Ulbert Karel

Způsob výroby fluorovaných alkanolů a zařízení k provádění výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 268085

Dátum: 14.03.1990

Autori: Koropecký Igor, Ulbert Karel, Nešpůrek Stanislav, Kubánek Vladimír, Šorm Miloslav, Dědek Václav, Paleta Oldřich

MPK: C07C 29/44, C07C 29/34, C07C 29/32...

Značky: provádění, zařízení, fluorovaných, alkanolů, výroby, způsob

Text:

...uvedeným způsobem umožňuje zařízení podle vynálezu. Toto zařízení je s jedním fotochemický reaktorem schematicky znázorněno na obr. 3. Znázonněné akční členy jsou dálkově ovládány a signály všech čidel jsou dálkově recistrovány, což umožňuje automatizovat výrobu do vysokého stupně a efektivně ji řídit počítačem podle stanoveného programu. Zařízení podle vynálezu sestává z následujících hlavních částí Ze soustavy ,rotochenických reaktorů,...

Elektrostatické čidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 266177

Dátum: 13.12.1989

Autor: Ulbert Karel

MPK: G01R 29/14, G01R 29/12

Značky: elektrostatické, čidlo

Text:

...dosáhne dalšího zvýšení výkonu za jednotkuvynález popíšcme v preferovaném řešení, ze kterého jsou patrny hlavní části a jejíchuspořádání. Toto řešení je znázorněno na poloschematickem nárysu obr. 1.Elektrostatické čidlo dle výnálezu je tvořeno vnější anténkou l vodivě spojenou s prvni fíxní elektrodou 3 uložencu v izolátoru 5. Sýmetricky proti první elektrodě 3 je uložena druhá fixní elektroda 1 v izolátoru Q. Celek je uzavřen ve stiněné...

Způsob výroby tetrafluorethylenu CF2=CF2 a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259123

Dátum: 17.10.1988

Autori: Kubánek Vladimír, Koropecký Igor, Šorm Miloslav, Nešpůrek Stanislav, Paleta Oldřich, Ulbert Karel, Dědek Václav

MPK: C07C 21/18

Značky: provádění, tetrafluorethylenu, cf2=cf2, výroby, způsob, způsobu, zařízení

Text:

...a pohonnou Jednotkou posuvu. Vodící člen Ag, je u 1 ožan.ve.vodících drážkách 35 základní desky łä, Jejímž če 1 amprochází . vodící tyč pístu §. vývody gg čí łg plynného4 produktu podle druhu provedení Jsou přípevněny ke vstupnímuTermické depolymerace se provádí v rozmezí teplot 873 až 1073 K. V tomto rozmezí má teplota Jen malý vlív na složení plynných produktů a proto se z důvodů úspor energie zpravídla volí na epodním okraji daného...

Elektrostatická influenční hlavice k postřikovači

Načítavanie...

Číslo patentu: 254284

Dátum: 15.01.1988

Autori: Buriánek Václav, Furman Jaroslav, Ulbert Karel, Polívka Jaroslav

MPK: B05B 5/02

Značky: postřikovací, influenční, hlavice, elektrostatická

Text:

...jednotku času a při stejném výkonu ventilátoru snížení potřebného provozního napětí o 30 až 50 a zvýšení nabíjecí účinnosti o 20 až 30 3, a to změnou tvarování hrdla trysky v blízkosti ústí a změnou rozměru a případně i tvaru trysek. Tyto změny respektují zákonyaerodynamiky a nijak nemění charakter proudění V hlavici. Změny jsou poměrně malé a dovolujíplně zachovat dosavadní způsob výroby hlavice.Podstata vynálezu bude ozřejměna na...

Způsob automatického třídění jednobarevných plošných výrobků podle odstínů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246725

Dátum: 15.12.1987

Autori: Vápeník Jaroslav, Zicha Antonín, Ulbert Karel, Rybáo Michal, Skreený Milan

MPK: G01J 3/50

Značky: způsob, odstínů, plošných, zařízení, automatického, výrobků, provádění, třídění, jednobarevných, podle, způsobu, tohoto

Text:

...především V odstranění lidského faktoru a tím vytvoření předpokladů pro automatizovaný pracovní cyklus, který produkuje objektivní rozlišování jednotlivých barevných odstínů.Způsob podle vynálezu vychází z rozkladu níěřelíé plochy na velký počet elemen 4tárních plošek, a teprve z celkového vyhodnocení vyplýva konečný výsledek.Příklad provedení zařízení podle vynálezu je znázorněn na přiloženém výkresu představujícím schematické uspořádání.Na...

Antistatická utěrka, způsob její impregnace a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253219

Dátum: 15.10.1987

Autori: Ulbert Karel, Furman Jaroslav

MPK: C09K 3/16, A47L 13/16

Značky: její, způsob, antistatická, způsobu, provádění, impregnace, zařízení, utěrka, tohoto

Text:

...povrchového odporu ošetřené plochy 2.1099 na čtverec. Jednou utěrkou dle vynálezu, o rozměru 50 x S 0 cm, lze s touto hodnotou odporu ošetřit 300-500 m 2 plochy.Tyto velmi dobré vlastnosti se ukázaly jako výsledek nečekaně výhodné kombinace hydrofilních a hydrofobních vlastnosti impregnace a hydrofobních vlastností úplety ze syntetických vláken. Hydrofobní konce molekul základní impregnační látky jsou nasměrovány k hydrofobnímu povrchu úpletu...

Přechodová jednotka důlní výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 246942

Dátum: 15.10.1987

Autori: Hašlar Booak, Šmehlík Josef, Ulbert Karel, Hoferek Zdenik, Jioíeek Miroslav

MPK: E21D 11/00

Značky: jednotka, důlní, přechodová, výztuže

Text:

...je zjednodušene znâzorněn na připojenýohvýkresech. Na obr. 1 v nárysu. na obr. 2 v bokorysu a v menším měřítku, na obr. 3 V půdorysu k obr. 2. z obr. 2 a 3 je patrno i začlenění přechodové jednotky výztuže podle vynálezu v systému výztuže chodby arporubu.Přechodová jednotka důlní výztuže sestává 2 alespoň jednoho základního rámu l, z alespoň dvou hydraulických stojek g, na nich uložených stropnic 3 a hydraulického obvodu, kterýnení znázorněnf...

Závěs na infuzní láhve

Načítavanie...

Číslo patentu: 243185

Dátum: 15.07.1987

Autor: Ulbert Karel

MPK: A61M 5/14

Značky: závěs, láhve, infúzní

Text:

...nezávislost na speciálním držáku se stojanem. Z ekonomického hlediska je výhodné, že závěs na infuzní lahve podle vynálezu je zhotoven převážně z tuzemskýVynález a jeho účinky jsou blíže vysvětleny V popise konkrétního příkladu jeho provedení podle přiloženého výkresu, kde obr 1 znázorňuje schematicky nárys a obr. 2 znázorňuje schematicky bokorys závěsu na infuzní láhve podle vynálezu.16 mm je opatřeno zevně proti sobě nejmeně dvěma fixačními...

Dvojčinné mechanické čerpadlo rozprašovače kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 235119

Dátum: 15.02.1987

Autori: Šorm Miloslav, Kadlec Karel, Ulbert Karel, Kenša Jaromír, Zvoníček Miroslav, Langpaul Josef, Brázdil Miroslav, Hrdina Zdeněk, Nešpůrek Stanislav, Skalický Stanislav

MPK: B05B 11/00

Značky: kapalin, rozprašovače, mechanické, dvojčinné, čerpadlo

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je spolehlivé utěsnění pístnice při snížených nárocích na výrobní tolerance součástí, zjednodušení zavzdušňovací cesty a jejího uzávěru proti průsaku při uložení rozprašovače v obecné klidové poloze. Podstata vynálezu spočívá v tom, že nad manžetovým pístem je prostor ohraničený nahoře dolní čelní hranou vložky, mezi jejímž vnějším povrchem a mezi vnitřním povrchem objímky je vytvořen volný prostor spojený dole s nádrží a...

Kryt ručního pístového čerpadla rozprašovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 248806

Dátum: 12.02.1987

Autori: Furman Jaroslav, Ulbert Karel, Šorm Miloslav

MPK: F04B 9/14

Značky: rozprašovače, čerpadla, pístového, ručního

Text:

...pro opření dlaně v okamžiku, kdy se mačká na páku a proto sep deformační síly zachycují v krytu, který se zhotovuje z lacínějšího materiálu než těleso čerpadla. Poněvadž těleso čerpadla nebude již deformačně namáháno, je možno ušetřit na dražším materiálu pro těleso čerpadla. Výroba páky a základní částí krytu v jednom cetku je technologicky jednodušší, nebot tento íntegrální celek Lze vyrobit jako plošnou část, tedy v jedné rovíně, a...

Elektrorentgenografické záznamové médium a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 235642

Dátum: 15.11.1986

Autori: Ulbert Karel, Chudáček Ivo, Opolský Václav

MPK: G03G 5/08

Značky: elektrorentgenografické, záznamové, výroby, způsob, médium

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká elektrorentgenografického záznamového média a způsobu jeho výroby. Elektrorentgenografické záznamové médium je na bázi amorfního selenu roztaveného na zdrsněné a tepelně zpracované podložce. Podložka je vytvořena ze slitin hliníku dopovaného křemíkem o hmotnostní koncentraci 0,1 až 10 %, na níž je umístěna vrstva amorfního selenu o tloušťce od 1 do 1 000 mikrometrů a na ní vrstva poly-N-vinylkarbazolu o koncentraci 0,1 až 10 %...

Dvojčinný mechanický rozprašovač kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 231727

Dátum: 15.07.1986

Autori: Zvoníček Miroslav, Šorm Miloslav, Ulbert Karel, Skalický Stanislav, Nešpůrek Stanislav

MPK: B05B 11/00

Značky: rozprašovač, dvojčinný, mechanicky, kapalin

Zhrnutie / Anotácia:

Dvojčinný mechanický rozprašovač kapalin je vyrobitelný hromadnou technologií z plastů a je určen pro rozprašování laků, kosmetických prostředků, insekticidů, čisticích prostředků a podobně. Rozprašovač má zlepšené statické i dynamické těsnění pístní tyče dosažené vhodným tvarováním těsnicí vložky, odvodem případně prosáklé kapaliny zpět do nádrže a dosažené dále přitlačováním těsnění k pístní tyči tlakem pracovní pružiny. Rozprašovač má dále...

Záznamové zařízení pro elektrorentgenografii pracující s citlivým elektrografickým materiálem

Načítavanie...

Číslo patentu: 228488

Dátum: 15.07.1986

Autori: Gorgoň Oldřich, Ulbert Karel, Slavínská Danka, Formánek Jan, Chudáček Ivo

Značky: elektrografickým, zařízení, elektrorentgenografii, pracující, záznamové, materiálem, citlivým

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení podle vynálezu sestává ze základní krabice (1) opatřené v bočních stěnách otvory (2), v které je umístěna elektricky vodivá deska (4) s uzemňovacím přívodem, na ní je položena podložka citlivé vrstvy (5) s rentgenově citlivou vrstvou (6). Základní krabice (1) je uzavřená víkem (3) a těsněním proti světlu (7), které je propustné pro plyn. Základní krabici lze uzavřít do vzduchotěsného pouzdra (8), které je opatřeno ventilem (9) pro...

Povchově elektricky nabitelné a rentgenovým zářením vybitelné médium

Načítavanie...

Číslo patentu: 223291

Dátum: 15.03.1986

Autori: Ulbert Karel, Chudáček Ivo, Slavínská Danka

Značky: povchově, nabitelné, zářením, elektricky, rentgenovým, vybitelné, médium

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká povrchově elektricky nabitelného a rentgenovým zářením vybitelného média pro záznam informace rentgenovým zářením, naneseného na nosné vodivé podložce, jehož podstata spočívá v tom, že je tvořeno 3 až 60 µm silnou vrstvou polystyrenu s výhodou obsahující 0,01 až 30 % hmotnosti naftalenu. Toto médium může být tvořeno vrstvou vysokomolekulárního polystyrenu s molekulovou hmotností 200 000 až 1 600 000 a s obsahem 0,01 až 30 %...

Rentgenově citlivý elektrografický záznamový materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 224750

Dátum: 01.08.1985

Autori: Chudáček Ivo, Slavínská Danka, Formánek Jan, Ulbert Karel, Gorgoň Oldřich

Značky: citlivý, elektrografický, záznamový, rentgenově, materiál

Zhrnutie / Anotácia:

Rentgenově citlivý elektrografický záznamový materiál, sestávající z citlivé vrstvy na podložce z kovu, plastu, skla nebo papíru, vyznačený tím, že podložka je opatřena vrstvou matového vzhledu složenou z fotovodivého materiálu v práškové formě s velikostí částic 0,8 až 20 ?m, s výhodou z chalkogenního skla As/Se v hmotnostním poměru 3/7, a z pojiva tvořeného organickou izolační složkou, s výhodou polystyrénem o molekulové hmotnosti 105 až 106,...

Přístoj pro bezkontaktní detekci a měření povrchového elektrického náboje materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 215536

Dátum: 15.10.1984

Autori: Nešpůrek Stanislav, Hejda Josef, Ulbert Karel, Šorm Miloslav

Značky: povrchového, materiálů, přístoj, měření, náboje, elektrického, bezkontaktní, detekci

Zhrnutie / Anotácia:

Prístroj pro bezkontaktní detekci a měření povrchového elektrického náboje materiálu sestávající z držáku vzorku, kovové sondy upevněné na izolátoru a vyhodnocovacího elektronického zařízení, kde držák vzorku se pohybuje periodicky nebo ne periodicky vzhledem k sondě. Přístroj je opatřen dvěma kontakty v blízkosti sondy, z nichž první elektromechanicky spojuje v okamžiku přiblížení držáku vzorku k sondě odvrácenou stranu sondy s držákem vzorku...

N,N-bis(3-acyloxy-2-hydroxypropyl)-w-aminoalkanoly a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 213990

Dátum: 01.06.1984

Autori: Ulbert Karel, Šorm Miloslav, Nešpůrek Stanislav

Značky: jejich, n,n-bis(3-acyloxy-2-hydroxypropyl)-w-aminoalkanoly, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

N,N-bis(3-acyloxy-2-hydroxypropyl)-?-aminoalkanoly obecného vzorce I, /R-COO-CH2-CH(OH)-CH2 /2N-R1 (I) kde R představuje alkylový nebo ylkenylový zbytek s 8 až 18 uhlíkovými atomy v lineárním nebo rozvětveném hlavním řetězci a R1 je 2-hydroxyethyl, 3-hydroxy-1-propyl, 1-hydroxy-2-propyl, 2-hydroxy-1-propyl, 1-hydroxy-2-butyl, 1-hydroxy-3-butyl, 1-hydroxy-4-butyl, 2-hydroxy-3-butyl.

Prostředek zabraňující opocování předmětů z plastů

Načítavanie...

Číslo patentu: 213715

Dátum: 01.04.1984

Autori: Ulbert Karel, Šorm Miloslav, Nešpůrek Stanislav

Značky: prostředek, plastů, předmětů, opocování, zabraňující

Zhrnutie / Anotácia:

Prostředek zabraňující opocování předmětů z plastů, obsahující ethanol, vodu, glycerol nebo jiné hygroskopické látky a desinfekční a stabilizační látky, vyznačené tím, že jako účinnou látku obsahuje 3-(hydroxylamini)-2-hydroxypropylester mastné kyseliny obecného vzorce kde R značí alkyl nebo alkenyl s 6-22 atomy uhlíku v hlavním řetězci R1 značí 2-hydroxyethyl R2 značí R1, vodík v koncentraci 0,02 až 0,25 % objemových, s výhodou 0,1 až 0,15 %...

Emulsní kosmetické přípravky s okamžitým účinkem hydratačním a zvláčňujícím

Načítavanie...

Číslo patentu: 213680

Dátum: 01.04.1984

Autori: Novák Jan Csc, Nešpůrek Stanislav, Dobrovodský Ctibor, Ulbert Karel, Hornická Božena, Vaňková Jindra, Šorm Miloslav

Značky: přípravky, hydratačním, okamžitým, kosmetické, zvláčňujícím, emulsní, účinkem

Zhrnutie / Anotácia:

Emulsní kosmetické přípravky s okamžitým účinkem hydratačním a zvláčňujícím. Vynález se týká kosmetických přípravků s okamžitým hydratačním a zvláčňujícím účinkem. Podstatou vynálezu jsou emulsní kosmetické přípravky s okamžitým hydratačním a zvláčňujícím účinkem jako krémy, balzámy, pleťová mléka aj., obsahující vodu, tukové látky, přírodní a syntetické oleje, přírodní a syntetické vosky, emulgátory, barviva, stabilizační a konzervační látky,...

Nosná kapalina pro elektrografické disperzní vývojky

Načítavanie...

Číslo patentu: 214586

Dátum: 30.03.1984

Autori: Klimovič Josef, Šorm Miloslav, Formánek Jan, Štěpánková Jana, Ulbert Karel, Zinburg Petr

Značky: vývojky, elektrografické, disperzní, nosná, kapalina

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nosné kapaliny pro elektrografické disperzní vývojky. Vynález řeší problém složení nosné kapaliny, které zajišťuje dlouhodobou stabilitu vývojky, dlouhodobé vytváření kvalitního obrazu, neutrální nebo příjemný čichový vjem pro obsluhu elktrografického zařízení a hygienickou nezávadnost vývojky vytvořené z této nosné kapaliny a z běžného disperzního černého toneru. Příznivý účinek na stabilitu vývojky a na jakost obrazu mají...