Valoušek Rudolf

Zapojení pro měření intenzity proudového pole v zemi

Načítavanie...

Číslo patentu: 264870

Dátum: 12.09.1989

Autori: Valoušek Rudolf, Novotný Tomáš

MPK: G01V 3/22

Značky: proudového, měření, zapojení, intenzity

Text:

...přímém odečtu velikosti intenzity proudového pole. Tím se značně zvyšuje operativnost oelého měření, které umožňuje komplexní informaci o situaci ve sledovaném místě.Další výhodou je kompenzace diferenčního napětí mezi referenčními elektrodsmi. Tím je umožněn přímý odečet napětí mezi elektrodami a také není nutné zvyšovat vzdálenost mezi nimi, což značně zvyšuje spolehlivkost odečtu a přesnost měření. Příklad zapojení podle vynálezu je...

Zapojení pro měření odporu kapalného média vysokofrekvenční metodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 264578

Dátum: 14.08.1989

Autori: Líbal Dalibor, Pleschner Ivan, Valoušek Rudolf, Dostál Jaroslav, Pleninger Miroslav

MPK: G01V 3/06

Značky: vysokofrekvenční, měření, kapalného, metodou, zapojení, odporu, media

Text:

...signálu je propojen ji s detektorem g vysílacího signálu, který je přípojen na výstupní N obvod 25 dále je propojen se vstupem kapaoitního snímače 1,jehož výstup je připojen k detektoru A přijímacího signálu. Jeho výstup je připojen k obvodu Ž teplotní kompenzace, jehož výstup je propojen s jedním vstupem zesi 1 ovače 1 regulační odchylky.Dŕuhý vstup je připojen. na zdroj § referenčního napětí a výstup je připojen ke vstupu řídícího...

Zapojení pro měření polarizačního potenciálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264360

Dátum: 12.07.1989

Autori: Valoušek Rudolf, Novotný Tomáš

MPK: G01R 21/06

Značky: potenciálu, zapojení, měření, polarizačního

Text:

...v důsledku použití elektronického impedančního převodníku, jehož vstupní odpor může být při použití moderních operačních zesilovačů větší než 1010 ohm. To umožňuje měřit na libovolně malých pomocných kovových elektrodách.Další výhodou je možnost měřit při periodickém.zapťnání a odpínání vzorku od potrubí při současném synchronním záznamu polarizačního potenciüu registračním voltmetrem.Při použití uvedeného zapojení jsou měření...

Zapojení k automatickému přepínání rozsahů u analogových měřících přístrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263830

Dátum: 12.05.1989

Autor: Valoušek Rudolf

MPK: G01R 17/02

Značky: přepínání, měřicích, analogových, rozsahu, zapojení, přístrojů, automatickému

Text:

...měřicích přístrojů. Velikost hodnoty na analogovém indikatoru je určující pro automatickou volbu rozsahu. Při hodnotě měřené veličiny mimo stanovené rozmezí na indikátoru je dan okamžitě pokyn obvodu automatického nastavení rozsahu, který nastaví optimální rozsah.Zapojení podle vynálezu je znázorněno v příkladném provedení na připojeném výkrese..Výstup měřicího přístroje 1 s měnitelnými rozsahy je připojen na vstup komparátoru 2 dvou...

Zapojení měničového zdroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 262138

Dátum: 10.02.1989

Autori: Valoušek Rudolf, Novotný Tomáš

MPK: H02M 3/135

Značky: zapojení, zdroje, meničového

Text:

...ophoelosktríokého vazebního členu, jehož řídící dioda je .kłatodou spojene s odporem, .který je při~ pojen druhým xvývodem na záporný pól vý» stupu zdroje a anoda je spojene s anodou Zenerovy ~dĺ 0 dy, Která je spoje-na katodou s kiaudnýem pólem výstupu zdroje.Hlavní výhodou tohoto vynátlezu je přesná regulace výstupního napětí změnou střídy budícich impulsů astabilního obvodu s minimální spotřebou elektrické energie zpětnnovazebnim...

Zapojení ke zjišťování poruchového stavu zařízení aktivní protikorozní ochrany

Načítavanie...

Číslo patentu: 230103

Dátum: 01.05.1986

Autori: Veleta Pavel, Valoušek Rudolf, Novotný Tomáš

MPK: C23F 13/00

Značky: zařízení, aktivní, zjišťování, stavu, poruchového, zapojení, ochrany, protikorozní

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení ke zjišťování poruchového stavu zařízení aktivní protikorozní ochrany, např. usměrňovače, vyznačující se tím, že výstup obvodu (l) pro měření ochranného proudu je spojen se vstupem obvodu (2) pro rozlišení úrovně, jehož výstupy jsou připojeny na generátory (3),(4),(5) logického signálu, jejichž výstupy jsou zapojeny na vstupy vyhodnocovacího obvodu (11), přičemž výstup obvodu (6) pro měření potenciálu úložné zařízení - půda je spojen...