Valenta Miroslav

Systém zberu a centrálnej evidencie informácií o činnosti hracích automatov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2935

Dátum: 06.08.2001

Autor: Valenta Miroslav

MPK: G08C 19/00, H04B 7/00

Značky: hracích, systém, evidencie, činnosti, automatov, informácií, zberu, centrálnej

Text:

...manipulácii s počítadlami výherných hracích prístrojov a kontrola pravidelnej prevádzky hracích prístrojov vrátane možností porovnávania. To potom úzko súvisí s účinnou ochranou dosahovaných tržieb zpohľadu prevádzkovateľa, ale izpohľadu povoľovacích orgánov (obcí), spočívajúcou vzabránení alebo výraznom obmedzení prípadného krátenia tržieb, zabezpečení správneho odvodu časti výťažku atď. Systém taktiež umožňuje operatívnukontrolu...

Filtr pro filtraci hořlavého prachu rozvířeného v plynu s pojistným ústrojím

Načítavanie...

Číslo patentu: 270753

Dátum: 12.07.1990

Autori: Valenta Miroslav, Štěpánek Jan, Bečvář Josef

MPK: B01D 35/14

Značky: pojistným, plynů, ústrojím, filtr, prachu, filtrací, hořlavého, rozvířeného

Text:

...z filtru clo vstupního potrubí při aoučaeném omezení účinku tlakové vlny vzniklé při explozi uvnitř vstupního potrubí. Řešení přináší omezení nákladů při výrobě í montáži vzduchotechníckého zařízení pro liltraci hořlavých prachů rozvířených ve vzduchu a zamezuja škodám vzniklým destrukcí přívodního potrubí při explozi uvnitř filtru nebo destrukcí filtru i potrubí při explozi uvnitř vstupního potrubí.Řešení působí nejen jako ochrana proti...

Způsob přípravy 5-hydroxy-2-pentanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268322

Dátum: 14.03.1990

Autori: Jandová Martina, Valenta Miroslav, Liška František, Sufčák Miloslav, Fikar Jiří, Reiss Jiří, Pešek Miroslav

MPK: C07C 29/44, C07C 49/17, C07C 45/61...

Značky: 5-hydroxy-2-pentanonu, způsob, přípravy

Text:

...produktů edice -7-hydroxy-4 «hydroxyoethyl-2 ~heptenonu vzorce IV(n-2) e vyšších telomarů obecného vzorce IV. Reakční amäo po ozářcni se zprecovává destilacie/ nebo rektifikeci. Fotochemicky a/ nebo rediaćně iniciovenou adici acetsldehydu na allylalkohol vzorce III vzniká v relativně vysokých výtěžcich 5-hydroxy-2-pentenon vzorce I. 2-/A-oxopontyl/-2-methyltetrehydrofuren vzorce II, ktorý doprovázi hydroxypentcnon vzorce I, je produktom...

Způsob přípravy 4-oxopentylalkanoátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268280

Dátum: 14.03.1990

Autori: Liška František, Valenta Miroslav, Jandová Martina, Sufčák Miloslav, Reiss Jiří, Fikar Jiří

MPK: C07C 69/02, C07C 69/003, C07C 67/28...

Značky: přípravy, způsob, 4-oxopentylalkanoátů

Text:

...úkor vzniku vedlejäích produktů adioe - 1 n telcmerd obecného vzorce III, kde RH nebo alkyl o počtu uhlíků C 1 až C 4 a n - 2. Reakční směs po ozéření se zpracovávé destilaoí nebo raktifikací.Účinok postupu podle vynélezu spočívé v tom, že fotoohamioky inioiovanou radikálnvou adioí acetaldehydu na allylalkanoéty obecného vzorce III vznikají v relativně vysokých výtěžoíoh 4-oxopentylaoetáty obecného vzorce I. Výhodou postupu podle vynélezu...

Způsob přípravy 5-hydroxy-2-pentanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268279

Dátum: 14.03.1990

Autori: Valenta Miroslav, Jandová Martina, Liška František, Sufčák Miloslav, Fikar Jiří, Reiss Jiří

MPK: C07C 31/125, C07C 29/00, C07C 45/61...

Značky: přípravy, způsob, 5-hydroxy-2-pentanonu

Text:

...II probíhá kvantitstivnä za velmi mírnçfoh reakčníoh podmínek. Výhodou postupu Jsou vysoké výtäžky prakticky čistého S-hydrow-Z-pantanonu vzorce I, mírně reakční podmínky a nnedná izolace produktu.Způsob podle vynálezu je dále popadn na několika příkledeoh provedení. Příklad 1ai-Oxopentylecetát (II, R-CHJ 21,6 g 0,15 mol) byl rozpuštön v methanolu (150 ml),obaahujícím methoxid sodný (0,2 g). Vzniklý homogenní roztok byl ponechÁn stát 5...

Způsob syntézy 4-oxopentylalkanoátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268278

Dátum: 14.03.1990

Autori: Fikar Jiří, Reiss Jiří, Jandová Martina, Pešek Miroslav, Valenta Miroslav, Sufčák Miloslav, Liška František

MPK: C07C 69/003, C07C 67/28, C07C 69/02...

Značky: syntézy, 4-oxopentylalkanoátů, způsob

Text:

...vynálezu spočív( v ton, Ze redisčnč iniccvnnou adiuí ecetaldehydu nn allylalkenoâty obecného vzoroe II vznikají v reletivnč vysokých výtěžcích4-oxopentylncetáty obecného vzorce I. Výhodou do relativně snadné dostupnost acataldehydu e ellylecctátu (II. R-CH 3), Jednoduchá e snadné provedení vlastni redikálověedice, dobré oddělení reakčních produktů obecnáho vzoroe I od 1 n telomerd obecného vzorce III e dále tu skutečnost, že při rediolýze...

Pojistná klapka sloužící k uvolnění tlakové vlny

Načítavanie...

Číslo patentu: 266092

Dátum: 14.11.1989

Autori: Valenta Miroslav, Bečvář Josef

MPK: F16K 15/03

Značky: klapka, tlakově, uvolnění, sloužící, pojistná

Text:

...nebo oválného disku klade minimální nároky na výrobu. Při zhotovení závaží s více otvory ke kyvnému uložení na čepu v různých vzdálenostech od těžiště závaží je možno mumu záměnou otvoru kyvného uložení měnit i přitlačovací sílu a tím i hodnotu pojistného statického tlaku, v případě změny provozních podmínek jištěného druhu zařízení. Upevněnílistu klapky k otočnému hřídeli u Spodní hrany zajištuje při pojistném účinku tj....

Samosvorná upínacia jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 246414

Dátum: 15.12.1987

Autori: Janda Miroslav, Valenta Miroslav

MPK: B23Q 3/08

Značky: samosvorná, upínacia, jednotka

Text:

...200. Na obr. 2 je znázornená upínacia zostava so zabudovanou samosvornou upínacou jednotkou 100 v ťaž 4nom prevedení ukotvenou k základu 200. Zostava je doplnená upínacou maticou 500, úpinkou 600 a podperou 700.Upnutie obrobku 300 samosvornou upínacon jeldnotkou 100 -do prípravku so záikladom 200 sa prevedie nasledovne privedenim tlalkovej kvapaliny upinacim kanálom 112 nad pracovnú plochu pracovného piesta 120 sa tento posunie do polohy...