Vácha Jaroslav

Separující komponenta pro lisování dřevovlákniny za horka

Načítavanie...

Číslo patentu: 267269

Dátum: 12.02.1990

Autori: Vácha Jaroslav, Exnerová Karla

MPK: C10M 101/00

Značky: dřevovlákniny, komponenta, horka, lisování, separující

Text:

...o poměrně malým p loidniho stupně disperzity.dní mlýny nebo ultražití vzniká aměs s vyodílem skutečně ko Výhodnější je připravít stabilní disperzi v Eanalinách,ktoré jsou svým charakterom podstatně bližší separátoru. Zde již pouhým rozmíoháním v běžném míchaném reaktoru za použitívhodných diopergátorů získáme disperzi, ve které koloidnístupeň převažujo. Vhodně Volené nosná kapalná fáze tak umožzké spotře ňujo dosahovať účinného...

Systém dispergátorů pro separátory dřevovláknitých desek

Načítavanie...

Číslo patentu: 267268

Dátum: 12.02.1990

Autori: Vácha Jaroslav, Exnerová Karla

MPK: C10M 101/00

Značky: systém, desek, dispergátoru, separátory, drevovláknitých

Text:

...olej vnkunvém oddestilování těkavějších složek. Výchozíjsou pochopitelně podstatné levnějši,ktoré zůstávají v nerafinovaných menzr-Šxzy nrąąvšŤn 7, b f l švy p 1 mnvmviny pro výrobu olejů EYŠJ-ä sçxzzanąízíl Akné glŕľdüřifĺlly,wjprusuktoch tvoří další účinnou soparující složku.Zvýšený obsah tuhých účinných složek vede sice k žádoucín mu snížení spotřeby separátoru při aplikaci, ale připravit hou mogenní, stabilní emulzi je pak pochopitelně...

Zpěňovací vyplachovací prostředek pro geologické vrty

Načítavanie...

Číslo patentu: 266886

Dátum: 12.01.1990

Autori: Vácha Jaroslav, Vučka Petr

MPK: C09K 7/00

Značky: prostředek, zpěnovací, geologické, vyplachovací

Text:

...v alkylu oxethylovaného 3 až 9 moly ethylenoxidu na 1 molR, je totožný s R. nebo kationt alkalického kovu, amoma nebo etanolaminuMe je kationt alkalického kovu, amonia nebo etanolaminu.V některých případech je s výhodou vyvolána pčn plynným čpnvkciíí, Cvcllĺllĺtlllč samolné vrtnć práce mohou probíhat v zilkalickćm prostředí. které je dáno charakterom vrtanć zcmíny, balastních látek v ložisku či samotnou těženou látkou. V takovém případě může...

Separační prostředek pro betonové výrobky

Načítavanie...

Číslo patentu: 261478

Dátum: 10.02.1989

Autori: Vácha Jaroslav, Zlesák Ivan, Kyral Josef

MPK: B28B 7/38

Značky: separační, betonové, výrobky, prostředek

Text:

...nebo dřevěných lakovaných forem bylo dodaženo prostředkem podle vynálezu,.hmotnostně sestávající z 75 až 90 dílů H 9 rafinovaného minerálního oleje s vysokým obsehem parafinů, ceresinů a naftenů.v rozmezí 50 až 75 a dále charakterizovaného visxozitou v rozmezí 30 až 39 mPa.s, teplotou vzplanntí v otevřeném kelímku minimálně 150 °C, 3 až 10 díly uhlovodíkového roz-A pouštědla o délce řetězce C 6 až C 24 a 3 až 10 díly živoěišného tuku lanolinu...

Prostředek pro zvýšení tepelně izolačních vlastností objektů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259303

Dátum: 17.10.1988

Autori: Zlesák Ivan, Vácha Jaroslav, Lang Jaroslav

MPK: C08L 61/32, F16L 59/00, E04B 1/74...

Značky: objektu, prostředek, zvýšení, vlastností, tepelně, izolačních

Text:

...17 až 37 I vodného roztoku kyseliny fosforečné, obsahujícího 1,4 až 3,7 S hmotových dibutylnafta 1 en~ sulfokyseliny pripravené alkylací naftalenu kyselinou butylsírcvou, 0,3 až 1,0 8 hmotově dibenzylsulťoxidu, přičemž složky reakce se mísí za tlaku 300 až 500 kPa za současného přivádění vzduchu o tlaku 400 až 800 kPa do reakční směsi.Výhodou modifikované pryskyřice podle vynálezu je podstatné nižší tepelná vodivost ve srovnání s dosud...

Kluzný nátěr na skluzové cesty pro roztavenou sklovinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257952

Dátum: 15.07.1988

Autori: Láník Igor, Vácha Jaroslav, Šimko Peter, Havelka Otakar, Bělík Vladimír, Zlesák Ivan

MPK: C03B 40/02

Značky: nátěr, kluzný, skluzové, roztavenou, sklovinu, cesty

Text:

...ve sklárně.K bližšímu objasnění podstaty vynálezu, bez jskéhokoliv omezování v daném rozsahu,jsou uvedeny příklady možného provedení kluzného nátěru.Do B 5 hmotnostních dílů nízkomolekulární epoxidové pryskyřice charakterizované çpoxidovým ekvivalentem 0,41 na 100 g pryskyřice a epoxidovým hmotnostním ekvivalentem 225, obsahující zvláčňovadlo typu dioktylftalát v množství 12 hmotnostních dílů vmícháno 21 hmotnostních dílů práškového...

Způsob výroby pohledové vrstvy prefabrikovaných dílců

Načítavanie...

Číslo patentu: 257902

Dátum: 15.06.1988

Autori: Hájek Jaroslav, Řehořek Miloš, Thoma Jan, Paickr Jaromír, Krob Václav, Novák Jan, Vácha Jaroslav, Zlesák Ivan, Šmidrkal Jan

MPK: B28B 17/00

Značky: výroby, prefabrikovaných, vrstvy, pohledové, způsob, dílců

Text:

...v celkovám množàtvi 0,06 až 0,5 kgp 1 ooz-n 1 cnak tivních látek na 1 m 2 ošetřené plochy formy. Uvedená eměs- 3 se nanáší na části forem, které tvoří fasádní vrstvu,jako jsou teracové směsi, betonové eměeľ,přípedně jinép směsi vhodné pro tento způsob výroby.Hlavní výhody postupu podle vynálezu spočívají v tom,ze nenáäená směsnemá korozivní účinky na kovové formy,jenetoxícká a její výroba může být reelizověne v tuzemsku za nižší cenu při...

Separační prostředek na bázi minerálního oleje pro betonové výrobky

Načítavanie...

Číslo patentu: 257183

Dátum: 15.04.1988

Autori: Vácha Jaroslav, Zlesák Ivan, Kyral Josef

MPK: B28B 7/38

Značky: separační, oleje, betonové, výrobky, prostředek, minerálního, bázi

Text:

...směsi uhlovodíků s 6 až 24 atomy uhlíku v molekule, 0,5 až 2,0 hmotnostními díly alkylimidazolínu, kde alkyl má délku C 12 až C 20 v roztoku kyseliny olejovév poměru 11 a 3 až 10 hmotnostními díly živočišného tuku lanolinu charakterizovaněho číslem kyselosti maximálně 8 mg/K 059/g, číslem zmýdelnění 70 až 100 mg KOH/g a jóäovým číslem v rozmezí 20 až 60, obsahem vody maximálně 1,5 a obsahem popela maximálně 0,15 .Použití vysoce...

Způsob přípravy tekuté vodné disperze parafinických uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 256017

Dátum: 15.04.1988

Autori: Exnerová Karla, Vácha Jaroslav

MPK: B01F 3/08

Značky: způsob, disperze, uhlovodíku, vodné, parafinických, přípravy, tekuté

Text:

...rozhodují o stupni vrstné ssooiace,a tím o soudržnosti a pevnosti filmu na fázovém rozhraní Jsou jimi látky snionsktivní,kationsktivní 1 látky nediseoiované.3 255 017 Mskromolekulárni koloidy Jsou typ omulgátorů, ktoré v techniake praxi plni funkci ochranných keloidů s. umožňují snížení spotřoby esooiątivnioh emulgátorů s pouitivnzím ekonomickým dopadom. Jejich přítomnost přiznivě ovlivní stabilitu disperüe. Tekutost dispome je kvalitativni...

Univerzální čisticí prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 236244

Dátum: 01.02.1988

Autori: Vácha Jaroslav, Zikmund Zdeněk, Vodáková Olga, Vodák Zdeněk

MPK: C11D 1/94

Značky: univerzální, prostředek, čisticí

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je univerzální čisticí prostředek tvořený podle vynálezu synergickou směsí povrchově aktivních látek, tvořenou dvojsodnou solí ClO-C18 alkylmonoesteru kyseliny sulfojantarové, obsahující alkylsíran sodný C10-C12, alkylbetainy, dimetyl-alkyl-aminoxidy, alkylétersíranem sodným, formaldehydem a vodou.

Způsob zvýšení výroby vodíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 241882

Dátum: 01.12.1987

Autori: Vácha Jaroslav, Vleek Jan, Fojtu Blahoslav, Kvapil Jan, Svoboda Zdenik, Levý Kamil, Molek Antonín

MPK: C01B 3/32

Značky: vodíku, zvýšení, výroby, způsob

Text:

...mohlo být sníženo při zachování přibližně stejného hydrodynamického zatížení absorbérů í při zvýšené výrobě vodíku.Při výběru vhodných aktivátorů byla odzkoušena řada látek,především aminy, které obsahují v molekule nejměně jednu aminoskupinu primární a/nebo sekundární a/nebo terciární. Lze použít např. tyto aminy, jejich deriváty a nebo jejich směsiPro praxi jsou důležité především ty aminy, které jsou k disposici na trhu a mají přiměřenou...

Zařízení pro sběr zemědělských plodin, zejména bulev

Načítavanie...

Číslo patentu: 246622

Dátum: 16.11.1987

Autori: Vácha Jaroslav, Beránek Jaroslav

MPK: A01D 33/10

Značky: plodin, sběr, zařízení, zejména, bulev, zemědělských

Text:

...ky odstraňuje.Podstata řešení spočívá v tom, že výkyvný sběrací dopravník je uchycen odpruženou vzpěrou na dvouramennou přestavltelnou pákou ovládanou hydraulickým válcem upevněným na ránu stroje.Zařízení pro sběr zemědělských plodín podle vynálezu umožňuje použití sběracího dopravníku s malou hmotností. Při práci je zajištěno dokonalé kopírování povrchu přítlačem pružiny,přičemž přítlačnou sílu lze v závislosti na stavu povrchu pozemku...

Způsob výroby vícesložkových katalyzátorů pro oxidaci aldehydů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244033

Dátum: 16.11.1987

Autori: Oehák Petr, Oehák Václav, Ludvík Jaromír, Vácha Jaroslav, Zatloukal Radomír, Zikmund Zdenik, Vodáková Olga, Dederle Tomáš, Kordula Jan

MPK: B01J 23/28, C07C 51/23, B01J 23/22...

Značky: výroby, katalyzátoru, vícesložkových, aldehydů, způsob, oxidací

Text:

...způsobu výroby vícesložkových katalyzátorů pro oxidaci aldehydd na kerboxylové kyseliny smísením homogenního vodnáho rontoku v 9 choíçhn 1 ouEon 1 n aktivních Iloiok, ktorými jsou oxidy molybdenu, vanadu a dalších promotujících kovů z I., V. e VIII. skupinyMenděą lejevova periodického systému, přičemž atomární poměr.Io 1 ybñenu ku vlnldu je 9,01 I 0,5 s organickými hydroxykyselinami zvolenými se skupiny zahrnující kyselinu vinnou a...

Kationaktivní tenzid

Načítavanie...

Číslo patentu: 238546

Dátum: 01.11.1987

Autori: Bechtold Ludvík, Kršňák František, Raif Zdeněk, Vácha Jaroslav

MPK: C11D 1/62

Značky: kationaktivní, tenzid

Zhrnutie / Anotácia:

Kationaktivní tenzid, určený převážně pro přípravu prostředků se změkčující, antistatickou a antimikrobiální účinností. Kationaktivní tenzid, připravený na bázi oxetylovaného alifatického alkoholu, epichlorhydrinu a terciálního alifatického aminu, je tvořen hmotnostně 20 až 60 % kvarterní amoniové soli obecného vzorce (I), kde R značí alkyl se 4 až 22 atomy uhlíku v řetězci, n značí 2 až 10, X je ze 60 až 95 % vodík a z 5 až 40 % skupina (II),...

Zariadenie pre fetochemickú premenu látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 241308

Dátum: 15.09.1987

Autori: Skupin Lumír, Raif Zdenik, Vácha Jaroslav, Vyroubal Antonín, Hovorka Jaromír

MPK: H01J 61/00

Značky: zariadenie, látok, fetochemickú, přeměnu

Text:

...je pretláčaná cez ožarovaný priestor, tvorený povrchom nízkotlakovej rezonančnej výbojky z jednej strany a plášťom výbojky z vhodného materiálu na druhej strane. Kvapalina je v priamom kontakte s celým povrchom výbojky, pričom táto je budená bezkontaktne vysokofrekvenčným polom z elektröd spojených s generátorom vysokofrekvenčného pola.Uvedené usporiadanie umožňuje vysokýstupeň premeny energie vysokofrekvenčného pola na ifotochemicky...

Zápalky odolné vůči vlhkostí a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 244132

Dátum: 15.07.1987

Autori: Vácha Jaroslav, Dostalík Jioí, Kováo Otakar

MPK: C06F 5/02

Značky: odolné, jejich, způsob, vůči, vlhkosti, výroby, zápalky

Text:

...amoniové soli.Přsdmětsl vynálezu je rovněž způsob výroby zápalky odolná vůči vlhkosti, jak byla v předcházejících odstavaích popsáne, ponořením zápalkového dřívke do vodné eměei pro vytvoření zápelkových hlaviček, zahrnující oxid zinečnatý, chlorečnan dreseląý, hoŕlavý materiál a pojivo dispergovená ve vodnám prostředí, k vytvoření kapky uvedené směsi na zápalkovám dřívku, z níž po vysuěení vznikne hlavička zápalky, kterýžto způsob...

Způsob přípravy kationizačních přípravků používaných ke kationizaci polymerních materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250573

Dátum: 15.04.1987

Autori: Čeřovský Karel, Vodák Zdeněk, Vácha Jaroslav, Dvorský Drahomír

MPK: D06M 13/46, C08K 5/34

Značky: kationizaci, přípravků, používaných, způsob, polymerních, materiálů, přípravy, kationizačních

Text:

...se potom pridáva 100 g koncentrované kyseliny sírová, takovou rychlostí, aby výsledný roztok síranu imidazolu byl 60 až 70 °C teplý. Při této teplote se postupně pridáva 370 g epichlorhydrinu tak, aby konečná teplota reakční směsi byla v rozmezí 90 až 110 °C. Směs potom během 1 hodiny doreaguje. Tímto způsobem získaný produkt vykazuje barvu 12 až 14 dle jodové stupnice, na rozdíl od produktů vyrobených bez prídavku komplexotvorné látky, které...

Způsob stabilizace tekuté koncentrované vodné disperze parafinických uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 250344

Dátum: 15.04.1987

Autori: Vácha Jaroslav, Exnerová Karla

MPK: B01F 3/08

Značky: koncentrované, vodné, tekuté, parafinických, uhlovodíku, disperze, způsob, stabilizace

Text:

...také narušu-jí stabilitu »disperzního systému.V zařízení s mechanickým míchadlem bez použití speciálních emulgačních strojů lze připravit tekutou disperzí paraíinických uhlovodíků pri teplotě přesahující minimálně o 20 C bod táhí tuhých podílů parafínických uhlovodíků, kdy emulgační voda je vnesena -do homogenní směsi uhlovodíků a emulgátoru. Takto vznikla disperzie nemusí však být stabilní a její viskozita vyhovující pro transportní a...

Přesuvné hrdlo potrubního spoje

Načítavanie...

Číslo patentu: 239720

Dátum: 15.04.1987

Autori: Vácha Jaroslav, Raif Zdenik, Bechtold Ludvík

MPK: F16L 21/06

Značky: hrdlo, potrubního, spoje, přesuvné

Text:

...Mezi čele koncu spojovsných trubelí může být vloženo těsnicí manže ta neho těohicí tmel..Vzniklá mezikruií je vyplnitelné těsnicí hmotou. Vnitřní průměr přesuvného hrdla je opstřen středicími výstupky, které ee mohou směrem k okraji přesuvnáho hrdla kuželovitě rozestupovst.Příkladné provedení přesuvnáho hrdla podle vytxálezu znázorňuje obr. 1 v celkovém exonometrickěm pohledu ne detail hrdla tvořícího spolu s trubkcu tverovku, která je spolu...

Násuvný spoj

Načítavanie...

Číslo patentu: 239719

Dátum: 15.04.1987

Autori: Bechtold Ludvík, Kršoák František, Vácha Jaroslav

MPK: F16B 3/00

Značky: násuvný

Text:

...pro pero na hŕídeli je v místě mimo atykovou plochu hřídele s dréžkou pro pero odlehčen zvätäením jeho vrténí o 0,5 mm až l m.vynález je zřejmý z výkreau, na němž obr. l v čéstečném příčném řezu a pohledu znázorňuje spojení hŕídele s perem na dutým hŕídelem osazeným například, ozubeným kolem, které je mimo stykovou plochu hŕídele s drézkou pro pero odlehčen zvätšením jeho vrténí s kdy stykové plocha pera v dréžce dutého hŕídele není...

Kationaktivní tenzid

Načítavanie...

Číslo patentu: 238947

Dátum: 16.03.1987

Autori: Raif Zdeněk, Vácha Jaroslav, Bechtold Ludvík, Kršňák František

MPK: C11D 1/62

Značky: tenzid, kationaktivní

Zhrnutie / Anotácia:

Kationaktivní tenzid, určený převážně pro přípravu prostředků se změkčující, antistatickou a antimikrobiální účinností. Kationaktivní tenzid, připravený na bázi alifatického alkoholu, epichlorhydrinu a terciárního alifatického aminu, je tvořen hmotnostně 20 až 60 % kvarterní amoniové soli obecného vzorce, kde R značí alkyl se 4 až 22 atomy uhlíku v řetězci, X je ze 60 až 95 % vodík a z 5 až 40 % skupina, kde m značí 1 až 3, R1,2,3 je alkyl s...

Emulgovaný separační prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 237050

Dátum: 15.02.1987

Autori: Sebők Tibor, Novák Jan, Zlesák Ivan, Linhart Bohumil, Vácha Jaroslav

MPK: C04B 24/04, B08B 17/00

Značky: prostředek, separační, emulgovaný

Zhrnutie / Anotácia:

Cílem vynálezu je formulace účinného separačního prostředku pro separaci betonů, malt a podobně od povrchu exponovaných předmětů. Tohoto cíle se podle vynálezu dosáhne prostředkem, který sestává hmotnostně z 70 až 85 dílů minerálního oleje o kinematické viskozitě 16 až 22 . 10-6 m2/s, 2 až 6 dílů esterů karboxylových kyselin C12 až C18 se sacharózou a glycerinem, 3 až 5 díly di-2-etylhexylsulfojantaranu sodného, 3 až 5 dílů etoxylovaného...

Čistící prostředek na bázi anionaktivních tenzidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236045

Dátum: 01.02.1987

Autori: Husník Stanislav, Zlesák Ivan, Vodák Zdeněk, Vácha Jaroslav

MPK: C11D 1/83

Značky: bázi, tenzidů, prostředek, čisticí, anionaktivních

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká problému formulace čistícího prostředku pro čištění zejména bytových textilií. Čistící prostředek podle vynálezu sestává z 10 až 30 dílů alfaolefinsulfonanů sodných, 5 až 15 dílů monoalkylsulfojantaranu sodného, 2 až 15 dílů sodné soli sulfatovaného alifatického alkoholu a 2 až 6 dílů propylenglykolu.

Prostředek pro separaci betonových dílců

Načítavanie...

Číslo patentu: 247777

Dátum: 15.01.1987

Autori: Vácha Jaroslav, Zlesák Ivan, Kamiš Jan

MPK: B28B 17/00

Značky: dílců, betonových, separaci, prostředek

Text:

...cítlivost k nízkým teplotám. Při ochlazenĺ pod teplotu mrznutí směsi dochází ke změně vlastností, které jsou ve většině případů irreversibilní, to znamená po vyhřátí na běžně a vyšší teploty nedojde ke spojení rozsazené emulze nebo disperze a tím obnovení účinnosti přípravku.Pro všechny uvedené nevýhody separačních prostředků na bazi minerálních, přírodních olejů a tukú je jejich používání zdaleka nejrozšířenější a jsou nacházeny další...

Tekutý prací prostředek pro vlnu a jemné prádlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 230133

Dátum: 01.05.1986

Autori: Vodák Zdeněk, Vodáková Olga, Vácha Jaroslav, Zikmund Zdeněk

MPK: C11D 1/86

Značky: prací, prostředek, tekutý, jemné, prádlo

Zhrnutie / Anotácia:

Tekutý prací prostředek pro vlnu a jemné prádlo vyznačený tím, že sestává hmotnostně ze 4,5 až 9 dílů dvojsodné sole C10 až C18 monoesteru kyseliny sulfojantarové, 0,5 až 1 dílu alkylsulfátu sodného C10 až C12, 0,4 až 2,5 dílů sodné soli reakčního produktu oleylchloridu s aminokarboxylovými kyselinami, získanými hydrolýzou kalogeních bílkovin, 5 až 20 dílů nonylfenol polyglykoleteru, eterifikovaného 9 až 10 moly etylenoxidu, 1,7 až 7 dílů...

Přísada do dělicích a mazacích prostředků k ošetřování kovových forem při tvarování materiálu za tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 221426

Dátum: 15.02.1986

Autori: Bělík Vladimír, Láník Igor, Vácha Jaroslav, Havelka Otakar, Zlesák Ivan

Značky: forem, dělicích, prostředků, ošetřování, tvarování, kovových, materiálů, prísada, tepla, mazacích

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přísady do dělicích a mazacích prostředků k ošetřování kovových forem při tvarování materiálu za tepla, například při tlakovém lití kovů, zápustkovém kování nebo tvarování skla, tvořených směsmi minerálních olejů, živočišných tuků a pevných alifatických alkánových sloučenin uhlovodíků vyšších členů homologické řady C17H36 až C30H62, případně emulzí těchto směsí ve vodě. Podstatou vynálezu je, že je tvořena 1 až 20 % hmotnostními...

Vodou ředitelný dělicí a mazací prostředek a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 226467

Dátum: 15.11.1985

Autori: Zlesák Ivan, Láník Igor, Vaněk Mojmír, Vácha Jaroslav

Značky: vodou, způsob, prostředek, mazací, ředitelný, výroby, dělicí

Zhrnutie / Anotácia:

Vodou ředitelný dělicí a mazací prostředek pro ošetření forem při tlakovém odlévání kovů, sestávající z 10 až 25 hmotnostních dílů vlnního tuku, 10 až 20 hmotnostních dílů etoxylovaných mastných kyselin s 12 až 20 atomy uhlíku v molekule a 3 až 20 moly etylén oxidu, případně s přídavkem 0,1 až 1 hmotnostního dílu nonylfenolu etoxylovaného 6 až 15 moly etylénoxidu, vyznačený tím, že obsahuje 0,8 až 5 hmotnostních dílů polyetylénového...