Valenta Jiří

Způsob adaptivního řízení trajektorie řezného procesu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270004

Dátum: 13.06.1990

Autori: Taraba Oldřich, Valenta Jiří, Hampl Jan

MPK: B23Q 15/12

Značky: adaptivního, způsob, tohoto, procesu, řízení, trajektórie, řezného, zařízení, provádění, způsobu

Text:

...se některý ze signálů pracovních snímačů ž může vyskytovat, čímž se zamezí poruchovým stavům. Z uvedeného vyplývá, že počítačový systém lg řídí jednak snímání ultrazvukováho stochastického signálu z pracovních snímačú Ž, dále řídíultrazvukového signálu přípevnění měrnáho snímače 1 a pracovních snímačů Ž a prověřuje správnou funkci akustickěho a elektrického pŕenosového kanálu. ,Pro vyhodnocení průběhu technologického procesu je možné podle...

Univerzální čtecí zařízení pro nevidomé

Načítavanie...

Číslo patentu: 267239

Dátum: 12.02.1990

Autori: Havránek Miroslav, Taraba Jindřich, Valenta Jiří, Plocek Jaroslav

MPK: A61F 9/08, G09B 21/04

Značky: zařízení, čtecí, univerzální, nevidomé

Text:

...zo~ brazení a jeho rozměrů. Řídící signály z řidícího mikropočíta če 1 spolu se signálem z fotoelektrického snímače l typu CCD jsou zpracovány regulátorem Q osvětlení, který zajištuje potřebnou dynamiku videosignálu z fotoelektrickéno snímače l typu CCD. Řídící míkropočítač Q dále řídí hmatový výstups hmatníkem Z. který je tvořen ovládacímí obvody a například piezoelektrickými nebo elektromagnetickymi elementy tak, že pomocí vibrací těchto...

Hmatník čtecího zařízení pro nevidomé

Načítavanie...

Číslo patentu: 266629

Dátum: 12.01.1990

Autori: Havránek Miroslav, Taraba Jindřich, Plocek Jaroslav, Valenta Jiří

MPK: G09B 21/04, A61F 9/08

Značky: čtecího, hmatník, zařízení, nevidomé

Text:

...bimorfní měniče jsou k tělesu hmatníku připevněny pomocí rozebíratelných držáků, kde konec piezoelektrického bimorfního měniče uchycený V tomto rozebíratelném držáku je opatřen pružnou vrstvou. opačný konec piezoelektrického bimorfního měníče je opatřen izolačním nástavcem, k němuž je připevněn hmatový element.Výhodou tohoto hmatníku podle vynálezu je vyšší odolnost proti rázům a jiným přetížením, jeho snažší opravitelnost a elektrické...

Regulátor osvětlení pro CCD snímače

Načítavanie...

Číslo patentu: 266628

Dátum: 12.01.1990

Autori: Havránek Miroslav, Taraba Jindřich, Plocek Jaroslav, Valenta Jiří

MPK: G09B 21/04

Značky: regulátor, snímače, osvětlení

Text:

...vstupem É komparátoru 1.Na CCD snímač l je přnxüen řídící systém g, který je rovněž napojen na řídící vstup § vzorkovacího obvodu A a na řídící vstup g komparátoru 1. Výstup Q komparátoru 1 je připojen na bázi tranzistoru lg, jehož emitor je uzemněn. Kolektor tranzistoru lg je přes první odporll a druhý odpor ll spojen s napájecím zdrojem. Společný bod prvního a druhého odporu lga lg, je spojen jednak s jedním pölem pamětového kondenzátoru ll,...

Hmatník čtecího zařízení pro nevidomé

Načítavanie...

Číslo patentu: 266627

Dátum: 12.01.1990

Autori: Plocek Jaroslav, Taraba Jindřich, Havránek Miroslav, Valenta Jiří

MPK: A61F 9/08, G09B 21/04

Značky: zařízení, nevidomé, čtecího, hmatník

Text:

...l hmatníku, kam nevidomý pokládá prst, je matice otvoru, kterými procházejí hmatové elementy 3. Z jedné strany jsou tyto hmatové elementy g suvně uloženy v otvoru tělesa l hmatníku a z druhé strany jsou spojeny s pákou 1. Páka 1 je uložena v pružném lůžku Q,které je spojene s kotvou 1 elektromagnetu §, například podle ložiska 2. Druhý konec páky 1 je spojen přes pružný element lg, například přes pružinu, s kotvou ll pomooného...

Bezpečnostní zařízení pro kontrolu bdělosti osob

Načítavanie...

Číslo patentu: 266427

Dátum: 12.01.1990

Autori: Procházka Vladimír, Eret Václav, Valenta Jiří, Beránek Vladimír

MPK: G08B 21/00, G08B 23/00

Značky: bezpečnostní, kontrolu, bdělosti, zařízení

Text:

...Nspříklad 24 sec pro signální světelně obvody lg, 30 sec pro obvod zvukové návěäti lg,s 36 sec pro zspůsobení elektropneunstického ventilu vozidlové brzdy lg, popřípsdě hlavního vypínače zařízení §. Tyto časy získáme vhodným zpracovánín výstupních signálů výstupů §,g,Q binárního čítačs 2 v kombinačních logických obvodech 5. Výstupní signály 13,g,13 kombinačních logických obvodu 3 přes tranzistorové releové spínače Ž ovládsjí všechny...

Zařízení pro korekci polohování obráběcího nástroje při automatickém opracování povrchů obecně křivých ploch

Načítavanie...

Číslo patentu: 257908

Dátum: 15.06.1988

Autori: Hampl Jan, Valenta Jiří, Taraba Oldřich

MPK: B23Q 15/04

Značky: nástroje, polohování, zařízení, korekcí, ploch, opracování, obraběcího, povrchu, automatickém, křivých, obecně

Text:

...obráběcího nástroje při antbmatickém-opracoväní povrohůobecně křívých plech podle Vynálezu o A i. Zařízení podle vynálezu eestává z upevňovecího zařízení §,n na němž je upevněn obrobek 2. Na upevňovacím zařízení § je takéAmpřípevněn etalon 1, na němž je umístěn první snímač Q pro snímáełĺAuvní generovaněho obecně akustického signálu, který je připojen.mačem 5 pro snímání generovaněho obecně akustického signálu,.umístěným na obrobku...

Zařízení pro měření šířky pásu elektricky nevodivého materiálu, zejména textilního

Načítavanie...

Číslo patentu: 257892

Dátum: 15.06.1988

Autori: Novomeský Karel, Valenta Jiří, Král Josef

MPK: G01B 5/04

Značky: nevodivého, textilního, zařízení, zejména, měření, šířky, pásu, materiálů, elektricky

Text:

...vzájemně axiálně posunutých pružných kontaktů a je elektricky spojen s vyhodnocovaoím a napájecim zařízením.Výhody zařízení pro měření šířky pásu elektricky nevodivého materiálu, zejména textilního,podle vynálezu, spočívají zejména v jeho jednoduchosti a přesností, nezávisle na pevnosti okraje pásu materiálu a v jeho odolnosti vůči případným nečistotám.vynález bude dále podrobněji popsán podle připojenáho výkresu, kde na obr. 1 je znázorněn...

Způsob automatické regulace míry otupení obráběcího nástroje, zejména nože soustruhu v průběhu obrábění a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237288

Dátum: 01.05.1987

Autori: Valenta Jiří, Taraba Oldřich

MPK: B23Q 15/00

Značky: nože, míry, otupení, nástroje, automatické, tohoto, zařízení, regulace, soustruhů, provádění, obraběcího, obrábění, způsobu, průběhu, zejména, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu automatické regulace míry otupení obráběcího nástroje, zejména nože soustuhu v průběhu obrábění. Ultrazvukový signál, generovaný v obráběcím nástroji (2), se snímá piezokeramickým snímačem (4). Po zesílení se ultrazvukový signál vyhodnotí a v závislosti na zjištěné míře otupení obráběcího nástroje (2) se případně upraví velikost jeho záběru. Zařízení k provádění způsobu má na suportu (3) nebo nástroji (2) obráběcího...

Způsob odstraňování žáruvzdorného zdiva z pláště ohřívače větru vysoké pece a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233985

Dátum: 01.12.1986

Autori: Valenta Jiří, Buštík Jaroslav, Konečný Josef, Wozniak Mirko, Kantor Ivan, Literák Vítězslav, Marek Jaromír

MPK: C21B 9/02

Značky: tohoto, zařízení, pláště, žáruvzdorného, ohřívače, provádění, odstraňování, způsobu, větru, vysoké, zdiva, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález pojednává o způsobu odstraňování starého žáruvzdorného zdiva při generální opravě ohřívače větru u vysoké pece a popisuje zařízení k provádění tohoto způsobu. Odstraňování žáruvzdorného zdiva z pláště ohřívače větru vysoké pece po sejmutí jeho kopule se podle vynálezu provádí tak, že zdivo se vybírá ze sloupce vyzdívky v sestupné spirále. Na horním ochozu (4) pláště.(2) ohřívače větru je připevněna kruhová jeřábová dráha (6), na níž je...

Způsob zjišťování velikosti záběru brusného kotouče nebo frézy v průběhu obrábění a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232545

Dátum: 15.08.1986

Autori: Taraba Oldřich, Valenta Jiří

MPK: B23Q 17/00, B24B 49/02

Značky: frézy, tohoto, způsob, průběhu, zjišťování, provádění, kotouče, záběrů, zařízení, velikostí, brusného, obrábění, způsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu velikosti záběru kotouče nebo frézy v průběhu obrábění. Ultrazvukový signál, který je závislý na velikosti záběru brusného kotouče či frézy se snímá piezokeramickým snímačem a předává prostřednictvím prvého elektronického systému do indikátoru a také do druhého elektronického systému, který prostřednictvím pohybového ústrojí nastavuje záběr obráběcího nástroje. Zařízení má na suportu /1/ nebo na obráběném polotovaru /4/...

Soustava trysek pro tepelné zpracování plošných útvarů na strojích pro zpracování textilií, papíru, umělých hmot a jiných podobných materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 218771

Dátum: 15.04.1985

Autori: Valenta Jiří, Král Josef, Ondrouch Vlastimil, Strádal Petr

Značky: tepelně, útvaru, soustava, jiných, papíru, zpracování, podobných, textilií, plošných, umělých, trysek, strojích, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká soustavy trysek pro tepelné zpracování plošných útvarů na strojích pro zpracování textilií, papíru, umělých hmot a jiných podobných materiálů, kde mezi alespoň dvě štěrbiny, dvě trysky nebo dvě řady trysek je vloženo tvarované těleso. Podstata soustavy trysek podle vynálezu přitom spočívá v tom, že tvarované těleso je uspořádáno vzhledem ke zpracovávanému materiálu na odvrácené straně tryskové desky, a jeho výška se ve směru...

Zařízení ke stabilizaci vlhkosti vzduchu, zejména pro sušicí textilní stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 224086

Dátum: 01.10.1984

Autori: Valenta Jiří, Hes Luboš, Chramosta Jan

Značky: zejména, stabilizaci, stroje, zařízení, textilní, vlhkosti, vzduchu, sušicí

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení ke stabilizaci vlhkosti vzduchu zejména pro sušicí textilní stroje, obsahující psychrometrické čidlo vlhkosti vzduchu, opatřené odporovými prvky k měření suché a mokré teploty a elektrický regulátor akční veličiny, na jehož vstup je připojen měřicí odporový můstek, vyznačující se tím, že odporový prvek (Rs) k měření suché teploty a odporový prvek (Rm) k měření mokré teploty jsou zapojeny v sousedních aktivních větvích měřícího...