Valchář Martin

Způsob přípravy 4-((arylthio)fenoxy)-1-methylpiperidinů a jejich solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 269491

Dátum: 11.04.1990

Autori: Protiva Miroslav, Hrubantová Marta, Metyšová Jiřina, Valchář Martin, Šindelář Karel

MPK: C07D 211/46

Značky: solí, způsob, 4-((arylthio)fenoxy)-1-methylpiperidinů, přípravy, jejich

Text:

...možností vynálezu. Získané base vzorce I se převádějí neutralizací farmaceutický nezávadnými anerganickými nebo organickými kyaelínnmi na příslušné soli.K roztoku 5,8 g 1-methyl-4-piperidinolu v 50 ml demethylformamidu se za míchání v duaíkové atmoefěře přidá během 10 min. 1,5 3 30 hydridu sodného (auepense v minerálnímoleji). Smäs se michá 30 min při 50 °C, přidá se 5,3 5 2-rluordifenylsulfidu (Šindelář K. et al., collect. Czech....

Způsob přípravy 2-(fenylthio)benzylaminů a jejich hydrogenmaleinátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268486

Dátum: 14.03.1990

Autori: Jílek Jiří, Valchář Martin, Protiva Miroslav, Dlabač Antonín

MPK: C07C 149/42

Značky: způsob, jejich, hydrogenmaleinátu, přípravy, 2-(fenylthio)benzylaminů

Text:

...2-/fenylthio/ benzylchloridu /Jilek J. O. et al., Monatsh. Chem. gg, 182 /1965/ Jilek J. 0. et al.,Colleet. Czech. Chem. Commun. šg, 3186 l 19 ó 7// se sekundárnimi aminy obecného vzorce H-R,ve kterém R znači totéž jako ve vzorci I. Reakce lze provést za různých podminek, 3 výhodou v chloroformu při teplotách 60 až 80 °C. Nejvýhodnějši variantou je vařeni směsi jmenovaného chloridu se 100 až 120 X přebytkem aminu H-R v chlorofornu pod...

Způsob přípravy nových 1-(4-(aminoalkoxy)fenyl)-2-propylaminů a jejich solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 267449

Dátum: 12.02.1990

Autori: Valchář Martin, Kmoníček Vojtěch, Protiva Miroslav

MPK: C07C 93/14

Značky: přípravy, způsob, nových, 1-(4-(aminoalkoxy)fenyl)-2-propylaminů, solí, jejich

Text:

...Produkty směsemí láLok I a 1 v. Joiichž searace ie možná iodnak oakouanou krystalisací solí. íednak chromatoqrafif. íuk ie to posáno v příkladoch. Látky vzorce I ísou Uesměs oleíouíté, avšak poskytují s kyselinou ch 1 orovodí~ kovou. 5 kyselinou pikrovon nebo 5 díkarhoxylovými alífatickými kyselinami krystalícké soli. ktoré jsou vhodné iak pro čištění,tak 1 pro charaktorísaci látek vzorce I. Uvedené ueutralisační reakce ísou součástí zpüsobu...

Derivát 10-(2-(1-piperazinyl)ethoxy)-10,11-dihydrodibenzo (b,f) thiepinu a jeho jantaran

Načítavanie...

Číslo patentu: 264541

Dátum: 14.08.1989

Autori: Dlohožková Nataša, Valchář Martin, Jílek Jiří, Protiva Miroslav, Pomykáček Josef

MPK: C07D 409/12

Značky: derivát, jantaran, 10-(2-(1-piperazinyl)ethoxy)-10,11-dihydrodibenzo, b,f, thiepinů

Text:

...dopamínu ve striatu krysího mozku a je vyjádřena vzrůstem koncentrace kyseliny homovamlové (jako hlavního metabolitu dopamínu) po orálním podání dávky 80 mg/kg ve srovnání s kontrolou, u které je koncentrace kyseliny homovanilové považována za 100 , je její koncentrace po látce vzorce l 308 . Po chlozapinu v téže dâvce je to 349 , takže látka je v tomto testu prakticky srovnatelná s chlozapinem.Látka vzorce I podle vynáiezu, která je...

Aminy 4,9-dihydrothieno/2,2-c/-2-benzothiepinové řady a jejich soli

Načítavanie...

Číslo patentu: 263999

Dátum: 12.05.1989

Autori: Valchář Martin, Polívka Zdeněk, Metyšová Jiřina, Protiva Miroslav, Metyš Jan

MPK: C07D 495/04

Značky: řady, jejich, aminy

Text:

...u myší EDso 10,8 mg/kg p. o. účinek v tomto testu a v řaadě dalších je dobře srovnatelný s účinkem klasického tricyklického antidepresiva imipraminu. Latka konečně projevuje zřetelnou afinitu k vazebným místům/SH/imipraminu a FH/desipraminu v hypothalamu krys. Střed-ní inhibiční koncentrace látky pro inhibici vazby 4 nM /äH/imi 2pranlinu IC 50 je 169,4 nM a pro inhibici vazby nM /5 H/desipnaminu 512 nM. Látka má tedy celkově profil...

Způsob přípravy čistých enantiomerů 4-(1-methyl-4-piperidyliden)-4,9-dihydrobenzo/4,5/cyklohepta/1,2- b/thiofen-10-onu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263993

Dátum: 12.05.1989

Autori: Valchář Martin, Jelínek Ivan, Snopek Jiří, Metyš Jan, Smolková-keulemansová Eva, Protiva Miroslav, Polívka Zdeněk

MPK: C07D 409/04

Značky: přípravy, způsob, čistých, enantiomeru

Text:

...I vy-plývnají z příkl-adů, které jsou ovšem jen ilustrací možností vynálezu a není jejich úkolem vyčenpávajícím způsobem všechny možnosti popisovat. Enantiomerní báze vzorce I jsou krystalické látky, které krystallizují z etha 263-393Farmakologické hodnocení obou enantiomerů hodnocených ve formě v-odných roz« toků hyd-rogeníumarátů vykázalo určité diference, které naznačují stereoselektivitu účinků, i když ~ne příliš výraznou....

4-(aminoalkoxy)dibenzo(b,e)thiepin-11-(6H)-ony a jejich hydrochloridy

Načítavanie...

Číslo patentu: 263982

Dátum: 12.05.1989

Autori: Valchář Martin, Metyš Jan, Protiva Miroslav, Červená Irena

MPK: C07D 337/12

Značky: 4-(aminoalkoxy)dibenzo(b,e)thiepin-11-(6h)-ony, jejich, hydrochloridy

Text:

...reakcí wdraselné soli ćl-hyd-rvoxydibenzo/b,e/thiepin-11 öHj-onu s Léł-dibrombutanem.Sloučeniny olbecného vzorce I podle vynalezu jsou nové .a jejich identita byla zajištěna. analytickými i spektrálními metodami. Následující příklady mají za úkol pouze ilustrovat možnosti ~přípravy látek -po-dle vynálezu a uvést jejich charakteristická fysikálnč-chemicka data teploty tání).Rozjpuštěním 1,9 g kovového s-odíku v...

13-Acetyl-2-brom- a 2-acetyl-13-bromderiváty ergolinu a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 262283

Dátum: 14.03.1989

Autori: Taimr Jan, Valchář Martin, Křepelka Jiří

MPK: C07D 457/12

Značky: jejich, 13-acetyl-2-brom, výroby, 2-acetyl-13-bromderiváty, způsob, ergolinu

Text:

...ze směsi rozpouštědel, podobně se krystalizací či chromatografií dělí oba vznikající izomery, tj. 13-acetyl-2-bromderivát (obecného vzorce I) a 2-acetyl-13-bromderivát (obecného vzorce II).Získané 13-acetyl-2-bromderiváty a 2-acetyl-13-bromderiváty ergolinu, obecných vzorcü I a II jsou bezbarvé, vysokotající krystalické látky, slabě bázické a tvoříci soli se silnými anorganickými a organickými kyselinami. K farmaceutickým účelům lze využít...

N-Fenacylderiváty (E)-N-methyl-3-(6,11-dihydrodibenzo(b,e)thiepin-11-yliden)propylaminu a jejich hydrochloridy

Načítavanie...

Číslo patentu: 261345

Dátum: 12.01.1989

Autori: Protiva Miroslav, Polívka Zdeněk, Valchář Martin, Metyšová Jiřina

MPK: C07D 337/12

Značky: e)-n-methyl-3-(6,11-dihydrodibenzo(b,e)thiepin-11-yliden)propylaminu, jejich, hydrochloridy, n-fenacylderiváty

Text:

...mírně brz dí vazbu 4 nmo 1.11 (anlimiprnninu a (auldesipraminu v hypothelamu krysího mozku příslušné 1Látky obecného vzorce I jsou derivtty, resp. analogy známych entidepresiv prothiadenu(uetylovł J. et al., Arznoim.-rorsch. 13, 1 039, 1963) s notthiadenu (Metyšová J. et al.,Arzneim.-Forsch. 15, 524, 1965).-ve srovnání s těmito prepnráty jsou látky podle vynálezu sice meni účinná (co do intenzity účinku), avšak současně jsou daleko méně...

Amidiny a amidoximy difenylsulfidové řady a jejich soli

Načítavanie...

Číslo patentu: 261295

Dátum: 12.01.1989

Autori: Protiva Miroslav, Valchář Martin, Wildt Stanislav, Metyšová Jiřina, Šindelář Karel

MPK: C07C 123/00

Značky: difenylsulfidové, jejich, amidiny, řady, amidoximy

Text:

...reagují s amoniakem a aminy za vzniku příslušných amidinú, jak je popsáno v příkladech. za účelem přípravy amidoximü seprovádějí reakce nitrilů obecného vzorce II s hydroxylaminovou basí, nejčastějí ve Vroucím metanolu.Za účelem získání sulfoxidü, tj. látek vzorce I, kde m 1, je nutné příslušné sulfidy vzorce I,kde m 0, oxidovat. K tomu je nejvhodnější oxidace peroxidem Vodíku v kyselině octovépři teplotě místnosti, což je rovněž v jednom...

(Z)-a (E)-4-(3-Dimethylaminopropyliden)-4,10-dihydrothieno/2,3-c/-1- benzothiepin-6-karbonitrily a jejich oxaláty

Načítavanie...

Číslo patentu: 260098

Dátum: 15.11.1988

Autori: Valchář Martin, Dlohožková Nataša, Protiva Miroslav, Šindelář Karel

MPK: C07D 495/04

Značky: jejich, oxaláty, benzothiepin-6-karbonitrily, z)-a

Text:

...působením chloridu zinečnatého ve vroucím benzenu. Chromatogrufií vzniklé směsi se získá žádaný 6-btomthieno/2,3-c/-1-benzothiepin-4(l 0 H)-on. Reakcí tohoto ketonu s 3-dimethylaminopropylmaqnesíumchloridem v tetrahydrofuranu resultuje 6-brom-4-(3-dimethylaminopropyl)-4,10-dihydrothieno/2,3-o/-1-benzothiepin-4-ol,jehož kysele katalyzovanou dehydratací (varem se zředěnou kyselinou chlorovodíkovou) vznikne směa QEI- a (Z)-isomerů...

11(3-Dimethylaminopropyl)-6,11-dihydrodibenzo(b,e)thiepin-2- karbonitril a jeho maleinát

Načítavanie...

Číslo patentu: 260097

Dátum: 15.11.1988

Autori: Šindelář Karel, Protiva Miroslav, Dlohožková Nataša, Valchář Martin

MPK: C07D 337/12

Značky: maleinát, 11(3-dimethylaminopropyl)-6,11-dihydrodibenzo(b,e)thiepin-2, karbonitril

Text:

...objevují parězy, dostavuje se dyspnoe a objevují se křečové projevy. Látka je intensivně antireserpinově účinná v testu ptosy u myší v dávce 25 mq/kg prahová účinná dávka v tomto testu je 10 mg/kg. V dávce 50 mg/kg látka vzorce I signifikantně inhibuje tvorbu žaludečních vředů u krys, vyvolávaných reserpinem. V dávce 10 mg/kg v intervaloch 1 h a 3 h po podání neovlivňuje lokomotorickou aktivitu myší v testu podle Dewse, z čeho vyplývá, že nemá...

11-(1-Methyl-4-piperidyliden)-6,11-dihydrodibenzo(b,e)thiepin-2- karbonitril a jeho oxalát

Načítavanie...

Číslo patentu: 260096

Dátum: 15.11.1988

Autori: Šindelář Karel, Protiva Miroslav, Valchář Martin, Dlabač Antonín

MPK: C07D 409/04

Značky: 11-(1-methyl-4-piperidyliden)-6,11-dihydrodibenzo(b,e)thiepin-2, oxalát, karbonitril

Text:

...vzorce IITento alkohol se V dalším stupni dehydratuje kyaele katalyzovanou reakcí na clefínickýS výhodou se k tomu použije zahřiváni se zředěnou kyselinou sirovou, nejlépe 10 až 30. V posledním stupni se olefinický bromovaný amin vzorce III transformuje na žádanou látku vzorce I reakci s kysnidep měčnatým v hexametylfosfortriamidu 150 °c. Base vzorce I je krystalická iątxa tajici při 171 až 172 °c.Neutralizaci kyselinou oxalovou poskytuje...

(E)-11-(3-Methylaminopropyliden)-6,11-dihydrodibenzo(b,e)thiepin-2- karbonitril a jeho oxalát

Načítavanie...

Číslo patentu: 260095

Dátum: 15.11.1988

Autori: Šindelář Karel, Valchář Martin, Protiva Miroslav, Dlohožková Nataša

MPK: C07D 337/12

Značky: karbonitril, e)-11-(3-methylaminopropyliden)-6,11-dihydrodibenzo(b,e)thiepin-2, oxalát

Text:

...Lransfnrmacích zachována. Z krystalického hydrochloridu vodným amoniakem uvolněná base IV se potom podrobí působení butyrolaktonu ve vroucím xylenuZe získané směsi se chromntografií na silikagelu isoluje Surový 4-hydroxyhutyramidoderivát vzorce V, s kterým se provede reakce s kyanidem měänatým v hexametylfosfortriamidu při 150 °C. získaný surový meziprodukt vzorce VI se opět přečistí chromatografií a bez charakterisace se podrobí...

Substituované 5-fenyl-N,N-4-trimethylpentylaminy a jejich hydrochloridy

Načítavanie...

Číslo patentu: 258799

Dátum: 16.09.1988

Autori: Červená Irena, Protiva Miroslav, Valchář Martin, Holá Vladislava, Metyšová Jiřina

MPK: C07C 91/04, C07C 87/28

Značky: substituované, jejich, 5-fenyl-n,n-4-trimethylpentylaminy, hydrochloridy

Text:

...redukcí vzniklých terciárních aminoalkoholú kyselinou jodovodíkovou.Podrobnosti provedení přípravy látek podle vynálezu jsou uvedeny v příkladech, které jsou pouze ilustracemi možností vynálezu. Pokud uvedenými reakcemi vznikají směsi stereoisomerů,vztahuje se vynález na všechny tyto stereoisomery. Příklady popisují přípravu některých2 těchto stereoisomerů v čistém stavu. Všechny látky popsané v příkladech jsou nově jejich identita byla...

Piperazinoethylethery 10,11-dihydrodibenzo(b,f)-thiepinové řady a jejich soli

Načítavanie...

Číslo patentu: 236340

Dátum: 01.01.1988

Autori: Dlabač Antonín, Metyšová Jiřina, Jílek Jiří, Valchář Martin, Bártl Václav, Wildt Stanislav, Protiva Miroslav

MPK: C07D 409/12

Značky: piperazinoethylethery, jejich, řady, 10,11-dihydrodibenzo(b,f)-thiepinové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru syntetických léčiv. Jeho předmětem jsou piperazinoethylethery 10,11-dihydrodibenzo(b,f) thiepinové řady obecného vzorce I, ve kterém R značí methyl, 2-hydroxyethyl, 3-hydroxypropyl, ethoxykarbonyl nebo atom vodíku, a jejich soli. Látky vzorce I a jejich soli mají vlastnosti málo toxických a mírně kataleptických neuroleptik, což je předpokladem jejich praktického použití v therapii schizofrenie. Látka vzorce I se...

Terciární alkoholy 3b, 9a-trans-3b, 4, 5, 6, 7, 9, 9a, 10-oktahydro-(1) benzothiepino(2,3,4-ed) pyrido(2, 1 – a) isochinolinové řady a jejich hydrochloridy

Načítavanie...

Číslo patentu: 236145

Dátum: 01.08.1987

Autori: Valchář Martin, Šindelář Karel, Dlabač Antonín, Protiva Miroslav

MPK: C07D 495/16

Značky: benzothiepino(2,3,4-ed, pyrido(2, 10-oktahydro-(1, terciární, jejich, hydrochloridy, řady, alkoholy, 9a-trans-3b, isochinolinové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru synthetických léčiv. Jeho předmětem jsou terciární alkoholy 3b, 9a-trans-3b,4,5,6,7,9,9a,10oktahydro-(1)benzopthiepino(2,3,4- ed)pyrido(2,1-a)isochinolinové řady obecného vzorce I, ve kterém R značí terc. butyl nebo isopropyl, a jejich hydrochloridy. Tyto látky jsou neuroleptiky se silnou afinitou k dopaminovým receptorům v mozku a jako takové jsou použitelné v therapii schizofrenie jako antipsychotická léčiva. Jejich...

Estery tricyklického piperazinoethanolu a jejich maleináty

Načítavanie...

Číslo patentu: 250581

Dátum: 15.04.1987

Autori: Valchář Martin, Protiva Miroslav, Jílek Jiří, Dlabač Antonín

MPK: C07D 409/04

Značky: estery, tricyklického, piperazinoethanolu, jejich, maleináty

Text:

...jejichž účelem ovšem není omezení vynálezu jen na podmínky v přílkadech uvedené. Pripravené estery vzorce I jsou bElZĺCké povahy a většinou jsou olejovité. Neutralizací kyselinami poskytují soli,z nichž nraleináty jsou součástí vynálezu a jsou výhodné pro svou dobrou krystalizační schopnost kyselina maleinová je farmakodynamicky nezávadné, a proto vhodná k připravě soli, použitelných jako léčiva. Všechny estery vzorce I jsou látky nové....

N-Substituované 2-chlor-7-fluor-10-piperazino-10,11-dihydrodibenzo(b,f)thiepiny a jejich soli a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 249455

Dátum: 12.03.1987

Autori: Jílek Jiří, Valchář Martin, Dlabač Antonín, Červená Irena, Pomykáček Josef, Protiva Miroslav

MPK: C07D 409/04

Značky: přípravy, n-substituované, 2-chlor-7-fluor-10-piperazino-10,11-dihydrodibenzo(b,f)thiepiny, způsob, jejich

Text:

...~fluor-10,11-dihydrodibenzo/b,f/thiepin-10-yl)-4-/2-(1,3-dioxan-2-y)etyl/piperazin, který byl testován rovněž ve formě metansulfonátu /látka B/. Rovněž tato a další látky byly podávány orálně a uváděné výsledky jsou přepočty na báze.Akutní toxicita u myší, LDSD 350 mg/kg. Inkoordinační účinek v testu rotujíoí tyčky u myší, ED 50 3,5 mg/kg. V dávce 50 mg/kg nemá kataleptický efekt u krys a. v téže dávce.mírně potencuje kataleptický efekt...

2-Halogen-8-isopropyl-10-piperazino-10,11-dihydrodibenzo-(b,f) thiepiny, jejich methansulfonáty a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 236619

Dátum: 15.02.1987

Autori: Valchář Martin, Dlabač Antonín, Polívka Zdeněk, Protiva Miroslav

MPK: C07D 409/04

Značky: 2-halogen-8-isopropyl-10-piperazino-10,11-dihydrodibenzo-(b,f, přípravy, jejich, thiepiny, methansulfonáty, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

2-Halogen-8-isopropyl-10-piperazino-10,11-dihydrodibenzo(b,f)thiepiny obecného vzorce I, ve kterém R značí kterýkoliv atom halogenu, tj. atom fluoru, chloru, bromu nebo jodu, a Rl značí methyl nebo 2-hydroxyethyl, a jejich methansulfonáty.

Ester aminoalkoholu dibenzo(b,e)thiepinové řady

Načítavanie...

Číslo patentu: 235173

Dátum: 15.02.1987

Autori: Dlabač Antonín, Bártl Václav, Protiva Miroslav, Valchář Martin

MPK: C07D 409/04

Značky: ester, dibenzo(b,e)thiepinové, řady, aminoalkoholu

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení spadá do oboru syntetických léčiv. Jeho předmětem je ester aminoalkoholu dibenzo(b,e)thiepinové řady vzorce I, tj. 2-chlor-11-[1-(2-dekanoyloxyethyl)-4-piperidyliden]-6,11- dihydrodibenzo(b,e)thiepin. Látka vzorce I vykazuje vlastnosti protrahovaně působícího dopaminomimetika a přichází v úvahu k praktickému použití v terapii parkinsonismu, její způsob přípravy spočívá v esterifikaci 2-chlor-11-[1-(2-hydroxyethyl)-4-piperidyliden]-6,11-...

3-chlor-6-(1-methyl-4-piperidyl)-6H-dibenz/b,e/1,4-oxathiepin a jeho hydrogenmaleinát

Načítavanie...

Číslo patentu: 237485

Dátum: 15.01.1987

Autori: Valchář Martin, Šindelář Karel, Dlabač Antonín, Protiva Miroslav

MPK: C07D 411/04

Značky: hydrogenmaleinát

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru syntetických léčiv. Jeho předmětem je 3-chlor-6-(1-methyl-4-piperidyl)-6H-dibenz(b,e)-l,4-oxathiepin vzorce I, jakož i jeho krystalický hydrogenmaleinát, který je vhodný k farmakologickému testování a k výrobě orálních lékových forem. Látka I a její maleinát jsou nekataleptickými neuroleptiky, které prokazují své antidopaminergní působení v testu ovlivnění obratu a metabolismu dopaminu ve striatu krysího mozku. Pro látku...

Způsob přípravy enantiomerů 3-fluor-10-[4-(2-hydroxyethyl)piperazino]-8-isopropyl-10,11- dihydrodibenzo(b,f)thiepinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247590

Dátum: 15.01.1987

Autori: Jílek Jiří, Protiva Miroslav, Valchář Martin, Metyšová Jiřina

MPK: C07D 409/04

Značky: 3-fluor-10-[4-(2-hydroxyethyl)piperazino]-8-isopropyl-10,11, enantiomeru, přípravy, dihydrodibenzo(b,f)thiepinu, způsob

Text:

...5,0 mg/kg v intervalu 24 h.Štěpenim racemického isofloxythepinu vzorce I se tedy ziská podstatné účinnějši (-)-enantíomer, což umožňuje jeho podávání pacientům v polovičnich dávkach (ve srovnání s rgcemátem) a to má za následek snížení íncidence vedlejších reakci.Principem způsobu připravy enantiomerů látky vzorce I podle tohoto vynálezu je krystalisace solí base vzorce I s oběma enantiomerními dibenzoylvínnými kyselinami. Krystalizace soli...

1-fenyl -3-(3,4-dihydroxyfenyl)-2-propylaminy, jejich hydrobromidy a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 232349

Dátum: 15.07.1986

Autori: Dlabač Antonín, Valenta Vladimír, Valchář Martin, Protiva Miroslav

MPK: C07C 87/28, C07C 91/30

Značky: jejich, přípravy, hydrobromidy, 1-fenyl, způsob, 3-(3,4-dihydroxyfenyl)-2-propylaminy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru synthetických léčiv. Jeho předmětem jsou 1-fenyl-3-(3,4-dihydroxyfenyl)-2-propylaminy obecného vzorce I, ve kterém R značí atom vodíku nebo methyl, jejich hydrobromidy a způsob jejich přípravy, který spočívá v demethylaci příslušných 3,4-dimethoxyfenyl-analogů zahříváním s kyselinou bromovodíkovou na 100 °C. Látky podle vynálezu, zvláště jmenované hydrobromidy, projevují dopaminomimetické vlastnosti a to i při orálním...

Deriváty 2,5-piperazindionu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231227

Dátum: 15.06.1986

Autori: Vanžura Jiří, Křepelka Jiří, Krejčí Ivan, Dlabač Antonín, Valchář Martin, Kasafírek Evžen

MPK: C07D 241/38

Značky: 2,5-piperazindionu, deriváty

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká derivátů 2,5-piperazindionu obecného vzorce I nových látek, které prokázaly v experimentech na zvířatech použitelný účinek pro terapii poruch paměti, tardivních dyskines a Parkinsonovy nemoci.