Václavík Miroslav

Řídicí zařízení pro listový stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 260227

Dátum: 15.12.1998

Autori: Václavík Miroslav, Koloc Zdeněk, Straka Václav

MPK: D03C 1/00, D03C 1/14

Značky: zařízení, listový, řídící, stroj

Text:

...ke dvěma dorazům, ovládaným přestavitelným posuvným pravítkem. Přeatavitelné posuvné pravítko je spojene s pevným elektromagnetem, který pravítko přeetavuje do dvou poloh. Ternární členy kloubových diferenciálů jsou spojeny s posuvzen 227 nými dorazy, ktoré jsou v činném spojení s pákemi spojovaoích mechanismú. umožňujíoími přímé spojení oscilujících unašečů e výkyvnou výstupní pákou listového stroje.Nevýhodou zařízení e kloubovými...

Zařízení pro generování pohybu zanášecího pásu jehlového tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 267224

Dátum: 12.02.1990

Autori: Koloc Zdeněk, Šmerda Ivan, Ševčík Ladislav, Václavík Miroslav

MPK: D03D 47/00

Značky: stroje, zařízení, jehlového, pohybu, generování, pásu, tkacího, zanášecího

Text:

...vzájemné spřažený výkyvným ozubeným segmentem, uloženým otočně na čepu na vahadle, a spojeným hg/bnö w znmiťxncfn pánom přes uzubcnó kolmpřevorł a rozetu.Výhoda řešení podle vynálezu spočívá zejména v tom, že propojením obou náhonů,a to náhonu vahadla e vačkového náhonu na segmentu,uloženóm Výkyvné na vehadle bidla, se docílí výhodného využití haromonického pohybu z náhonu vahadla, který je na tkacím stroji použit pro pohon bidla. Předepsaný...

Zařízení pro pohon přímočarého vratného orgánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266181

Dátum: 13.12.1989

Autori: Václavík Miroslav, Koloc Zdeněk, Moc Václav, Jirásko Petr

MPK: B65H 54/36, B65H 54/32

Značky: zařízení, přímočarého, vratného, pohon, orgánů

Text:

...důsledcich zvyšnji opotřebeni a hlučnost mechanismuS cílem odstranění výše uvedených nevýhod je zařízení s vačkovým ústrojím a vahadlem pro pohon vratnéha orgánu ušpořádáno podle vynálezu tak, že k vahadlu je prostřednictvím táhla připojena výkyvná páka uložená jedním koncem axiálně posuvné na přestavitelném kamenu a druhým koncem spojená 5 třmenem posuvným na vodicí tyčí uspořádané paralelné s přímočarýmvratným orgánem připojeným k...

Klínová příchytka kabelů k nosnému lanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261738

Dátum: 10.02.1989

Autori: Václavík Miroslav, Černý Josef

MPK: H02G 9/00

Značky: nosnému, klínová, kabelů, príchytka

Text:

...přičemž kabel se může odvíjet jen z vhodné cívky. Značné úspory se dosáhnou zejména svorkováním několika kabelů na jediné nosné lano, čímž se uspoří i elektrické vraty, které jsou s ohledem na hmotnost a délku ka belů těžké a nákladné.pro jeden silový kabel. Obr. 2 znázorňuje řez klínovou příchytkou, z něhož je patrné sevření silového kabelu pomocí svěrných klínů. Obr. 3 žnázorňuje pohled na klínovou příchytku shore. Na obr. 4 je příchytka...

Zařízení k navíjení kuželových a variokónických cívek na textilních strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 255735

Dátum: 15.03.1988

Autori: Václavík Miroslav, Jirásko Petr, Koloc Zdeněk, Moc Václav

MPK: B65H 59/38

Značky: zařízení, navíjení, variokonických, strojích, cívek, textilních, kuželových

Text:

...úhlovou rychlostí je realizován jediným jednoduchým mechanismem a vzhledem k tomu, že lze snadno vytvořit vačku libovolného požadovaného tvaru, je možné vyřešit její tvar tak, aby byl funkcí tvarových parametrů navíjené cívky. Lze tudíž dosáhnout potřebné změny otáček hnacích válcü pro libovolný tvar kuželové nebo variokőnické cívky, tj. pro libovolnou kuželovitost a úhel křížení.Předmět vynálezu je patrný z popisu a schematického...

Zařízení pro navíjení kónických nebo variokónických cívek

Načítavanie...

Číslo patentu: 255181

Dátum: 15.02.1988

Autori: Hlaváček Ivo, Koloc Zdeněk, Kratochvíl Jiří, Horatschke Rudolf, Jirásko Petr, Václavík Miroslav, Houšť Václav, Plaček Bohumír

MPK: B65H 59/36, B65H 54/42

Značky: kónických, variokonických, cívek, zařízení, navíjení

Text:

...prvku, a tím se dosáhne definovaného vedení rotnčního přenosového prvku v celém cyklu rozvádění. Značně se sníží kmitání rotašního přenosového prvku a zamezí se vzniku havárie zachycením rotačního přenosového prvku za rotační podpěrný prvek. Dále se omezí opotřebení rotačního přenosového prvku, neboř se stýká se svým vodičem v ploše.Na připojených obrázcích je znázorněno jedno z možných konkrétních řešení, kde značí obr. 1 celkový...

Náhon bidlenu tkacího stroje ozubeným převodem

Načítavanie...

Číslo patentu: 253111

Dátum: 15.10.1987

Autori: Svatý Vladimír, Václavík Miroslav, Koloc Zdeněk

MPK: D03D 49/64

Značky: náhon, stroje, bidlenu, tkacího, převodem, ozubeným

Text:

...to jak pro tkaci stroje úzké, tak i široké, přičemž excentricitu lze v širokých mezích volit a ozubená kolalze podle požadavku vzájemné zaměňovat.Další výhody a význaky vynálezu jsou patrny z popisu příkladného provedení znázorněného schematicky na výkresoch, kde zobrazuje obr. 1 ozubený převod a obr. 2 mechanismus náhonu bidlenu tkacího stroje, ozubený převod, který sestává z neokrouhlého ozubeného kola l uloženeho otočně na čepu A a...

Drážkový rotační rozvaděč příze

Načítavanie...

Číslo patentu: 252558

Dátum: 17.09.1987

Autori: Koloc Zdeněk, Václavík Miroslav, Havelka Jiljí, Jirásko Petr

MPK: B65H 54/48

Značky: rozvaděč, příze, rotační, drážkový

Text:

...jednotlivých zdvihů drážky lg ve směrech rozvádění S 1 a S 2 a úhel křížení příze 8 nacívce l se tedy od malého čela k velkému čelu cívky l zmenšuje plynule. Úhlem křížení příze Bje myšlen dvojnásobek ostrého úhlu mezi tečnou k přízi g a kolmicí k ose cĺvky l.Podmínka kladená na průběh poloměru Š) dna § drážky lg je, že V místě křížení drážky lg musí být minimálně takový rozdíl poloměrú P křížících se úseků drážky lg, který zaručí bezpečné...

Drážkový rotační rozvaděč příze

Načítavanie...

Číslo patentu: 251875

Dátum: 13.08.1987

Autori: Koloc Zdeněk, Václavík Miroslav, Jirásko Petr, Havelka Jiljí

MPK: B65H 54/48

Značky: rozvaděč, příze, rotační, drážkový

Text:

...je myše len dvojnâsobek ostréhlo úhlu mezi tečlnou k přizl 8 a kolmicí k ose cívky 2.Podmínkwa klaldená na průběh poloměru p dna 5 drážky 12 je, že v místě křížeaí drážky 12 musí být minimálně takový mozdíl polosměrů p křížících se úseků drážky 12, který zaručí bezpečné vedení příze 8 v obou směrech S 1 a S 2. V volstatiních čásrtech dna 5 drážky 12 je vhodné dodržet podmínku plynuléhło prechodu ooloměru p z jedné hodnoty na druhou. Z toho...

Impulsní zařízení pro listový stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 249165

Dátum: 12.03.1987

Autori: Straka Václav, Koloc Zdeněk, Václavík Miroslav

MPK: D03C 1/00

Značky: stroj, impulsní, listový, zařízení

Text:

...249 135 ti se dostává k nepohyąlřjáä eąektgomagnetu, ke kterému je přistaveno přestavitelné pre âššššąa oglášání dvoupděrazů přistave ných k ovládací páce, te cžěüjpojgnaspomoěä tšh a s balanční pákou kloubových difer círĺä, terš ovládayí do zy řadičů.Pro dosažení konstrukční jednoduchosti je dále výhodné, když táhlo spojující ovládací páku impulsního zařízení s balanční pákou kloubových díferenciálů je opatřeno aretačním členem, který...

Zařízení pro navíjení kónických nebo variokónických cívek

Načítavanie...

Číslo patentu: 248924

Dátum: 12.03.1987

Autori: Václavík Miroslav, Koloc Zdeněk, Jirásko Petr, Moc Václav

MPK: B65H 59/36, B65H 54/42

Značky: variokonických, cívek, kónických, navíjení, zařízení

Text:

...předpoklady pro navíjení kőnických nebo variokőnických cívek.Další účinky a výhody řešení podle vynálezu jsou patrny z náeledujícího popisu,a z výkresu, kde je vyznačeno uspořádání rotujícího přenosového prvku volně zavěšeného na podpěrném prvku pro navíjenou cívku.Jedno z možných konkrétních řešení podle Vynálezu sestává ze známého rotujícího podpěrného prvku 3 vytvořeného jako rotační těleso, např. ve tvaru hladkého válce, kterýn se...

Pozitivní listový stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 248193

Dátum: 12.02.1987

Autori: Václavík Miroslav, Straka Václav, Koloc Zdeněk

MPK: D03C 1/00

Značky: listový, pozitivní, stroj

Text:

...dvěma zářezygg.K usnadnění zasunutí kolíku gg do zářezů li jsou zářezy lg opatřeny sražením lg.U spojovacíçh mechanismú ll, umístěných na unášeěích É jsou použity dvojice shodných pák lg, které jsou uloženy na čepech lg, umístěných na unášečích É, vedle otvoru §§ pro kolík lg. Protilehlé konce łgl pák lg jsou opatřeny podélným zářezem lłg, do kterého je zasunut čep ll, vetknutý do kolíku lg. Na pákách gg je dále vytvořen výstupek jgg, který je...

Ovládací zařízení pro listový stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 229017

Dátum: 15.03.1986

Autori: Václavík Miroslav, Straka Václav, Koloc Zdeněk

MPK: D03C 1/12, D03C 1/00

Značky: stroj, listový, zařízení, ovládací

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je návrh ovládacího zařízení pro listový stroj se řazením přímo na výkyvných výstupních pákách, které obsahuje minimální počet členů, zabezpečuje spolehlivé zařazení požadované funkce při zvýšených otáčkách tkacího stroje, nevyžaduje řadicí vůle a je konstrukčně i výrobně jednoduché. Toto ovládací zařízení je realizováno použitím tří řadičů pro každou výkyvnou výstupní páku listového stroje, přičemž každý řadič je ovládán...

Způsob výroby 2,2-difluornukleosidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246075

Dátum: 13.02.1986

Autor: Václavík Miroslav

MPK: A61K 31/68, A07H 19/06

Značky: způsob, 2,2-difluornukleosidu, výroby

Text:

...na sobě a 1 ~ kymvé zbytky o 1 až 3 atomech uIhHku, s alkylbnomrdlfluoracetátem o 1 až 4 atomech umlíku vw alkylové (Ěástí, s výhodou s ethylesterem tét-o látky.Výhodným glyceraldehydketonidem je acetonld, v němž R 4 1 R 5 zvnamenojí methvv lové zbytky, jak bylo popsáno v publikaol Fischer a Baer, Helv. Chim. Acta, 17, 622(1934). Ethylbromdífłuoracetát byl poprvé připraven podle publikace Morel a Dawaíns,Tet. 33, 1445 1977, Reakce...

Listový stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 217394

Dátum: 01.09.1984

Autori: Koloc Zdeněk, Straka Václav, Václavík Miroslav

Značky: stroj, listový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká listového stroje s výkyvnými výstupními pákami a unašeči, opatřenými vačkovým pohonem. Jeho podstata spočívá v tom, že výstupní páky jsou otočně uloženy na výstupním hřídeli a souose s nimi jsou vratně pohyblivě upraveny unašeče, přičemž pro spojení výstupních pák s unašeči a rámem jsou na unašečích v rámu spojovací mechanismy, které jsou v činném spojení s řadicím ústrojím.