Václavek Miroslav

Koncentrát barevných pigmentů k barvení polymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269112

Dátum: 11.04.1990

Autori: Mižďoch Oldřich, Bartoš Otakar, Veselý Rudolf, Tůma Zdeněk, Červinka Tomáš, Václavek Miroslav, Štach Pavel, Kopčil Milan

MPK: C09B 67/10

Značky: pigmentů, koncentrát, polymerů, barvení, barevných

Text:

...bàloba a v micháni sa pokračuje dalších 10 min. Nakonec se přidà medícinálni vezelinový olej a michá se ještě 5 min.Takto připravená předmichaná směs sa dávkuje do násypky K 0 hnětiče (Q šneku 100 mm), jehož průchodem se dlsperguje a vytlačuje při teplotě 90 ~ 110 OC e 60 otáčkách/min. Připravený koncentrát je vytlačovàn ve formě pásu a granulován. Koncentrát je vhodný pro bařvení většiny vytlačovaných a vstřikovaných výrobků v...

Vrstvený materiál se zvýšeným zvukoizolačním účinkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 263776

Dátum: 11.04.1989

Autori: Peremský Pavel, Vondrášek Otakar, Václavek Miroslav, Čada Oldřich, Bojda Břetislav, Mec Karel, Zvoníček Josef Csc, Vlastník Jiří

MPK: B32B 15/08

Značky: materiál, zvukoizolačním, zvýšeným, účinkem, vrstvený

Text:

...třeba předem chemicky ani mechanicky upravovat,protože tavnć lepidlo vykazuje velmi dobré adhezivní vlastnosti. odpadá tedy problém likvidace odpadních zoztoků. vratvený materiál podle vynáleau je dodatečně tvarovntelný podle potlsb výroby. pri zachování svukoizolačních vlastností a aoudtžnosti jednotlivých vrstev materiálu. Důlaiitá je také velikost hodnoty tlumení hluku a vibrací u vratvendho materiálu podle vynálezu. udávaná v hodnotách...

Bezazbestový třecí materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 262505

Dátum: 14.03.1989

Autori: Štach Pavel, Lysoněk Antonín, Kopčil Milan, Václavek Miroslav, Stavař Zdeněk, Bartoš Otakar

MPK: C04B 30/02

Značky: materiál, bezazbestový, třecí

Text:

...Jeho podstata spočíva v tom, že obsahuje 10 až 60 hmotnostních, s výhodou pak 20 až 35 hmotnostnich směsi alespoň dvou druhú anorganických vláken křimičito-hlinitanového typu s rozdilným poměrem oxidu křemičitého a hlinitého, 10 až 30 hmotnostních polykondenzačnĺho produktu fenolu, resp. jeho homoloqů, popř. jejích derivátů, s aldehydy,samotného nebo modifíkovaného až 40 hmotnostními nitrilového kaučuku, dále 2 až 40 hmotnostních...

Tvarovatelný zvukoizolační materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 262079

Dátum: 10.02.1989

Autori: Čada Oldřich, Vondráček Otakar, Vlastník Jiří, Václavek Miroslav, Peremský Pavel, Mec Karel, Zvoníček Josef, Bojda Břetislav

MPK: B32B 15/08, E04B 1/84

Značky: tvarovateľný, materiál, zvukoizolační

Text:

...v tom,že fólie z měkčeného polyvinylchloridu vložená mezi kovové vrstvy je poměrně levná při velmi dobré zvukové izolací, a přidáním odpadního měkčeného polyvinylchloridu její cena dále klesá trvale lepící lepidlo na bázi z-etyl-hexylakrylatu umožňuje kontinuální výrobu vrstvených mate 4riálů již za normální teploty odpadá mechanická a chemická úprava kovových materiálů, které stačí jen odmastit a případně opatřit primerem. Zvukoizolační...

Způsob výroby lehčených polymerních útvarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259992

Dátum: 15.11.1988

Autori: Václavek Miroslav, Hanák Jaroslav, Kluka František, Chvála Alois

MPK: B29C 67/20

Značky: způsob, polymerních, lehčených, útvaru, výroby

Text:

...nadouvadlo a sítovadlo se dávkuje do formy, kde se při zvýšené teplotě a tlaku rozloží ühšőo nadouvadla. Tento polotovar se pak vloží do formy, která má přesný tvar požadovaného výlisku a stěny formy se zahřívají, takže dojde k úplnému rozložení nadouvadla a k zesítování. Tímto způsobem je možno vyrábět t 1 ustostěnné.tvarovky s jemnými a pravidelnými pőry,nevýhodou postupu je energetická náročnost a ztráty při vyhřívání forem. dUvedené...

Způsob výroby vysoce lehčených desek a tvarovek

Načítavanie...

Číslo patentu: 259647

Dátum: 17.10.1988

Autori: Kolmačka Jan, Hanák Jaroslav, Bartoš Otakar, Chvála Alois, Václavek Miroslav

MPK: B29C 67/20

Značky: desek, lehčených, tvarovek, výroby, způsob, vysoce

Text:

...energetické ztráty ochlazováníma znovuohříváním forem.Uvedené nedostatky odstraňuje způsob výroby vysoce lehčených desek a tvarovek o objemové hmotnosti 30 až 100 kg/m 3 podle vynálezu. Podstata vynâlezu spočíva v tom,že směs obsahující polyolefin, nadouvadlo,urychlovač rozkladu nadouvadla, síťovadlo a případně další případy, jako například plniva, změkčovadla, pigmenty, stabilizátory,mazadla kaučuky, termoplastické kaučuky,jiné polymery a...

Barvicí koncentráty nebo barvicí směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 258367

Dátum: 16.08.1988

Autori: Bartoš Otakar, Chvála Alois, Nižďoch Oldřich, Štach Pavel, Kopčil Milan, Václavek Miroslav

MPK: C09B 67/10

Značky: barvicí, koncentráty, směsi

Text:

...je 2 až 3 x nižší než obsah odpovídaj~.ch organických pigmentů.K bližšímu dojaenění podstaty vynálezu slouží následující praktické příklady. P ř í k 1 a d 1Na fluidní míchačce byla po dobu 5 min. homogenizována směs 19 hm. dílů práškového vysokotlakého polyetylonu o tavném indexu 219 hm. dílú qranulovanéhc polyetylenu o tavném indexu 200, 27 hm. dílů titanová hěloby rutilového typu, 2,57 hm. dílu neionogenního egalizačního prostředku na...

Válcový lapač kůrovců

Načítavanie...

Číslo patentu: 239116

Dátum: 01.11.1987

Autori: Bastl Vladimír, Sýkora Stanislav, Novák Vladimír, Novák Jaroslav, Václavek Miroslav

MPK: A01M 1/02

Značky: kůrovců, lapač, válcový

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká válcového lapače kůrovců, určeného především k zachycování a hubení nejvíce škodlivých a nejrozšířenějších druhů kůrovců-lýkožrouta smrkového (Ips typographus L.) a lýkožrouta menšího (Ips amitinus E.). Válcový lapač je tvořen dutým válcovým tělesem, v jehož vnitřní dutině je umístěn nosič s látkou lákající hmyz a jehož čela jsou opatřena odnímatelnými víky. Podstata vynálezu spočívá v tom, že duté válcové těleso o výšce 500 až 1...

Ohebný trn k výrobě pryžových hadic

Načítavanie...

Číslo patentu: 251423

Dátum: 16.07.1987

Autori: Václavek Miroslav, Brokl Zdeněk, Bartoš Otakar, Žáček Pavel, Vlček Vladimír, Rigo Jiří

MPK: B29D 23/00

Značky: hadíc, výrobe, pryžových, ohebný

Text:

...něknutí použitého terloplaetu dochází v těchto Iístech k dorornecín povrchu trnu, nehodnocujícín tm i pryłovou hadici.lbvýhody uvedených trnd z ternoplaetů odstraňuje ohehý trn k výrobě pryłových hadic podle vynilezu. Podstata vynálezg epočívá v ton, že uvnitř podlouhlćho vňlcovitého tčleea trnuz tornoplaatu, například polypropylenu, jsou podćl ony tlleoe trnu vytvoreny uzavřená, plynen naplnené dutiny, ktere áeou od nebe oddčleny...

Zemědělská fólie, s výhodou vyztužená textilní mřížkou, a způsob výroby této fólie

Načítavanie...

Číslo patentu: 239094

Dátum: 01.06.1987

Autori: Maňas Jaroslav, Novák Jaromír, Sýkora Stanislav, Zvoníček Josef, Václavek Miroslav, Doležel Josef

MPK: B29D 7/00

Značky: mřížkou, této, textilní, vyztužená, výroby, výhodou, způsob, fólie, zemědělská

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká zemědělské fólie nepropustné pro kapaliny a dlouhodobě odolné organickým i anorganickým hnojivům a silážním sťávám, s dobrou odolností přirozenému atmosférickému stárnutí, vyrobené buď v provedení homogenním, nebo armovaném textilní mřížkou. Řešení se dále týká způsobu výroby armované zemědělské fólie. Doposud byly snahy používat pro tyto účely fólie z měkčeného polyvinylchloridu, impregnované tkané textilie, fólie pryžové nebo...

Vrstvený plošný samolepicí materiál s vysokou adhezí ke kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237616

Dátum: 16.02.1987

Autori: Novák Jaromír, Václavek Miroslav, Zvoníček Josef, Peremský Pavel, Čada Oldřich

MPK: C09J 7/00, C09J 7/02

Značky: vysokou, plošný, adhezí, materiál, vrstvený, samolepicí

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je snížení pevnosti v odlupování z kotoučku při odvíjení plošných samolepicích materiálů před aplikací za současného zachování nebo zvýšení adheze ke kovovému podkladu při aplikaci. U vrstveného, plošného,samolepicího materiálu podle vynálezu je na nosné polymerní folii o tloušťce 0,2 až 1,2 mm, nanesena samolepicí vrstva tloušťky 0,1 mm, až 0,4 mm o hmotnostním složení: 30 až 60 dílů butylkaučuku o obsahu nenasycených složek...

Způsob kontinuální výroby lehčených útvarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237027

Dátum: 15.02.1987

Autori: Dubnová Renata, Hoza Vladimír, Chvála Alois Ing, Václavek Miroslav

MPK: C08J 9/16, C08J 9/14

Značky: útvaru, výroby, kontinuální, lehčených, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob kontinuální výroby lehčených útvarů z polymerních materiálů, především na bázi olefinických nebo styrenových polymerů, při němž lehčená struktura útvaru vzniká v procesu jedno- nebo vícenásobného stabilizovaného vytlačování. Fyzikální nadouvadlo na bázi uhlovodíku a/nebo jejich halogenderivátů se dávkuje do předsměsi příslušného polymerního materiálu, obsahující pro účinnější dispergaci nadouvadel a nukleačních činidel 0,1 až 3,0 hmot. %...

Způsob výroby velkoplošných dutých předmětů z plastů

Načítavanie...

Číslo patentu: 248326

Dátum: 12.02.1987

Autori: Šindler Pavel, Kouba Karel, Václavek Miroslav, Sum Jaromír, Šuranský Jaroslav, Lučný Miroslav

MPK: B29D 22/00

Značky: způsob, velkoplošných, plastů, dutých, předmětů, výroby

Text:

...s infraohřevem jedné fólie, následným ohřevem druhé fólie a spojením těchto dvou fólií v teplém stavu nevedl k uspokojivym výsledkúm. Takto zhotovené plastové výměníky tepla nevyhovovaly požadavkům pevnosti a spolehlivosti svárů. Kontinuální výroba dutých plošných předmětů spočívající v kombinaci technologie vytlačování a vakuového tvarování na jednom výrobním zařízení je technicky i ekonomicky značně nákladná.Uvedené nedostatky odstraňuje...

Polyetylénová fólie se zvýšenou okamžitou i dlouhodobou lepivostí

Načítavanie...

Číslo patentu: 247957

Dátum: 15.01.1987

Autori: Coufal Josef, Václavek Miroslav, Šuranský Jaroslav

MPK: C08J 5/18, C08L 23/06

Značky: zvýšenou, dlouhodobou, polyetylénová, okamžitou, fólie, lepivosti

Text:

...170 ež 230 g/10 min.Polyetylenové fólie podle vynálezu se vyznačuje ve srovnání s dosud najlepšími fóliemi podstatným zvýšením okamžitá i dlouhodohé lepivosti. Tento vzrůst je umołněn rychlým vytisněním velkého obsahu polypropylenového oleje na povrch fólie e také tím, že složka která v součinnosti 3 polypropylenovým olsjem nejvíce podmiňuje lepivost (rozvětvěný polyetyléns indexem toku teveniny 170 až 230 g/10 min) je stejného...

Způsob výroby fólií z měkčeného polyvinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228863

Dátum: 15.08.1986

Autori: Václavek Miroslav, Doležel Josef, Svoboda Jiří, Sýkora Stanislav, Zvoníček Josef, Maňas Jaroslav, Novák Jaromír

MPK: B29D 7/14

Značky: fólií, způsob, měkčeného, polyvinylchloridu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby fólií z měkčeného polyvinylchloridu válcováním, případně následujícím laminováním alespoň dvou vrstev, vyznačený tím, že fólie o požadované tloušťce se nechá po válcování, případně laminováni volně relaxovat za teploty 160 až 180 °C, načež se postupně chladí a navíjí za tahu 0,5 až 1,0 MPa.

Polyetylénová lepivá fólie se zvýšenou rázovou odolností

Načítavanie...

Číslo patentu: 229032

Dátum: 15.03.1986

Autori: Václavek Miroslav, Coupal Josef, Valášek Jiří

MPK: B29D 7/00

Značky: zvýšenou, polyetylénová, fólie, rázovou, lepivá, odolností

Zhrnutie / Anotácia:

Polyetylénová lepivá fólie tloušťky 25 až 150 ?m se zvýšenou rázovou odolností, určená zejména pro rotační paletové balení, vyznačená tím, že je modifikována 5 až 15 hmotnostními procenty amorfního polypropylenu a případně 1 až 5 hmotnostními procenty polypropylenového oleje.

Barvicí koncentrát pro barvení plastů ve hmotě

Načítavanie...

Číslo patentu: 222446

Dátum: 15.09.1985

Autori: Veselý Rudolf, Štach Pavel, Jursová Marie, Kašpárek Jiří, Václavek Miroslav, Chvála Alois, Pospíšil Jan

Značky: barvicí, hmotě, koncentrát, plastů, barvení

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je barvicí koncentrát, určený pro barvení plastů, zejména polyolefinů, polyamidů, polyetyléntereftalátu, styrenových polymerů a kopolymerů ABS, ve hmotě. Jedná se barvicí koncentrát obsahující jako hlavní komponenty vždy hmotnostně 15 až 70 % pigmentu a 30 až 85 % kombinovaného polymerního nosiče, který je tvořen dvěma složkami, z nichž první je lineární a/nebo rozvětvený polyetylén o indexu toku taveniny 2 až 20 g/10 min a...

Způsob výroby epichlorhydrinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239263

Dátum: 15.05.1985

Autori: Kolomazník Karel, Maláe Zdenik, Václavek Miroslav, Šuranský Jaroslav

MPK: C07D 303/08

Značky: způsob, epichlorhydrinu, výroby

Text:

...získaná ze společného destilátu odcházejícího z kolony 1 a z kolony grovněž o 20 patrech, která slouží na odvodnění a odstranění epichlorhydrinu z trichlorpropanu.Destilační zbytek odcházející.z paty kolony 1 byl kontinuelně dělen na vodnou a organickou fázi. Průměrný průtok vodné fáze byl 2,2 kg/h, průtok organické fáze byl 0,064 kg/h. Vodná fáze obsahovala 1,06 hmot. dichlorhydrinü a byla dávkována do stupně dehydrochlorace výroby...

Fólie z modifikovaného polyvinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214208

Dátum: 01.06.1984

Autori: Zvoníček Josef, Lapčík Svatopluk, Svoboda Jiří, Sýkora Stanislav, Václavek Miroslav, Maňas Jaroslav

Značky: fólie, polyvinylchloridu, modifikovaného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nového materiálu o povrchovém elektrickém odporu nejvýše 106 ohm a propustnosti pro vodní páry nejvýše 2 g/m2/den jakož i způsobu výroby tohoto materiálu. Uvedená hodnota povrchového el. odporu se vyžaduje u materiálů, které mají spolehlivě odvádět elektrostatické náboje. Dosud se tato hodnota dosahuje přídavkem vodných plniv (sazí, kovů) do termoplastických směsí, avšak dosažené el. vlastnosti nesou trvalé příp. vedou ke...