Uhlíř Josef

Pohon řezačky papíru

Načítavanie...

Číslo patentu: 275286

Dátum: 19.02.1992

Autori: Hasoň Josef, Uhlíř Josef

MPK: B26D 5/20

Značky: pohon, papíru, řezačky

Zařízení pro řezání papíru

Načítavanie...

Číslo patentu: 259760

Dátum: 15.11.1988

Autori: Uhlíř Josef, Hasoň Josef, Vaňous Vlastimil, Pliska František

MPK: B26D 7/22

Značky: papíru, řezání, zařízení

Text:

...ktoré v případě pracovních přestávek a výpadku elektrické energie zabráni samovolně změně polohy lieovadle. Požadovaného Éčinku Je u tohoto provedení dosaženo vřazením dalších elektromagnetichy ovlá daných hydraulických prvků do hydrauliokého ovládání pohybuliaovadla. Toto provedení Je nákladné à u varianty e vřazeným tlakovým epinačem má rovněž za následok poměrněUvedené nevýhody známých řešení odstraňuje zařízení pro řezáni papíru,...

Způsob lapování rovinných ploch a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258309

Dátum: 16.08.1988

Autor: Uhlíř Josef

MPK: B24B 37/04

Značky: způsobu, zařízení, způsob, tohoto, ploch, rovinných, provádění, lapování

Text:

...v dutině vytvořené na čele kotouče uspořádaného na unášecím hřídeli výkyvně. Daläí podstatou vynálezu àe zařízení k provádění způsobu spočívající v tom, že lapovací kotouč je přípojen k unääecímu hřídeli pomocí výkyvného člena, například membránově spojky. Na čele kotouče je vytvořena kruhové ostří. Střed tohoto kruhového ostří leží na ose unášecího hřídele, případně s výhodou mimoZpůaobem e zařízením podle vynálezu eezemezuje deformecím...

Způsob výroby amoniaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 258273

Dátum: 16.08.1988

Autori: Uhlíř Josef, Konrád Jan, Kropáček Jaroslav, Martinovič Viktor, Malina Miroslav, Dolejš Václav

MPK: C01C 1/04

Značky: výroby, amoniaku, způsob

Text:

...vodíku se zplyñujetechnickým kyslíkem obsahujícím nejvýše 1,25 mol. argonu, výhodně až 0,8 mol. ąrgonu.Při obvyklých podmínkách rektifikace zkapalněného vzduchu se pravidla získává kyslík obsahující 1,5 až 3 9 mol. argonu. Podmínky rektifikace určuje hlavně požadavek optimálního energetického režimu rektifikace, přičemž se méně přihlíží ke kvalitě kyslíku, která je pro požadované účely dostatečná.Při způsobu výroby amoniaku podle vynálezu...

Držák orovnávácího zejména diamantového nástroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 255741

Dátum: 15.03.1988

Autori: Hranička Jan, Uhlíř Josef

MPK: B24B 53/12

Značky: orovnávacího, nástroje, diamantového, zejména, držák

Text:

...čelistmi vloženými do kuželového vybraní matice naäroubované na osazený konec držáku upnut orovnávací nástroj, na jehož zadní plochu přiléhá stavěcí člen procházející s vůlí otvorem v držáku a spojený na druhém konci s ovládacím šroubem zasahujícím do vnitřního ěroubení v držáku. Do otvoru V tomto držáku vústuje přiváděcí otvor pro chladící medium.Držák podle vynálezu umožňuje plynulé stavění orovnávacího nástroje, čímž je v nejvyšší míře...

Zařízení pro orovnávání brousicího kotouče

Načítavanie...

Číslo patentu: 254449

Dátum: 15.01.1988

Autori: Uhlíř Josef, Hranička Jan, Daněk Radoslav

MPK: B24B 53/14

Značky: brousicího, kotouče, zařízení, orovnávání

Text:

...toho lze tuto kladku používat pouze pro jednu velikost poloměru příčného tvaru obrobku.Uváděné nevýhody odstraňuje ve značne míře zařízení pro orovnávání brousicího kotouče podle vynálezu. Jeho podstata spočíva v tom, že na dvojici úložných členů uchycených na frćmě brousicího stroje je otočně kolem osy kolmć na osu rotace brousicího kotouče uloženo Výkyvné rameno. Na boční stěně tohoto ramena je suvněumístěn suport, na němž jsou otočně...

Zařízení k měření poloměru zaoblení soudečku valivých ložisek

Načítavanie...

Číslo patentu: 231271

Dátum: 01.03.1987

Autor: Uhlíř Josef

MPK: G01B 5/20

Značky: poloměrů, ložisek, valivých, zařízení, zaoblení, měření, soudečku

Zhrnutie / Anotácia:

Měřicí zařízení podle vynálezu slouží k určení poloměru zaoblení soudečků valivých ložesek. Sestává z válcové části s poloměrem kruhové dutiny s výhodou menších než poloměr zaoblení soudečku, který je vložen mezi kruhovou dutinu a dvojici dotyků prismatického jezdce, uspořádaného suvně na rovinné podložce připojené k válcové části, v níž je otvor pro snímací hrot měřidla. Měřidlo lze použít pro přesné a rychlé měření při výrobě soudečků...

Pohon řezačky papíru

Načítavanie...

Číslo patentu: 230155

Dátum: 15.09.1986

Autor: Uhlíř Josef

MPK: B26D 5/42

Značky: papíru, pohon, řezačky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká pohonu řezačky papíru, zejména pohonu řezacího nože a zubového čerpadla u jednonožové řezačky papíru. který obsahuje elektromotor s hřídelem. Podstatou vynálezu je, že na jednom konci hřídele elektromotoru je setrvačníková řemenice, pro ovládání řezacího nože, zatímco opačný konec hřídele elektromotoru je spojen alespoň přes unášeč se vstupním hřídelem zubového čerpadla pro ovládání hydraulického obvodu pro slisování stahu...

Zařízení k dokončování kuliček

Načítavanie...

Číslo patentu: 223032

Dátum: 15.03.1986

Autori: Uhlíř Josef, Daněk Radoslav

Značky: zařízení, dokončování, kuliček

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru výroby valivých ložisek. Zařízením je vyřešeno podávání kuliček do pracovního prostoru u obráběcích strojů s horizontálně uspořádaným rotujícím a podpěrným kotoučem spolu s přítlačným ústrojím podpěrného kotouče. Podstata vynálezu spočívá v otočném uspořádání zásobníku kuliček obklopujícího celé obráběcí ústrojí, dále v provedení náhonného mechanismu rotujícího kotouče a provedení vzduchového vaku k vyvíjení přítlačné...

Dvoustranné uložení součástí, zejména superfinišovacího stroje, umožňující rotační a kmitavý pohyb

Načítavanie...

Číslo patentu: 221068

Dátum: 15.01.1986

Autori: Hranička Jan, Uhlíř Josef

Značky: superfinišovacího, uložení, kmitavý, zejména, pohyb, součástí, dvoustranné, stroje, umožňující, rotační

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší konstrukčně i výrobně jednoduché dvoustranné uložení součástí, zejména superfinišovacího stroje, umožňující rotační a kmitavý pohyb, zaručující dlouhodobě přesný pohyb uložené součásti v obvodovém i v osovém směru a umožňující plynulé seřizování vůle v uložení. Dvoustranné uložení součástí se vyznačuje tím, že uložená součást je na obou koncích zakončena kuželovými hroty provedenými z otěruvzdorného materiálu. Tyto hroty přiléhají...

Orovnávací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 226980

Dátum: 01.01.1986

Autori: Daněk Radoslav, Uhlíř Josef

Značky: orovnávací, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Orovnávací zařízení k vytvoření modifikovaného tvaru v brusném kotouči, vyznačené tím, že sestává z natáčivého držáku (1), v němž je otočně uspořádáno vřeteno (2) výkyvné pomocí páky (5) a na konci vřetene (2) je suvně uspořádána kostka (3) s diamantem (4).

Lisovací ústrojí řezačky papíru

Načítavanie...

Číslo patentu: 224364

Dátum: 01.12.1985

Autori: Uhlíř Josef, Plch Josef, Kuběna Karel

Značky: ústrojí, řezačky, papíru, lisovací

Zhrnutie / Anotácia:

Lisovací ústrojí řezačky papíru s lisovací silou, vyvozovanou hydraulicky a s vratným pohybem lisovadla, uspořádané z lisovadla, dvojice táhel a lisovacích pák uložených na excentrických čepech, hydraulického válce s diferenciálním pístem se třmenem a pružinami, vyznačující se tím, že na každé lisovací páce (15) je v její spodní části (17) prostřednictvím třetího čepu (18) uchycen napínací držák s pružinou (19), která je svým opačným koncem...

Zařízení k ustavování kmitacího ústrojí, zejména superfinišovacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 218490

Dátum: 15.03.1985

Autori: Hranička Jan, Uhlíř Josef

Značky: ústrojí, kmitacího, zařízení, superfinišovacích, zejména, ustavování, strojů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynálezem je vyřešeno přesné nastavení superfinišovacího, brousicího nebo i jiného obráběcího stroje, zvláště pro dokončování kroužků valivých ložisek. Podstata vynálezu spočívá v tom, že nejméně na jednom rameni oscilační části stroje, na níž je upnut obráběcí nástroj, je přestavitelně upevněn měřicí člen, jehož dvojice doteků přiléhá ke dvěma vzájemně na sebe kolmým rovinným opěrným plochám na pomocné části přichycené k upínacímu nástavci...

Zařízení k broušení orovnávacích diamantů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223587

Dátum: 01.09.1984

Autori: Uhlíř Josef, Schrumpf Rudolf

Značky: orovnávacích, diamantu, broušení, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k broušení orovnávacích diamantů s vřetenem držáku diamantu, s obrušovacím litinovým kotoučem a s náhonovým elektromotorem, vyznačené tím, že rameno (1) kyvného ústrojí je připojeno jedním koncem k vřetenu (2) držáku (3) diamantu (4), zatímco na druhém konci tohoto ramene (1) je umístěno závaží (6) a střední část ramene (1) je kyvně uložena ve vidlici (12), která je uspořádána otočně v pouzdře (10) a která je opatřena kladkou (7)...