Vala Aleš

Ekologické palivo do vznetových motorov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3281

Dátum: 06.08.2002

Autori: Vala Aleš, Anděl Miroslav

MPK: C10L 1/08

Značky: ekologické, vznětových, palivo, motorov

Text:

...4 je graf závislosti hustoty od teploty - NatD 16, NatD 17, NatD 18, NatD 19, NatD 20. . Na obr. 5 je graf závislosti hustoty od teploty - Dunasol, CD, P 1013, BSDA.Na obr. 6 je graf závislosti dynamickej viskozity od teploty - RME-D, NatD 1,NatD 2, NatD 3, NatD 4.Na obr. 7 je graf závislosti dynamickej viskozity od teploty - NatD 6, NatDT,NatD 8, NatD 9, NatD 10.Na obr. 8 je graf závislosti dynamickej viskozity od teploty - NatD 11, NatD...

Palivo do vznetových motorov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3264

Dátum: 02.07.2002

Autori: Anděl Miroslav, Vala Aleš

MPK: C10L 1/08

Značky: palivo, vznětových, motorov

Text:

...vzorky Obsah RME v Obsah BSD v hmotn. hmotn.Uskutočnili sa tieto rozbory, skúšky a stanovenia-3 1. Chemické zloženie vzoriek BSD a RME (vzorka 1 a 11), stanovenie makroelementov (H, C, S, N, O - dopočtom), niektorých mikroelementov (CI, Ni, Cr a V),spalného tepla Qs a výhrevnosti Q iZávislosť hustoty zmesi 1 až 11 od teploty .Závislosť dynamickej a kinematickej viskozity zmesí 1 až 11 od teploty. Stanovenie teploty vylučovania...