Václavík Leoš

Zapojení pro řízení otáček stejnosměrného komutátorového motoru s cizím buzením

Načítavanie...

Číslo patentu: 266171

Dátum: 13.12.1989

Autori: Klein František, Václavík Leoš, Kirchner Stanislav

MPK: H02P 5/06

Značky: motorů, otáček, buzením, komutátorového, řízení, zapojení, stejnosměrného, cizím

Text:

...s výstupem tvarovaciho obvodu podle vynálezu. Podstata vynálezu spočivá v tom, že budici vinutí motorku je prvním vývodem připojeno k prvnlmu výstupu budicího zdroje a zároveň vývodem jednak prostřednictvím sériově zapojeného snimaciho odporu k druhému výstupu budicího zdroje a jednak ke vstupu tvarovacího obvodu.Při použití zapojení podle vynálezu se dosahuje obdobných vlastností regulace jako při použití impulsniho tachogenerátoru, přičemž...

Zapojení diferenciálního indukčnostního snímače neelektrických veličin s číslicovým výstupem

Načítavanie...

Číslo patentu: 265463

Dátum: 13.10.1989

Autori: Václavík Leoš, Kirchner Stanislav, Klein František

MPK: G01D 21/02, G01D 1/16, G01B 7/10...

Značky: výstupem, veličin, snímače, neelektrických, indukčnostního, číslicovým, zapojení, diferenciálního

Text:

...výrobě a nastavování, nejsou použity přesné a drahé analogové prvky,- zapojení je zvlášt vhodné pro připojení k míkropočítači.- přímý převod měřené veličiny na délku intervalu kmitů oscilátoru způsobuje minimální citlivost na rušivé vlivy a umožňuje zpracovat dynamický rozsah měřené veličiny až sto decibelů,- vykazuje výbornou linearitu převodní charakteristiky, vyplývající z vhodné volby jejího matematického modelu, s možností dalšího...

Způsob třídění a párování součástí, zejména kroužků speciálních dvouřadých kuličkových ložisek

Načítavanie...

Číslo patentu: 262915

Dátum: 11.04.1989

Autori: Bárka Pavol, Štícha Jiří, Klein František, Smatana Jozef, Kolář Karel, Lorenc Zdeněk, Kirchner Stanislav, Václavík Leoš, Kůr Jan

MPK: B23Q 7/00

Značky: součástí, kuličkových, párování, ložisek, třídění, dvouřadých, speciálních, kroužků, způsob, zejména

Text:

...rozměrů menším než je rozdíl maximálně prípustný zaředí do rozměrových skupin e provede se s ohledem na poäem dovanou přesnost s případně i rozměry dalších kinematicky spolupůsobících součástí jejich párování, přičemž se omezujs maximální možný počet součástí zeřazenych do jednotlivých rozměrových skupin e zároveň se respektuje požedevek minimálního počtu nespárovetelných součástí.Hlavní výhoda způsobu třídění a párování součástí,...

Zařízení pro třídění válcových součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 261991

Dátum: 10.02.1989

Autori: Kirchner Stanislav, Václavík Leoš, Kolář Karel, Štícha Jiří, Kůr Jan

MPK: B23Q 7/03, B23Q 7/12

Značky: součástí, válcových, třídění, zařízení

Text:

...až do třiceti, vyjímečně i více rozměrovývch skupin. Zařízení může být použito pro různé průměrové rozsahu kroužků ložisek, aniž by se muselo vyměňovat jeh-o typové příslušenství.Příkladně provedení zařízení podle vynálezu je schematicky znazonněno na přiloženém výkrese.Na rámu 1 jsou nad sebou uspořádaný dvě kladky 2, 3, -oibepnuté nosičem 4 například pásem, řemenem nebo řetězem. jedna z kla dek 2, 3 je oplatř-ena nezakresleným mecha nismem...

Párovací zásobník válcových součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 261167

Dátum: 12.01.1989

Autori: Kirchner Stanislav, Svozil Jiří, Kolář Karel, Kůr Jan, Václavík Leoš

MPK: B65G 47/18

Značky: zásobník, párovací, součástí, válcových

Text:

...rámu l jsou šikmo vzhledem k horizontální rovině uspořádány nad sebou navzájem rovnoběžné dráhy g, v zobrazeném případě valivé, uzpůsobené pro vedení palet Q se součástmi 1. Každá dráha g je na straně vyššího konce opatřena zarážkou gl, posunutou v zobrazeném případě o dvě délky palety Q od vyššího konce dráhy 3. Paralelně s dráhou 1 je umístěna plošina Q ležící v jedně rovině se dny palet § a ohraničená ve směru pohybu palet Q opěrkou âl a...

Autooperátor se samočinnou kalibrací ke kontrolní stanici pro měření kroužků speciálních dvouřadých kuličkových ložisek

Načítavanie...

Číslo patentu: 261335

Dátum: 12.01.1989

Autori: Štícha Jiří, Václavík Leoš, Kůr Jan, Kolář Karel, Lorenc Zdeněk, Klein František

MPK: G01B 5/00

Značky: kontrolní, ložisek, kalibraci, měření, dvouřadých, speciálních, kroužků, samočinnou, stanici, kuličkových, autooperátor

Text:

...v periodicky se opakujícím, předem určeném intervalu, nevyžaduje obsluhu a je výrobně značné jednoduché.Autooperátor podle vynálezu je schematicky znázorněn na přiložených výkresoch, kdeobr. 1 a 2 představují jeho uspořádání s otočným ramenem v krajních polohách a obr. 3 detailníprovedení zařízení pro uchopení a přenos etalonu.Na základovém rámu l je uchycen gravitační dopravník 3, opatřený v horní části zarážkou Q, zadržující měřené součástí...

Chemicky odolný smaltový povlak na ocel

Načítavanie...

Číslo patentu: 244169

Dátum: 01.06.1988

Autori: Kůr Jan, Koláo Karel, Václavík Leoš

MPK: C23D 5/00

Značky: povlak, chemicky, smaltový, odolný

Text:

...1 hmot. oxidu antimonitého, od Oido 1,5 hmot. oxidu manganatého, od 10 do 18 hmot. oxidu sodného a/nebo draselného, od 051 do 3,5 oxidu íitného, od 0,1 do 5 hmot. oxidů prvků II. skupiny periodického systému, hapňíklad oxidu vápenatého a/nebo barnatého, od 0,5 do 4 hmot. přídržných oxidů kohaltnatého a/nebo nikelnatého a od 0,1 do 7 hmot. rluoru. Je výhodné, obsahuje-li povlak dále od 0,1 do 2,5 hmot. oxidu zirkoničitého.Tento...

Přesné vřeteno, zejména pro měřicí přístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 256809

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kůr Jan, Kolář Karel, Václavík Leoš, Kirchner Stanislav

MPK: G01B 5/00, F16C 3/00

Značky: prístroje, zejména, vřeteno, přesné, měřicí

Text:

...podle vynálezu. na hřídeli vŕetenajeou vytvořený dvě kulově plochy uložené ve dvou pánvích. Podstata. vynálezu je v ton, že první pánov je přichýcene k sákladnímutělesu vřetena, zatínco druhá pánev je uchycena na posuvnéčásti radiálně předepnutćho přínočerěho valivěho vedení. Toto vedení je elístěno proti první kuĺová ploše a neposuvná částvedení je přichycena k základnínu tělesu.Tínto uložením vřetena je doeaženo účinne vynezení vdlí ve...

Aretační zařízení pro vřeteno měřidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 255130

Dátum: 15.02.1988

Autori: Kolář Karel, Kůr Jan, Kirchner Stanislav, Balek Pavel, Václavík Leoš

MPK: G05G 5/06

Značky: aretační, měřidla, vřeteno, zařízení

Text:

...pracnádemontáž při přepravování něřidla a následná zpětná montáž. Pořizovací náklady celéhozařízení jsou poměrně nízké spolu s nenáročnou údržbou.Zařízení podle vynálezu je znázorněno schematicky na výkrese, na němž je na obr. 1nárysný pohled na celkové uspořádání, na obr. 2 je tentýž pohled na toto zařízení po odsta vení vřetena z úložných plooh kuželových pánví.V tělese ł vřeteníku měřidla je otočné ve vedení 3 5 velkou vůlí uloženo...

Instalační buňka WC pro vozidla hromadné osobní dopravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 246500

Dátum: 15.12.1987

Autori: Václavík Leoš, Radek Petr, Kůr Jan

MPK: B61D 17/00

Značky: dopravy, hromadné, osobní, vozidla, buňka, instalační

Text:

...míst, ostrých rohů a koutů. Vnější a vnitřní stěny jsou vzäjemně nedílně a také vodotěsně spojený. vnější stěny tvoří vnitřní povrch tam, kde jde o velkoplošně rovinné stěny bez dalších zařizovacích předmětů.Upevňovací body umístěné pod podlahou buňky jsou přístupné otevřenou dolni částí stěn, které se po upevnění buñky uzavřou zvedníítými lemý podlah sousedních oddílů,které se následně v průběhu montáže k instalační buňce přisunou a na ně...

Ruční kmitací násoska

Načítavanie...

Číslo patentu: 246483

Dátum: 15.12.1987

Autor: Václavík Leoš

MPK: F04F 10/00

Značky: násoska, ruční, kmitací

Text:

...tohoto řešení spočívají V tom, že ventil je schopen spolehlivé uzavírat i ve značně šikmé poloze. Vodicí tyčinka zasahující částečně do přívodu kapaliny kromě toho urychluje otevření a uzavření otvoru v sedle půs-obením pro-udění kapaliny a zvyšuje tak účinnost näsosky přídržuná tyč, kterou při práci drží obsluha v ruce současně s hadičkou, umožňuje definované kmitaníve směiru osy komůrky. je zabráněno cahaotickému zmítání konce...

Sací hrdlo čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 241762

Dátum: 10.08.1987

Autor: Václavík Leoš

MPK: F04D 29/00

Značky: čerpadla, hrdlo, sací

Text:

...řezu.Podle vynálezu sestává sací hrdlo sacího tělesa gĺve kterém je uloženo pouzdro 2 odlité jako jeden kus s ložiskem Q i jeho nosnými žebry Q, aize závitové příruby Q našroubované na vnějším závitu 1 pouzdra 2. Všechny tři uvedené části g, 2, Q sacího hrdla l jsou navrženy jako jednoduché samostatné odlitky, které nevyžadují složitého způsohu formování, zkracu- u jí stavební délku čerpadla, vyznačují se mdnimální možnou hmotností, což...

Vícehladinový napájecí zdroj s časovou sekvencí a zálohováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 241761

Dátum: 10.08.1987

Autori: Koláo Karel, Kůr Jan, Kirchner Stanislav, Václavík Leoš

MPK: G05F 1/10

Značky: časovou, sekvencí, vícehladinový, zálohováním, zdroj, napájecí

Text:

...s prvním vstupom 3 obvodu 1 hlavní hladiny a s prvním vstupom gł obvodu Q vedlejši hladiny. Druhý výstup gâ oddělovacího členu g zálohováni je spojen se druhým vstupom gg obvodu 5 hlavní hladiny, druhým výstupom gg zálohového zdroje Q napájení a rovněž se druhým vstupom gg obvodu §° W V vedlejší hladiny Třetí vstup gg obvodu § vedlejší hladiny.je spojen o výstupom gg obvodu Q blokování vedlejši hladiny ojeho vstup gł Jo spojsn s prvním...

Kulový dotyk pro měřící přístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 250163

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kirchner Stanislav, Václavík Leoš, Kůr Jan

MPK: G01B 3/22

Značky: měřicí, kulový, prístroje, dotyk

Text:

...snadné výměny kuliček větěí univerzálnoet spočívející v možnosti upínání kuliček různěho průměrového rozlohu. Kromě toho zaručuje kulovy dotyk podle vynělezu velmi pevná upnutí kuličky, umožňující použití dotyku i při znečněm trojosěm zetížení.Příklady provedení kulověho dotyku podle vynálezu jeou znězorněny na přiloěetvých výkreeech. Ne obr. I je schemeticłq zndzorněn kulový dotyk v provedení s největěí upínecí kuličkou, ne obr. 2 je...

Kulový dotyk pro měřicí přístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 249079

Dátum: 12.03.1987

Autori: Kůr Jan, Václavík Leoš, Kirchner Stanislav

MPK: G01B 3/22

Značky: prístroje, měřicí, dotyk, kulový

Text:

...z kuličky a nosného tělesa podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že kulička je v nosném tělese uspořádána v podélně oboustranně otevřeném válcovém otvoru, jehož průměr je menší než průměr kuličky a jehož podélna osa leží od rovinyłprocházející plochou nosného tělesa přivrácenou ke stykovému místu kuličky s měřeným objektem,ve vzdálenosti rovnající se 0,05 až 0,75 poloměru kuličky.nHlavní předností kulového dotyku podle vynálezu...

Zařízení k měření příčného poloměru a úchylek příčného tvaru oběžných drah kroužků kuličkových ložisek

Načítavanie...

Číslo patentu: 247769

Dátum: 15.01.1987

Autori: Kůr Jan, Radek Petr, Václavík Leoš, Kolář Karel

MPK: G01B 5/20

Značky: kuličkových, obežných, měření, zařízení, tvaru, poloměrů, úchylek, ložisek, příčného, kroužků

Text:

...podle vynalezu je schematicky znázorněno na příloženém výkrese.zařízení je tvořeno mechanickou jednotkou spojenou s blokem elektroniky. Mechanická jednotka sestává ze základního rámu lr s nímž jełpevně spojena upínací deska g pro upnutí měřené součástí. K zâkladnímu rámu l je pomocí prvního planžetověho paralelogramu 3 uchycen první člen § a jedním atupněm volnosti pohybu ve směru kolmém na upínací desku g. První člen É spočíva na vačce 3...

Zapojení k zvýšení pracovního zdvihu elektronického délkoměru

Načítavanie...

Číslo patentu: 230802

Dátum: 15.06.1986

Autori: Radek Petr, Václavík Leoš

MPK: G01B 7/00

Značky: zdvihu, elektronického, zapojení, délkoměru, pracovního, zvýšení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru měřící techniky. Řeší zapojení elektronického délkoměru zařazeného jako vstup počítačového systému. Podstata vynálezu je v spojení délkoměru s první vstupní svorkou rozdílového zesilovače připojeného přes analogově číslicový převodník spojený obousměrně s počítačem spojeným s číslicově analogovým převodníkem nebo s jiným zdrojem napětí spojeným s počítačem a připojeným na druhou vstupní svorku rozdílového zesilovače....

Způsob a zařízení k měření vydutých tvarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 229240

Dátum: 01.03.1986

Autori: Modra Cyril, Václavík Leoš

MPK: G01B 5/20

Značky: tvaru, způsob, měření, vydutých, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob a zařízení podle vynálezu je určeno k přesnému měření zvláště tvarů a radiusů oběžných drah kroužků kuličkových, příp. soudečkových ložisek. Po nastavení výkyvného měřicího čidla podle radiusů vydutí měřeného obrobku se k jeho doteku přistaví rovinnou plachou destička ze skla. V polárních souřadnicích získaný analogový signál se pak zpracovává k stanovení radiusu vydutí pomocí mikropočítače elektronické jednotky. Způsob i zařízení k jeho...