Váchal Jan

Mobilní zemědělský penetrometr

Načítavanie...

Číslo patentu: 257862

Dátum: 15.06.1988

Autori: Novotný František, Váchal Jan, Jakubec Milan, Lambein Eduard, Krupička Jiří

MPK: G01N 3/40

Značky: zemědělský, penetrometr, mobilní

Text:

...držákem ll, který je ukončen opěrnou dorazovou deskou lg. Ve vodicím držáku ll je tlačná pružina 1. Paralelně s tlačnou pružinou 1 je spojen proměnný odpor 5. Na dorazové opěrné desce lg je přetěžovací spínač 3, který je ovládán dorazem g. V dorazové opěrné desce lg je připevněna sondovací tyč g ukončená kuželo vitým měrným tělískem l. Sondovací tyč l je vedena mezi vodicími kladinami lg, upevněnými nad dosedací opěrou ll. ąPřímočarý...

Zařízení k hloubkové magnetizaci půdních vrstev

Načítavanie...

Číslo patentu: 250137

Dátum: 15.04.1987

Autori: Váchal Jan, Vaněk Jiří, Ehrlich Petr, Kropáček Vladimír

MPK: A01B 47/00

Značky: hloubkové, půdních, zařízení, magnetizaci, vrstev

Text:

...mikročástic, jejich vhodnějšímu prostorovému uspořádání, ke zvýšení aktivity mikrobiálního života, k ovlivnění sorpčních procesů a zvýšení zbytkového magnetismu půdníoh častíc. Tím dojde ke shlukování jemných půdních částic, které nejsou vázány v půdních agregàtech a u půdních agregátů, které již existovaly předzásahom, dojde ke zvýšení jejich soudržnosti. Tak se dosáhne zlepšeněho fyzikálního stavu půdy V celé nakypřené zóně působením...

Zařízení pro hloubkovou melioraci zemědělských půd

Načítavanie...

Číslo patentu: 227879

Dátum: 15.04.1986

Autori: Váchal Jan, Vaněk Jiří, Ehrlich Petr, Lhotský Jiří

Značky: hloubkovou, melioraci, zemědělských, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro hloubkovou melioraci zemědělských půd, zejména těžkých a ulehlých, sestávající z nosného rámu, na kterém je upevněna slupice opatřená botkou a břitem, vyznačující se tím, že v horní části slupice (2) je umístěno několik šikmo dolů skloněných plnicích otvorů (5) a vstupní část (8) plnicích otvorů (5) je opatřena výměnnými břity (10).

Zařízení pro odkameňování orničního profilu zemědělských půd

Načítavanie...

Číslo patentu: 224269

Dátum: 15.12.1985

Autori: Váchal Jan, Shrbená Božena, Vaněk Jiří, Ehrlich Petr

Značky: zařízení, zemědělských, orničního, odkameňování, profilů

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro odkameňování orničního profilu zemědělských půd, připevněné na nosném rámu, v jehož přední části jsou upevněny vybírací prsty, vyznačené tím, že za vybíracími prsty (2) je k nosnému rámu (1) upevněna radlice (4), přičemž pod horním koncem vybíracích prstů (2) jsou umístěny protisměrné příčné dopravníky (3), pod jejichž vynášecími konci jsou upevněny tříštící odrazové desky (11) a za příčnými dopravníky (3) jsou k nosnému rámu (1)...

Zařízení na kypření a vylehčování ulehlých, zejména těžkých půd

Načítavanie...

Číslo patentu: 224353

Dátum: 01.12.1985

Autori: Vaněk Jiří, Váchal Jan, Ehrlich Petr

Značky: zařízení, vylehčování, zejména, ulehlých, kypření, těžkých

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na kypření a vylehčování ulehlých, zejména těžkých půd, tvořené hloubkovým kypřičem, který sestává z nosného rámu, slupice, břitu a dláta, vyznačující se tím, že břit (3) je opatřen vodicími zářezy (5) a slupice (2) vodicími lištami (6) pro přísun vrchního půdního horizontu do vytvořeného prostoru za slupicí (2).

Zařízení pro stanovení půdních odporů v jednotlivých horizontech půdního profilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226788

Dátum: 01.08.1985

Autori: Lambein Eduard, Hrubý František, Váchal Jan

Značky: odporu, horizontech, stanovení, jednotlivých, půdních, půdního, profilů, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro stanovení půdních odporů v jednotlivých horizontech půdního profilu sestávající z válce, ve kterém je uspořádáno testovací zařízení s vyměnitelným hrotem, přičemž v dolní části tohoto válce jsou uspořádány nášlapné opěrky a v jeho horní části držadla, vyznačující se tím, že testovací zařízení (3) s výměnným hrotem (4) uložené ve vodorovném vedení (11) je ve své horní části upevněné v matici (10) uspořádané na šroubu (5), který je...