Vališová Irena

Jílový vrtný výplach

Načítavanie...

Číslo patentu: 260143

Dátum: 15.12.1998

Autori: Vališová Irena, Vyhnálek Vít, Pichrt Aleš, Přikryl Josef, Kotyza Radomír, Mjartan Viliam

MPK: C09K 7/02

Značky: jílový, vrtný, výplach

Text:

...us 3 332 872/. Čínidla použitá v těchto výplaších se vyznačují molekulárni hmotnosti 80 000 a vyšší, snížuji hodnoty reologic kých vlastností výplachů, avšak jejích účinek na snížení filtro vatelnosti výplachů je relativně nízký.Nedostatky uvedených jílových výplachů odstraňuje jilový vrtný výplach podle vynálezu, jehož podstata spočivá v tom, že obsahuje 0,05 až 1,00 hmotnostní procento alkalické nebo amonné soli kyseliny polyakrylové o...

Způsob výroby cis,endo-2-azabicyklo[3.3, 0]-oktan-3-karboxylová kyseliny a jejích esterů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247193

Dátum: 16.05.1988

Autori: Kotyza Radomír, Poikryl Josef, Filippov Petr, Vališová Irena, Eernieenko Vadim Kirilovie

MPK: C07D 209/52

Značky: esterů, kyseliny, jejich, výroby, způsob, 0]-oktan-3-karboxylová, cis,endo-2-azabicyklo[3.3

Text:

...podle vynálezu se výhodné vyráběji sloučeniny obecného vzorce III, v němž W znamená atom vodíku, terc.butylovou skupinu nebo benzylovou skupinu.Sloučeniny vzorce Xľa a Xľb, které se používaji jako výchozi látky pro postup podle tohoto vynálezu je možno získat z enaminů cyklopentanonu obecného vzorce VIX r-ą/ (Vít L//h v němž X 1 znamená dialkyaminoskupinu se 2 až 10 atomy uhlíka nebo zbytok obecného vzorce VII CHÍkde m a o...

Zařízení pro regulaci buzení synchronního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 243133

Dátum: 15.10.1987

Autori: Vaneo Miloslav, Vališová Irena

MPK: H02P 9/10

Značky: regulaci, zařízení, synchronního, stroje, buzení

Text:

...napětí porovnávacího a proporcionálně integrečního členu g s volitelným omezením výstupního signálu napětí z čidla l budícího proudu rotačního nudiče. Protože v tomto případě jsou vstupy 3.2 a Lg porovnávacího a proporcionálníhočlenu j rozpojeny, výsledný rozdíl vstupních napětí je zesilován a vytváří se tím vnitřní regulační obvod budícího proudu rotaćního budiče, ktorý stebilizuje regulaciV případě režimu regulace budíoího proudu...

Vrtný výplach se zvýšeným mazacím účinkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 220669

Dátum: 15.12.1985

Autori: Přikryl Josef, Vališová Irena, Skalský Jiří, Kotyza Radomír

Značky: zvýšeným, mazacím, vrtný, výplach, účinkem

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patří do oboru hlubinného vrtání především průzkumných a těžebních vrtů. Řeší problém vrtného výplachu s mazacím účinkem za účelem zmenšování otěru vrtného nástroje a snižování tření vrtné kolony, zejména pro vrtání v přítomnosti minerálních solí a dispergovaných pevných částic. Podstata vynálezu spočívá v tom, že vrtný výplach obsahuje 0,1-5 obj. % mazací kompozice, která sestává z 40-50 obj. % triglyceridů vyšších nenasycených...

Vrtný výplach

Načítavanie...

Číslo patentu: 225077

Dátum: 01.12.1984

Autori: Vyhnálek Vít, Kudrna Stanislav, Káňa Josef, Přikryl Josef, Vališová Irena

Značky: výplach, vrtný

Zhrnutie / Anotácia:

Vrtný výplach na bází parciální alkalické soli kopolymeru sloučeniny styrenu a ethylenicky nenasycené dvojsytné kyseliny se 4 atomy uhlíku nebo jejího anhydridu, vyznačený tím, že obsahuje 0,1 až 10 % hmotnostních soli alkalického kovu a vysoko molekulární kyseliny vzniklé kopolymeraci styrenu nebo (-metylstyrenu s kyselinou maleinovou, jejím anhydridem anebo kyselinou fumarovou a neutralizací vzniklého kopolymeru z 52 až 75 % alkalickým...