Valentovič Ernest

Tlaková spínacia jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 267200

Dátum: 12.02.1990

Autori: Valentovič Ernest, Duhar Jozef

MPK: H01H 35/24

Značky: spínacia, tlaková, jednotka

Text:

...tlakovej spinacej jednotky podľa vynálezu je, že pri jej použití V zariadeni sa dosiahne vyšší výkon, pretože odpadajú pohyby prenášacieho ramena v tom prípade ked prenášacie rameno neprisaje čip k ihle.Tlaková spinacia jednotka je prikladne znázornená na pripojených výkresoch, kde na obr. 1 je nakreslený nárys tlakovej spinacej jednotky, na obr. 2 je nakreslený rez A-A z obr. 1 vo zväčšenej mierke a na obr. 3 je nakreslený rez B-B z...

Spoj posuvových saní s maticou pohybovej skrutky

Načítavanie...

Číslo patentu: 261077

Dátum: 12.01.1989

Autori: Duhar Jozef, Valentovič Ernest

MPK: F16H 25/22

Značky: posuvových, maticou, pohybovej, sání, skrutky

Text:

...a nevytvára na maticu klopný moment. Výhodou je tiež, že nedochádza k zadieraniu závitov skrutky a matice, pretože vy 4medzenie vôle v matici nie je realizované jej pozdĺžnym narezaním, ale pružinou vloženou medzi dve matice so súvislými závitmi. Ďalšou výhodou je zjednodušenie výroby a údržby tým, že pružina pre citlivé vymedzenie vôle medzi členmi vl-oženými medzi maticou a sane slúži zároveň pre vymedzenie vôle V závitovuom spojení...

Presné axiálne valivé uloženie hriadela

Načítavanie...

Číslo patentu: 254948

Dátum: 15.02.1988

Autor: Valentovič Ernest

MPK: F16C 19/12

Značky: uloženie, valivé, axiálně, hriadeľa, přesné

Text:

...na obr. 2 je nakreslený princíp axiálneho guľkovêho ložiska s guľkamínerovnakého priemeru a na obr. 3 je nakreslené príkladne konštrukčné prevedenie presného axiálneho uloženia.Axiálne uloženie 0 br. 1 pozostáva z nohybného krúžku 1, guliekz rovnakého priemeru a otočného krúžku 4. Body otočného krúžku 4 ležiace na osi D 4 sú pri rotácii 0 točného krúžku 4 vzhľadom k nehybnému krúžku 1 nehybné. U axiálneho uloženia(obr. 2 je medzi nehybným...

Prenášacia jednotka čipov

Načítavanie...

Číslo patentu: 254193

Dátum: 15.01.1988

Autori: Valentovič Ernest, Mikláš Rudolf

MPK: H01L 21/68

Značky: čipov, prenášacia, jednotka

Text:

...diagramy, znázorňujúce pohyby priŠavky čipov počas pracovného cyklu jednotky, kde .pohyb .vpred znamená rotačný pohyb prísavky z miesta hrania A čipov po kruhovej dráhe cez medzirpolohu B do miesta kladenia C čipov a pohyb hore znamená zdvíhanie prisavky nad miestom brania respektíve kladenia čipov.Prenášacia jednotka 8 čipov je uchytená na priečniku 7 stroja na prenášanie čipov. Priečnik 7 je uložený ,na stĺpoch 5, B, umiestnených na...

Dopravník pásikových podložiek polovodičových súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 253937

Dátum: 17.12.1987

Autor: Valentovič Ernest

MPK: H01L 21/68

Značky: pásikových, podložiek, polovodičových, súčiastok, dopravník

Text:

...pohyby priamo odvodené od jedného vačkového hriadela. Výhodou je tiež jednoduchá zmena dĺžky kroku pri prechode na pásik s inými čipovými rozostupmi. Dopravnĺk pásikových podložiek polovodičových súčiastok je príkladne znázornený na pripojených výkresoch, kde na obr. 1 je nakreslený dopravnik v axonometrii a na obr. 2 sú nakreslené vačkovê diagramy. Dopravník pásikových podložiek polovodičových súčiastok pozostáva z frémy 1, na ktorej je...

Zariadenie na strihanie pásky a prenášanie ústrižkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 253936

Dátum: 17.12.1987

Autori: Valentovič Ernest, Barták Zdeněk

MPK: H01L 21/68

Značky: prenášanie, pásky, zariadenie, ústrižkov, strihanie

Text:

...elektromotorom 7 cez závitovkový prevod 8. Vačkový hrladeľ 6 je opatrený vačkou 9 slúžiacou pre pohon strihacieho a prenášaoieho mechanizmu,vačkou 10 pre pohon mechanizmu pre krokové posúvacie pásky 11 odvíjanej z cievky 12. Ďalej je Vačkový hriadel B opatrený spínacím segmentom 13, ktorý ovláda spínač 14 ovládajúci elektroventil prívoda vákua a spínacím segmentom 15, ktorý ovláda spínač 16 zastavovania hnacieho elektromotora 7. Vačkový...

Spojka pre spojenie posuvného stola s vodiacou skrutkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 222936

Dátum: 01.03.1984

Autor: Valentovič Ernest

Značky: posuvného, spojenie, skrutkou, spojka, stola, vodiacou

Zhrnutie / Anotácia:

Spojka pre spojenie posuvného stola s vodiacou skrutkou pozostáva z nosa posuvného stola a telesa vodiacej matice, medzi ktoré je vložená oporná doska. Nos posuvného stola má vytvorenú oproti opornej doske ľavú zvislú klinovitú drážku a oproti ľavej zvislej klinovitej drážke je v opornej doske vytvorená pravá zvislá klinovitá drážka. Na protiľahlej strane opornej dosky je vytvorené ľavá vodorovná klinovitá drážka, oproti ktorej je v telese...