Uhlár Ján

Spôsob výroby vysoko čistého dicyklohexylamínu z vedľajších produktov vznikajúcich pri výrobe cyklohexylamínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 288006

Dátum: 17.09.2012

Autori: Štefanko Michal, Chovanec Štefan, Brežný Branislav, Králik Milan, Bíro Pavel, Mačák Ivan, Horák Jaroslav, Uhlár Ján

MPK: C07C 209/64, C07C 211/35

Značky: dicyklohexylaminu, cyklohexylaminu, spôsob, výrobe, produktov, vedľajších, vysoko, čistého, výroby, vznikajúcich

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby vysoko čistého dicyklohexylamínu pri výrobe cyklohexylamínu z anilínu v kvapalnej fáze na ruténiovom katalyzátore na nosiči alumina alebo uhlie spočíva v tom, že sa viacnásobnou rektifikáciou reakčnej zmesi získaný koncentrovaný dicyklohexylamín opätovne katalyticky na kovovom Ru, Pd, Pt alebo Rh katalyzátore na nosiči, pri teplote 80 až 240 °C a tlaku 0,1 až 9,0 MPa, hydrogenuje a získa sa produkt s čistotou viac ako 99,0 % hmotn.

Spôsob opätovného použitia fluoroboritého katalyzátora z výroby difenylamínu z anilínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286726

Dátum: 12.03.2009

Autori: Mrllák Jozef, Uhlár Ján, Vrbovský Peter, Takáčová Adriana, Protuš Roman, Horák Jaroslav

MPK: B01J 27/00, C07B 61/00, B01J 31/02...

Značky: výroby, katalyzátora, fluoroboritého, opätovného, spôsob, difenylaminu, použitia, anilinu

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata opätovného použitia fluoroboritého katalyzátora z výroby difenylamínu z anilínu spočíva v tom, že časť katalyzátora, pozostávajúca z použitého katalyzátora vyextrahovaného z reakčnej zmesi a prípadne zahusteného na obsah vody 95 až 35 % hmotn., sa zhomogenizuje s čerstvým katalyzátorom pri teplote 20 až 60 °C v pomere použitý katalyzátor : čerstvý katalyzátor 1 : 0,001 až 100, pričom sa v prípade potreby doplní voda na hodnotu 95 až 35...

Spôsob prípravy N-(1-fenyletyl)-N’-fenyl-1,4-fenyléndiamínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286712

Dátum: 04.03.2009

Autori: Bíro Pavel, Vágnerová Hiyam, Uhlár Ján, Lehocký Peter, Mačák Ivan

MPK: C07C 209/00

Značky: spôsob, n-(1-fenyletyl)-n'-fenyl-1,4-fenyléndiamínu, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

N-(1-Fenyletyl)-N'-fenyl-1,4-fenyléndiamín s čistotou najmenej 96,1 % sa vyrába kondenzáciou acetofenónu so 4-aminodifenylamínom v prítomnosti katalyzátora za zvýšenej teploty do 50 až 90 % konverzie 4-aminodifenylamínu reakčnou rýchlosťou kontrolovanou cez rýchlosť oddestilovávania toluénu ako vynášača vody z kondenzácie v rozpätí od 0,8 až 3 l.h-1 toluénu na 1 kg 4-aminodifenylamínu, pričom reakciou vzniknutý...

Spôsob recyklácie fluoroboritého katalyzátora z výroby difenylamínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286681

Dátum: 23.02.2009

Autori: Vrbovský Peter, Peterka Miroslav, Mačák Ivan, Králik Milan, Horák Jaroslav, Uhlár Ján, Mrllák Jozef

MPK: C07C 209/00, B01J 31/02, B01J 27/00...

Značky: recyklácie, katalyzátora, spôsob, difenylaminu, výroby, fluoroboritého

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob recyklácie fluoroboritého katalyzátora z výroby difenylamínu spočívajúci v tom, že použitý katalyzátor sa separuje z reakčnej zmesi alkalickou vodou v pomere k reakčnej zmesi 1 : 1 až 1 : 100 jedno- až štvornásobnou extrakciou za sebou pri teplote 5 až 100 oC a následne sa vo forme vodného a/alebo anilínového roztoku, a/alebo suspenzie katalyzátora dávkuje do reakčného priestoru.

Spôsob nitrozácie nesubstituovaných a substituovaných alkyl-alkyl alebo alkyl-aryl alebo aryl-aryl sekundárnych amínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 285071

Dátum: 02.05.2006

Autori: Králik Milan, Horák Jaroslav, Mačák Ivan, Lehocký Peter, Uhlár Ján

MPK: C07C 201/00, C07C 211/00, C07B 43/00...

Značky: nitrozácie, sekundárnych, alkyl-alkyl, aryl-aryl, alkyl-aryl, spôsob, substituovaných, nesubstituovaných, amínov

Zhrnutie / Anotácia:

Nitrozácia sekundárnych amínov sa uskutočňuje v kvapalno-plynnej sústave nitróznymi plynmi obsahujúcimi oxidy dusíka zloženia N2Ox, kde "x" je oxidačný stupeň dusíka, ktorý môže byť 2 až 4 (2,5 - 3), pri 0 až 60 °C (10 až 35 °C), pri parciálnom tlaku oxidov dusíka 0,001 až 0,6 MPa, za prítomnosti alebo bez prítomnosti vodnej fázy na začiatku procesu, za prítomnosti zlúčenín neutralizujúcich kyselinu dusičnú a/alebo ľahko oxidovateľných alebo...

Spôsob nitrozácie nesubstituovaných a substituovaných alkyl-alkyl alebo aryl-aryl, alebo alkyl-aryl sekundárnych amínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 285070

Dátum: 02.05.2006

Autori: Lehocký Peter, Králik Milan, Mačák Ivan, Protuš Roman, Uhlár Ján, Németh Imrich

MPK: C07B 43/00, C07C 201/00, C07C 211/00...

Značky: sekundárnych, aryl-aryl, spôsob, nesubstituovaných, alkyl-aryl, substituovaných, alkyl-alkyl, nitrozácie, amínov

Zhrnutie / Anotácia:

Nitrozácia sekundárnych amínov sa uskutočňuje v kaskáde reaktorov s kvapalno-plynnou sústavou plynov obsahujúcich oxidy dusíka zloženia N2Ox, kde "x" je oxidačný stupeň dusíka, ktorý môže byť 2 až 4 (2,5 - 3), pri teplote 0 až 60 °C (10 až 35 °C), pri parciálnom tlaku oxidov dusíka 0,0001 až 0,4 MPa, za prítomnosti alebo bez prítomnosti vodnej fázy v nástreku, prípadne solí anorganických alebo organických kyselín a anorganických alebo...

Antioxidačná kompozícia oktylovaného difenylamínu a spôsob jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3089

Dátum: 25.11.2004

Autori: Andruskova Viera, Horák Jaroslav, Uhlár Ján, Lehocký Peter

MPK: C08K 5/00

Značky: antioxidačná, difenylaminu, spôsob, přípravy, oktylovaného, kompozícia

Text:

...náklady na výrobu.V US 5 672 752 je opísane použitie katalyzátora na báze bentonitu, ktorý je uprednostňovaný V procese monoalkylácie pred dialkyláciou za špecifických podmienok, ako sú teplota a molový pomer difenylamínu k diizobutylénu (DFA z DIB). Nevýhodou tohto spôsobu je,že neposkytuje produkt s požadovaným množstvom 4,4-dioktyldifenylaminu. Alkylácia DFA diizobutylénom s použitím aktivovaného aluminosilikátu je opisaná V US 5 520 848....

Vystužená elastomérna kompozícia obsahujúca hexachlór-p-xylén a substituovaný 4-aminodifenylamín ako adhézne promótory

Načítavanie...

Číslo patentu: 283272

Dátum: 21.03.2003

Autori: Lehocký Peter, Mojsejevič Kavun Semjon, Uhlár Ján, Balko Jozef

MPK: C07C 25/125, C07C 211/51, C07C 257/06...

Značky: elastomérna, adhézne, substituovaný, kompozícia, obsahujúca, hexachlór-p-xylén, promotory, vystužená, 4-aminodifenylamín

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa vystužená elastomérna kompozícia obsahujúca substituovaný 4-aminodifenylamín a hexachlór-p-xylén, ktorých zmes slúži ako promótor adhézie pre spojenie gumy a kovu a postup prípravy takejto kompozície. Kombináciou uvedených látok sa dosahujú zlepšené adhézne vlastnosti a udržia sa i po rôznych druhoch starnutia. Zmes má vznikajúce dynamické vlastnosti. Je použiteľná pri výrobe pneumatík, dopravných pásov, hadíc a iných výrobkov, v...

Spôsob výroby dicyklohexyldisulfidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282748

Dátum: 05.11.2002

Autori: Kohútová Eva, Uhlár Ján, Balko Jozef, Lehocký Peter

MPK: C07C 319/22

Značky: spôsob, výroby, dicyklohexyldisulfidu

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob výroby dicyklohexyldisulfidu oxidáciou cyklohexyltiolu bez použitia rozpúšťadla. Takto pripravený dicyklohexyldisulfid je možné priamo použiť pri výrobe inhibítora navulkanizácie a agrochemikálií.

Meďnatý katalyzátor na alkylačnú hydrogenáciu aromatických amínov ketónmi a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 281728

Dátum: 21.05.2001

Autori: Gabarík Milan, Uhlár Ján, Lehocký Peter

MPK: B01J 23/78, B01J 23/72

Značky: ketónmi, spôsob, katalyzátor, výroby, hydrogenáciu, meďnatý, alkylačnú, amínov, aromatických

Zhrnutie / Anotácia:

Meďnatý katalyzátor s prímesou horčíka určený na alkylačnú hydrogenáciu amínov ketónmi nanesený na nosiči pozostávajúcom z prírodných hlinitokremičitanov, ktorý je kvôli zvýšeniu rýchlosti kondenzácie amínu s ketónom zmiešaný s kyslo upraveným prírodným hlinitokremičitanom. Katalyzátor sa pripravuje zrážaním zmesového roztoku síranu meďnatého a horečnatého roztokom uhličitanov sodíka a/alebo draslíka a lúhu sodného alebo draselného.

Zmesový kvapalný stabilizátor pre kaučuky, spôsob jeho výroby a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279532

Dátum: 02.12.1998

Autori: Zušťáková Jana, Uhlár Ján, Lehocký Peter

MPK: C07C 211/48, C07C 209/02, C07C 211/55...

Značky: kaučuky, kvapalný, spôsob, použitie, zmesový, výroby, stabilizátor

Zhrnutie / Anotácia:

Zmesový kvapalný stabilizátor pozostáva z 0,1 až 99,9 % hmotnostných N(1,3-dimetylbutyl)-N'fenyl-p-fenyléndiamínu a z 99,9 až 0,1 % hmotnostných zlúčeniny (I), kde R je alfa-metylbenzyl, alebo alfa alfa imetylbenzyl. Spôsob výroby zmesového kvapalného stabilizátora na báze N-(1,3-dimetylbutyl)-N'-fenyl-p-fenyléndiamínu, aplikáciou na stabilizáciu latexov syntetických kaučukov, ako aj stabilizáciu suchých kaučukových zmesí.

Prostriedok na báze vyššiemolekulových, kruhovosubstituovaných N,N’-difenyl-p-fenyléndiamínov, spôsob jeho prípravy a polymérna kompozícia s jeho obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 281439

Dátum: 10.12.1997

Autori: Vaššová Gabriela, Horák Jaroslav, Lehocký Peter, Doležel Pavel, Uhlár Ján, Vašš František, Kukučka Ľubomír, Humplík Anton

MPK: C07C 211/51, C07C 209/60

Značky: kruhovosubstituovaných, vyššiemolekulových, prostriedok, báze, obsahom, kompozícia, přípravy, polymérna, spôsob, n,n'-difenyl-p-fenyléndiamínov

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa vyššiemolekulové, kruhovosubstituované N,N'-difenyl-p-fenyléndiamíny všeobecného vzorca (I), kde R1 je atóm vodíka, metyl alebo N-fenylamino-skupina, R2 je atóm vodíka, metyl, N-fenylamino alebo hydroxyskupina, m a n sú celé čísla od 0 do 2, a ich výroba reakciou hydrochinónu 1 až 2,2 molovým násobkom N-fenyl-p-fenyléndiamínu vzorca (II) a/alebo 2 až 2,5 molovým násobkom aromatických amínov, pozostávajúcej z rôznych vzájomných...

Separačné činidlá a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 281609

Dátum: 05.02.1997

Autori: Balková Anikó, Uhlár Ján

MPK: B01F 3/08, B01D 47/00

Značky: spôsob, činidla, separačné, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Separačné činidlá vyrobené vo forme vodných disperzií dispergáciou zinočnatých solí vyšších mastných kyselín, anorganických práškov (napr. kaolín, CaCO3 atď.), sodnej soli éteru celulózy a kyseliny glykolovej alebo polyvinylalkoholu do vody následnou hydratáciou a homogenizáciou pri teplote 40 - 70 °C, v ktorej sa predtým rozpustili povrchovoaktívne látky (napr. alkylsulfát sodný atď.) a emulgovala koncentrovaná silikónová emulzia pri teplote...

Spôsob výroby protimrazového chemického prostriedku na zimnú údržbu pozemných komunikácií

Načítavanie...

Číslo patentu: 279966

Dátum: 03.07.1996

Autori: Ember Karol, Sikorai Štefan (zomrel), Uhlár Ján, Oravec Eduard

MPK: C07C 51/41, C07C 51/09, C09K 3/18...

Značky: údržbu, spôsob, prostriedku, pozemných, výroby, komunikácií, chemického, zimnú, protimrazového

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby protimrazového chemického prostriedku na zimnú údržbu pozemných komunikácií na báze zmesi alkalických zemín kyseliny octovej, ktorý sa uskutočňuje v prostredí vodného roztoku produktu. Vyrobený produkt sa z reakčnej zmesi oddeľuje filtráciou alebo odstreďovaním. Ako zdroj vápnika s prímesou horčíka sa použije oxid vápenatý, hydroxid vápenatý alebo uhličitan vápenatý, prípadne ich zmesi s obsahom horčíka. Ako zdroj octanovej zložky...

Spôsob výroby vysokočistého bis(2-benzotiazolylsulfén) amidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280528

Dátum: 11.10.1995

Autori: Lehocký Peter, Doležel Pavel, Kaszonyi Alexander, Hronec Milan, Uhlár Ján, Štolcová Magdaléna

MPK: C07D 277/80, C07C 313/22, C07C 313/20...

Značky: výroby, vysokočistého, bis(2-benzotiazolylsulfén, spôsob, amidů

Zhrnutie / Anotácia:

Uvedená zlúčenina sa vyrába reakciou N-alkyl-2-benzotiazolsulfénamidu s acetanhydridom v prítomnosti inertného rozpúšťadla a organických a/alebo anorganických kyselín. Pri reakčnej teplote 35 až 120 °C, molovom pomere acetanhydrid : N-alkyl-2-benzotiazolsulfénamid = 0,4 až 5, organické a/alebo anorganické kyseliny : acetanhydrid = 0,01 až 14 vznikajúci alkyl bis(2-benzotiazolylsulfén)amid sa zmieša a/alebo melie s alkylamínom pri teplote 10 až...

Spôsob výroby N-alkyl-N’-fenyl-p-fenyléndiamínu alebo N-cyklohexyl-N’-fenyl-p-fenyléndiamínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280711

Dátum: 08.02.1995

Autori: Uhlár Ján, Macho Vendelín, Jureček Ľudovít

MPK: C07C 209/38, C07C 211/51, C07C 209/36...

Značky: spôsob, n-alkyl-n'-fenyl-p-fenyléndiamínu, výroby, n-cyklohexyl-n'-fenyl-p-fenyléndiamínu

Zhrnutie / Anotácia:

Príprava zlúčenín všeobecného vzorca (I), v ktorom R znamená alkylovú skupinu s počtom uhlíkových atómov 3 až 18 alebo cyklohexyl, na báze aspoň jedného primárneho medziproduktu vybraného zo skupiny 4-nitrodifenylamínu, 4-nitrózodifenylamínu, solí 4-nitrózodifenylamínu, ktorý sa redukuje na 4-aminodifenylamín a tam sa redukčne alkyluje karbonylovými zlúčeninami s počtom uhlíkových atómov 3 až 18 alebo kondenzačne alkyluje alifatickým alkoholom...

Spôsob výroby difenylamínu z anilínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280701

Dátum: 08.02.1995

Autori: Horák Jaroslav, Kukučka Ľubomír, Mrlák Jozef, Uhlár Ján, Sikorai Štefan

MPK: C07C 209/60, C07C 211/55, B01J 27/24...

Značky: spôsob, difenylaminu, výroby, anilinu

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob výroby difenylamínu z anilínu spočívajúci v tom, že sa reakcia katalyzuje zmesou fluoroboritých zlúčenín pozostávajúcich z fluoroboritanov amónnych hydrolyzujúcich s CaCl2 pri teplote 20 °C a NH4BF4 v hmotnostnom pomere 1 : 0,01 až 99. Amónnou soľou hydrolyzujúcou s CaCl2 pri teplote 20 °C je NH4BF3OH, NH4BF2(OH)2, NH4BF(OH)3 a (NH4)2B3O3F4OH. Celkové množstvo katalyzátora je 0,1 až 6 % hmotn., vzťahované na anilín. Časť...

Spôsob zachytávania vzácnych kovov z vodných roztokov ich solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 264716

Dátum: 12.09.1989

Autori: Daňo Pavol, Fótyi Dezider, Uhlár Ján, Patek Peter, Chudý Michal, Guizon Jozef, Molda Emil, Fotyiová Mária, Kiss Gabriel, Iván Július, Mosná Dagmar, Halomi Milan, Lehocký Peter, Buranský Ján, Buday Mikuláš, Tóth Ladislav, Oravec Eduard, Waradzin Walter, Gabarík Milan

MPK: B01J 31/40

Značky: vzácných, spôsob, solí, roztokov, kovov, zachytávania, vodných

Text:

...všetkých postupov-využívajúcich ionexy je nevratné zanášanie týchto hmôt niektorými organickými látkami ktoré môžu byt prítomné v roztoku a s tým spojené zvýšené náklady na regeneráciu a ich rýchle znehodnocovanie. Z týchto dôvodov je použitie ionexov na tento účel obmedzené.Uvedené nedostatky odstraňuje nami predložený vynález, ktorého podstata spočíva v nasledovnom pH roztoku obsahujúceho soľ vzácneho kovu sa nastaví na hodnotu 3 až 7....

Vodorozpustný inkrustačný prostriedok pre morenie sadív a osív

Načítavanie...

Číslo patentu: 262480

Dátum: 14.03.1989

Autori: Waradzin Walter, Uhlár Ján, Kiss Gabriel, Matula Jan, Oravec Eduard, Ember Karol

MPK: A01N 25/00

Značky: sadív, prostriedok, vodorozpustný, inkrustačný, morenie, osív

Text:

...z 3 až 15 1 hmot. polyvinylalkoholu ako föliotvornej látky, B 5 až 97 3 hmot. vody ako rozpúštadla, 0,1 až 1 i hmot. etoxylovaného vyššieho-mastného alkoholu ako neionogénneho emulgátora a 0,4 až 1,6 S hmot. potravinárskeho farbiva ako farebného indikátora rozpustné vo vode ako v rozpúštadle. Inkrustačný prostriedok na báze uvedených zložiek predstavuje produkt dokonale adhezny na povrch aemena. Rnvnomerný tiln vyfarbenáho polyméru,...

Spôsob detoxikácie odpadových vod po arylácii diazoniovými solami

Načítavanie...

Číslo patentu: 255372

Dátum: 15.03.1988

Autori: Kohútová Eva, Buday Mikuláš, Waradzin Walter, Söcs Ladislav, Daňo Pavol, Uhlár Ján, Zajac Marián

MPK: C02F 1/04, C02F 1/58

Značky: spôsob, diazoniovými, detoxikácie, odpadových, arylácii, solami

Text:

...straiám suroviny a znečisteniu odpadových vôd.Uvedené nedostatky odstraňuje nami predložený vynález, Spôsob detoxikácie odpadových vôd po arylácii dlazonovými soľami podľa uvedeného vynálezu je založený na princípe diterenciálnej rektiiikácie vodnej fázy s premenlivým refluxným pomerom v rozmedzí 0,5 do 10.Odpadové voda po diferenciálnej rektitikácii vykazuje nízke znečistenie a nevyskytujú sa problémy pri jej biologickom čistení. Neobsahuje...

Způsob kontinuální výroby N-sec.alkyl-N’-fenyl-p-fenylendiaminů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254739

Dátum: 15.01.1988

Autori: Uhlár Ján, Volf Jiří, Waradzin Walter, Mlynár Jaromír, Pexidr Václav, Pašek Josef, Mosný Ivan, Mašek Ján, Doležal Pavel

MPK: C07C 87/58, C07C 87/62

Značky: výroby, způsob, n-sec.alkyl-n’-fenyl-p-fenylendiaminů, kontinuální

Text:

...ovlivñují selektivitu reduktivní alkylace. Proto má již jednou použitý katalyzátor mnohem vyší selektivitu než katalyzátor čerstvý a je výhodné jej do procesu recyklovat /Čs. A 0 219 094, 1081/. Recykláž části použitého katalyzátoru však vyžaduje speciální zařízení. Podle předloženého vynálezu se do alkylačních reaktorů jednak nastříkuje relativně nízká koncentrace katalyzátoru, tak aby se chlorovanými nečistotami katalyzátor optimálně...

Rozvodné zvlákňovacie zariadenie pre zvlákňovanie viskóznych kvapalín

Načítavanie...

Číslo patentu: 242525

Dátum: 15.11.1987

Autori: Pašek Josef, Uhlár Ján

MPK: D02J 13/00

Značky: rozvodné, zvlákňovacie, zariadenie, zvlákňovanie, viskóznych, kvapalín

Text:

...hubice»vé bloky zo spodu a na obr. za, Zb je znázornené zvlákñovacie zariadenie, do ktorého sa ukladajú. hubicové bloky z hora.Na obr. la je vo zvislom priečnom reze znázornená štvormiestne rozvodné zvlákňovacie zariadenie pre zvlákňovanie viskóznych kvapalín vo dvojprúde a na obr. 1 b je v bokoryse znázornený pozdĺžny rez toho istého zvlákňovacieho zariadenia, ktoré pozostáva z rozvodného bloku lll a vymenitelných čerpadlových blokov 20,...

Způsob zvyšování selektivity měděných katalyzátorů používaných při reduktívní alkylaci aromatických aminů ketony

Načítavanie...

Číslo patentu: 235833

Dátum: 01.12.1986

Autori: Uhlár Ján, Pašek Josef, Jarkovský Lubor

MPK: C07C 85/08, B01J 23/72

Značky: měděných, reduktívní, alkylaci, aminu, zvyšování, aromatických, katalyzátoru, způsob, používaných, selektivity, ketony

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu zvyšování selektivity měděných katalyzátorů aktivních pro hydrogenaci ketimínů při reduktivní alkylaci primárních aromatických aminů ketony v kapalné fázi při 130 až 220 °C a tlaku 2 až 10 MPa. Podstata vynálezu spočívá v tom, žese k reakční směsi přidá 0,3 až 2 % hmot. organické kyseliny s počtem atomů uhlíku 1 až 4, vztaženo na katalyzátor.

Spôsob regenerácie meďnato-chromitých katalyzátorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 230270

Dátum: 15.10.1986

Autori: Sikorai Štefan, Waradzin Walter, Pašek Josef, Uhlár Ján, Doležel Pavel, Špaček František

MPK: B01J 23/94, C07C 87/58

Značky: spôsob, katalyzátorov, regenerácie, meďnato-chromitých

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob regenerácie meďnato-chromitých katalyzátorov obsahujúcich pripadne ďalšie zložky ako promotory, použitých pri alkylačnej hydrogenácii 4-aminodifenylamínu acetónom na N-fenyl-N`-izopropyl-p-fenylén-diamín, extrakciou vyznačujúca sa tým, že vyizolovaný použitý katalyzátor sa za miešania suspenduje do metylalkoholu, etylalkoholu, 2-propylalkoholu, acetónu, toluénu, alebo zmesí metylalkohol, etylalkohol, alebo acetón 2-propylalkohol vo...

Spôsob výroby polyvinylacetátových disperzií

Načítavanie...

Číslo patentu: 220973

Dátum: 15.03.1986

Autori: Oravec Eduard, Sikorai Štefan, Waradzin Walter, Molda Emil, Uhlár Ján

Značky: polyvinylacetátových, výroby, spôsob, disperzií

Zhrnutie / Anotácia:

Pri výrobe kopolymérnych a terpolymérnych polyvinylacetátových disperzií za použitia monoetylénglykolových esterov kyseliny maleinovej a fumarovej sa znižuje množstvo koagulátov prídavkom monoetylénglykolu jednorázove na začiatku polymerizácie alebo kontinuálne počas polymerizácie. Navrhnutým spôsobom možno kvalitné disperzie vyrobiť aj z menej kvalitných surovín, pričom sa vyrobené disperzie dajú spracovať bez predchádzajúcej filtrácie.

Meďnato-chromitý katalyzátor pre výrobu N-fenyl-N’-izopropyl-p-fenyléndiamínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223413

Dátum: 15.03.1986

Autori: Špaček František, Oravec Eduard, Doležel Pavel, Uhlár Ján, Pašek Josef, Waradzin Walter, Marek Tibor

Značky: výrobu, meďnato-chromitý, n-fenyl-n'-izopropyl-p-fenyléndiamínu, katalyzátor

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka katalyzátora pre výrobu N-fenyl-N`-izopropyl-p-fenyléndiamín z 4-amínodifenylamínu a acetónu spočívajúceho v tom, že katalyzátor pozostáva z nízkoaktívneho meďnato-chromitého katalyzátora, nepodporujúceho tvorbu izopropanolu z acetónu a aktívneho meďnato-chromitého katalyzátora, podporujúceho tvorbu izopropanolu z acetónu, ktorých vzájomný pomer je daný rovnicou x1m1 + x2m2 = (x1 + x2)mš kde x1 je množstvo nízko aktívneho...

Reaktor pre katalytické reakcie vo viacfázových systémoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 228629

Dátum: 01.01.1986

Autori: Hruban Konstantin, Uhlár Ján, Doležel Pavel, Waradzin Walter, Pašek Josef, Seichter Pavel

MPK: B01J 8/10

Značky: katalytické, systémoch, reakcie, viacfázových, reaktor

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka reaktoru pre katalytické reakcie vo viacfázových systémoch. Reaktor pozostáva z nádoby opatrenej narážkami a prívodom tlakového plynu, v ktorej je centrálne uložený hriadeľ, na ktorom je umiestnená sústava dvoch miešadiel z ktorých horné je radiálne diskové a spodné je axiálne lopatkové. Spodné miešadlo je umiestnené vo vnútri usmerňovacieho valca opatreného vnútornými narážkami. Pod horné miešadlo je prívodnými trubkami plynu...

Způsob výroby N-sec.alkyl-N´-fenyl-p-fenylendiaminů

Načítavanie...

Číslo patentu: 219094

Dátum: 15.07.1985

Autori: Mašek Ján, Zeman Jozef, Waradzin Walter, Pašek Josef, Marek Tibor, Jarkovský Lubor, Uhlár Ján, Doležel Pavel

Značky: n-sec.alkyl-n´-fenyl-p-fenylendiaminů, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby N-sec.-alkyl-N´-fenyl-p-fenylendiaminů reduktivní alkylací 4-aminodifenylaminu ketony za přítomnosti měďnatých katalyzátorů při teplotě 120 až 220 °C a tlaku 2 až 15 MPa, který, spočívá v tom, že se k alkylaci použije 4-aminodifenylamin rektifikovaný za přídavku 0,2 až 2 % hmot. hydroxidu alkalického kovu a alkylace se provádí za přítomnosti 1,5 až 5 % hmot. čerstvého katalyzátoru, vztaženo na hmotnost výchozího...

Spôsob výroby difenylamínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218720

Dátum: 01.06.1985

Autori: Karolus Karol, Mravec Dušan, Cvengrošová Zuzana, Lichvár Peter, Uhlár Ján, Petro Milan

Značky: difenylaminu, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu výroby difenylamínu z anilínu v kvapalnej fáze za prítomnosti katalytického systému, ktorý vznikne z hydrogénfluoridu amonného alebo fluoridu amonného a kyseliny boritej alebo kysličníka boritého priamo vo východiskovom anilíne, ktorý sa použije na výrobu difenylamínu.

Prostriedok s fungicídnym účinkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 217679

Dátum: 16.07.1984

Autori: Uhlár Ján, Straková Daniela, Reiser Vladimír, Košík Martin, Mišiga Stanislav

Značky: účinkom, prostriedok, fungicídnym

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je vyriešiť bezfarebnú fungicídnu a protiplesňovú ochranu materiálov, predovšetkým dreva a iných celulózových materiálov. Uvedeného účelu sa dosiahne tým, že prostriedok je tvorený vodným roztokom anorganickej zlúčeniny obsahujúcej antimón a fluór. Vynález sa dá využiť hlavne pri ochrane dreva a iných materiálov, ako i pri múzejníctve a ochrane pamiatok.