Uherek Christoph

Kompozícia na liečenie choroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18302

Dátum: 31.08.2009

Autori: Czeloth Niklas, Zuber Chantal, Uherek Christoph, Aigner Silke, Daelken Benjamin, Soldan Michael, Bruecher Christoph, Osterroth Frank, Rudnev Anatoly, Wartenberg-demand Andrea, Schulz Gregor

MPK: A61K 31/519, A61P 37/06, A61K 39/395...

Značky: kompozícia, liečenie, choroby

Text:

...ktoré priťahujú leukocyty z kwi do zapáleného tkaniva(Tracey a kol., 2008, Pharmacol Ther. 2008 117 (2) 244-79). Okrem mediácie synoviálneho zápalu sa TNF-alfa tiež podieľa na deštrukcii kĺbu. Okrem toho je schopný inhibície supresívneho pôsobenia na CD 4 CD 25 regulačné T-bunky0007 V niektorých prípadoch sú RA pacienti liečení kombináciou liečiv, ktoré boli diskutované vyššie. Konkrétne sú DMARD často používané ako liečba prvej voľby....

Imunokonjugáty cieliace CD138 a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18335

Dátum: 23.12.2008

Autori: Bruecher Christoph, Osterroth Frank, Zeng Steffen, Haeder Thomas, Schulz Gregor, Daelken Benjamin, Kraus Elmar, Germer Matthias, Aigner Silke, Uherek Christoph

MPK: A61K 39/395, A61K 47/48, A61P 35/00...

Značky: použitie, cd138, cieliace, imunokonjugáty

Text:

...pri inhibícii, oddialení a/aleboprevencii rastu nádoru obsahujúceho CD 138 nádorové bunky a/alebo šírenia nádorových buniek takého nádoru u pacienta.0011 Okrem toho predkladaný vynález poskytuje imunokonjugát podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 7 na inhibíciu, oddialenie a/alebo prevenciu rastu nádorov a/alebo šírenia malígnych nádorových buniek obsahujúcich CD 138 exprimujúce bunky u pacienta, pričom pacient bol liečený jedným alebo...

Látky cielené na CD138 a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17322

Dátum: 23.12.2008

Autori: Schulz Gregor, Kraus Elmar, Bruecher Christoph, Daelken Benjamin, Zeng Steffen, Uherek Christoph, Aigner Silke, Osterroth Frank, Germer Matthias

MPK: C07K 16/30, A61P 35/00, C07K 16/28...

Značky: použitie, látky, cielené, cd138

Text:

...Umelo vytvorená cielená protilátka imunokonjugátu môže byť0010 Umelo vytvorená cielená protilátka imunokonjugátu môže obsahovať ťažký reťazec majúci SEQ ID NO 1 a ľahký reťazec majúci SEQ ID NO 2.0011 Predmetný vynález ďalej poskytuje farmaceutickú kompozíciu obsahujúcu imunokonjugát opísaný vyššie a farmaceuticky akceptovateľný0012 Ešte ďalej predmetný vynález poskytuje imunokonjugát opísaný vyššie na použitie v medicíne, a najmä...

Monoklonálne protilátky proti klaudínu-18 na liečenie rakoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20186

Dátum: 24.11.2006

Autori: Sahin Ugur, Uherek Christoph, Fritz Stefan, Schröder Anja Kristina, Türeci Özlem, Usener Dirk, Brandenburg Gunda, Geppert Harald-gerhard, Thiel Philippe

MPK: A61K 47/48, A61K 39/395, A61K 51/10...

Značky: protilátky, liečenie, monoklonálne, klaudínu-18, proti, rakoviny

Text:

...okludín a klaudín. Vďaka svojím schopnostiam silnej íntercelulámej adhézie tvorí primárnu bariéru, ktorá zabraňuje a reguluje paracelulámy transport Solut a obmedzuje laterálnu difúziu membránových lipídov a proteínov, a tak udržuje bunkovú polaritu. Proteíny tvoriace tesné spoje majú rozhodujúcu úlohu v organizácii architektúry epitelového tkaniva. Máme za to, že takéto proteíny môžu byť V dobre štruktúrovanom epiteli zle dostupné,...

Monoklonálne protilátky proti klaudínu- 18 na liečenie rakoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19852

Dátum: 24.11.2006

Autori: Geppert Harald-gerhard, Türeci Özlem, Brandenburg Gunda, Sahin Ugur, Schröder Anja Kristina, Usener Dirk, Thiel Philippe, Fritz Stefan, Uherek Christoph

MPK: A61K 39/395, A61K 51/10, A61K 47/48...

Značky: protilátky, rakoviny, liečenie, proti, klaudínu, monoklonálne

Text:

...W 0 2004/047863 sú opísané rôzne nádory, ktoré spôsobom špecifickým pre nádory exprimujú zostrihové varianty CLD 18. Vo W 0 2004/047863 sú ďalej opísanéprotilátky, ktoré je možné používat pri diagnostikovaní týchto nádorov.CLDl 8 je tetraspanín a má ako taký 4 hydrofóbne oblasti. Získali sme dáta, ktoré svedčia o tom, že CLD 18 vykazuje niekoľko rôznych konfonnácií, na ktoré môžu byťvšetky štyri hydrofóbne oblasti slúžia ako obvykle...

Monoklonálne protilátky proti klaudínu-18 na liečenie rakoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14268

Dátum: 24.11.2006

Autori: Fritz Stefan, Sahin Ugur, Geppert Harald-gerhard, Usener Dirk, Uherek Christoph, Schröder Anja Kristina, Türeci Özlem, Brandenburg Gunda, Thiel Philippe

MPK: A61K 51/10, A61K 47/48, A61K 39/395...

Značky: klaudínu-18, rakoviny, proti, liečenie, protilátky, monoklonálne

Text:

...za to, že takéto proteíny môžubyť v dobre štruktúrovanom epiteli zle dostupné, ale na nádorových bunkách sa môžu staťCLDl 8 je tetraspanín a má ako taký 4 hydrofóbne oblasti. Získali sme dáta, ktorésvedčia o tom, že CLD 18 vykazuje niekoľko rôznych konformácií, na ktoré môžu byťselektívne zamerané protilátky. Jedna konfonnácia (CLD 18-konforrnácia-1) znamená, že všetky štyri hydrofóbne oblasti slúžia ako obvyklé transmembránové domény (TM)...