Valíček Štefan

Absorpčná klimatizácia elektromobilu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7465

Dátum: 01.07.2016

Autor: Valíček Štefan

MPK: B60H 1/22

Značky: klimatizácia, absorpčná, elektromobilu

Text:

...ktorá V sebe ukrýva integrované solárne články, ktoré V optimálnych podmienkach generujú dostatok energie na chod klimatizácie. V zime je Však opačný problém. Zatiaľ čo spaľovací motor dodáva odpadové teplo, elektromobil teplo na vyhriatie interiéru musí vyrábať,aby sa tak udržala nižšia spotreba energie je nevyhnuté izolovať elektromobily kvalitnejšou penou proti chladu. Takéto riešenia sú však Veľmi nákladné a s malou...

Kompresorová klimatizácia elektromobilu s prídavným spaľovacím motorom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7385

Dátum: 01.03.2016

Autor: Valíček Štefan

MPK: B60H 1/22

Značky: motorom, elektromobilu, přídavným, klimatizácia, kompresorová, spalovacím

Text:

...voda je odvádzáná von z vozidla. Vlhkosť výparníka je príčinou vlhkého zápachu, ktorý je cítiť krátko po zapnutí, či vypnutí klimatizácie. Pri zanedbaní čistenia prerastie vlhký puch do citeľného zápachu.- Systému hadíc a tlakového potrubia, ktoré sa delia na Vysokotlakové zahrievacie s menším prierezom a na nízkotlakové ochladzujúce, ktoré majú väčší prierez pri prevádzke klimatizácie. Všetky prvky klimatizácie sú zapojené za sebou,...

Viacfunkčný vstupný ceruzkový periférny ovládač počítača

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6147

Dátum: 04.06.2012

Autori: Mihál Alexandr, Valíček Štefan, Mihál Marek

MPK: G06F 3/00

Značky: viacfunkčný, periférny, vstupný, ceruzkový, ovladač, počítača

Text:

...rozmerov tvare ceruzkya umožňuje používateľovi i ľahšie používať grafické programy na kreslenie v počítači mimo jeho monitora grafického displeja a súčasne plní všetky ďalšie funkcie a možnosti ako bežný pozičný indikátor X - Y, t. j. Myš (Mouse), alebo X - Y - Z, čím rozširuje sortiment periférnych zariadení na ovládanie počítača.Prehľad obrázkov na výkresochNa obr. l je schematicky zobrazený konkrétny príklad uskutočnenia blokovej...

Ceruzkový vstupný periférny ovládač počítača

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5946

Dátum: 05.12.2011

Autor: Valíček Štefan

MPK: G06F 3/03, G06F 3/033

Značky: počítača, ceruzkový, periférny, vstupný, ovladač

Text:

...programy na kreslenie v počítači mimo jeho monitora grafického displeja a súčasne plní i všetky ďalšie funkcie a možnosti ako bežný pozičný indikátor X - Y, t. j. Myš(Mouse), alebo X - Y - Z, čím rozširuje sortiment periférnych zariadení na ovládanie počítača.Prehľad obrázkov na výkresochKonkrétny príklad uskutočnenia technického riešenia je schernaticky znázornený na pripojených výkresoch, kde na obr. 1 je zobrazený príklad uskutočnenia...

Zariadenie na riadený bezpečný prístup k aplikáciám a dátam dvojfaktorovou autentifikáciou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5919

Dátum: 04.11.2011

Autori: Balážová Slávka, Valíček Štefan

MPK: H04L 9/32, H04L 9/00

Značky: zariadenie, dátam, přístup, bezpečný, dvojfaktorovou, aplikáciám, riadený, autentifikáciou

Text:

...hodinami E, vnútornýrni hodinami g riadeného zariadenia, impulznýrn filtrom ll signálov, kódovačrni Q, 7, dekodérom § a vyhodnocovacírni členmi 2, Q. Riadiace užívateľské rozhranie Q je cez ovládač 22 kódovač a íntegrátor s spätne prepojené, pričom na integrátor i sú cez riadiaci hodinový kódovač 24 napojené riadiace intemé hodiny Q. Autonómne vzdialené riadené užívateľské rozhranie l.2 je spätne prepojené cez derivátor j, vstupný...

Optika ceruzkového optického vstupného periferného ovládača počítača

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5917

Dátum: 04.11.2011

Autori: Mihál Alexandr, Mihál Marek, Valíček Štefan

MPK: G06F 3/033, G06F 3/03

Značky: vstupného, ovládača, počítača, optika, periférneho, optického, ceruzkového

Text:

...otvore telesa osadený zdroj svetla, ktorého os zviera s osou vstupného otvoru tubusu ostrý uhol.le pritom výhodné, ak je pred snimacim senzorom v tubuse šikmo od osi pozdĺžneho ceruzkového telesa osadený Výstupný svetloodrážajúci člen.Ďalej je výhodné, ak vstupný svetloodrážajúci člen a/alebo Výstupný svetloodrážajúci člen tvorí rovinné zrkadlo alebo svetloodrážajúci hranol.Taktiež je výhodné, ak pred vstupným otvorom tubusu a/alebo za...

Optika ceruzkového optického vstupného periférneho ovládača počítača

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5916

Dátum: 04.11.2011

Autor: Valíček Štefan

MPK: G06F 3/00

Značky: ovládača, optika, vstupného, ceruzkového, počítača, optického, periférneho

Text:

...konštrukciouvoči doterajšiemu stavu techniky väčšiu citlivosť na snirnacej plochu, t. j., sú citlivejšie na pohyb po referenčnej látke s malou štruktúrou.Prehľad obrázkov na výkreseNiektoré konkrétne príklady uskutočnenia technického riešenia sú schematicky znázomené na pripojených výkresoch, kde je schematicky zobrazený na obr. l základný príklad uskutočnenia mechanickej konštrukcie optiky s vývodom svetla v boku pri hrote pozdĺžneho...

Chladič vody, najmä priemyselných technológií

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5397

Dátum: 08.03.2010

Autor: Valíček Štefan

MPK: F25B 30/00, F25D 3/00, F25B 39/00...

Značky: najmä, vody, technologii, priemyselných, chladič

Text:

...je, že jeho tepelné čerpadlo vytvára v odvodnom potrubí horúcej vody podstatne vyššiu teplotu aká je V prívode horúcej vody, čo umožňuje jej privádzanie i do predhrievača pary parogenerátora alebo tlakovej nádoby na separáciu nasýtenej pary v tepelnom zdroji, čím dochádza k šetreniu fosílneho alebo jadrového paliva a zníženiu ročných prevádzkových nákladov na vykurovanie a výrobu teplej úžitkovej vody bez vynaloženia nákladov na nutný ohrev...

Ceruzkový vstupný periférny ovládač počítača

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5302

Dátum: 05.11.2009

Autor: Valíček Štefan

MPK: G06F 3/033

Značky: počítača, vstupný, ovladač, periférny, ceruzkový

Text:

...mikrospínača v pozdĺžnom ceruzkovom telese vytvorený výstupok, ktorý môže tvoriť aspoň jedno doplnkové tlačidlo rnikrospínača.Zariadenie podľa technického riešenia umožňuje ľahko využívať jednoduché grafické programy na kreslenie V počítači mimo jeho monitora grafického displeja a súčasne plniť i všetky ďalšie funkcie a možnosti ako bežný pozičný indikátor X - Y, t. j. Myš (Mouse), čím rozširuje sortiment perifémych zariadení na rýchle a...

Spôsob priestorového zobrazenia obrazu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5122

Dátum: 05.03.2009

Autor: Valíček Štefan

MPK: G03C 9/00, G02B 27/22, G03B 35/00...

Značky: priestorového, spôsob, zobrazenia, obrazů

Text:

...obrazu. Na LCD displeji sa body pre ľavé oko zobrazujú na pámych riadkoch a pre pravé na nepárnych. Za displejom je holografická matrica, ktorá smeruje rozdielny obraz do ľavého a pravého oka. Nevýhodou tohto spôsobu je nutnosť presného umiestnenia polohy hlavy človeka pred obrazovkou. Toto sa čiastočne môže odstrániť umiestnením dvoch kamier na monitor na snímanie polohy hlavy, pričom podľa aktuálnej pozicie sa prispôsobuje holograñcká...

Zariadenie na prednú a/alebo bočnú svetelnú signalizáciu vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5042

Dátum: 05.12.2008

Autor: Valíček Štefan

MPK: B60Q 1/44, B60Q 1/34

Značky: bočnú, svetelnú, vozidla, prednú, signalizáciu, zariadenie

Text:

...svetiel, t. j. včasného upozomenia vodiča vozidla za brzdiacim vozidlom, že predchádzajúce vozidlo spomaľuje, toto riešenie umožňuje i priebežnú prednú a/alebo bočnú svetelnú informovanosť ďalším účastníkom cestnej premávky o brzdení vozidla v kritických dopravných situáciách, najmä v meste, t. j. napr. upozorňuje chodcov na prechode o spomaľovaní prichádzajúceho vozidla alebo vodiča predného vozidla o spomaľovaní zadného vozidla pred...

Zariadenie na pohon plavidla z hnacieho motora

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4816

Dátum: 02.08.2007

Autori: Valíček Štefan, Labudíková Darina

MPK: B63H 11/00, B63H 21/00

Značky: zariadenie, plavidla, pohon, hnacieho, motora

Text:

...vybaveného upevňovacím členom a obr. 2 pohľad na prierez zariadenia na pohon plavidla z hnacieho motora ponoreného v prevádzke do vody s kruhovým priebežným otvorom v pozdĺžnom telese vybavenom predným priepustným ochranným zariadením, kde je v prednej časti priebežného otvoru pozdĺžneho telesa urrriestnené hnané vodné priamoprúdové čerpadlové obežné koleso s hriadeľom otočne osadeným v stene telesa vybaveného upevňovacím členom, pričom za...

Zariadenie na vyťahovanie podzemných káblov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4590

Dátum: 05.10.2006

Autori: Valíček Štefan, Galbo Jozef

MPK: H02G 9/00

Značky: káblov, zariadenie, vyťahovanie, podzemných

Text:

...rozšíreného susedného vyhlbenia zeme 4 o jeho vertikálnu stenu 6. Po vytiahnuti kábla 3 zo zeme 4 sa priestor po vyhlbeni upraví do pôvodnej podoby a vytiahnutý kábel 3 sa známym spôsobom dopravuje a spracováva ako druhotná surovina s vysokou čistotou farebného kovu, napr. medi.Ďalší príklad konkrétneho uskutočnenia zariadenia na vyťahovanie podzemných káblov podľa technického riešenia zobrazený na pripojenom obr. 2 pozostáva z pozdĺžnej...

Konvertoplán s vertikálnym štartom a pristávaním

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4460

Dátum: 04.05.2006

Autor: Valíček Štefan

MPK: B64C 29/00

Značky: konvertoplán, štartom, pristávaním, vertikálnym

Text:

...Pri štarte pilot konvertoplánu z kabíny 8 uvedie známym spôsobom do činnosti - rotácie všetky jeho tri letecké motory 4 tak, aby spoločne vyvíjalí ťažnú vztlakovú silu potrebnú na vertikálne nadvihnutie konvertoplánu do želanej výšky. Potom plynulo z kabíny 8 sklápa Výkyvné konzoly 3 leteckých motorov 4 z vertikálnej do horizontálnej polohy v smere osi trupu 1 a ovláda zadný tretí letecký motor 4 tak, aby počas sklápania všetkých leteckých...

Zariadenie na plynulú zmenu krútiaceho momentu a otáčok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4110

Dátum: 05.05.2005

Autor: Valíček Štefan

MPK: F16H 15/00

Značky: zariadenie, krútiaceho, momentu, plynulú, změnu, otáčok

Text:

...olej na lopatky odvádzača s funkciou turbíny a prenášajúceho otáčky i výkon na hnaný stroj. V prevádzke spojky odstrekuje olej z pracovného priestoru do rotujúcej nádoby, kde v dôsledku odstredivej sily vytvorí prstenec. Rotujúci olej nabieha do stojacej odčerpávacej rúrky a prúdi cez chladič späť do spojky. Odvádzač sa točí pomalšie ako privádzač, čím vzniká medzi nimi sklz otáčok. Súčasne sa veľkosť hydrodynarnickej spojky v praxi...

Lietadlo s vertikálnym štartom a pristávaním

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4108

Dátum: 01.04.2005

Autor: Valíček Štefan

MPK: B64C 27/00

Značky: lietadlo, vertikálnym, štartom, pristávaním

Text:

...vnútomých čapoch v otvore krídla tak, že os výkyvu konzoly je rovnobežná s osou hnacieho leteckého motora, pričom riadiaci letecký motor je kolmo výkyime osadený na vonkajších čapoch vo vertikálnej výkyvnej konzole.Typický príklad lietadla s vertikálnym štartom a pristávaním podľa technického riešenia je zobrazený na obr. l. Lietadlo je zložené z centrálnej kabíny 4, okolo ktorej je upevnené vonkajšie vidlicovité krídlo 1. V otvoroch krídla...

Zariadenie na pohon plavidla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3901

Dátum: 03.08.2004

Autor: Valíček Štefan

MPK: B63H 11/00

Značky: plavidla, pohon, zariadenie

Text:

...bola v tvare nepravidelného licvika, t. j. aby plocha vstupnej časti priebežného p 0 zdlžneho potrubia bola čo najväčšia a približovala sa ploche prednej časti plavidla, na ktorú pri plavbe plavidla pôsobí najväčší odpor vody.Rovnako je výhodné, ak hnané priamoprúdové čerpadlové obežné koleso tvori bud lodná skrutka alebo koleso rotora prečerpávajúcej vodnej axiálnej turbíny.Zariadenie na pohon plavidla podľa technického riešeniaje...

Zariadenie na prednú a/alebo bočnú svetelnú signalizáciu brzdenia vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3900

Dátum: 03.08.2004

Autor: Valíček Štefan

MPK: B60Q 1/44

Značky: bočnú, svetelnú, signalizáciu, prednú, zariadenie, brzdenia, vozidla

Text:

...svetiel, t. j. včasného upozornenia vodiča vozidla za brzdiacim vozidlom, že predchádzajúce vozidlo spomaľuje, toto riešenie umožňuje i priebežnú prednú a/alebo bočnú svetelnú informovanosť ďalším účastníkom cestnej premávky o brzdení vozidla v kritických dopravných situáciách, najmä v meste, t. j. napr. upozorňuje chodcov na prechode o spomaľovaní prichádzajúceho vozidla alebo vodiča predného vozidla o spomaľovaní zadného vozidla pred...

Hoblovací nož s dvoma reznými klinmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 265306

Dátum: 13.10.1989

Autori: Baják Ivan, Valíček Štefan

MPK: B23D 13/00

Značky: klinmi, hoblovací, dvoma, řeznými

Text:

...toto je len jednosmerové, a tiež pre zložitosť nastavovanie velmi málo používané.Uvedené nedostatky rieši konštrukcie hohľovacieho noža podľa vynálezu. Podstata vynálezu noža spočíva v tom, že nôž je tvorený telesom, ktoré je na jednom konci upravené na upnutie,ktoré môže byt podobné ako u fréz, a na druhom konci z telesa noža vyčnievajú dve vidlicovité, symetrické, rezné časti.Predmet vynálezu je zobrazený na priloženom výkrese, kde obr. 1...