Uhrová Helena

Dezinfekční přísada

Načítavanie...

Číslo patentu: 269725

Dátum: 14.05.1990

Autori: Bareš Milan, Klecan Václav, Šmidrkal Jan, Kořínek Jaroslav, Uhrová Helena, Šmidrkalová Eva

MPK: C11D 3/48

Značky: dezinfekční, prísada

Text:

...nevýhody nemá dezinfekční přísada podle čs. autorského osvedčení č.Výhodou dezinfekční prísady podle vynálezu je, že díky obehu tenzidu je dokonale eolubilizovatelná v detergentu a dezinfskćní přisada je v detergentu dokonale homogenizována. Obsah tenzidu, tj. povrchovš aktivní látka, má v dezinfekční přísadš zásadní význam, nebot se dosáhne dokonale homogenizsce deziníekční prísady i při použití zařízení s ménš účiným míchadlem. Výhodou...

Mýdlo se sníženou praskavostí

Načítavanie...

Číslo patentu: 268450

Dátum: 14.03.1990

Autori: Klecan Václav, Uhrová Helena, Bareš Milan, Hojgrová Jarmila, Vrána Jan, Šmidrkal Jan

MPK: C11D 9/50, C11D 9/38

Značky: praskavostí, mýdlo, sníženou

Text:

...dalši přisady,běžné tenzídy, nebo jejich směsi, jehož podstata spočíva v toa, že obsahuje 0,001 až 10 X haotnostl saěsi nonoterpenických alkoholu z jehličnatých dřevin a jednosytného nebola dvojsytného alkoholu o počtu uhlikových atopů 1 až 4 v hnotnostním poměru 1 1 až 100.Výhodou nýdla podle vynalezu je, že na sniženou praskavost a zvýšenou dezinłekčni účinnost. Výhodou rovněž je, že jsou do značné miry eliminovany vady složení tukových...

Dezinfekční přísada

Načítavanie...

Číslo patentu: 266429

Dátum: 12.01.1990

Autori: Klecan Václav, Bareš Milan, Uhrová Helena, Hrbek Milan, Šmidrkal Jan, Haumer Jaroslav, Uher Jiří, Hrdina Pavel, Němec Zbyněk

MPK: C11D 3/48

Značky: dezinfekční, prísada

Text:

...že požadavek ne proetředek proetý mikroorganismů a současně obeolutně prootý všech nožádouoich látok je kontradikčni.Naproti tomu exietuje řada odborných a včdeokých praci o antiaikrobiálnich účincích různých přírodních eilic. De však velaí obtížné na základě těchto publikovaných informací ziekat konkrétní data použitelná v praxi. Jednak ae totiž velmi liší epoktra zvolených látek e výběr teatovaných organienn. na druhé etraně jeou použité...

Antimikrobiální přísada

Načítavanie...

Číslo patentu: 265895

Dátum: 14.11.1989

Autori: Uhrová Helena, Bareš Milan, Trčka Jan, Šmidrkal Jan, Krob Václav, Klecan Václav

MPK: C11D 3/48

Značky: prísada, antimikrobiální

Text:

...organismů a metodika testovaní, takže není možno na základě těchto dat provést alespoň orientační výběr. Protože přírodní eilice Jsou látky ve vodě téměř nerozpustnê, není.možno Je V původní formě aplikovat. Pro jejich použití jenejprve nutné je převêst na takovou aplikační formu, která by zaručila jejich dokonalou homogenmzaci v mycím prostřed ku. Výše uvedené problémy řeší antimikrobiální přísada, určená zejména do acylsacharidů,...

Biocidní přísada

Načítavanie...

Číslo patentu: 265891

Dátum: 14.11.1989

Autori: Uhrová Helena, Klecan Václav, Bareš Milan, Šmidrkal Jan

MPK: C11D 3/48

Značky: prísada, biocidní

Text:

...nebo pracím prostředku, Výše uvedené problémv řeší biocidní přísada určená zejména do kosmetických, mycích e čisticích prostředků,prostředků sro hygienu ústní dutiny a surovin pro jejich výrobu, jejíž podstatou je, že obsahuje směs monoterpenických elkoholů z jehličnatých dřevin e methanolu nebo/a ethanolu nebo/a l-propanolu nebo/a 2-propanolu v hmotnost~ ním poměru 1 l až 100.Výhodou biocidní přísady podle vynálezu je, že obsahuje...

Oceľolanový dopravný pás

Načítavanie...

Číslo patentu: 246415

Dátum: 15.12.1987

Autori: Florovič Stanislav, Uhrová Helena, Koloušek Vladimar, Benák Ján, Basaoová Gabriela, Forró Juraj, Straka Ján

MPK: B29D 29/06, B2K1 5/20

Značky: oceľolanový, dopravný

Text:

...úraz-om.Uvedené nevýhody sú odstránené ocelolanovým dopravným pásom podľa vynalezu,ktorého podstatou je, že medzi hornú a spodnú gumovú krýciu vrstvu a gumooceľovú kostru pása sa na konci a na začiatku každého pása vkladá pri konfekcii antialdhezivna rozdeľovacia izolačnä vrstva naprílklad z hliníka v dĺžke 800 až 3 150 mm podľa typu pása zamedzujúca v mieste uloženia slpojeniu lkrycich vrstiev s gumoocelovou kostrou pása. jeho výhodou...