Urban František

Karoséria automobilu a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6584

Dátum: 04.11.2013

Autori: Matúš Miloš, Urban František, Šooš Ĺubomír

MPK: B22D 21/00, B62D 25/00

Značky: automobilů, výroby, karoséria, spôsob

Text:

...pretože pri odlievaní nie je potrebné, aby mala karoséria dlhé prestoje medzi jednotlivými operáciami alebo montážnymi postupmi. V záujme minimalizácie hmotnosti karosérie je vyrábaná z ľahkých a kompozitných materiálov. Je možné ju vyrobiť aj z penového hliníka spevneného uhlíkovými vláknami. Vďaka poréznosti materiálu hmotnosť karosérie môže klesnúť až na polovicu hmotnosti karosérie vyrobenej klasickým spôsobom kombinácie tvámenia a...

Spôsob výroby dielov z kompozitných materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6568

Dátum: 04.11.2013

Autori: Gondár Ernest, Urban František, Staš Ondrej

MPK: B29C 67/04, B22F 3/105, C04B 35/64...

Značky: kompozitných, dielov, výroby, spôsob, materiálov

Text:

...Predstavuje surovinu na vznik spojivovej fá 10zy pri príprave kompozitných materiálov, ktorá vznikne plastifikáciou, roztavením prášku. Druhú zložku v kompozite predstavuje výplňový materiál, zabezpečujúcí finálne vlastnosti kompozítu. Spekanie pripravených zmesí sa podľa predkladaného návrhu uskutoční pomocou modifikovanej metódy rapid prototyping. Modifikácia je zameraná na odstránenie nevýhod metódy plastic sintering. Teplonosným...

Rotačná pec s doplnkovou výrobou elektriny

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6234

Dátum: 03.09.2012

Autori: Urban František, Kučák Ľubomír, Ploskuňáková Lucia

MPK: F27D 17/00, F27B 7/20, F27B 7/00...

Značky: výrobou, elektřiny, doplňkovou, rotačná

Text:

...využiť použité palivo na výrobu tepla a elektriny.Predradenim spaľovacej turbíny pred rotačnú pec sa zvýši efektívnosť využitia paliva pri prevádzke rotačnej pece. Výkon spaľovacej turbíny je potrebné zosúladiť s tepelným výkonom rotačnej pece, pričom spaliny na výstupe zo spaľovacej turbíny majú teplotu 450 °C až 550 °C a nadbytok vzduchu, ktorý umožní dodatočné spálenie paliva bez potreby prívodu spaľovacieho vzduchu. Táto skutočnosť...

Zariadenie na zmenšenie rozmerov lokalizačného systému havárie jadrovej elektrárne

Načítavanie...

Číslo patentu: 277972

Dátum: 06.07.1994

Autori: Hlinka Miroslav, Urban František, Kučák Ľubor

MPK: G21C 9/00, G21D 3/06

Značky: elektrárne, jadrovej, zariadenie, systému, havárie, zmenšenie, rozmerov, lokalizačného

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pozostáva z odlučovača (3) vlhkosti a z kondenzačnej časti (4). Odlučovač (3) vlhkosti je tangenciálne pripojeným vstupným kanálom (2) spojený s hermetickou zónou (1) jadrového reaktora a potrubím (8) je spojený so zásobníkom (6) kvapalnej zložky chladiacej vody. Kondenzačná časť (4) je spojená potrubím (7) so zásobníkom (5) neskondenzovanej zložky chladiacej vody.

Zařízení na roztrhání chuchvalců kovových třísek

Načítavanie...

Číslo patentu: 241383

Dátum: 15.09.1987

Autori: Kooínek Ivan, Burda Jaroslav, Urban František

MPK: B23D 25/14

Značky: kovových, chuchvalců, zařízení, roztrhání, třísek

Text:

...dlouhé třísky. Třísky jsou potom dopravníkem plynule zaváženy do drtlče a jejich rovnomerné rozprostření po pásu dopravníku umožňuje vizuální kontrolu a případně vybraní nežádoucích předmětů.Zařízení psdle vynálezu je znázorněno na výkresu, kde obr. 1 znázorňuje schéma zařízení V bočním pohledu a obr. 2 schematický řez V místě otočného bubnu.Trhací či obdobný dopravník 1 je opatřen tmy 2 pro unášení třísek. Pod zadní částí násypky 3 je na...

Snímač pro číslicový měřič náklonů s časovým snímáním polohy kyvadla rotující štěrbinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 251869

Dátum: 13.08.1987

Autori: Musil Vladislav, Urban František

MPK: G01B 11/16

Značky: měřič, snímač, snímaním, náklonu, časovým, číslicový, kyvadla, štěrbinou, polohy, rotující

Text:

...Obr. 3 znázorňuje příklaid provedení optrooové clony s dvojitou reciprocitní strukturou čárkovaně je vyznačeoa notující clona v KOĚIMCILÍSHCÍ s kronibinovainovu clooou op-tronu.Snímač sestávávz tělesa 1 nia němž je připeviněoo kyvadlo 2 s pevnou osou rortace 3 DGSOUCÍ optron 4. Dále snímiač sestava z optronu 5 nehybně spojeného s tělesem snímiače 1 mimo oblast 6 výchylek kyvadla 2 a z OŤĚČÍVÉÍIIO ramene 9 opevneného na hřídeli motoru 1 |,...

Míchací zařízení pro hydrometalurgickou výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217184

Dátum: 15.02.1985

Autori: Urban František, Klohna Josef, Šintava A Neufuss Karel, Hruban Konstantin

Značky: míchací, zařízení, hydrometalurgickou, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Míchací zařízení pro hydrometalurgickou výrobu, zahrnující nádobu s vestavbami a míchacím ústrojím, vyznačené tím, že míchací ústrojí tvoří v kombinaci rotační axiální vícelopatkové míchadlo (2) s rozvaděčem plynu (6), umístěným souose pod míchadlem (2), kde míchadlo je opatřeno skloněnými lopatkami v počtu 3 až , vykazujícími sklon 24 až 85°, a je umístěno nade dnem nádoby (1) ve vzdálenosti, která se rovná 0,5 až 1,0 průměru míchadla (2),...