dopamínového, antagonisty

Text:

...preukazujú, že antagonizmus voči receptoru 5-HT 6 má pozitívny vplyv na kognitívne procesy u hlodavcov(Mitchell a Neumaier, 5-HT 6 receptors a novel target for cognitíve enhancement, Pharmacology Therapeutics 108, 320-333 (2005. Antagonizmus voči 5-HT 6 je spojený aj s potláčaním chuti do jedla a príjmu potravy. Ďalej antagonizmus voči receptoru D 3 zvyšuje sociálnu interakciu u potkanov, čo naznačuje možný užitočný vplyv na negatívne...

Piperidinylamino-pyridazíny a ich použitie ako rýchlo sa uvoľňujúce antagonisty dopamínových 2 receptorov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8522

Dátum: 05.12.2007

Autori: Macdonald Gregor James, Bartolomé-nebreda José Manuel, Van Gool Michiel Luc Maria, Andrés-gil José Ignacio, Van Den Keybus Frans Alfons Maria

MPK: A61K 31/501, A61P 25/18, C07D 401/12...

Značky: dopamínových, uvoľňujúce, antagonisty, použitie, piperidinylamino-pyridazíny, rýchlo, receptorov

Text:

...mohlo robiť antípsychotikum prispôsobivejším voči fyziologickej dopamínovej transmisii, čo umožní antipsychotický účinok bez motorických vedľajších účinkov. Tato hypotéza je obzvlášť presvedčivá, ked sa berie do úvahy klozapín a quetiapín. Tieto dve liečivá majú najvyššiu rýchlosť uvoľňovania z dopamínových D 2 receptorov a nesú najmenšie riziko vyvolania EPS u ľudí. Typické antipsychotiká spojené s vysokým výskytom EPS sú naopak najpomalšie...