Urban Cyril

Kompresné rameno

Načítavanie...

Číslo patentu: 258699

Dátum: 16.09.1988

Autor: Urban Cyril

MPK: B27L 1/00

Značky: rameno, kompresné

Text:

...Pri napnutí spínacieho prvku sa rameno vztýči, čim uvoľní priestor pre naloženie. Pri povolení ťahu v srpínacom prvku kompresne rameno novlnie navložený náklad, pričom sa koniec spínacieho prvka dostane bez prehadzovania alebo prenášania na miesto jeho upnutĺla. Týmoo spôsobom sa ťah v. spínacom prvku vyvolaný navijakom využije na prenesenie, ovinutie aj skomprimovanie prepravovainého näkladu.Na pripojenom výkrese je...

Zařízení k přidržování a převážení svitků

Načítavanie...

Číslo patentu: 240242

Dátum: 15.06.1987

Autori: Tomášek Karel, Cempa Štefan, Urban Cyril

MPK: B21B 39/02

Značky: zařízení, převážení, přidržování, svitku

Text:

...obrázcích. Z nich obr. 1 a 3 znázorňují pohled z boku na zařízení podle výnálezu po uchopení cívky, obr. 4 pohled z boku na zařízení před uchopením cívký, obr. 2 pohled shore na zařízení. Zařízení podle vynalezu sestava z vozíku s rámem B, který je opatřen čtyřmi pojížděcími kolý 9. Na rámu B vozíku je kyvně uložen jeden pár ozubených segmentů 1, tak,že po každé straně vozíku je jeden ozube 4ný segment 1. Na rámu B vozíku je rovněž kyvně...

Zařízení pro výpočet hodnot okamžitého výkonu elektrické energie ze vzdálenosti impulsů vysílacího elektroměru

Načítavanie...

Číslo patentu: 242778

Dátum: 15.05.1987

Autori: Bicek 1ubomar, Urban Cyril

MPK: G01R 21/00

Značky: vzdálenosti, elektrické, výkonu, energie, elektroměru, vysílacího, hodnot, zařízení, výpočet, okamžitého, impulsů

Text:

...elektroměru ł, logiky 1, čítače 3, hradla 3, oscilátoru §, děličky 1 paměti § konstanty a výstupní svorky lg. Výstup ll vysílacího elektroměru l je spojen se vstupem gł logiky 3, jejíž výstup 35 hradlovacího signálu logiky 3 je spojen s řídicím vstupem 32 hradla 1, jehož signálový vstup il je spojen s výstupem gl oscilátoru § a nulovací výstup gg logiky g je spojen s nulovacím vstupem gł čítače Ä, jehož čítací vstup 3 je spojen s...

Způsob výroby fólie z hliníkové slitiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 242775

Dátum: 15.05.1987

Autori: Urban Cyril, Kupko Rudolf

MPK: B22D 1/00, B22D 21/04

Značky: hliníkové, fólie, výroby, slitiny, způsob

Text:

...železo, měč, hořčik, stroncium. zinek nebo mangan, zbytek je hliník.Podle vynálezu způsob výroby fólie z polotovaru spočivá v plynulém odléváni pasuo tlouščoe 5 až 15 mm do grafitového krystalizátoru zařízení pro plynulé liti směrem vzhůru. Při plynulém liti pasu o tlouščce 5 až 15 mm do grafitového krystalizátoru je odvod tepla natolik velký, že materiál krystalizuje dostatečně rychle k tomu, aby bylo zabráněno vzniku nežádouoich hrubých...

Vozidlový prepravníkový manipulátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 235234

Dátum: 15.02.1987

Autor: Urban Cyril

MPK: B60P 1/04

Značky: vozidlový, prepravníkový, manipulátor

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom modifikácie kontejnerového manipulátora ramenového typu je zníženie hmotnosti a príkonu zariadenia, výhodnejšie ovládani kontejnera pri obsluhe prípojného vozidla manipulátorom, zlepšenie priečnej stability vozidla pri vysýpaní obsahu kontejnera a zvýšenie bezpečnosti pri obsluze zariadenia. Vynález je možné využiť v lesnom a poľnom hospodárstve, v stavebníctve ako aj v automobilovej doprave vôbec.

Klzná podložka so samonastaviteľným účinkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 234866

Dátum: 15.01.1987

Autor: Urban Cyril

MPK: F16S 1/14

Značky: podložka, účinkom, klzná, samonastaviteľným

Zhrnutie / Anotácia:

Klzná podložka je určená na prenos zaťaženia medzi vzájomne posuvnými časťami mechanizmu, napríklad výložníka. Za účelom využitia celej stykovej plochy klznej podložky (1) je táto uložená výkyvne na podložkovom čape (2), čo jej zaručuje prispôsobenie sa okamžitému tvaru a polohe výložníka. Po opotrebení klznej plochy stačí klznú podložku pootočiť do ďalšej polohy. Využitie vynálezu je možné v stavbe dopravných a manipulačných zariadení pre...

Pútací prípravok najmä pre kontajnery

Načítavanie...

Číslo patentu: 229272

Dátum: 15.08.1986

Autor: Urban Cyril

MPK: B65D 88/12

Značky: najmä, prípravok, kontajnery, pútací

Zhrnutie / Anotácia:

Pútací prípravok má za účel zaistiť pevné a bezpečné spojenie kontajnera s vozidlom aj v prípade, že sa vozidlo pohybuje v terénnych podmienkach, kedy dochádza k značným vzájomným posuvom medzi rámom vozidla a rámom kontajnera. Pútací prípravok sa skladá zo štyroch častí a umožňuje nielen rýchlu a ľahkú montáž, či demontáž, ale aj vytvorenie potrebného predpätia v spoji. Vynález je možno využiť v lesnom hospodárstve, v poľnohospodárstve,...

Prepravník motorových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 230488

Dátum: 01.03.1986

Autor: Urban Cyril

MPK: B60P 9/00

Značky: motorových, přepravník, vozidiel

Zhrnutie / Anotácia:

Prepravník je určený na prevoz motorových vozidel cez málo únosný alebo inak nezjazdný terén, pričom se na pohon, riadenie prepravníka a ochranu osob a prepravovaného materiálu využíva vlastné prevážané vozidlo. Ľavé hnacie valce (5) ľavého turasu (6) tvoriace ložko pre ľavé hnacie koleso (1) motorového vozidla sú uložené v ľavej části rámu (3) prepravníka spojeného s pravou časťou rámu (4) prepravníka v ktorom sú vložené pravé hnacie valce (7)...

Pojazdný navijak

Načítavanie...

Číslo patentu: 225883

Dátum: 15.10.1985

Autor: Urban Cyril

Značky: pojazdný, naviják

Zhrnutie / Anotácia:

Pojazdný navijak na priťahovanie bremien, vyznačujúci sa tým, že bubon (2) navijaka prispôsobený pre jazdu záberovým krytom (7) alebo bočnicovými kolesami (10) je uložený v ráme (3), ktorého predná časť je zakončená podperami (4) a zadná časť smerovou kladkou (5) s upínacím pásom (9).

Soli kyselin 2,4-diamino-5-(3,4-dimethoxybenzyl)pyrimidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242042

Dátum: 22.08.1985

Autori: Žuffa Milan, Hrabovecký Imrich, Petríeek Stanislav, Baeovský Milan, Urban Cyril, Eak Gabriel, Nosko Vladimír

MPK: C07D 239/49

Značky: kyselin, 2,4-diamino-5-(3,4-dimethoxybenzyl)pyrimidinu

Text:

...úspěchem jako taková použita též při čištění surové báze 2,4-diamino-5-3,4-dimetho xybenzyl jpyrimidinu.Následující příklady provedení látky podle vynálezu pouze dokládají, ale nijak neomezují.100 g surového 2,4-diamino-5-3,4-dimethoxybenzyljpyrimidinu 384 mmol se rozpustí za horka v roztoku kyseliny chlorovodíkové, připraveného z 800 ml demineraiizovaně vody a 38,5 m koncentrované kyseliny chlorovodíkové 385 mmol). výsledný roztok má hodnotu...

Hnací podvozok bez vypínania pojazdu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215344

Dátum: 31.05.1984

Autor: Urban Cyril

Značky: vypínania, pojazdu, podvozok, hnací

Zhrnutie / Anotácia:

Podvozok s pracovným zariadením a možnosťou prerušenia pojazdu, bez vypínania jeho pohonu. Podstata vynálezu spočíva v tom, že pojazd podvozka sa preruší v dôsledku prerušenia styku hnacieho kolesa podvozka s terénom po preklopení rámu podvozku okolo stabilizačných podpier pričom pohon hnacieho kolesa aj prídavného zariadenia ostáva zapojený.