Uhlíř Miroslav

Způsob katalytické hydrogenolýzy hexachlorcyklohexanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268602

Dátum: 14.03.1990

Autori: Haruda Josef, Veselý Jiří, Uhlíř Miroslav, Rýdl Jaroslav, Beránek Ivan

MPK: C07C 13/18, C07C 5/02

Značky: hydrogenolýzy, katalytické, způsob, hexachlorcyklohexanu

Text:

...jsou cyklohexan a chlorovodík. Použitý molární poměr vo díku k hexachlocyklohexanu činí 8 až 60.způsobem podle vynálezu lze s výhodou pracovat kontinuálné. za uvedených reakčních podmínek dochází k hydrogenolýze vazeb mezi chlorem a uhlíkem v hexachlorcyklohexanu, uhlíkatý skelet cyklohexanu zůstává zachován. Nevznikají žádné halast~ ní látky, vedlejším produktem reakce je chlorovodík, který lze využít. Pracuje ses pevným ložcm...

Způsob katalytické hydrogenolýzy chlorovaných bifenylů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268406

Dátum: 14.03.1990

Autori: Haruda Josef, Rýdl Jaroslav, Uhlíř Miroslav, Beránek Ivan, Veselý Jiří

MPK: C07C 15/14, C07C 5/02

Značky: bifenylu, katalytické, hydrogenolýzy, způsob, chlorovaných

Text:

...otrevč a k rychlá ztrátě aktivity.Znehodnocené transforaátorové náplně, případně odpadky vznikajíci při výrobě chlo rovaných bifenylů jsou tvořeny pestrou směsi různých izooerů. Mohou obsahovat izonery nonochlorbiľenylu, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, okta-, none-, až po dekachlordifenyl. Tyto odpadní eněsi lze zhodnotit na užitečné produkty způsobem kstalytlcké hydrogenolýzy chlorovaných bifenylů suoárního vzorce c 12 H×c 1 Y, kde...

Způsob katalytické hydrogenolýzy hexachlorbenzenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268276

Dátum: 14.03.1990

Autori: Uhlíř Miroslav, Hrabal Ivan, Beránek Ivan

MPK: C07C 1/30

Značky: hydrogenolýzy, způsob, hexachlorbenzenu, katalytické

Text:

...nebo zvýšeného tlaku do l MPa na povrchu nosičového ketalyzótoru obsahujiciho 0,1 až 5 hmot. paladia naneseného na aktivním uhlí nebo na kysličníku hlinitém. Postupem podle vynálezu se výhodné pracuje při teplotě 330 až 400 DC. Použitý molárni poměr vodíku k hexechlorbenzenu činí 8 až 50.Poatupem podle vynálezu lze 5 výhodou pracovat kontinuélnim způsobem. Za uvedených reakćnich podmínek dochází na paladiovem katalýzätorUk hýdrogenolýze...

Způsob katalytické hydrogenace hexachlorbenzenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267472

Dátum: 12.02.1990

Autori: Beránek Ivan, Uhlíř Miroslav, Veselý Jiří, Dvořáková Jaroslava

MPK: C07C 5/10, C07C 13/18

Značky: katalytické, způsob, hexachlorbenzenu, hydrogenace

Text:

...katelyzátoru, k jeho otravä a k rychlé ztrátě aktivity.Uvedené nevýhody lze odstranit způsobem katalytické hydrogenace hexachlor benzenu na cyklohexan a chlorovodík podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že rvekce hexachlorbenzenu s vodíkem se uskutočňuje při teplotě 180 až 350 °C, s výhodou při toplotě 220 až 28000 za atmosľćrického nebo zvýšeného tlaku do l 0 MPa na povrchu pevného nosičového katalyzátoru obsahujícího 0,1 až...

Způsob katalycké hydrogenolýzy hexachlorbenzenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267471

Dátum: 12.02.1990

Autori: Beránek Ivan, Dvořáková Jaroslava, Hrabal Ivan, Uhlíř Miroslav

MPK: C07C 25/02, C07C 17/34

Značky: hydrogenolýzy, katalycké, hexachlorbenzenu, způsob

Text:

...se uskutočňuje při teplotě 180 až U 50 °C za atmosférickěho nebo zvýšeného tlaku do 1 MPa na povrchu pevného nosičového katalyzátoru, obsahJícího 0,1 až 5 5 hmot. platiny nanesené na aktlvním uhlí nebo oxidu hlinitěm za molárního poměru vodíku k hexuchlorbenzenu H až 60.Postupem podle vynálezu lze s výhodou pracovat kontlnuálně. Za uvedených reakčních podmínek dochází na platinovém katalyzátoru pouze k hydrogonolýze vazeb mezi chlorema uhlíkem...

Chladicí a mazací přípravek pro tažení měděného drátu za mokra

Načítavanie...

Číslo patentu: 263631

Dátum: 11.04.1989

Autori: Uhlíř Miroslav, Doubek Rudolf, Zelenka Pavel, Neubauer Libor, Dvořáková Jaroslava, Zadák Milan

MPK: C10M 129/44

Značky: drátu, mokra, měděného, chladicí, mazací, tažení, přípravek

Text:

...tažení měděných drátů snižováním fondu pracovní doby, produktivity práce, zvýšením pracností a výrobních nákladů.Uvedené nevýhody odstraňuje Chladicí a mazací přípravek pro tažení měděného drátu za mokra, sestavající ze sodné a/nebo draselné soli nízkosulfatovaného ricinověho oleje,obsahující 0,8 až 1,25 hmot. oxidu sírového vázaného jako organický sulfát (vztaženo na sušinul, který podle vynálezu obsahuje 5 až 35 hmot. kyseliny...

Způsob výroby chladicího a mazacího přípravku pro tažení měděného drátu za mokra

Načítavanie...

Číslo patentu: 263205

Dátum: 11.04.1989

Autori: Uhlíř Miroslav, Zadák Milan, Dvořáková Jaroslava, Doubek Rudolf, Neubauer Libor, Zelenka Pavel

MPK: C10M 129/44

Značky: způsob, chladicího, mokra, výroby, přípravků, drátu, mazacího, tažení, měděného

Text:

...v tom, že způsobem podle vynálezu se vyrobí chladicí a mazací Dŕipravek pro tažení měděnýoh drátůza mokra, ktorý obsehuje kromě mazací složky (ricinový olej) systém dvou emu 1 gátorů,e to sodný a/nebo draselný sulfát rioinového oleje a sodnou e/nebo draselnou eůl kyseliny ricinolejové ve vhodném poměru. Výhodou rovněž je to, že způsobem podle vynán lezu se vyrobí chlediní a mazací přípravek, který s vodou poskytuje tažecí emulzi, která...

Chladicí a mazací přípravek pro tažení měděného drátu za mokra

Načítavanie...

Číslo patentu: 257508

Dátum: 16.05.1988

Autori: Neubauer Libor, Uhlíř Miroslav, Doubek Rudolf, Dvořáková Jaroslava

MPK: C10M 101/04

Značky: drátu, měděného, mazací, chladicí, mokra, tažení, přípravek

Text:

...za mokra sestávající ze sodné a/nebo draselné soli nízkosulfatovaného ricinového oleje, který obsahuje podle vynálezu 0,8 až 1,25 hmot. oxidu sírového vázaného jako organický sulfát,vztaženo na sušinu a pH 10 hmot. vodné emulze z něj připravené činí 7,5 až 9,5.Tažecí emulze pro tažení měděných drátů za mokra se získá smícháním přípravku s vodou,který s ní snadno vytváří stabilní alkalickou emulzi, přičemž její životnost není nutné dále...

Způsob čištění hliníku a jeho slitin v tavenině práškovou čisticí směsí na bázi hexachlorbenzenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255677

Dátum: 15.03.1988

Autori: Zlesák Ivan, Kyral Josef, Beránek Ivan, Uhlíř Miroslav

MPK: C22B 21/06

Značky: směsi, tavenině, hexachlorbenzenu, slitin, práškovou, čisticí, způsob, bázi, čištění, hliníku

Text:

...Dochází rovněž k přímé reakci s přítom 3 255677ným vodíkem, sodíkem, které jsou z taveniny hliníku timto způsobem odstraněny ve formě chlorovodíku nebo chloridu. Pro zvýšení účinku obsahuje čistící směs podle vynálezu chloriddraselný, chlorid sodný, některé komplexní fluoridy jako hexafluorohlinitan sodný.Tyto přísady V čistící směsi ovlivní mezifázové napětí a umožní lepší oddělení kovů od stěrů. Předností tohoto způsobu je dále to, že se...

Způsob zamezení vzniku inkrustací

Načítavanie...

Číslo patentu: 236134

Dátum: 01.08.1987

Autori: Uhlíř Miroslav, Veverka Frsntišek, Beránek Ivan

MPK: C23F 14/00

Značky: způsob, vzniku, zamezení, inkrustací

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu bylo při nízkých tepelných tocích a pracovní teplotě pod 50°C zamezit inkrustacím na účinných plochách při procesech vymrazovacích, chladicích a odpařovacích. Toho se dosáhne tak, že tepelný tok účinnými plochami je přerušován. Délka pracovní periody je stejná nebo delší než perioda odstávky účinné plochy. Způsob podle vynálezu je vhodný pro kontinuální ochlazovací krystalizaci kyseliny šťavelové, dusičnanu amonného,...

Způsob snižování kovnatosti stěrů při tavení hliníku a jeho slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 226497

Dátum: 15.11.1985

Autori: Beránek Ivan, Plaček Karel, Popelka Dušan, Uhlíř Miroslav, Marek Miloslav, Zlesák Ivan, Koníř Ladislav, Kyral Josef

Značky: kovnatosti, způsob, slitin, stěrů, tavení, snižování, hliníku

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob snižovaní kovnatosti stěrů při tavení hliníku a jeho slitin vyznačený tím, že se na povrch vrstvy taveniny vnese při teplotě 670 až 760 °C směs anorganických sloučenin obsahující hmotnostně 0,5 až 10 % uhličitanu alkalického kovu a/nebo amonného, 5 až 40 % fluorokřemičitanu a/nebo fluoroboritanu a/nebo fluorohlinitanu alkalického kovu, 1 až 10 oxidu křemičitého, 5 až 40 % síranu alkalického kovu a/nebo amonného a 20 až 83,5 % chloridu...

Způsob přípravy čistého oxidu hlinitého chlorací kovových nečistot

Načítavanie...

Číslo patentu: 219502

Dátum: 15.08.1985

Autori: Smíšek Václav, Rytíř Zdeněk, Uhlíř Miroslav, Klofcová Miluše

Značky: kovových, hlinitého, chlorací, čistého, nečistot, přípravy, oxidů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Cílem vynálezu bylo připravit oxid hlinitý, který by splňoval požadavky kladené na jeho čistotu pro speciální aplikace i z méně kvalitních surovin. Tohoto cíle bylo dosaženo způsobem přípravy oxidu hlinitého podle vynálezu chlorací kovových nečistot chlorem, který se při reakci uvolňuje z organického chlorderivátu, jež se zároveň rozkládá na plynné produkty.

Způsob přípravy pevného rafinačního přípravku pro rafinaci hliníku a jeho slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 219357

Dátum: 15.08.1985

Autori: Kyral Josef, Uhlíř Miroslav, Zlesák Ivan, Beránek Ivan

Značky: způsob, hliníku, slitin, rafinaci, rafinačního, pevného, přípravy, přípravků

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob přípravy pevného rafinačního přípravku pro rafinaci tekutého hliníku a jeho slitin. Podstatou vynálezu je dokonalá homogenizace jednotlivých složek přípravku, který sestává z hexachlorbenzenu a směsi anorganických solí, které se suší tak, aby hmotn. obsah vlhkosti byl maximálně 1 % vody. Na diskrétní množství 0,05 až 10 kg homogenní směsi se pak působí tlakem 5 až 150 MPa, S výhodou izostatickým tlakem tak, aby byl přípravek...

Způsob rafinace hliníku a jeho slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 215208

Dátum: 15.10.1984

Autori: Ptáček Jiří, Zlesák Ivan, Beránek Ivan, Marek Miloslav, Plášek Jiří, Kyral Josef, Uhlíř Miroslav

Značky: hliníku, způsob, slitin, rafinace

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob čištění surového hliníku a jeho slitin od nežádoucích příměsí. Podstatou vynálezu je způsob rafinace hliníku a jeho slitin při teplotě 680 až 750 °C pomocí přípravku na bázi hexachlórbenzenu, který se aplikuje do celého objemu taveniny pomocí rafinačních košů ve formě slisovaných briket v množství 0,1 až 5 kg na 1000 kg vsazeného kovu. Rafinace se provádí při teplotě nižší než při použití přípravků na bázi hexachlóretanu....

Pevný přípravek pro rafinaci hliníku a jeho slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 215207

Dátum: 15.10.1984

Autori: Kyral Josef, Uhlíř Miroslav, Zlesák Ivan, Beránek Ivan

Značky: slitin, rafinaci, přípravek, hliníku, pevný

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém čištění surového hliníku a jeho slitin od nežádoucích příměsí, jejichž přítomnost zhoršuje výsledné mechanické vlastnosti kovu. Podstatou vynálezu je pevný přípravek pro rafinaci hliníku a jeho slitin, sestávající z hexachlórbenzenu a směsi anorganických solí. Hexachlórbenzen se za podmínek existujících v roztaveném kovu rozkládá za vzniku elementárního chlóru, který způsobuje čištění taveniny jak mechanickým způsobem...

Přípravek pro snížení kovnatosti stěrů vznikajících při tavení hliníku a jeho slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 227419

Dátum: 01.06.1984

Autori: Koníř Ladislav, Sadovský Václav, Beránek Ivan, Kyral Josef, Uhlíř Miroslav, Zlesák Ivan

Značky: kovnatosti, snížení, stěrů, slitin, hliníku, vznikajících, přípravek, tavení

Zhrnutie / Anotácia:

Přípravek pro snížení kovnatosti stěrů, vznikajících při tavení hliníku a jeho slitin, vyznačený tím, že je tvořen homogenní směsí anorganických sloučenin sestávající hmotnostně z 0,5 až 10 % uhličitanu alkalického kovu a/nebo amonného, 5 až 40 % fluoroboritanu a/nebo fluorohlinitanu alkalického kovu, 1 až 10 % oxidu křemičitého, 10 až 40 % síranu alkalického kovu a/nebo amonného, 20 až 83,5 % chloridu alkalického kovu a/nebo amonného.

Přípravek pro snížení kovnatosti stěrů vzníkajících při tavení hliníku a jeho slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 227418

Dátum: 01.06.1984

Autori: Kyral Josef, Popelka Dušan, Uhlíř Miroslav, Beránek Ivan, Plaček Karel, Zlesák Ivan, Koníř Ladislav

Značky: tavení, přípravek, hliníku, vznikajících, snížení, kovnatosti, slitin, stěrů

Zhrnutie / Anotácia:

Přípravek pro snížení kovnatosti stěrů vznikajících při tavení hliníku a jeho slitin, vyznačený tím, že je tvořen homogenní směsí anorganických sloučenin sestávající hmotnostně z 0,5 až 10 % uhličitanu alkalického kovu a/nebo amonného, 5 až 40 % fluorokřemičitanu a/nebo fluorohlinitanu alkalického kovu, 1 až 10 % oxidu křemičitého, 10 až 40 % síranu alkalického kovu a/nebo amonného, 20 až 83,5 % chloridu alkalického kovu a/nebo amonného.