Valent Ferdinand

Zhášacia komora ističa

Načítavanie...

Číslo patentu: 287234

Dátum: 17.03.2010

Autori: Jurčacko Ľudovít, Valent Ferdinand

MPK: H01H 9/30, H01H 33/04

Značky: zhášacia, komora, ističa

Zhrnutie / Anotácia:

Zhášacia komora je vytvorená v prúdovom ističi, a to v podobe skrine umiestnenej vedľa rozpínacích kontaktov a tvorenej aspoň bočnými stenami a zadnou stenou, kde sú v tejto skrini kolmo na jej steny uložené deionizačné doštičky prevažne z feromagnetického materiálu a kde v stenách tejto skrine sú vytvorené otvory upravené na odvod plynov zo zhášacej komory, pričom podstata spočíva v tom, že otvory (111, 121) sú vytvorené v dvoch skupinách, kde...

Zhášacia komora ističa

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4494

Dátum: 07.07.2006

Autori: Valent Ferdinand, Jurčacko Ľudovít

MPK: H01H 73/00

Značky: zhášacia, ističa, komora

Text:

...obr. 2 je potom V pozdlžnom vodorovnom reze viditeľný ten istý istič, pričom rez je vedený cez priestor medzi deionizačnými doštičkami.Príklady uskutočnenia technického riešeniaPrúdový istič 100 obsahuje zhášaciu komoru 10, ktorej podstatnou časťou je skriňa 1. Táto skriňa 1 je vymedzená bočnými stenami 11 a zadnou stenou 12 a je umiestnená vedľa rozpinacích kontaktov, tu znázomených. V tejto skrini 1 sú kolom k týmto stenám 11, 12...

Zhášacia komora pre elektrické spínacie prístroje nízkeho napätia

Načítavanie...

Číslo patentu: 228254

Dátum: 01.11.1985

Autori: Jurčacko Ľudovít, Valent Ferdinand, Hüttner Ľudovít

Značky: elektrické, napätia, komora, zhášacia, prístroje, nízkého, spínacie

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je umožniť rýchly a plynulý vstup elektrického oblúka do zhášacej komory, čím sa dosiahne rýchly vzrast oblúkového napätia a obmedzenie skratového prúdu, a tak dosiahnuť vysokú vypínaciu schopnosť elektrického spínacieho prístroja. Uvedený účel sa dosiahne zhášacou komorou pre elektrické spínacie prístroje nízkého napätia s feromagnetickými deionizačnými plieškami, usporiadanými medzi zhášacími plechmi v izolačnom puzdre a...