Uhlíř Pavel

Zařízení k volbě jehel

Načítavanie...

Číslo patentu: 266191

Dátum: 13.12.1989

Autori: Uhlíř Pavel, Jelínková Jarmila, Mastná Alena

MPK: D04B 15/32

Značky: volbě, jehel, zařízení

Text:

...g, pod nimi posuvné meziplatiny Q, Výkyvné a posuvné platiny A a neposuvné a Výkyvné stopry 2. V jednotlivých pletacích systémech jsou v dráze jehel ł uspořádány zatahovací zámky QL, Q (obr. 1). V dráze mezíplatin 3 jsou uspořádány pevné stahovací zámky 1, g a radiálně přísuvný stahovací zámek g. V dráze platín 1 jsou uspořádány zvedací zámky łg, łł a rušící zámky łg, łg. V pletacím systému, kde se pouze klade barevná nit je uspořádáno...

Zařízení pro pohon přístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 266093

Dátum: 14.11.1989

Autori: Maxa Jaroslav, Uhlíř Pavel

MPK: D04B 15/94, D04B 15/18

Značky: prístroje, pohon, zařízení

Text:

...drážkou 1 pro ozub gg spodní pevné části spojky. Ozub gg je pevné uspořádán na osazení gł hřídele §, přičemž ozub gg a osazení gł tvoří neposuvnou část spojky. Na spodním konci hřídele Q je upevněno ozubené kolo 2, které je v záběru s ozubeným kolem łg upevněným na spodku jehelního válce ł. Nad osazením Zł je posuvné na hřídeli 19 horní části spojky uložen kroužek ll. Kroužek łl je odpružen nejméně jednou tlačnou pružinou lg, která je uložena...

Zařízení pro ovládání axiálního posunu přístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 262033

Dátum: 10.02.1989

Autori: Uhlíř Pavel, Maxa Jaroslav

MPK: D04B 15/18

Značky: prístroje, axiálního, posunu, zařízení, ovládání

Text:

...uspořádána výkyvně a je v ní uspořádáne část známého pohonu přístroje g od jehelního válce L, jak je schemeticky znázorněno.Pouzdro 1 je opatřeno opěrným tslířkem Q (obr. 2) našroubovaným na jeho vnějším průměru. Nad opěrným talířem Q je našroubována matice 1 pro zajištění jeho výškové polohy, tedy i pro zajištění výškové polohy přístroje g. Na konzole 2 je souose s pouzdrem 5 pevné uspoŕádána vačka § se dvěma nájezdy Q a gg (obr. 3)...

Postrkové zařízení vzorovacího bubínku

Načítavanie...

Číslo patentu: 261269

Dátum: 12.01.1989

Autori: Dvořák František, Uhlíř Pavel, Maxa Jaroslav

MPK: D04B 15/94

Značky: bubínku, postrkové, zařízení, vzorovacího

Text:

...lg (obr. 4). Tyč lg je svými konci otočně uložena v deskách lg a gg stojánku. Sníma cí rameno ll je přiřazeno k rozkazovacímu bubínku l a snímací rameno lg ke vzorovacímuFunkce výše popsaného zařízení je následující. V základní poloze jsou snímací ramena ll a lg na površích rozkazovacího resp. vzorovacího bubínku ł, 3 jak je vidět na obr. 4. Blokovací rameno lg je v zářezu lg a drží tak postrkovou páku g v přední poloze, kdy ozub łg...

Okrouhlý pletací stroj pro výrobu ponožkového zboží

Načítavanie...

Číslo patentu: 258563

Dátum: 16.08.1988

Autori: Uhlíř Pavel, Maxa Jaroslav

MPK: D04B 15/68

Značky: výrobu, pletací, okrouhlý, zboží, stroj, ponožkového

Text:

...5, přičemž svojí spodní částí dosedá na jeho osazení.Rozkazovací bubínek 1 je otočně uložen na čele nosiče Q. Nosič É je pevně uspořádán na přírubě l. Na válcových površích obou zmíněnýoh bubínků §, Q jsou uspořádaný podle programu kolíky §. K jednotlivým řadám kolíků §, jež odpovídají výškám, resp. počtu kolének ll,lg stoprů 3, jsou uspořádány šoupátka g posuvně uložená v kostce lg.Vzorovací bubínek 1 je pevné spojen s ozubeným kolem ll. Do...

Zařízení pro ovládání zatahovacího zámku

Načítavanie...

Číslo patentu: 257038

Dátum: 15.04.1988

Autor: Uhlíř Pavel

MPK: D04B 9/46, D04B 15/32

Značky: zatahovacího, zámku, zařízení, ovládání

Text:

...tvoří čtyřkloubový mechanismus. Vahadlo 1 je provedeno jako dvojzvratná páka, na jejímž druhém rameni je uchyceno táhlolg. Druhý konec táhla 3 je uchycen k páce lg upevněné na hřídeli lilkrokového motoru lg. Místo krokového motoru může být použit servomotor obsahující asynchronní elektromotor apod. Krokový motor li je elektrickým vedením lg spojen s řídicím mikropočítačem lg stroje. Krokový motor lg je pevně uspořádán na stojánku ll, který je...

Hustotové zařízení okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 255035

Dátum: 15.02.1988

Autor: Uhlíř Pavel

MPK: D04B 15/48

Značky: okrouhlého, pletacího, stroje, hustotové, zařízení

Text:

...nitě podávané k jehlám zapojené na řídící mikropočítač stro je.Výhodou vynálezu je ta skutečnost, že hodnoty rychlosti dodá vané čidlem do řídícího mikropočítače jsou zde během platení porovná vjány s rychlostmi jzapsanými pro ten který úsek pletení v programa na základě tohoto porovnání jsou pak vysílány povely do elektrické-Áho motoru, který ovlivnuje nastavení hustotového zámku automaticky během platení. oZařízení podle vynálezu je...

Hadicovitý úplet a postup k jeho výrobě

Načítavanie...

Číslo patentu: 253502

Dátum: 12.11.1987

Autori: Uhlíř Pavel, Veselý Jan

MPK: D04B 9/56

Značky: úplet, výrobe, postup, hadicovitý

Text:

...jehlách jehelního válce v šestém pletacim systému.V další fázi pletení se v prvním pletacím systému plete pouze na neúplném počtu jehel,a to na úseku l 00 ° a vytváří se první částečný řádek El, který navazuje na úplný řádek 5, jak je vidět na obr. 1. Počátek i konec tohoto částečného řádku El je zabezpečen chytovými očky na úsecích 3 a gł. V dalším, druhém pletecim systému se plete na větším oblouku jehe 1,a to na oblouku l 40 ° a plete...

Hlídač pohybu nitě

Načítavanie...

Číslo patentu: 253087

Dátum: 15.10.1987

Autori: Uhlíř Pavel, Čurda Otakar, Maxa Jaroslav

MPK: D04B 35/14

Značky: hlídač, nitě, pohybu

Text:

...jehož kolektor je napojena indikační dioda LED 2 se svým pracovním odporem lg dále napojeným na napájecí svorku lg. Na kolektor tranzistoru 1 je napojena svorka gg výstupního signálu, který se dále zpracovává, např. V řídicím mikropočítači stroje.Funkce výše popsaného zařízení je následující. Při pletení je nit 2 vedena přes prohnutĺ ramene l, přičemž působením tahu nitě g se rameno 1 přiléhá a zakřivuje se podle povrchu kry 3 253087tu 1....

Zařízení pro ovládání vodičů nití

Načítavanie...

Číslo patentu: 252682

Dátum: 17.09.1987

Autori: Maxa Jaroslav, Uhlíř Pavel

MPK: D04D 15/58

Značky: zařízení, ovládání, vodičů, nití

Text:

...spojen s pákou lg výkyvně uloženou na čepu lg přičemž její druhý konec je opatřen rolnoulg dosedající na vačku li pevně spojenou s jehnlním válcem g. Rolna lg je přitlačovánana vačku lg tažnou pružinou lg, jejíž jeden konec je uchycen k páce lg a druhý na neznázorněnou přírubu stroje.Funkce výše pnpsaného zařízení je následující. Při běžném pletení je činnost vodiče 1 řízena vysazením kolíků 1 na talířku 3, který se otačí podle povelů...

Mazací zařízení pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 238170

Dátum: 01.05.1987

Autori: Maxa Jaroslav, Uhlíř Pavel

MPK: D04B 35/28

Značky: pletacího, stroje, zařízení, mazací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká mazacího zařízení pletacího stroje, kde je centrálně mazáno více mazacích míst, přičemž olej je rozváděn k mazacím místům z olejové nádoby přívodními vedeními. Je řešeno zabezpečení konstantní nastavené mazací dávky pro každé místo tak, že každé přívodní vedení je napojeno na samostatný válec s pístem se samostatně regulovatelným zdvihem.

Žařízení pro uložení a aretaci vodičů nití

Načítavanie...

Číslo patentu: 229286

Dátum: 15.08.1986

Autori: Machovec Stanislav, Uhlíř Pavel

MPK: D04B 15/58

Značky: uložení, aretaci, nití, zařízení, vodičů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro uložení a aretaci nití p1etacího systému okrouhlého pletacího stroje pro výrobu ponožkového apod. zboží. Vynález řeší ovládání každého vodiče samostatně, což je provedeno tak, že každý vodič je otočně uložen na výstředném pouzdře pevně nastavitelném na neotočném čepu společném pro všechny vodiče.

Zařízení pro pohon okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 231823

Dátum: 15.06.1986

Autori: Janovský Jan, Maxa Jaroslav, Uhlíř Pavel

MPK: D04B 15/16

Značky: pletacího, stroje, zařízení, okrouhlého, pohon

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro pohon okrouhlého pletacího stroje pro výrobu punčochového apod. zboží který je opatřen mechanismem pro vratný pohon jehelního válce, přičemž zařízení obsahuje přepínací spojku uspořádanou mezi koly rotačního a vratného pohybu. Zařízení je konstruováno s ohledem na omezení hlučnosti a vůlí v mechanismu pohonu, což je provedeno tak, že kolo rotačního a vratného pohybu jsou spřažena s příslušnými koly poháněcího...

Zařízení pro ovládání vodičů nití

Načítavanie...

Číslo patentu: 231454

Dátum: 15.06.1986

Autori: Maxa Jaroslav, Uhlíř Pavel

MPK: D04B 15/58

Značky: ovládání, vodičů, nití, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Jedná se o zařízení pro ovládání vodičů nití maloprůměrového pletacího stroje, zejména punčochového apod., které obsahuje ovládací bubínek, jehož osa je rovnoběžná s osou jehelního válce a na jehož válcovém povrchu jsou programové elementy, které v radiálním směru ovládají pracovní elementy stroje, spočívající v tom, že na čele ovládacího bubínku jsou programové elementy, k nimž jsou přiřazeny prostředky pro ovládání vodičů nití.

Spojka pro pohon rotační pilky

Načítavanie...

Číslo patentu: 221377

Dátum: 15.02.1986

Autori: Uhlíř Pavel, Jelínek Jan

Značky: spojka, pohon, rotační, pilky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká spojky punčochového okrouhlého pletacího stroje pro pohon rotační pilky střihacího zařízení uspořádaného na přístroji. Vynález řeší uspořádání spojky tak, aby šel přístroj zavírat automaticky a rovněž řeší opotřebení a životnost pilky. Toto je provedeno tak, že hnaná a hnací část spojky jsou uloženy tak, že osy rotace jsou rovnoběžné, jak je vidět na obr. 3.

Hadicovitá ponožka a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 228952

Dátum: 01.02.1986

Autori: Uhlíř Pavel, Veselý Jan

MPK: D04B 1/26

Značky: hadicovitá, ponožka, výroby, její, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Hadicovitá ponožka obsahující lýtkovou, nártovou, patovou a chodidlovou část a špici, vyznačující se tím, že v nártové části (2) se střídají úplně pletené řádky (A) s nejméně dvěma řádky (B1, B2, B3) s neúplným počtem oček, místo nichž jsou v pletenině podložené kličky, příkladně v rozdělení 1:1, přičemž v patové části (3) všechny řádky obsahují plný počet oček.

Odtahové zařízení okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 221129

Dátum: 15.01.1986

Autori: Veselý Jan, Maxa Jaroslav, Uhlíř Pavel

Značky: pletacího, stroje, okrouhlého, zařízení, odtahové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká pneumatického odtahového zařízení okrouhlého pletacího stroje, které má ventilátor, vzduchový filtr a nádobu pro úplety napojené v podtlakovém vedení. Vynález řeší umístění uzavírací klapky podtlakového vedení mimo nádobu pro úplety. Podstata vynálezu spočívá v tom, že uzavírací klapka je zařazena mezi ventilátor a vzduchový filtr, před kterým je ještě nádoba pro úplety.

Postrkové zařízení rozkazovacího bubnu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228282

Dátum: 01.11.1985

Autori: Uhlíř Pavel, Dvořák František, Maxa Jaroslav

Značky: rozkazovacího, postrkové, bubnu, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká postrkového zařízení rozkazovacího bubnu okrouhlého pletacího stroje pro výrobu ponožkového zboží, které obsahuje krycí šablonu přiřazenou k postrkové rohatce a ovládanou pomoct elektromagnetu. Vynález řeší ovládání délky postrku rozkazovacího bubnu, což je provedeno tak, že pohyblivá část elektromagnetu je vybavena snímacím nosem, který dosedá na rozkazovací buben do dráhy, kde jsou podle programu nájezdy s různými výškami a...

Zařízení pro ovládání přepínací spojky

Načítavanie...

Číslo patentu: 217108

Dátum: 01.08.1984

Autori: Uhlíř Pavel, Maxa Jaroslav

Značky: zařízení, spojky, přepínací, ovládání

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro ovládání přepínací spojky pohonného ústrojí okrouhlého pletacího stroje, která ovládá odpojování a připojování vratného mechanismu k pohonu jehelního válce. Vynález řeší přesné zapínání, resp. vypínání zmíněné spojky co nejjednoduššími prostředky s malými prostorovými nároky. Toto je řešeno umístěním přepínacího členu na hřídeli, kde je umístěna i přepínací spojka a který je s ní spojen, přičemž na jeho povrchu jsou...