Ürögdi László

Derivát pyridín-1-oxidu, jeho použitie a spôsob jeho transformácie na farmaceuticky účinné zlúčeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 287606

Dátum: 07.03.2011

Autori: Ötvös László, Jegesné Csákai Zita, Ürögdi László, Schneiderné Barlay Mária, Szakácsné Schmidt Anikó, Gruber Lajos, Reider Ferencné, Tóth József, Tömösközi István

MPK: C07D 213/89

Značky: transformácie, derivát, spôsob, použitie, účinné, farmaceutický, pyridín-1-oxidu, zlúčeniny

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález opisuje N-[2-hydroxy-3-(1-piperidinyl)propoxy]-pyridín-1-oxid-3-karboxamidín alebo jeho farmaceuticky prijateľnú soľ, ako aj jeho opticky aktívne enantioméry ( R)-(-)-N-[2-hydroxy-3-(1-piperidinyl)propoxy]-pyridín-1-oxid-3- karboxamidín a (S)-(+)-N-[2-hydroxy-3-(1-piperidinyl)propoxy]-pyridín-1-oxid-3- karboximidín alebo ich farmaceuticky prijateľné soli a použitie týchto zlúčenín. Ďalej sa opisuje spôsob prípravy...

Chlorid N-[2-hydroxy-3-(1-piperidinyl)propoxy]pyridín-1-oxid-3-karboximidoylu, jeho použitie na liečenie inzulínovej rezistencie a farmaceutická kompozícia s jeho obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 287063

Dátum: 30.09.2009

Autori: Márványos Ede, Nagy Zoltán, Kardos Mihályné, Mogyorósi Tamás, Biró Katalin, Nagy Melinda, Barabás Mihály, Komáromi András, Kürthy Mária, Korányi László, Ürögdi László, Szilbereky Jenö, Csákai Zita, Nagy Károly, Török Magdolna

MPK: A61K 31/44, C07D 213/00, A61P 3/00...

Značky: liečenie, n-[2-hydroxy-3-(1-piperidinyl)propoxy]pyridín-1-oxid-3-karboximidoylu, farmaceutická, obsahom, použitie, rezistencie, inzulínovej, kompozícia, chlorid

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný chlorid N-[2-hydroxy-3-(1-piperidinyl)-propoxy]-pyridín-1-oxid-3- karboximidoylu, jeho stereoizoméry a jeho adičné soli s kyselinami na použitie na liečenie patologickej inzulínovej rezistencie a na liečenie patologických stavov spojených s inzulínovou rezistenciou.

Opticky aktívny derivát pyridyl-4H-1,2,4-oxadiazínu a jeho použitie na výrobu liečiva na liečenie vaskulárnych ochorení

Načítavanie...

Číslo patentu: 285582

Dátum: 12.03.2007

Autori: Ürögdi László, Nagy Zoltán, Dénes László, Acsai Károly, Jednákovits Andrea, Márványos Ede, Török Magdolna, Ürge László, Barabás Mihály, Korom Zsuzsanna, Csákai Zita, Bácsy Ernö, Kurucz István, Szilbereky Jenö, Krajcsi Péter

MPK: A61P 9/00, A61K 31/5395, C07D 413/00...

Značky: opticky, použitie, vaskulárnych, liečivá, ochorení, pyridyl-4h-1,2,4-oxadiazínu, aktívny, liečenie, derivát, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný (-)-5,6-dihydro-5-[(1-piperidinyl-metyl-3-(3-pyridyl)]-4H-1,2,4- oxadiazín určený na farmaceutické použitie a farmaceutické prostriedky, ktoré obsahujú túto zlúčeninu ako aktívnu zložku.

Použitie hydroxylamínového derivátu na prípravu farmaceutického alebo kozmetického prostriedku na zvýšenie produkcie molekulových chaperónov, hydroxylamínový derivát a farmaceutické alebo kozmetické prostriedky s jeho obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 284823

Dátum: 14.11.2005

Autori: Duda Ernő, Farkas Beatrix, Medzihradszky Dénes, Korányi László, Márványos Ede, Udvardy Éva, Dormán Gyorgy, Biró Katalin, Jednákovits Andrea, Barabás Mihály, Vigh László, Kürthy Mária, Kovács Eszter, Hegedüs Erzsébet, Török Zsolt, Ürögdi László, Mézes Bea, Glatz Attila, Literati Nagy Péter, Szilbereky Jenö, Balogh Gábor, Jaszlits László, Horváth Ibolya

MPK: C07D 213/78, A61K 31/44, C07C 259/02...

Značky: farmaceutického, hydroxylamínového, kozmetické, farmaceutické, derivát, prostriedky, produkcie, prostriedku, derivátů, chaperónov, přípravu, obsahom, molekulových, kozmetického, hydroxylamínový, zvýšenie, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísané použitie chemickej zlúčeniny na prípravu farmaceutického prostriedku na zvýšenie expresie molekulových chaperónov exprimovaných bunkou alebo v eukariotickej bunke, ktorá je vystavená fyziologickému stresu, na zvýšenie expresie molekulového chaperónu v bunke nad množstvo vyvolané daným fyziologickým stresom, alebo na liečenie choroby spojenej s funkciou chaperónového systému alebo spojenej s poškodením bunkovej membrány alebo membrány...

Použitie hydroxylamínového derivátu na liečenie alebo prevenciu poškodenia endotelových buniek

Načítavanie...

Číslo patentu: 284301

Dátum: 08.12.2004

Autori: Jednákovits Andrea, Dormán Gyorgy, Ürögdi László, Erdö Sándor, Barabás Mihály, Bácsy Ernö, Korányi László, Török Magdolna, Kurucz István, Schmidt György, Márványos Ede, Vitai Márta

MPK: A61K 31/155, A61K 31/165, A61K 31/41...

Značky: hydroxylamínového, buniek, endotelových, liečenie, prevenciu, derivátů, použitie, poškodenia

Zhrnutie / Anotácia:

Hydroxylamínový derivát všeobecného vzorca (I) alebo (II) s významom substituentov uvedených v nároku 1 sa používa na prípravu liečiva na liečenie alebo prevenciu poškodení vaskulárnych endotelových buniek, kde tieto dysfunkčné endotelové bunky sú príčinou vzniku aterosklerózy, sklerózy, trombózy, stenózy a podobných ochorení.

Hydroxylamínové deriváty a spôsob ich prípravy, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282953

Dátum: 09.12.2002

Autori: Jednákovits Andrea, Kürthy Mária, Ürögdi László, Radványné Hegedüs Erzsébet, Udvardy - Nagy Istvánné, Jaszlits László, Barabás Mihály, Márványos Ede, Biró Katalin

MPK: C07C 275/64, A61K 31/17, A61K 31/445...

Značky: použitie, farmaceutický, hydroxylamínové, deriváty, prostriedok, přípravy, obsahom, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané hydroxylamínové deriváty všeobecného vzorca (I), ich farmaceuticky prijateľné kyslé adičné soli, spôsob ich prípravy, farmaceutický prostriedok, ktorý ich obsahuje, a ich použitie ako účinnej zložky farmaceutických prostriedkov. Tieto hydroxylamínové deriváty majú antiischemickú účinnosť.

Deriváty kyseliny hydroxímovej, farmaceutický prostriedok, ktorý ich obsahuje, spôsob ich prípravy a medziprodukty na ich prípravu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281387

Dátum: 04.06.1997

Autori: Radványi Erzsébet, Udvardy - Nagy Istvánné, Márványos Ede, Vereczkey László, Ürögdi László, Jaszlits László, Jednákovits Andrea, Barabás Mihály, Biró Katalin

MPK: C07C 259/02, A61K 31/15, A61K 31/455...

Značky: ktorý, hydroxímovej, přípravy, medziprodukty, prostriedok, kyseliny, obsahuje, farmaceutický, spôsob, přípravu, deriváty

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde význam jednotlivých substituentov je uvedený v opise ako aj ich farmaceuticky prijateľné adičné soli s kyselinami. Ďalej sú opísané spôsoby prípravy týchto zlúčenín, farmaceutické prostriedky obsahujúce tieto zlúčeniny a medziprodukty všeobecného vzorca (II), kde substituenty majú už uvedený význam. Zlúčeniny všeobecného vzorca (I) majú antiischemické účinky, a teda sú vhodné na ošetrenie...