Valenta Svatopluk

Zařízení pro měření objemového průtoku tekutin

Načítavanie...

Číslo patentu: 267408

Dátum: 12.02.1990

Autori: Valenta Svatopluk, Kára Jan, Rybín Miroslav

MPK: G01F 1/34

Značky: objemového, měření, zařízení, tekutin, průtoku

Text:

...odběrnými otvory s ústrojím pro snímaní tlaků a teploty. na obr. 2 je příčný řez prvním provedením čidla ve šroubovaném provedení. obr. 3 znázorňuje podélný řez čidlem z obr. 2, obr. 4 příčný řez druhým příkladným provedením čidla, opatřeného pouzdrem pravoúhelníkového průřezu. a na obr. 5 je příčný řez třetím příkladným provedením čidla. uloženého ve svařovaném pouzdru.Zařízení pro měření průtoku tekutín sestává 2 čidla 1, tvořeného...

Tryska pro rozprašování tekutin

Načítavanie...

Číslo patentu: 267003

Dátum: 12.02.1990

Autori: Rybín Miroslav, Kára Jan, Valenta Svatopluk

MPK: B01F 5/02

Značky: tekutin, rozprašování, tryska

Text:

...je možno vyrábět například lisováním, vstřikovým litím a jinými postupy.Příklady provedení trysky pro rozprašování tekutín podle vynálezu jsou zobrazeny na výkreseoh, kde na obr. l je znázorněn první príklad provedení trysky pro rozprašování kapaliny pod velkým tlakom, zobrazený v podélném řezu, na obr. 2 je podélný řez druhým příkladem provedení trysky, používající pro rozprašování kapeliny křížíoích se proudů plynu, obr. 3 znázorňuje...

Zařízení pro měření nízkých koncentrací plynů a par polovodičovými čidly

Načítavanie...

Číslo patentu: 266665

Dátum: 12.01.1990

Autori: Valenta Svatopluk, Fexa Josef, Pokorný Richard

MPK: G01N 27/04

Značky: koncentrací, plynů, polovodičovými, nízkých, zařízení, měření, čidly

Text:

...polovodičového čidla 1 a koncentrace je vypočctena z výšky desorpčního píku nebo integrací plochy pod píkcm n ze znalostí objemu vzorku proteklého koncentračním členem lg. Směrnice kalibrační přímky je definována měřením časové odezvy polovodičového čídla L při desorpci známé hmotnostiZměnou koncentrace plynu nebo páry,např. ve vzduchu,mění polovodičové čidlo 1 svůj odpor a tato změna, převedená převodníkem g odporu na frekvenci, je...

Pojistná komora kapalinového manometru

Načítavanie...

Číslo patentu: 265458

Dátum: 13.10.1989

Autori: Valenta Svatopluk, Kára Jan

MPK: G01L 7/20

Značky: manometru, kapalinového, pojistná, komora

Text:

...komorou. na obr. 3 je vodorovný řez pojístnou komorou z obr. 1, na obr. 4 je boční pohled na natrubek pro vytvoření připojovacího kanalku vcelku se žlabkovou clonou a obr. 5 znázorňuje pohled na celkové uspořádání kapalinového manometru s U-trubicí.Pojistná komora podle vynálezu sestava ze dna l, bočních stěn 3 a víka 3 a je připojena prostřednictvím tělesa Q manometru na otevřene konce U-trubice Q, obsahující vodu nebo rtuč pro měření...

Zařízení pro mísení a/nebo rozprašování tekutin

Načítavanie...

Číslo patentu: 263433

Dátum: 11.04.1989

Autori: Valenta Svatopluk, Kára Jan, Rybín Miroslav

MPK: B01F 5/02

Značky: rozprašování, zařízení, mísení, tekutin

Text:

...z nejméně čtyř do sebe postupně zasunutých dutých válcových dílů, opatřených na výstupních koncích obvodovými tvarovými plocha mi prstencových štěrbinových trysek, napojených propojovacími ka R3 nálky na dvojici přívodních kanálků ve středním válcovém dílu.Podle výhodného konkrětmího provedení je alespoň část dutých válcových dílů axiálně posuvných vůči sousedním dutym válcovým dílům pro měnění šířky štěrbiny štěrbinové trysky, zejméne jsou...

Zařízení pro směšování a/nebo rozprašování tekutin

Načítavanie...

Číslo patentu: 263419

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kára Jan, Valenta Svatopluk, Rybín Miroslav

MPK: B05B 7/02

Značky: směšování, zařízení, rozprašování, tekutin

Text:

...že všechny tvarové desky je možno vyrobit základními jednoduchýdený rovinou I-I z obr.16, na obr.16 je pohled na styčnou plochu horní vnitřní tvarové desky,a na obr.17 je pohled na styčnou plochu vnější dístanční desky a na obr.18 je pohled na styčnou plo chu vnitřní distanční desky.směšovací a/nebo rozprašovací zařízení podle vynálezu, určené pro směšování nebo rozprašování tekutín, zejména kapalin rozprašovaných paprsky plynu, je...

Kapalinový U manometr

Načítavanie...

Číslo patentu: 261498

Dátum: 10.02.1989

Autori: Kára Jan, Valenta Svatopluk

MPK: G01L 7/18

Značky: kapalinový, manometr

Text:

...manometrem podle vyná lezu, sestávajícím z dvojice navzájem rovnoběžných trubic s kapa linou, spojených navzájem na spodním konci propojovacím kanálkem, 261 498-řádána nejméně jedna měrná stupnice a nejméně jeden posuvný jezdecpodstata vynálezu spočívá V tom, že trubice s kapalinou jsou nasvých horních koncích připojeny na vyrovnávací nádobku, do nížje nad úrovní nejvyšší hladiny vytlačené kapaliny zaústěn připo jovací kanálek, napojený u...

Zařízení pro měření objemového průtoku kapaliny nebo plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259304

Dátum: 17.10.1988

Autori: Král Jan, Rybín Miroslav, Valenta Svatopluk, Kára Jan

MPK: G01F 1/34

Značky: měření, objemového, zařízení, kapaliny, plynů, průtoku

Text:

...kapaliny nebo plynu a na snímání statického tlaku ve dvou místech kanálu l, přičemž odběry 2 statíokého tlaku jsou umístěny v odstupu od sebe ve směru proudění tekutiny. Podle obr. 1, 2 a 3 je kanál l tvořen kruhovou drážkou, vyhloubenou v horní krycí desce 5 čidla a přerušenou V jednom místě příčným můstkem Q, který je V příkladném provedení rozdělen na dvě části spojovacím radíálním úsekem 1 těsnicích drážek 3, které jsou ještě podrobněji...

Podpěrná a distanční konstrukce svazku horizontálně uspořádaných trubek výměníku tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 245234

Dátum: 01.07.1988

Autori: Valenta Svatopluk, Preisler Vlastimil, Sedliský Otakar

MPK: F28F 9/00

Značky: uspořádaných, trubek, tepla, horizontálně, výměníku, konstrukce, distanční, svazků, podpěrná

Text:

...konstrukce svazku horizontálně uspořádaných trubek výměníku tepla v příklsdném provedení podle vynálezu sestává z dvojic svislých distančních pásků Q, 2 zasunutých mezi sousední sloupce teplosměnných trubek g a opatřených na svých vnějších odvrácenýoh stranách miskovitými výstupky a na přivrácených stranách ve svém středu svislou průběžnou drážkou skrze kterou je prostrčena zajištovací tyč A upevněna svými konci v horním a dolním nosníku...

Ucpávka s řízeným průsakem

Načítavanie...

Číslo patentu: 244056

Dátum: 01.06.1988

Autor: Valenta Svatopluk

MPK: F16J 15/46, F16J 15/54

Značky: řízeným, ucpávka, průsakem

Text:

...je vytvořeno obvodové válcové vybrání ggg, jehož boční plocha § 22 v nástavné části 2 tělese 2 je zkosená směrem k tlakovému prostoruŽ čerpadla a druhá boční plocha § 25 obvodového válcového vyhrání ggg v tělese 2 čerpadla na straně tlakového prostoru Žje radiální. Průchozím otvorem gg tělesa 2 čerpadla a jeho nástavnou částí 2 prochází rotorová část l ucpávky. Staterová část g ucpávky je tvořena jednak váloovým pryžovým prstenoem gł...

Způsob řízení otáček elektromotorů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256851

Dátum: 15.04.1988

Autori: Král Jan, Šedý Václav, Valenta Svatopluk, Vašíček Alois, Neuhäusl Emil

MPK: H02P 5/16

Značky: tohoto, elektromotorů, řízení, provádění, způsob, zařízení, otáček, způsobu

Text:

...jednotky, provádět jak mnnuelně, tak také je možno zapojit Umm regulační soustavu do systémů, řízených pomocí počítačů, což je u většíny dosud používaných regulačních soustav velmi složíté a mnohdy prakticky nemožné.Příklady provedení zařízení pro řízení otáček elektromotorů podle vynálezu jsou zobrazený na výkresech, kde obr. 1 znázorňuje blokové schéma zapojení obvodu třífázového elektromotoru s kotvou nakrátko a regulačního...

Zařízení pro řízení vstřikovacího stroje na vstřikování termoplastů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255971

Dátum: 15.04.1988

Autori: Král Jan, Valenta Svatopluk, Vašíček Alois

MPK: B29C 45/76

Značky: vstřikování, stroje, vstřikovacího, zařízení, termoplastů, řízení

Text:

...polohy hladín temperační kapaliny. Přijímači řídicích signálü jsou ovládací jednotky pro plastifikační jednotku, regulátor tlaku temperační kapaliny, rozvaděč temperační kapaliny, rozvaděč pro rozvod kapaliny do hydraulických větví a regulátor tlaku kapaliny, přičemž řídící signály jsou rovněž přivedeny k requlátorům otáček elektromotorů.Autonomní subsystémy jsou v jednotlivých vstupně-výstupních sběrnicích zakončeny výstupními optickými...

Teplotně nezávislé zařízení pro snímání tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 255673

Dátum: 15.03.1988

Autori: Šedý Václav, Vašíček Alois, Král Jan, Valenta Svatopluk

MPK: G01L 9/10

Značky: tlaku, teplotně, zařízení, nezávisle, snímání

Text:

...mezi sloupoem kapaliny v kapiláře a prostorem s médiem,jehož tlak je měřen.Příklad provedení snímacího zařízení pro snímání tlaku kapaliny nebo plynu je zobrazenna výkresech, kde obr. 1 znázorňuje podělný řez snímacím čidlem a obr. 2 znázorňuje blokovéschéma rezonančního obvodu, vřazeného mezi čidlo a vyhodnocovaci obvod.Zařízení pro snímaní tlaku kapaliny nebo plynu sestává z čidla l, jehož cívka ll je spojene s rezonančním obvodem lg,...

Zařízení pro zvedání a snášení kotevních lan stožáru

Načítavanie...

Číslo patentu: 242556

Dátum: 01.03.1988

Autori: Š?astný Miloslav, Valenta Svatopluk

MPK: B66F 11/02

Značky: stožárů, zařízení, snášení, zvedání, kotevních

Text:

...uvnitř stožáru uloženy převáděcí kladky a pod pomocným rámem je upevněn překlad, na němž jsou uložený vynášecí kladky, z nichž alespoň jedna je uložena uvnitř a jedna vně stožáru, přičemž zdvihové lano je od vrátku vedeno na pevné kladky přes vynášecí kladky a pŕeváděcí kladku.-2 242.553 Výhodou tohoto řešení je jednoduché vedení zdvihového lane,které se pouze přesmykuje přes pevné kladky do potřebného kotevního směru, přičemž...

Zařízení pro směšování a/nebo rozprašování tekutin

Načítavanie...

Číslo patentu: 255080

Dátum: 15.02.1988

Autori: Kára Jan, Rybín Miroslav, Valenta Svatopluk, Král Jan

MPK: B01F 5/06

Značky: tekutin, rozprašování, směšování, zařízení

Text:

...zařízení podle vynálezu, na obr. 10 je pohled na dělicí plech, na obr. 11 je pohled na styčnou plochu desky s kanálem pro přívod kapaliny a na obr. 12 je pohled na styčnou plochu desky s kanálem pro přívod plynu.základní součástí směšovacího a/nebo rozprašovacího zařízení, například zařízení pro rozprašování kapalného paliva ve spalovacím vzduchu, je hranolovité těleso l, opatřené V prvním příkladném provedení dvěma štěrbinovými...

Způsob vysokofrekvenčního svařování plachet a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245825

Dátum: 15.12.1987

Autori: Neuhäusl Emil, Vašina Josef, Zatloukal Antonín, Vašieek Alois, Valenta Svatopluk, Prudek Miloš, Geryk Petr

MPK: B29C 65/04

Značky: svařování, vysokofrekvenčního, tohoto, způsobu, provádění, plachet, způsob, zařízení

Text:

...za sebou a pátý odvíjač 5 tvoří dvojici s ohýbacímústrojím 7, uspořadanou ve třetí řadě za se bou. Plošina B je opatřena soustavou vodicích váiečků, z nichž je znázorněn pouze vodicí váleček 8, umístěný mezi druhou a třetí řadou, s podélnou osou šikmo uloženou, vzhledem k podélné ose linky. Plošina 6 je předřazena vysokofrekvenčnímu svářecímu lisu 9, za nímž je v lince umístěno odtahovací ústrojí 1 I s vozíkem 11 a dále navíječ 12. Mezi...

Diferenční planetová převodovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 242372

Dátum: 01.12.1987

Autori: Laštovica Milan, Valenta Svatopluk, Ordáo Jan, Sousedík Jaroslav

MPK: F16H 1/34

Značky: diferenční, planetová, převodovka

Text:

...opatřená vstupním hřídelem, na němž je uchycen excentr s ozubeným satelitem, zabírající zároveň do dvou korunových kol převodovky. Jeho podstata spočívá v tom, že excentr,nesoucí ozubený satelit, je opatřen nejméně dvěma přídavnýmí excentrý,-na nichž jsou volně otočně uložený vyvažovací kotouče,přičemž exoentricita přídavnýoh excentrů leží na protilehlé straně excentricitý excentru. 7Základní výhoda diferenční planetové převodovky...

Zariadenie na pasiváciu, najmä zapuzdrených súborov výkonových tranzistorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 242345

Dátum: 15.11.1987

Autori: Doležal Bohuslav, Valenta Svatopluk, Král Jan

MPK: H01L 21/70

Značky: pasiváciu, najmä, zapuzdrených, zariadenie, výkonových, tranzistorov, súborov

Text:

...1 je pevne uložená konzola 3, na ktorej je usporiadané vodiaca dráha 5. Nad vodiacou dráhou 5 je umiestnený dávkovací pasivačný mechanizmus 4. Oproti vodíacej dráhe 5 je ulože 4ný stohovací zásobník 9 súborov výkonových tranzistorov 10 na mechanizme 8 vertikál neho posuvu uloženého pod podstavou 1. Zastohovacím zásobníkom 9 je na podstave 1 uložený vysúvaci mechanizmus G. Vedľa stohovacieho zásobníka 9 je umiestnené privádzacie vedenie 14 a...

Homogenizační komora

Načítavanie...

Číslo patentu: 253540

Dátum: 12.11.1987

Autori: Kára Jan, Souček Jiří, Hessler Jiří, Valenta Svatopluk, Janeš Karel

MPK: B01F 5/06

Značky: homogenizační, komora

Text:

...pretencové pouzdro, na konci uzavřené, do kterého je zaústěn odvod tekutiny.vHomogenizační komora podle vynálezu je výrobně a konstrukčně velmi jednoduchá je v podstatě univerzálně použitelná, protože houogenizační podmínky se mohou v širokých mezích nastavovat změ nou vzdálenosti výtokové trysky ode dna komory, popřípadě změnou vzájemné polohy výtokové trysky a odtokového otvoru. Stavitelnost přívodní trubky 1 prstencového pouzdra je snadno...

Homogenizační komora pro homogenizaci a/nebo směšování tekutin

Načítavanie...

Číslo patentu: 253539

Dátum: 12.11.1987

Autori: Kára Jan, Souček Jiří, Valenta Svatopluk, Hessler Jiří, Janeš Karel

MPK: B01F 5/06

Značky: tekutin, homogenizaci, směšování, komora, homogenizační

Text:

...jednak vysunutím jazýčku a jednak jeho polohou, natočením vůči podélné ose průtočného kanálu. Obtokový jazýček může zasahovat dokonce až do protilehlé části příčného otvoru za průtočným kanálem, takže proud tekutiny musí být protlačován po emyčkové dráze. vhodnou volbou vysunutí jazýčků a jejich různým natočenim je možno dosáhnout velký počet různých turbulentních vírů v proudu tekutiny a dosáhnout tak dokonalé homogenizace. šrouby jsou s...

Zařízení pro vytápění prostoru průmyslových pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 241378

Dátum: 15.09.1987

Autori: Neuhäusl Emil, Valenta Svatopluk, Král Jan, Raszka Karel

MPK: F27D 23/00

Značky: prostoru, vytápění, průmyslových, pecí, zařízení

Text:

...přicházejícímu do vysokorychlostního hořáku.V uzavřeném okruhu recirkulovaných spalín je jejích teplo využíváno tak, že spaliny částečně předávají teplo jedné nebo více perfor-ovaným stěnám, které zajištují přestup tepla sáláníín, dále potom proudí o vysoké rychlosti do pracovního prostoru tepelného zařízení, kde je využíváno kinetické energie proudících spalín k předánítepla konvekcí. V dalším potom teplo od cházejících spalín je...

Statický směšovač pro směšování tekutin

Načítavanie...

Číslo patentu: 251891

Dátum: 13.08.1987

Autori: Král Jan, Valenta Svatopluk, Rybín Miroslav, Kára Jan

MPK: B01F 5/02

Značky: tekutin, směšovač, směšování, staticky

Text:

...pravoúhléhou nehotobecně podlouhlého průřezuvmůže mítmenší roizměr -průřezu, výšku-jen .několikamožno jednoduše vyrobit napříkladąvybrou-xwrtšením nebo vyfrézovärním jen velmi mělké udrážky do jediné nebio obou polovin tělesa trysky. Obě poloviny tělesa trysky je Intoižno velmi snadno od sebe odtdělit a trysku tak vyčistlt. Nastavením úhlu, který spolu svírají osy trysek, je možno ouvlivňooat homogenitu směsi kłapualín, kiapalrn a plynů...

Zařízení pro stanovení obsahu rtuti metodou atomové absorpční spektrometrie

Načítavanie...

Číslo patentu: 238233

Dátum: 01.06.1987

Autori: Valenta Svatopluk, Šedý Václav, Král Jan, Püschel Petr, Sychra Václav, Formánek Zdeněk, Doležal Jiří, Kolihová Dana, Hlaváč Robert

MPK: G01J 3/42

Značky: stanovení, spektrometrie, rtuti, absorpční, zařízení, metodou, obsahu, atomové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro stanovení obsahu rtuti metodou atomové absorpční spektrometrie v anorganických a organických materiálech, sestávajícího z měřicích kyvet (9, 10) a zdroje (14) záření. Meřicí kyvety (9, 10) jsou spojeny s amalgamátorem (8), který je napojen na spalovací trubici (3), do které je připojen přívod (1) oxidačního plynu a zaváděcí zařízení (6) pro zavádění vzorků. Měřicí kyvety (9 10) jsou umístěny mezi zdrojem (14) záření...

Zařízení na výrobu plastových výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 249603

Dátum: 15.04.1987

Autori: Král Jan, Vašíček Alois, Neuhäusl Emil, Valenta Svatopluk

MPK: B29C 45/26

Značky: zařízení, plášťových, výrobu, výrobků

Text:

...od formovacího prostoru, vytvořen temperační prostor, do kterého se přivádí temperační látka, kterou se může poměrně rychle měnit a řídit teplota funkční plochy formy, která se tak optimálně přizpůsobqqpožadavkům technologie formování plastů.Pro dosažení optimálních výsledků při výrobě plastových výrobků v této formě je třeba zabezpečit správné dávkování reaktivních monomerů, oligomerů, popřípadě polymerů a také potřebné přivádění...

Rozvaděč kapalin a plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247933

Dátum: 15.01.1987

Autori: Vašíček Alois, Král Jan, Valenta Svatopluk, Neuhäusl Emil

MPK: F16K 11/10

Značky: plynů, kapalin, rozvaděč

Text:

...kolmou na osy vstupních kanálků, a na obr. 2.je pohled na soustavu rozváděcích jednotek s jejichStavebnicový rozvaděč kapalin je v příkladu provedení určen pro hydraulický systém vstřikovacího stroje a sestává ze soustavy paralelné spojených rozváděcich jednotek ve formě rozváděcíoh kostek, z nichž každá umožňuje pŕivádět k hydraulickému zařízení kapalinu ze dvou zdrojů samostatne i společně a umožňuje také měnit směr průchodu...

Čidlo analyzátoru katalytického spalování

Načítavanie...

Číslo patentu: 233965

Dátum: 01.12.1986

Autori: Borovička Josef, Kadlec Karel, Valenta Svatopluk

MPK: G01N 27/18

Značky: spalování, analyzátorů, čidlo, katalytického

Zhrnutie / Anotácia:

Čidlo sestává z kovové, například platinové šroubovice, na které je nanesen materiál, například karbid křemíku, jehož tepelná vodivost je větší než tepelná vodivost nosiče katalyzátoru, přičemž materiál je nanesen tak, že zakrývá všechny závity kovové šroubovice, dále je na tento materiál nanesen nosič katalyzátoru, například,( -alumina, v tloušťce maximálně rovné polovině podélného rozměru kovové šroubovice a na nosiči je nanesen katalyzátor.

Spôsob prípravy 11- až 66 %-ných vodných roztokov solí 1,2-etán-bis-ditiokarbamovej kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 245072

Dátum: 13.11.1985

Autori: Smutný Lubomír, Kára Jan, Valenta Svatopluk, Horina Rudolf

MPK: C07C 155/06, A01N 47/14

Značky: kyseliny, ných, přípravy, 1,2-etán-bis-ditiokarbamovej, solí, roztokov, vodných, spôsob

Text:

...pripada 2,01 až 2,35 molu sirouhlika a 1,95 až 2,40 mólu amoniaku, hydroxidu sodného alebo bydroxidu draselného, alebo 0,98 až 1,27 molu uhličitanu sodného alebo uhličitanu draselného, alebo 0,98 až 1,90 mólu hydrogénuhličitanu horečnatébo, uhličitanu horečnatého, hydroxidu alebo oxidu horečnatého,reakčné prostredie obsahuje 34 až 89 hmotnostných percent vody, stredná doba zotrvania reakčnej zmesi v reakčnom prostredí je 9,0 . 102 až 21,6....