Ungero Robert

Voľnobežný guľkový diferenciál

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4775

Dátum: 07.06.2007

Autor: Ungero Robert

MPK: F16H 48/00

Značky: guľkový, diferenciál, voľnobežný

Text:

...skrine 6 diferenciálu, v ktorej je prostredníctvom križových čapov uložený unášač 1. V skrini 6 sú ďalej uložené tanierové spojky 2 (ľavá a pravá). V priestore medzi tanierovými spojkami 2 a unášačom 1 sú riadiace ružíce 3 a 4. Riadiace ružíce 3 a 4 sú na obvode vybavené otvormi, v ktorých sú suvne uložené guľky 5. V unášači l sú vyvftané tri otvory, v ktorých sú uložené kalíšky 8 a pružiny 9. Unášač 1 je po svojich bočných obvodových...

Univerzálny zdvíhadlový manipulátor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1353

Dátum: 08.01.1997

Autor: Ungero Robert

MPK: B66F 9/14

Značky: manipulátor, zdvíhadlový, univerzálny

Text:

...obr. 1 je znázornený manipulátor vybavený paletizačný mi vidlami.Na obr. 2 je znázornený manípulátor v prevedení žeriav.Univerzálny zdvihadlový manipulátor pozostáva z rámu g,ktorý je vybavený štyrmi pojazdovými kolesami lg, z ktorých sú dva vertikálne otočné. Ku rámu g je otočne uchytená jedna výložníková časť l, ktorá je ovládaná priamočiarym hydromotorom li. Priamočiary hydromotor ll môže byť ovládaný buč hydrogenerátorom manuálnym...

Autogyroskop

Načítavanie...

Číslo patentu: 278439

Dátum: 10.01.1996

Autor: Ungero Robert

MPK: A63H 33/40, A63H 33/26

Značky: autogyroskop

Zhrnutie / Anotácia:

Autogyroskop pozostáva zo zotrvačníka (1), v ktorom je uložená pohonná jednotka (2), napríklad elektromotor, ktorého hriadeľ rotora je vybavený vírnikom (8). V priestore zotrvačníka (1) je vytvorené lôžko pre pohonný zdroj (7) a samotný zotrvačník (1) má vo svojom strede vloženú posuvnú podperu (4), nad ktorou je uložený elektrický spínač (3). Autogyroskop sa točí autonómne okolo vlastnej vertikálnej osi na podpere (4) vlastnou reakčnou...

Obranný revolver

Načítavanie...

Číslo patentu: 277774

Dátum: 07.12.1994

Autori: Ungero Robert, Ungero Oskar

MPK: F41A 9/27, F41C 3/10

Značky: revolver, obranný

Zhrnutie / Anotácia:

Obranný revolver, koncepčne tak usporiadaný, že bicí a naťahovací mechanizmus, včítane mechanizmu pootáčania valca (8) sú umiestnené pred valcom (8) pod hlavňou (4), pričom osové posuvné kladivo (5) je súčasne aj kinetickým členom iniciovania zápalky, aj nosičom valca (8). Obranný revolver pozostáva z rámu (1), v ktorom je prostredníctvom skrutky (2) uložená konzola (3), v ktorej je vytvorené vedenie a v ňom je uložené posuvné kladivo (5),...

Žeriavový stabilitný adaptér pre mobilné stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: U 529

Dátum: 10.08.1994

Autori: Albarelli Franco, Ungero Oskar, Ungero Robert

MPK: B66C 1/22, B66C 1/14, B66C 1/00...

Značky: stroje, žeriavový, stabilitný, mobilné, adaptér

Text:

...zo železničného vagona. E 5 i 5 łe 2 x 2 § 522 š 2 s 2 ł 2Zariadenie podľa obr.l pozostáva z nosných ramien l, ktoré sú vzájomne prepojené priečnikmi g, pričom sú nosné ra mená l tak vytvarované, že vo svojej spodnej časti tvoria lôžko łä a v hornej časti adaptéra nosné rameno. alebo ramená lg, ktoré sú bud prepojené priečnikom, alebo sú ich konce usporiadanékonvergentne, pričom je k nim točne pripevnená lanová kladka lg.Ku priečnikom g je...

Automatické odmeriavacie zariadenie na pílenie drevnej guľatiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 233228

Dátum: 17.04.1987

Autori: Ungero Robert, Svitok Roman, Tuhársky Juraj, Makóni Július

MPK: B27B 5/00, B27B 27/00

Značky: drevnej, odmeriavacie, guľatiny, pílenie, automatické, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Automatické odmerovacie zariadenie na pílenie drevnej gulatiny, vyznačujúce sa tým, že na vodiacej kolajnici 1 je posuvne uložený dorazový vozík 2, na ktorom je točne upevnená odklopná narážka 3, spojená s lanom 4, vedené kladkami 5 a druhým koncom spojené s reťazou 6 vedenou prostredníctvom reťazového kolesa 7 poháňaného elektromotorom 8 cez prevodovku 9, a reťaz 6 je ďalej vedená ku reťazovému kolesu brzdy 10, ovládanej závažím 11 a...

Uninakladač riadený odvalovaním kolies

Načítavanie...

Číslo patentu: 249227

Dátum: 12.03.1987

Autor: Ungero Robert

MPK: B62D 51/06

Značky: uninakladač, riadený, kolies, odvalovaním

Text:

...nezaťažený pri jazde cez terénnu vlnu.Na obr. 3 je znázornený uninakladač nezaťažený napojený prostredníctvom tyče k tažné-mu vozidlu.Uninerkladva-č riadený odvalovaním kolies pozostáva z jednej hnacej nápravy, ktorá je uložená v blízkosti ťažiska a to tak, že ,pri nezaťaženom stroji je ťažisko ll od osi hnacej nápravy vo väčšej vzdialenosti ako pri stroji zaťažen-om, kedy je ťažisko 11 v .minimálnej blízkosti osi hnacej nápravy na...

Trecí prevod pojazdných kolies nakladača

Načítavanie...

Číslo patentu: 234811

Dátum: 15.01.1987

Autor: Ungero Robert

MPK: F16H 15/40

Značky: kolies, nakladača, pojazdných, třecí, převod

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka odboru stavebných a zemných strojov. Vynález rieši problém pohonu pojazdových kolies nakladača riadeného sklzom. Rieši konkrétne prenos krútiaceho momentu z jedného pojazdového kolesa na druhé, resp. prenos krútiaceho momentu z hnacej kladky na obe pojazdové kolesá, a to priamo trením o obvod pneumatiky. Usporiadanie prevodu krútiaceho momentu medzi pojazdovými kolesami nakladača vyznačuje sa tým, že medzi pneumatiky pojazdových...

Trojkľukový rotačný mechanizmus

Načítavanie...

Číslo patentu: 231765

Dátum: 15.12.1986

Autori: Nosáĺ Jozef, Ungero Robert, Fabana Pavol

MPK: F16H 21/18

Značky: mechanizmus, trojkľukový, rotačný

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa dotýka odboru 533 - mininakladače. Vynález rieši problém pohonu pojazdových kolies. Trianglový kľukový mechanizmus vyznačujúci sa tým, že ojnica (4) kľukového mechanizmu je opatrená otvormi, ktorých spojnice tvoria trojuholník, pričom minimálne jedna hnacia kľuka (1) je uložená v pevnom ráme (10) a hnané kľuky sú uložené tiež v pevnom ráme (10), pričom hnacia kľuka (1) je spojená s pohonnou jednotkou (6) priamo, alebo prostredníctvom...

Binárne ovládanie výložnikov pracovných ústrojenstiev jedným silovým členom

Načítavanie...

Číslo patentu: 231761

Dátum: 15.12.1986

Autor: Ungero Robert

MPK: E02F 3/42, E02F 9/26

Značky: pracovných, jedným, silovým, ústrojenstiev, členom, výložnikov, binárne, ovládanie

Zhrnutie / Anotácia:

Binárne ovládanie výložníkov pracovných ústrojenstiev jedným silovým členom. Vynález sa dotýka oblasti hydraulických rýpadiel. Vynález rieši problém ovládania dvoch pracovných ústrojenstiev jedným silovým členom. Priamočiary hydromotor (1) je svojim jedným koncom otočne uchytený ku výložníku (4) nakladacieho pracovného ústrojenstva a svojim druhým koncom je otočne uchytený ku výložníku (9) hĺbkového pracovného ústrojenstva, pričom je výložník...

Náhon pojazdu kolesového podvozku najmä hydraulicky poháňaných zemných strojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 227917

Dátum: 15.05.1986

Autori: Ungero Robert, Ungero Oskar

Značky: pojazdu, poháňaných, kolesového, strojov, hydraulický, podvozku, najmä, náhon, zemných

Zhrnutie / Anotácia:

Náhon pojazdu kolesového podvozku najmä hydraulicky poháňaných zemných strojov, vyznačujúci sa tým, že obsahuje prevodovku otoče a pojazdu ktorá pozostáva z hydromotora /1/ alebo iného hnacieho zdroja, ktorý je spojený s rozšíreným pastorkom /2/ do ktorého spoluzaberá ozubené koleso /3/ ovládacej predlohy, pevne nasadené na axiálne presuvnom hriadeli /4/, ktorý je svojim jedným koncom napojitelný na ozubenú spojku /17/ nápravy a svojím druhým...

Zapojenie hydraulických komponentov na stavebnom stroji napríklad rýpadle

Načítavanie...

Číslo patentu: 224043

Dátum: 15.04.1986

Autori: Gargulák Ivan, Ungero Robert

Značky: stavebnom, stroji, rýpadle, komponentov, hydraulických, zapojenie, například

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie hydraulických komponentov na stavebnom stroji, napríklad rýpadle s hydraulickým systémom, vyznačujúce sa tým, že u dvojokruhového hydraulického systému je medzi hydrogenerátor (1) a rozvádzač (2) jedného hydraulického okruhu a hydrogenerátor (3) a rozvádzač (4) druhého hydraulického okruhu vradený spojovací člen (5).

Stavebný stroj napríklad otočný nakladač so zvýšenou stabilitou

Načítavanie...

Číslo patentu: 225596

Dátum: 30.09.1985

Autor: Ungero Robert

Značky: stabilitou, nakladač, stroj, stavebný, otočný, zvýšenou, například

Zhrnutie / Anotácia:

Stavebný stroj napríklad otočný nakladač so zvýšenou stabilitou, opatrený otočným kozlíkom, vyznačujúci sa tým, že otočný kozlík (5) je smerom od pracovného ústrojenstva predĺžený prostredníctvom nosníka (6), na ktorého voľnom konci je upevnené protizávažie (9), pričom medzi základným rámom (3) stroja a podlahou kabíny obsluhy (7) je vytvorený voľný priestor (11) a to tak, že kabína obsluhy (7) je uchytená letmo v ráme (8) kabíny, ktorý je...

Univerzálne lopatkové rýpadlo – nakladač

Načítavanie...

Číslo patentu: 216881

Dátum: 31.10.1984

Autori: Ungero Robert, Procházka Dušan

Značky: rýpadlo, univerzálne, nakladač, lopatkové

Zhrnutie / Anotácia:

Univerzálne lopatové rýpadlo - nakladač vyznačujúci sa tým, že obsahuje pôsobisko obsluhy, ktoré je premostené v osi otáčania horného otočného rámu (12) s rámom (1) podvozku prostredníctvom pevného medzičlena (7), pričom je horný otočný rám (12) v osi otáčania otvorený a je opatrený jednak hĺbkovým pracovným ústrojenstvom (13) a na protiľahlej strane jednak nakladacím pracovným ústrojenstvom (14), prípadne iným pracovným ústrojenstvom alebo...

Zapojenie hydraulických komponentov univerzálneho stroja s hydrogenerátory, napríklad rýpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 224665

Dátum: 01.10.1984

Autori: Gargulák Ivan, Ungero Robert

Značky: hydrogenerátory, hydraulických, komponentov, univerzálneho, rypadla, zapojenie, například, stroja

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zapojenia hydraulických komponentov univerzálneho stroje na s hydogenerátory napríklad rýpadla novým spôsobom s ohľadom na koncepciu stroja, ktorá spočíva v tom, že na otočnom zvršku sú upevnené dva pracovné ústrojenstvá a kabína obsluhy je spojená s podvozkom pevne -neotočne. U doteraz známych koncepcií hydraulického zapojenia je toto prevedené tak, že prívod od hydrogenerátorov, ktoré sú umiestnené na otočnom zvršku je vedený...