Umezawa Hamao

Způsob výroby N-/4-(3-aminopropyl)aminobutyl/-2,2-dihydroxyethanamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268666

Dátum: 11.04.1990

Autori: Umezawa Hamao, Nakamura Teruya, Fujii Akio, Moriguchi Makoto, Takeuchi Tomio, Umeda Yoshihisa

MPK: C07C 102/00

Značky: způsob, výroby

Text:

...oxydativnd štěpení sľoučenLnyobecneho vzorce I, která je ve vode rozpust- . ná. Je například výhodná užít kyselinu orthoperiodistou (HSID 6), metajodistan sodný (NAIDA)nebo metajodistan draselný (KIDA). V případě použití těchto činidel je obvykle možno provádět reakci ve vodném prostředí, avšak taká ve směsi vody a organického rozpouštědla jako alkoholu, například methanolu nebo ethanolu, dioxanu, etheru apod.Sloučeníny obecného vzorce I je...

Způsob výroby 2-substituovaných 2-(omega-quanidino-alkenamido, omega-quandino-alkenamido a omega-quanidino hydroxyalkanamido)-N-(4(3-aminopropyl)aminobutyl))ethanamidů a jejich solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 268654

Dátum: 11.04.1990

Autori: Fujii Akio, Umezawa Hamao, Kondo Shinichi, Nakamura Teruya, Takeuchi Tomiuo, Ikeda Daishiro, Iinuma Hironobu

MPK: A61K 31/155, C07C 133/10

Značky: 2-substituovaných, omega-quandino-alkenamido, 2-(omega-quanidino-alkenamido, způsob, hydroxyalkanamido)-n-(4(3-aminopropyl)aminobutyl))ethanamidů, omega-quanidino, jejich, výroby, solí

Text:

...z filtrátu po mikrobiální kultivaci, 3 popřípadě chráněnýmí amino- a iminoekupinami, s alifatickým alkoholom nebo diolemPřítomné chránící skupiny se případně odštěpí.Sloučeniny obecného vzorce I se obvykle používají ve formě svých Iarmakologicky vhodných adičních solí 3 kyselinami. Jako uvedených adičních solí s kyselinami lze používat jejich adičních solí s anorganickými kyselinami, jako s kyselinou chlorovodíkovou, aírovou, fosforečnou...

Způsob přípravy selektivně chráněného N-acylovaného derivátu aminoglykosidového antibiotika

Načítavanie...

Číslo patentu: 261859

Dátum: 10.02.1989

Autori: Tsuchiya Tsutomu, Takagi Yasushi, Umezawa Hamao, Umezawa Sumio, Jikihara Tomo

MPK: C07H 15/22

Značky: n-acylovaného, aminoglykosidového, způsob, antibiotika, selektivně, derivátů, chráněného, přípravy

Text:

...a G má význam definovaný výše, (15 je identické s výše definovanýrn C 11, což je N-chráněná aminoglykosyluová skupina vzorce Ila,N-chráněná 3 A-dideoxy-ď-enuo-aminoglykosylová skupina vzorce lIIa nebo N-chráněná BZď-dídeoxy-Ił-eno-amlnoglykosylová skupina vzorce IVa a (14 je 3-arnino-3-deoxyglykosylová skupina vzorce Vbkde M má význam definovaný výše, to je hydroxyskupina -OH nebo atom vnodíku a M má význam definovaný výše, to je...

Způsob výroby selektivně acylovaného N-chráněného derivátu aminoglykosidového antibiotika

Načítavanie...

Číslo patentu: 261853

Dátum: 10.02.1989

Autori: Tsuchiya Tsutomu, Jikihara Tomo, Umezawa Sumio, Umezawa Hamao, Takagi Yasushi

MPK: C07H 15/234

Značky: antibiotika, selektivně, aminoglykosidového, způsob, výroby, n-chráněného, derivátů, acylovaného

Text:

...směru, že zinečnatý kation nevytváří komplexy s vicinálním párem Z-aminc- a Bľhydroxyskupiny.ako další příklad se uvádí, že se když kanamycin A nechá reagovat s zinečnatým kationtem s následující acylací benzyloxykarbonylovou skupinou vztahuje se k výše uvedenému vzorci I, pozoruje se, že jako hlavní produkt acylace se vytvoří 3,6-di-N-benzyl-oxykarbJnylkanamyoin A v případě,že zinečnatý kation je přítomen v množství nepatrně vyšším než 1...

Odvíječ útku

Načítavanie...

Číslo patentu: 241609

Dátum: 01.01.1988

Autori: Hornung Lajos, Dobi Terézia, Umezawa Hamao

MPK: D04B 15/48, D03D 47/36

Značky: útku, odvíječ

Text:

...s kterou je spojen zvon 1 šrouby lg. zvon 1 je dále prostřednictvím šroubu Q spojen e čelem § odvíjače. Trubice 5 je spojene pevně s pastorkem lg, který prostřednictvím vloženého kola ll uloženého na ložisku nahání kolo s vnitřním ozubením lg uložené na ložisku, které je upevněno v přírubě Q odvíjače. Kolo s vnitřním ozubením lg nese otočně uložené ozubené seg menty li, které jsou k sobě přitlečovány pružinou li opřenouo pojistný kroužek lg...

Způsob výroby aminopropylaminobleomycinového derivátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237334

Dátum: 15.04.1987

Autori: Nakatani Tokuji, Muraoka Yasuhiko, Fukuoka Takeyo, Umezawa Hamao, Takahashi Katsutoshi, Fujii Akio

MPK: C07K 9/00

Značky: výroby, způsob, derivátů, aminopropylaminobleomycinového

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby aminopropylaminobleomycinového derivátu obecného vzorce I nebo jeho soli [RX]-NH-(CH2)3-A-(CH2)3-B [I], kde [BX], A a B mají význam uvedený v popise, spočívá podle vynálezu v tom, že se aminopropylaminobleomycin obecného vzorce II [BX]-NH-[CH2]3-A"-(CH2)3-NH2 [II], kde [BX] a A" mají význam uvedený v popise, nechá reduktivně zkondenzovat s karbonylovou sloučeninou obecného vzorce III, R5-CO-R6 (III), kde R5 a R6 mají význam...

Způsob výroby (amido) N-substituovaných bleomycinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236868

Dátum: 15.04.1987

Autori: Fujii Akio, Nakatani Tokuji, Umezawa Hamao, Muraoka Yasuhiko, Fukuoka Takeyo, Takahashi Katsutoshi

MPK: C07C 103/52

Značky: bleomycinů, amido, n-substituovaných, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy (amido)N-substituovaných bleomycinů obecného vzorce I nebo jejich farmaceuticky přijatelných solí, vyznačující se tím, že se sloučenina obecného vzorce VI nechá kondenzovat s aminem obecného vzorce H2N-X, a je-li to žádoucí, odstraní se měď ze získaného kondenzačního produktu a popřípadě se získaná sloučenina převede na svoji farmaceuticky přijatelnou sůl.

Způsob přípravy bestatinu v y-krystalické formě

Načítavanie...

Číslo patentu: 236866

Dátum: 15.04.1987

Autori: Sakurai Terukatsu, Saino Tetsushi, Terada Takashi, Saitama-ken, Ishizuka Masaaki, Umezawa Hamao

MPK: C07C 103/52, A61K 37/02

Značky: bestatinu, formě, přípravy, způsob, y-krystalické

Zhrnutie / Anotácia:

Připravuje se bestatin v ?-krystalické formě tak, že se vždy při teplotě 0 až 50 °C po dobu alespoň 10 minut suspenduje nebo hněte hygroskopická krystalická forma bestatinu a/nebo jeho hydrátu v alespoň jednom organickém rozpouštědle ze skupiny acetonu, methylethylketonu, diethylketonu tetrahydrofuranu, ethylacetátu, dioxanu, isopropylalkoholu a vodného methanolu v množství alespoň 0,3 ml rozpouštědla na 1 g bestatinu. Bestatin vykazuje...

Způsob výroby 1,5,10-triazadekanů substituovaných v poloze 10 zbytkem N-(w -guanidinoalkanoyl)aminokyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 235341

Dátum: 15.01.1987

Autori: Takeuchi Tomio, Takahashi Katsutoshi, Nakamura Teruya, Nishizawa Rinzo, Umezawa Hamao, Umeda Yoshihisa

MPK: C07C 129/12

Značky: výroby, guanidinoalkanoyl)aminokyseliny, substituovaných, zbytkem, poloze, způsob, 1,5,10-triazadekanů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby sloučenin obecného vzorce I v němž R1 znamená atom vodíku, hydroxylovou skupinu nebo alifatickou acyloxyskupinu s 1 až 10 atomy uhlíku, R2 znamená skupinu obecného vzorce IV jakož i jejich fyziologicky upotřebitelných solí odstráněním chránicí skupiny z chráněných sloučenin příbuzných spergualinu obecného vzorce II a získané sloučeniny se popřípadě převedou na své fyziologicky upotřebitelné soli.

Způsob výroby antibiotika BMG 162-aF2

Načítavanie...

Číslo patentu: 226036

Dátum: 15.02.1986

Autor: Umezawa Hamao

Značky: antibiotika, způsob, výroby, 162-af2

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby antibiotika BMG 162-aF2 vzorce a jeho farmaceuticky vhodných solí, vyznačující se tím, že se mikroorganismus Bacillus laterosporus BMG 162-aF2, FERM-P 5230, ATCC 31932 nebo OUT 8139 kultivuje aerobně v kapalné živné půdě obsahující zdroje dusíku a uhlíku s anorganické soli, při teplotě 15 až 40 °C a při pH 5,0 až 8,2, načež se antibiotikum BMG 162-aF2 z kultivačního prostředí izoluje a popřípadě převede v jeho farmaceuticky...

Způsob výroby threo-3-amino-2-hydroxybutanových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 221955

Dátum: 15.06.1985

Autori: Aoyagi Takaaki, Umezawa Hamao, Shirai Tadashi, Nishizawa Rinzo, Suzuki Masao

Značky: kyselin, výroby, způsob, threo-3-amino-2-hydroxybutanových

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby threo-3-amino-2-hydroxybutanových kyselin obecného vzorce V ve kterém R1 znamená naftylovou skupinu nebo zbytek vzorce kde R6 a R7 nezávisle na sobě znamenají vždy atom vodíku, atom halogenu, hydroxyskupinu, acetoxyskupinu, alkoxyskupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku nebo fenylovou skupinu a R2´ představuje aminoskupinu, acetylaminoskupinu, chloracetylaminoskupinu, benzoylaminoskupinu,...

Způsob výroby threo-3-amino-2-hydroxy-4-oxobutanových kyselin s chráněnou aminoskupinou, a jejich esterů

Načítavanie...

Číslo patentu: 221954

Dátum: 15.06.1985

Autori: Shirai Tadashi, Umezawa Hamao, Nishizawa Rinzo, Suzuki Masao, Aoyagi Takaaki

Značky: jejich, aminoskupinou, threo-3-amino-2-hydroxy-4-oxobutanových, chráněnou, esterů, výroby, způsob, kyselin

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby threo-3-amino-2-hydroxy-4-oxobutanových kyselin s chráněnou aminoskupinou a jejich esterů, obecného vzorce III ve kterém R1 znamená naftylovou skupinu nebo zbytek vzorce kde R6 a R7 nezávisle na sobě znamenají vždy atom vodíku, atom halogenu, hydroxyskupinu, acetoxyskupinu, alkoxyskupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku nebo fenylovou skupinu, R2 představuje acetylaminoskupinu,...

Způsob výroby threo-3-amino-2-hydroxybutanoylaminooctových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 221953

Dátum: 15.06.1985

Autori: Umezawa Hamao, Shirai Tadashi, Suzuki Masao, Aoyagi Takaaki, Nishizawa Rinzo

Značky: výroby, threo-3-amino-2-hydroxybutanoylaminooctových, způsob, kyselin

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby threo-3-amino-2-hydroxybutanoylaminooctových kyselin obecného vzorce VII ve kterém R1 znamená naftylovou skupinu nebo zbytek vzorce kde R6 a R7 nezávisle na sobě znamenají vždy atom vodíku, atom halogenu, hydroxyskupinu, acetoxyskupinu, alkoxyskupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku nebo fenylovou skupinu, a R4 představuje alkylovou skupinu se 3 až 4 atomy uhlíku nebo 3-guanidinopropylovou skupinu,...