Uher František

Fotosázecí titulkový přístroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 267569

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kadleček Josef, Uher František, Macourek Vladimír

MPK: B41B 13/00

Značky: titulkový, prístroj, fotosázecí

Text:

...jgg. Přesná nastavení řídící kuliey § ve směru já je provedeno stavitelnýmí šrouby ggg, łgg na nosné tyčí 31.Podle obr. 2 je poloha optické hlavy A převedens na úhel nstočení vodící kladky łg lankem gg protízáveži gł. Na hřídel gg kladky łg je navíjeno vlákno gä, jehož druhý konec je zakotven na excentrické vačce gg, přípevnéné ne hřídelí gg odporového snímače gg. Zpětný pohyb hřídele gg je zejíštěn vrstnou pružinou gz. Úhlu notočení hřídele...

Postrkové zařízení rozkazovacího bubnu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263789

Dátum: 11.04.1989

Autori: Uher František, Fučík Bořivoj, Smítal František

MPK: D04B 15/94, D04B 15/74

Značky: zařízení, bubnu, rozkazovacího, postrkové

Text:

...je připevněna rohatka g sloužící pro jeho postrk opatřená nízkými a vysokými zuby. Do rohatky Q zabírá postrková západka 3 výkyvně uložená na známé neznázorněné postrkové páce poháněné otáčející se vačkou. vedle rohatky 3 je na povrchu rczkazovacího bubnu l uložena posuvně krycí šablona 5. Krycí šablona 5 je obloukového tvaru a je k ním uchycen jeden konec tažné pružiny §. jejíž druhý konec je uchycen na rámu stroje. Krycí šablona 5 slouží k...

Zařízení pro seřizování velikosti výkyvu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263105

Dátum: 11.04.1989

Autori: Smítal František, Chromý Josef, Uher František

MPK: D04B 15/16

Značky: výkyvu, seřizování, velikostí, zařízení

Text:

...s ojnici mechsnismu, obr. 3 pohled ve smeru A-A podle obr. 2.známý maloprůměrový okrouhlý pletaci stroj pro výrobu punčochového zboží s vratnou patou, resp. ěpici, je opatřen pohonným zařízením s vratným mechanismem. Vratný meohanismus obsahuje dvě kliková kola l a g, z nichž jedno je poháněrxo od elektromotoru stroje. obě kliková kola ł, g jsou kinematicky spřažena ojnici z, která je prostřednictvím čepu i, resp. rolny ž (obr. 2) čepu...

Zařízení pro brzdění rotačního koše

Načítavanie...

Číslo patentu: 251448

Dátum: 16.07.1987

Autori: Fučík Bořivoj, Brázda Vladimír, Uher František

MPK: D04B 15/94

Značky: koše, zařízení, brzdění, rotačního

Text:

...pro ovládání jejího elektromagnetu.známý dvouválcový okrouhlý pletací stroj pre vyrobu ponožkovéľxo zboží je opatřen rotačním koěem g pro sběr úpletů. Tento rotační koš je poháněn známým neznázorněným pohonným zařízením. V tomto pohonněm zařízení je zařazen elektromotor, který ná tři druhy otáčok, přičemž nejnižší otáčky ee používají jako záměnová .z další vyšší otáčky jako pracovní.K hrdlu mtačního koše je přiřazena čeliet g brzdy e...

Zapojení číslicového měřiče spádu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227241

Dátum: 15.11.1985

Autori: Lamač Jiří, Uher František, Probst Jiří

Značky: zapojení, číslicového, spádu, měřiče

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká regulace vodní turbiny a řeší zapojení číslicového měřiče spádu. Číslicové informace o úrovní horní a dolní hladiny se napěťově upraví a vedou na nastavovací vstupy přiřazených čítačů, které se nastaví na okamžitou úroveň příslušné hladiny. S příchodem počítacích pulsů začnou oba čítače současně odečítat. Horní čítač odečítá od nastavené úrovně horní hladiny a dolní čítač odečítá od nastavené úrovně dolní hladiny. Oba čítače...

Zařízení pro uložení a uvolňování rotačního koše

Načítavanie...

Číslo patentu: 225461

Dátum: 15.04.1985

Autori: Uher František, Zahrádka Pavel, Fučík Bořivoj, Smítal František

Značky: zařízení, uvolňování, koše, rotačního, uložení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro uložení a uvolňování rotačního koše pro sběr úpletů na maloprůměrovém okrouhlém pletacím stroji, který je uspořádán souose a pod jehelním válcem, vyznačující se tím, že dno koše (1) dosedá na náboj (2) otočně uložený na svisle pohyblivém členu (C), ke kterému je přiřazena výkyvná vidlice (12) pro jeho ovládání a na horní část koše (1), kde je upevněn středicí kruh (8) dosedá otočné poháněné víko (9) vytvořené jako protitvar ke...

Vodič nitě

Načítavanie...

Číslo patentu: 223794

Dátum: 01.07.1984

Autori: Fučík Bořivoj, Smítal František, Honsová Vera, Uher František

Značky: vodič, nitě

Zhrnutie / Anotácia:

Vodič nití pro podávání nitě pro zesilování úpletu na dvouválcovém okrouhlém pletacím stroji pro výrobu ponožkového a pod. zboží, který je výkyvně uložen, vyznačující se tím, že na konci vodiče (1) je výkyvně uložena páka (5) spřažená s ovládacím zařízením, přičemž je vzhledem ke zbývající části (2) vodiče výkyvně uložené odpružena tlačnou pružinou (9).