Václavík Karel

Zařízení pro zachycení reakce síly pro metrologickou kontrolu vah

Načítavanie...

Číslo patentu: 264214

Dátum: 13.06.1989

Autori: Bořil Zbyněk, Václavík Karel

MPK: G01G 23/01

Značky: kontrolu, metrologickou, zařízení, reakce, zachycení, síly

Text:

...vah. Jeho podstata spočívá v tom, že reakci síly používané ke kontrole vah zachycuje na základový rám váhy z otevřených ocelových rofilů u vah, kde pákový systém není umístěn v rytu.Výhody zařízení pro zachycení reakce síly pro metrologickou kontrolu vah spočívají v tom, že toto zařízení především umožňuje použít zařízení pro metrologickou kontroluvah. Bez tohoto zařízení je tento způsob kontroly u vah, jejichž základový rám jevyroben...

Zařízení pro zachycení reakce síly zatěžovacích prvků

Načítavanie...

Číslo patentu: 263407

Dátum: 11.04.1989

Autori: Václavík Karel, Bořil Zbyněk

MPK: G01G 23/01

Značky: zatěžovacích, síly, zachycení, zařízení, reakce, prvků

Text:

...prvku rovnoběžně se směrem působení tíhové síly váženého materiálu. Posuvem opěr po základovém rámu váhy lze nastavit výslednici působíoích sil zatěžovacích prvků do směru, který je totožný se směrem tíhové síly váženého materiálu. Tím lze přesně vyrovnat hodnotu zatížení závažového ústrojí při silovém působení zatěžovaoích prvků s hodnotou tíhového působení váženého materiálu. Konečným výsledkem pak je zpřesnění metrologické kontroly vah....

Zařízení pro přenos síly zatěžovacích prvků na váhy

Načítavanie...

Číslo patentu: 263266

Dátum: 11.04.1989

Autori: Václavík Karel, Bořil Zbyněk

MPK: G01G 23/01

Značky: prvků, prenos, váhy, síly, zařízení, zatěžovacích

Text:

...materiálu při normálním provozu váhy. Tyto odchylky pak způsobují chyby ve výsledcích metrologické kontroly vah.Uvedené nevýhody odstraňuje zařízení podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom,že zatěžovací.prvek, jenž je jedním koncom připojen ke konzole psvně spojené s ramem váhy,je druhým koncem připojen k vyrovnávací desce, která je volně uložena na prístupné ploše váhového nosníku.Vyšší účinek vynálezu spočíva v tom, že vyrovnavací...

Měrná stolice zařízení pro metrologickou kontrolu vah

Načítavanie...

Číslo patentu: 262724

Dátum: 14.03.1989

Autori: Václavík Karel, Bořil Zbyněk

MPK: G01G 23/01

Značky: kontrolu, zařízení, měrná, metrologickou, stolice

Text:

...je to, že dochází ke zkreslování hodnoty výsledné síly zatěžovacích prvků, která působí na indikač~ ní část kontrolního měřidla. To je způsobováno tím, že síly jednotlivých zatěžovacích prvků nejsou beze zbytku zachyceny indikačníčástí kontrolního měřidla. Tím pak dochází k chybám ve výsledcích metrologické kontroly vah.Uvedené nevýhody odstraňuje měrná stolice podle vynálezu,jehož podstata spočívá v tom, že zatěžovací prvky jsou jedním...

Zařízení pro zachycení reakce síly zatěžovacích prvků

Načítavanie...

Číslo patentu: 262321

Dátum: 14.03.1989

Autori: Bořil Zbyněk, Václavík Karel

MPK: G01G 23/01

Značky: síly, zatěžovacích, prvků, reakce, zachycení, zařízení

Text:

...k této ose rozloženy po obou jejích stranách.Vyšší účinek vynálezu spočíva v tom, že posuvem spodních operných patek v otvorech základového rámu váhy lze jednotlivé konzoly přemístit do poloh, V nichž směr výslednice působících sil jednotlivých zatěžovacích prvků je totožný se směrem působení tíhové sílyK váženého materiálu. Tím lze přesně vyrovnat hodnotu zatížení závažového ústrojí při silovémpůsobení zatěžovacích prvků s hodnotou tíhového...

Zařízení pro metrologickou kontrolu vah

Načítavanie...

Číslo patentu: 251300

Dátum: 11.06.1987

Autori: Bořil Zbyněk, Václavík Karel

MPK: G01G 23/01

Značky: zařízení, kontrolu, metrologickou

Text:

...proti závažové metodě, odstranění obtížné fyzické práce, v malé hmotnosti celého zkušebního zařízení, v úspoře nákladů na kontrolu proti klasické metodě, v rychlosti a možné rychlé bezprostŕední opakovatelnosti kontroly.vynález je popsán na příkladu provedení, které je schematicky znázorněno na výkrese taktoHydralické čerpadlo łje propojeno tlakovým rozvodem g současně s hydraulickými válci 3 a 4.Zatěžovací zařízení váhy lg je...

Zařízení k oddělování části produktů obsahujících aflatoxiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 235747

Dátum: 01.12.1986

Autor: Václavík Karel

MPK: B02B 1/02

Značky: zařízení, oddělování, produktů, aflatoxiny, částí, obsahujících

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k oddělování částí organických produktů obsahujících zdraví škodlivé aflatoxiny od materiálu zdravotně nezávadného. Podstata zařízení podle vynálezu spočívá v tom, že je tvořeno zdrojem označovacího média a identifikačním systémem, který je funkčně spřažený s vyhodnocovacím centrem a oddělovací soustavou. Vynález lze využít zejména při úpravě a zpracování obilí určeného pro výživu lidu i krmení zvířat, a ostatních...

Regulační a zabezpečovací zařízení větrných motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 234147

Dátum: 01.10.1986

Autor: Václavík Karel

MPK: F03D 7/04

Značky: motorů, zabezpečovací, regulační, zařízení, větrných

Zhrnutie / Anotácia:

Regulační a zabezpečovací zařízení větrných motorů, tvořených větrným kolem upevněným na stožáru a spojeným se směrovým kormidlem, pomocným kormidlem, segmentem a řemenicí výstupu, vyznačující se tím, že sestává z tlumiče (3), funkčně zpřaženého s pomocným kormidlem (2) a směrovým kormidlem (1), na jehož nosném rameni je uložena první kladka (6) a druhá kladka (7), přičemž lanko (8) je pevně připojeno jedním koncem k segmentu (5) a vedeno přes...