Uherek Christoph

Kompozícia na liečenie choroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18302

Dátum: 31.08.2009

Autori: Wartenberg-demand Andrea, Rudnev Anatoly, Zuber Chantal, Czeloth Niklas, Schulz Gregor, Osterroth Frank, Aigner Silke, Daelken Benjamin, Uherek Christoph, Bruecher Christoph, Soldan Michael

MPK: A61P 37/06, A61K 39/395, A61K 31/519...

Značky: choroby, liečenie, kompozícia

Text:

...ktoré priťahujú leukocyty z kwi do zapáleného tkaniva(Tracey a kol., 2008, Pharmacol Ther. 2008 117 (2) 244-79). Okrem mediácie synoviálneho zápalu sa TNF-alfa tiež podieľa na deštrukcii kĺbu. Okrem toho je schopný inhibície supresívneho pôsobenia na CD 4 CD 25 regulačné T-bunky0007 V niektorých prípadoch sú RA pacienti liečení kombináciou liečiv, ktoré boli diskutované vyššie. Konkrétne sú DMARD často používané ako liečba prvej voľby....

Imunokonjugáty cieliace CD138 a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18335

Dátum: 23.12.2008

Autori: Aigner Silke, Daelken Benjamin, Kraus Elmar, Uherek Christoph, Zeng Steffen, Schulz Gregor, Osterroth Frank, Bruecher Christoph, Germer Matthias, Haeder Thomas

MPK: A61K 47/48, A61K 39/395, A61P 35/00...

Značky: cd138, cieliace, imunokonjugáty, použitie

Text:

...pri inhibícii, oddialení a/aleboprevencii rastu nádoru obsahujúceho CD 138 nádorové bunky a/alebo šírenia nádorových buniek takého nádoru u pacienta.0011 Okrem toho predkladaný vynález poskytuje imunokonjugát podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 7 na inhibíciu, oddialenie a/alebo prevenciu rastu nádorov a/alebo šírenia malígnych nádorových buniek obsahujúcich CD 138 exprimujúce bunky u pacienta, pričom pacient bol liečený jedným alebo...

Látky cielené na CD138 a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17322

Dátum: 23.12.2008

Autori: Uherek Christoph, Daelken Benjamin, Bruecher Christoph, Germer Matthias, Zeng Steffen, Aigner Silke, Osterroth Frank, Schulz Gregor, Kraus Elmar

MPK: A61P 35/00, C07K 16/30, C07K 16/28...

Značky: použitie, cielené, cd138, látky

Text:

...Umelo vytvorená cielená protilátka imunokonjugátu môže byť0010 Umelo vytvorená cielená protilátka imunokonjugátu môže obsahovať ťažký reťazec majúci SEQ ID NO 1 a ľahký reťazec majúci SEQ ID NO 2.0011 Predmetný vynález ďalej poskytuje farmaceutickú kompozíciu obsahujúcu imunokonjugát opísaný vyššie a farmaceuticky akceptovateľný0012 Ešte ďalej predmetný vynález poskytuje imunokonjugát opísaný vyššie na použitie v medicíne, a najmä...

Monoklonálne protilátky proti klaudínu-18 na liečenie rakoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20186

Dátum: 24.11.2006

Autori: Brandenburg Gunda, Schröder Anja Kristina, Türeci Özlem, Thiel Philippe, Sahin Ugur, Geppert Harald-gerhard, Usener Dirk, Fritz Stefan, Uherek Christoph

MPK: A61K 47/48, A61K 39/395, A61K 51/10...

Značky: protilátky, liečenie, klaudínu-18, proti, rakoviny, monoklonálne

Text:

...okludín a klaudín. Vďaka svojím schopnostiam silnej íntercelulámej adhézie tvorí primárnu bariéru, ktorá zabraňuje a reguluje paracelulámy transport Solut a obmedzuje laterálnu difúziu membránových lipídov a proteínov, a tak udržuje bunkovú polaritu. Proteíny tvoriace tesné spoje majú rozhodujúcu úlohu v organizácii architektúry epitelového tkaniva. Máme za to, že takéto proteíny môžu byť V dobre štruktúrovanom epiteli zle dostupné,...

Monoklonálne protilátky proti klaudínu- 18 na liečenie rakoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19852

Dátum: 24.11.2006

Autori: Brandenburg Gunda, Schröder Anja Kristina, Fritz Stefan, Türeci Özlem, Sahin Ugur, Geppert Harald-gerhard, Thiel Philippe, Uherek Christoph, Usener Dirk

MPK: A61K 51/10, A61K 39/395, A61K 47/48...

Značky: monoklonálne, protilátky, liečenie, rakoviny, klaudínu, proti

Text:

...W 0 2004/047863 sú opísané rôzne nádory, ktoré spôsobom špecifickým pre nádory exprimujú zostrihové varianty CLD 18. Vo W 0 2004/047863 sú ďalej opísanéprotilátky, ktoré je možné používat pri diagnostikovaní týchto nádorov.CLDl 8 je tetraspanín a má ako taký 4 hydrofóbne oblasti. Získali sme dáta, ktoré svedčia o tom, že CLD 18 vykazuje niekoľko rôznych konfonnácií, na ktoré môžu byťvšetky štyri hydrofóbne oblasti slúžia ako obvykle...

Monoklonálne protilátky proti klaudínu-18 na liečenie rakoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14268

Dátum: 24.11.2006

Autori: Türeci Özlem, Sahin Ugur, Uherek Christoph, Brandenburg Gunda, Geppert Harald-gerhard, Usener Dirk, Schröder Anja Kristina, Fritz Stefan, Thiel Philippe

MPK: A61K 47/48, A61K 39/395, A61K 51/10...

Značky: monoklonálne, protilátky, liečenie, rakoviny, klaudínu-18, proti

Text:

...za to, že takéto proteíny môžubyť v dobre štruktúrovanom epiteli zle dostupné, ale na nádorových bunkách sa môžu staťCLDl 8 je tetraspanín a má ako taký 4 hydrofóbne oblasti. Získali sme dáta, ktorésvedčia o tom, že CLD 18 vykazuje niekoľko rôznych konformácií, na ktoré môžu byťselektívne zamerané protilátky. Jedna konfonnácia (CLD 18-konforrnácia-1) znamená, že všetky štyri hydrofóbne oblasti slúžia ako obvyklé transmembránové domény (TM)...