Ulbert Stanislav

Fermantačný spôsob výroby L-treonínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 277924

Dátum: 12.08.1992

Autori: Ulbert Stanislav, Plachý Jiří, Filipík Ivan

MPK: C12P 13/08

Značky: spôsob, l-treonínu, fermantačný, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Fermentačný spôsob prípravy esenciálnej aminokyseliny L-treonínu spočíva v tom, že fermentácia sa uskutočňuje v laboratórnych tankoch pri začiatočnej koncentrácii 1,0 až 5,0 x 104 buniek/ml, pri výťažku L-treonínu 65 g/l a konverzii sacharózy 35 %. Inokulum sa pripravuje v inokulačnom médiu obsahujúcom na začiatku kultivácie 100 jednotiek/ml penicilínu G.

Způsob stabilizace biologicky nestabilních úletů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269714

Dátum: 14.05.1990

Autori: Mikláš Emil, Hano Alexander, Bučko Michal, Nutil Jan, Ulbert Stanislav, Čulík Karel

MPK: B01D 47/00

Značky: stabilizace, nestabilních, úletů, způsob, biologicky

Text:

...vy LiUvedené nevýhody odstraňuje způsob stabilizace biologicky nestabilních úletú ze sušárenekých a dopravních zařízení v různých typech mokrých odlučovačů, podle vynálezu, jehož podstata .počívá v tom, že se úlet zachycuje do použité náplně pračky, pozůstávající ze sušeného tekutého koncentrátu o sušině vyšší než 40 hmotnostních ne bo z kapaliny, jejíž obsah suěiny byl zvýäen na nejméně 40 hmotnostních přídavkemnetoxických,...

Kmen mikroorganismu Corynebacterium glutamicum CCM 4024 (VKPM B-3494), produkující L-lysin

Načítavanie...

Číslo patentu: 265648

Dátum: 14.11.1989

Autori: Luncova Maria, Bárta Miroslav, Ulbert Stanislav, Vlček Ladislav, Ždanova Nelly, Leonova Taťána, Smékal František

MPK: C12N 1/20

Značky: corynebacterium, vkpm, b-3494, glutamicum, produkující, l-lysin, mikroorganismu

Text:

...HXL L-lysinhydroxamát, AHV 2-aminohydroxyvalerová kyselina, rif rifamycin, str streptomycin, r rezisomxm.Morfologické a kultivační vlastnosti produkčního kmene Corynebacterium glutamicum CCM 4024 jsou charakterlzovány takto bakteriální buñky jsou oválné s rozměry 0,1 až 1,0 m x 1,2 až 1,5 fm, nesporulující, nepohyblivé grampozitĺvní hakterie. Při kultivaci při 30 °C na masopeptonovém agaru mají kolonie průměr 3 až 4...

Kmen mikroorganismu Corynebacterium glutamicum CCM 4023 (VKPM B-3493), produkující L-lysin

Načítavanie...

Číslo patentu: 265647

Dátum: 14.11.1989

Autori: Luncova Maria, Vlček Vladislav, Leonova Taťána, Ulbert Stanislav, Smékal František, Ždanova Nelly, Bárta Miroslav

MPK: C12N 1/20

Značky: corynebacterium, produkující, glutamicum, mikroorganismu, vkpm, l-lysin, b-3493

Text:

...zkratky AEC Z-S-aminoethyl-L-cystein, HXL L-lyeinhydroxamát, AHV tence.2-aminohydroxyvalerová kyselina, aza - azauracil. str streptomycin, r rezis Morfologické a kultivační vlastnosti produkčního kmene Corynebacterium glutamicumCCM 4023 jsou charakterizovány takto bakteriální buňky jsou oválné s rozměry 0.1 až 1,0 pm x x 1,2 až 1,5 pm, nesporulujicí, nepohyblivé a grampozitĺvní bakterie. Při kultivaci při 30 ° Celsia na...

Kmen mikroorganismu Brevibacterium flavum CCM 3982

Načítavanie...

Číslo patentu: 264856

Dátum: 12.09.1989

Autori: Borošová Gabriela, Plachý Jiří, Hano Alexandr, Mikláš Emil, Smékal František, Ulbert Stanislav, Vlček Vladislav, Čulík Karel, Bučko Michal, Pilát Petr

MPK: C12N 1/20

Značky: flavum, mikroorganismu, brevibacterium

Text:

...s rovnými okraji na masopeptonovém šikmém agaru vytváří intenzivní žlutý nárůst po celém povrchu agaru V bujônu je možno pozorovat zákal a sediment, blanka se netvoří.Fyziologické vlastnosti optimální teplota - 28-30 OC, optimální pH - 6,8-7,2, aerobni organismus, želatinu neztekucuje, celulôzu nerozkládá, zkvašuje gluközu, fruktözu, sacharözu,škrob nehydrolyzuje, dusičnany redukuje, sirovodik netvoří, indol netvoři.Test na katalázu...

Hlava elektrochemického značícího zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 247400

Dátum: 16.11.1987

Autori: Ulbert Stanislav, Dašek Jaroslav

MPK: C25F 3/14

Značky: elektrochemického, hlava, značícího, zařízení

Text:

...Nosný savý materiál prodlužuje dráhu elektrického proudu,čímž se zhoršuje kvalita značení. Ani jeden z popsaných způsobů nelze však použít pro značení kroužků ve svislé poloze pro nebezpečí vniknutí vzduchových bublinek v horní části hlavy.Tyto nedostatky řeší značící hlava dle vynálezu. Značící hlava je tvořena šablonou a elektrodou, která svou spodní částí navazuje plnicím potrubím na plnicí válec s pístem. Horní část elektrody je...

Zařízení pro zkoušení turboagregátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247138

Dátum: 28.09.1987

Autori: Bárta Miroslav, Plachý Jioí, Mikláš Emil, Ulbert Stanislav, Eulík Karel

MPK: G01M 15/00

Značky: turboagregátu, zkoušení, zařízení

Text:

...4 npu OTKDHTH saànxax 25 H 26. Baanxu 18, 19, 20, 27 H 30 ąaxpuwu. Hocne oxouqannn sanonnennn paMu-Macnoäaxa 4 qucrmm Macnou Hacoc 24 ammnmqamr, aanuxn 25 H 26 saxpusamr.Bo npeux ucnuraunn H nananxu Typ 50 aPperaTa ucnonbsymr Macao na pammuacnoőaxa, KOTOPOQ nonamw B cxcweuy perynuposauns H K nonmnnnnxau 6 Typőoarperawa 3. Macno ow nonmunnuxon 6 nocrynaew cnoaa 5 pany-Macnoőax 4. nocne oxonqanna Hcnmwagnň Typöoarperaw 3 ocwanannuaawr....

Fotocitllvá dieIektrická kompozice

Načítavanie...

Číslo patentu: 247136

Dátum: 28.09.1987

Autori: Eulík Karel, Ulbert Stanislav, Bueko Michal

MPK: G03C 1/52

Značky: kompozice, fotocitllvá, dieiektrická

Text:

...CTEKHB COC 0u u u u u u v v GD-A CD hitů FJ O~JlA.rannneT 0,5-2,5 MKM. Pasennrb uacwnuu na omenbuue mpakunn Henosuoxuo.Hnwerpannuym xpnnym pacnpeneneunn~ucnepcnocru npnuennenoro crexna onpenennnmĺueůoom cenuueuraunn na nnneroqHoňueHwpuyre.Konmosnnm nanocnr na xepauuuecxue nonnoxxn us naxyyuno-nnownon xepaunxnuaocuoneokncuanummnma qepes xanpononym cerxy pasuepou aweäxnA 58 x 58 MKM. AAnn-nauecenun Mewonou cerxorpámun xounosnun gonna...

Spôsob prípravy suspenzie zo zmesi na rozpojovanie tuhých sústav

Načítavanie...

Číslo patentu: 241200

Dátum: 15.08.1987

Autori: Bueko Michal, Bárta Miroslav, Plachý Jioí, Mikláš Emil, Ulbert Stanislav, Idda Jaromír, Papay Julius, Hano Alexadd

MPK: C04B 20/02, F42D 7/00

Značky: tuhých, suspenzie, zmesí, spôsob, přípravy, sústav, rozpojovanie

Text:

...hľadiska je však žiadúce,aby obsah vody v suspenzii bol čo najnižší,pretože sa tým dosiahne vyšší efekt rozpojenla tuhej sústavy v dôsledku vzniku vyšších hodnôt expanzívneho- napätia.Uvedené nedostatky odstraňuje riešenie spôsobu prípravy suspenzie z vody a zo zmesi na rozpojovanie tuhých sústav s využitím známych prvkov podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že na sústavu voda a zmes na rozpojovanie tuhých sústav sa pôsobí...

Způsob submersní kultivace kvasinek k enzymové přeměně fenoxymethylpenicilinu na 6-aminopenicilánovou kyselinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250495

Dátum: 15.04.1987

Autori: Krumphanzl Vladimír Člen Korespondent Čavs, Panoš Jan, Ulbert Stanislav, Bučko Michal, Huňková Zdenka, Čulík Karel, Vojtíšek Vladimír, Bárta Miroslav, Mikláš Emil, Jakubová Antonia

MPK: C12P 37/00

Značky: způsob, kvasinek, kyselinu, přeměně, submersní, 6-aminopenicilánovou, kultivace, enzymové, fenoxymethylpenicilinu

Text:

...kromě K-soli fenylpropionové kyseliny a MgeS 04. Fenylpropionova kyselina byla rozpuštěna oddelené t-akto 0,36 kg fenylpropionové -kyseliny bylo předložen-o do Zlitrové nádoby, přidáno 0,5 litru pitné vody a hustá suspenze krystalů promíchána pomocí rywchloběžného míchadla a za nepretržitého micháni byla suspenze neutralizována 50 roztokem KOH až pH roztoku po neutralizaci se pohybovalo v rozmezí hodnot 6,5 až 7,0. Roztok draslené soli...

Kmen mikroorganismu Corynebacterium glutamicum CCM 3867

Načítavanie...

Číslo patentu: 250361

Dátum: 15.04.1987

Autori: Ulbert Stanislav, Plachý Jiří, Hano Alexander, Mikláš Emil, Čulík Karel, Bárta Miroslav, Bučko Michal

MPK: C12N 1/20

Značky: corynebacterium, glutamicum, mikroorganismu

Text:

...vytváří intenzívní bílý nárůst po celém povrchu agaru, k pigmentaci nedochází.Na krevním agaru tvoří kulaté, hladké,šedé kolonie, s rovnýmí okraji, nehemolysující.Test na katalázu pozitivní.Test na methylenovou modř negatívní. Voges-Proskíauerův test vneg-ativní.Při způsobu šlechtění podle vynalezu se postupuje tak, že se výchozí kmen Corynebacteríum glutamicum CCM 3287, resistentní k S-(Z-amínoethylj-L-cysteíiíu a dependentní na homoserin,...

Způsob fermentační přípravy L-lysinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248896

Dátum: 12.02.1987

Autori: Bárta Miroslav, Ulbert Stanislav, Pírko Jaromír, Smékal František

MPK: C12P 13/08

Značky: přípravy, l-lysinu, způsob, fermentační

Text:

...varné baňce médium má toto složení sacharóza technická 30 g, octan sodný krystalický 20 g,kukuřičnĺ extrakt 30 5, voda destilovaná do 1 000 ml pH média 6.8 až 7,0.Po zaočkování se kultivuje na rotační tŕepačce při teplotě 29 °C po dobu 18 až 24 hod.,vyrostlou kulturou se v množství 10 obj. zaočkuje 20 ml fermentačního média tohoto složení sacharóza technická 180 q, hydrolyzát arašídové mouky 200 ml, kukuřičný extrakt 10 g, síran amonný...

Kmen mikroorganismu Penicillium chrysogenum CCM F-753

Načítavanie...

Číslo patentu: 234589

Dátum: 01.01.1987

Autori: Varga Vladimír, Matelová Vlasta, Ulbert Stanislav, Bučko Michal, Čulík Karel, Hoffbauer Henrich, Zelený Karel, Bárta Miroslav, Bulla Ján, Mikláš Emil, Okánik Boris, Pilát Petr

MPK: C12N 1/14

Značky: f-753, mikroorganismu, penicillium, chrysogenum

Zhrnutie / Anotácia:

Kmen mikroorganismu Penicillium chrysogenum CCM F-753 (Cu P-2) produkujícího ve zvýšené míře penicilin V, penicilin G a 6-aminopenicilánovou kyselinu (6-APK). Předností tohoto kmene je značná odolnost na mechanické namáhání při míchání ve fermentační nádobě.

Kmen mikroorganismu Penicillium chrysogenum CCM F-747

Načítavanie...

Číslo patentu: 235447

Dátum: 15.11.1986

Autori: Bulla Ján, Mikláš Emil, Pilát Petr, Ulbert Stanislav, Hofbauer Hendrich, Okánik Boris, Zelený Karel, Bárta Miroslav, Bučko Michal, Matelová Vlasta Roztoky U Prahy, Varga Vladimír

MPK: C12N 1/14

Značky: mikroorganismu, penicillium, f-747, chrysogenum

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kmene mikroorganismu Penicillium chrysogenum CCM F-747 produkujícího penicilin G a V. Nový kmen byl získán z kmene Penicillium chrysogenum F 713 působením mutagenů a opakovanými pasívními selekcemi.

Způsob řízení výroby penicilinů podle reologických charkteristik fermentační půdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 233687

Dátum: 01.07.1986

Autori: Ulbert Stanislav, Matelová Vlasta, Čulík Karel, Okánik Boris, Bučko Michal, Mikláš Emil, Zelený Karel, Hofbauer Henrich, Bulla Ján, Pilát Petr, Varga Vladimír

MPK: C12P 37/00

Značky: charkteristik, reologických, způsob, výroby, fermentační, penicilinů, řízení, podle, půdy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nového způsobu řízení výroby penicilinů podle reologických charakteristik fermentační půdy. V prvé růstové fázi se zajišťuje nelimitovaný růst mycelia až na úroveň odpovídající aerační kapacitě fermentoru (při dosažení zdánlivé viskozity půdy 0,1 až 0,3 Pa.s), načež se na počátku následující produkční fáze sníží dávkované množství zdroje uhlíku a energie tak, aby se postupně zastavil vzrůst zdánlivé viskozity půdy. Ve zbývajícím...

Způsob výroby penicilinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 220750

Dátum: 15.12.1985

Autori: Mikláš Emil, Ulbert Stanislav, Bulla Ján, Zelený Karel, Hofbauer Henrich, Čulík Karel, Matelová Vlasta, Pilát Petr, Okánik Boris, Bučko Michal, Varga Vladimír

Značky: výroby, způsob, penicilinů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby penicilinů fermentačním postupem, který je charakterizován nejméně jedním odběrem fermentační půdy po ukončení růstové fáze produkčního mikroorganismu, v množství 20 až 60 % původního objemu a doplněním čerstvou půdou stejného nebo odlišného složení na výchozí objem, načež se ve fermentaci pokračuje až do dosažení maximální produkce, kdy se proces ukončí.

Kmen mikroorganismu Penicillium chrysogenum CCM F-713

Načítavanie...

Číslo patentu: 220217

Dátum: 15.11.1985

Autori: Mikláš Emil, Hofbauer Henrich, Ulbert Stanislav, Bučko Michal, Pilát Petr, Zelený Karel, Okánik Boris, Čulík Karel, Matelová Vlasta

Značky: f-713, mikroorganismu, penicillium, chrysogenum

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nového kmene Penicillium chrysogenum CCM F-713, produkujícího penicilin G a V. Nový kmen byl získán z používaného produkčního kmene kombinací působení mutagenů (p-fluorfenylalanin a UF-světlo) s pasivní selekcí.

Způsob výroby substituovaných fenylalkylamidů substituované fenyloctové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 240970

Dátum: 13.06.1985

Autori: Matelová Vlasta, Pilát Petr, Zelený Karel, Zrna Antonín, Fišera Jioí, Ulbert Stanislav, Ráž Jaromír

MPK: A61K 31/165, C07C 103/82, A61K 31/395...

Značky: fenylalkylamidů, kyseliny, výroby, substituovaných, fenyloctové, substituované, způsob

Text:

...skupina, n~propylová skupina, isopropylová skupina, hydroxyskupina, methoxyskupina, ethoxyskupina, n-propoxyskupina, isopropoxyskupina, nitroskupina nebo aminoskupina, pro R 3 atom vodiku, fluoru, chloru nebo bromu, methylová skupina, ethylová skupina,n-propylová skupina nebo isopyopyiová skupina, pro R 4 n-propylová skupina, n-butylová Skupina, n-pentylová skupina, n-hexylová skupina,methoxymethylová skupina, ethoxymethylcvá skupina,...

Kmen mikroorganismu Penicillium chrysogenum CCM F-720

Načítavanie...

Číslo patentu: 218514

Dátum: 15.03.1985

Autori: Okánik Boris, Ulbert Stanislav, Hofbauer Henrich, Matelová Vlasta, Bučko Michal, Pilát Petr, Welwardová Eva, Čulík Karel, Zelený Karel, Mikláš Emil

Značky: mikroorganismu, chrysogenum, penicillium, f-720

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nového kmene Penicillium chrysogenum CCM F-720, který za běžných kultivačních podmínek produkuje penicilin G a V v podstatně vyšších výtěžcích.

Způsob přípravy L-lysinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217280

Dátum: 15.07.1984

Autori: Hofbauer Henrich, Mikláš Emil, Čulík Karel, Hudec Milan, Sálka Ján, Hano Alexander, Hladký Václav, Ulbert Stanislav, Béreš Andrej, Bulla Ján, Bučko Michal, Pipich Ladislav

Značky: přípravy, způsob, l-lysinu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy L-lysinu z vyfermentované půdy po ukončené kultivaci produkčního mikroorganismu adsorpcí z filtrátu vyfermentované půdy na silně kyselém katexu a následující elucí roztokem alkálie, například roztokem hydroxidu sodného a rozprašovacím a sušením elurátu, a to tak, že se eluát zbavený amoniaku odpařením ve vakuu upraví kyselinou chlorovodíkovou na pH 5,0 až 6,0 s výhodou 5,3 až 5,7, potom se zahustí ve vakuu na...

Kmen mikroorganismu Streptomyces aureofaciens CCM 3493

Načítavanie...

Číslo patentu: 214342

Dátum: 01.06.1984

Autori: Bučko Michal, Matelová Vlasta, Ulbert Stanislav, Zelený Karel, Bertan Milan, Čulík Karel

Značky: streptomyces, mikroorganismu, aureofaciens

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nového kmene Streptomyces aureofaciens CCM 3493, který produkuje v provozních podmínkách chlortetracyklin ve vyšších výtěžcích než kmen dosavadní.

Způsob ekonomizace výroby D-(-)-1-fenyl-1-hydroxy-2-propanonu pro přípravu L-(-)-efedrinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222941

Dátum: 01.03.1984

Autori: Čulík Karel, Vojtíšek Vladimír, Ulbert Stanislav, Netrval Jiří, Souhrada Josef, Vodňanský Milan

Značky: d-(-)-1-fenyl-1-hydroxy-2-propanonu, výroby, přípravu, l-(-)-efedrinu, způsob, ekonomizace

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu ekonomizace výroby D-(-)-1-fenyl-1-hydroxy-2-propanonu optimalizací kultivačních podmínek a chemického složení živné půdy produkčních kvasinek a řízení kultivace, zejména produkčního mikroorganismu Saccharomyces coreanus CCM 3395 a optimalizací řízením procesu biotransformace benzaldehydu na D-(-)-1-fenyl-1-hydroxy-2-propanon, který slouží jako meziprodukt pro výrobu L-(-)-efedrinu. Vynález rovněž specifikuje podmínky,...