Uher Drahomír

Akustický kryt převodovky užitkového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 269473

Dátum: 11.04.1990

Autor: Uher Drahomír

MPK: F02B 77/13

Značky: akustický, užitkového, vozidla, převodovky

Text:

...k předníeu příčníku podlahy sklopné korby vozidle.Samostatný akustický kryt vytvořený kolem převodovky zajišťuje volný průtok chledícího vzduchu kolem převodovky a tím její optimální chlazení. Upevněníe etän krytu na sklopnou korbu vozidle se zejietí přístup k převodovce a ke epojovecílu hřídeli bez nutnosti demontáže krytu.Příkled akustického krytu podle vynálezu je znázorněn echáneticky na přiloženee výkrese, kde obr. l znázorňuje boční...

Zařízení k provádění ověřovacích zkoušek pro motorová vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 263517

Dátum: 11.04.1989

Autor: Uher Drahomír

MPK: G01M 17/00

Značky: motorová, zařízení, vozidla, zkoušek, ověřovacích, provádění

Text:

...které sestává z brzdy, převodovky a spojovacích hřídelů. Podstata vynálezu spočívá v tom, že na rozvodovku hnacího traktu vozidla je připojen hřídel, který jepřes první spojovací hřídel připojen k výstupnímu hřídeli pře vodovky, jejíž vstupní hřídel je druhým spojovacím hřídelem připojen k programové řízené brzdě.Zařízení umožňuje provádět zkoušky na stálém zkušebním stanovišti a nahradit tak zkoušky, které se provádějí za jízdy vozidla....

Absorpční tlumič hluku pro ventilátory

Načítavanie...

Číslo patentu: 262913

Dátum: 11.04.1989

Autor: Uher Drahomír

MPK: F01N 1/10, F01N 1/04

Značky: hluku, ventilátory, absorpční, tlumič

Text:

...průchozím tělesem Ž. Úhlopříčná spojnice Svnitřní hrany lg, v místě spojení výstupního průchozího tělesa lse vstupním průchozím tělesem Q, s vnější hranou lg výstupní strany vnějšího absorpčního členu 2, svírá s vnitřní stěnou 1 výstupního průohozího tělesa l úhel ďrl. První vnitřní stěna Qvstupního průchozího tělesa Q se od první hrany lg vstupního O zužuj eotvoru A vstupního průchozího tělesa 2 směrem k ose a s rovinou 3, kolmou na osu Q a...

Kapotáž pro hnací motor vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 262216

Dátum: 14.03.1989

Autor: Uher Drahomír

MPK: B60R 13/08

Značky: vozidla, motor, kapotáž, hnací

Text:

...Horní kryt 6 je tvořen bovčníml stenami 9, 1 D,probíhajícími po celé delce Inotoru 1, kteréjsou ve sjpodní části uložený a utěsněny na plošině 4 vozidla a v. horní části jsou spojeny horní stenou 11. V zodní části .motoru 1 jsou Iboční stěny 9, ll sp-ojeny první »příčnou stěnou 13, mezi níž a horní SÍĚIIIOII 11 je upříčný otvor 14. Za první příčnou stěnou 13 jsou boční .stěny s, lt spojený druhou příčnou stenou 15 mezi níž a plošinou...

Zařízení ke chlazení alternátoru u vzduchem chlazeného spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 261723

Dátum: 10.02.1989

Autor: Uher Drahomír

MPK: F01P 1/06

Značky: alternátoru, spalovacího, vzduchem, chlazení, motorů, chlazeného, zařízení

Text:

...nesávání neohřátého vzduchu z ovzduší,tím se docílí zvýšené účinnosti ochlazování alternátoru a snížení jeho poruchovosti. Průtok chladñäho vzduchu z prostoru za ventilátorem motoru přes alternátor je možný i bez ventilátoru elternátoru.231 723 Příklad zařízení podle vynálezu je znázorněn na přiloženémvýkrese, kde obr. l znázorňuje schémeticky pohled na motor shora a obr. 2 pohled na motor z boku, s částečným řezem v oblasti horního krycího...

Způsob zhutňování práškových materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243374

Dátum: 15.09.1987

Autori: Malec Václav, Trnka Rudolf, Bezdik Jaroslav, Zálešák Zdenik, Uher Drahomír

MPK: B22F 3/08

Značky: materiálů, způsob, zhutňování, práškových

Text:

...trhovinp à vo tvoru dutoho vdlco, ktori je fnicíovdno rosbułkou i. čelo dotonoční vlny vpootnpude vo nim ce.Po výbnchcvo operoci ee líeovnico nehraje ned teplotu tání noteriolu vyetelky, díl ee Iýlioek uvolni o dutín. Iotcdu lze e ,výhodou pculít pro líoovdní růswch kovovýchi netovových prílků či jejich směsi. llaterial výetellq je nutno volit tak, aby teplota dní byla nižší, ne teplota etrukturních pŕeněn lieovanýoh nateridlů, např. jejich...

Způsob získávání směsi 2, 4.6-trimethylpyridinu 2, 3,6-trimethylpyridinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243371

Dátum: 15.09.1987

Autori: Uher Drahomír, Vodseiálek Jaroslav

MPK: C07D 213/24

Značky: 4.6-trimethylpyridinu, směsi, 3,6-trimethylpyridinu, získavání, způsob

Text:

...o 2.3.6-trilouvlpyrtduu u au vo výtllku hod 70 °c o v nwm nod 95 I v odzadu otupniDdlo oo pu auto pootupu adta-očná scolo nohe mum novýhody dłívo uiivuwch pootupu o tok oo dooomo Iopor no invooučnn nMooni o provooních udklodoch. Pootup o a okologicb výhodhiáłi, noboí oniłudo ohrołoni livotniho prootłodt.Kona-om provodoní oíokdni olioiíghô-trllotwlpyridinu o ąsns-z-xuzhnpyuam podlo vundlonpopdouàt ndoloduaioi pMklody.x. wo Akollidnovo nm o...

Kapotáž pro hnací motor vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 233253

Dátum: 01.04.1987

Autori: Boháč Jaroslav, Uher Drahomír

MPK: B60R 13/08

Značky: kapotáž, hnací, vozidla, motor

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká automobilového motoru a řeší problém zvýšení účinku odhlučnění motoru pomocí kapotování celého motoru. Podstata vynálezu spočívá v tom, že sestává ze spodního krytu, upevněného na podélnících rámu podvozku a z horního krytu, který v přední části, uspořádané mezi přední stěnou a zadní stěnou budky, obsahuje tvarovaný kanál se vstupním otvorem a v zadní části, uspořádané za zadní stěnou budky, obsahuje kanál s výstupním otvorem,...

Regulace chlazení spalovacího motoru chlazeného vzduchem

Načítavanie...

Číslo patentu: 233057

Dátum: 01.01.1987

Autori: Uher Drahomír, Kašpárek Josef

MPK: F01P 7/02

Značky: regulace, spalovacího, chlazení, chlazeného, vzduchem, motorů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká automobilového oboru, konkrétně oboru spalovacích motorů chlazených vzduchem, a řeší problém regulace chlazení u těchto motorů. Podstata vynálezu spočívá v tom, že pracovní prostor kapalinové spojky je vůči vnějšímu prostoru utěsněn a mezi oběma prostory je na spojce uložen ventil. Vnější prostor je s přívodním kanálem tlakového oleje propojen přes spojovací kanál v regulačním ventilu.

Soustava pro odvod výfukových plynů spalovacího motoru v akustické kapotáži

Načítavanie...

Číslo patentu: 231944

Dátum: 15.06.1986

Autor: Uher Drahomír

MPK: F01N 7/02, B60K 13/00

Značky: odvod, plynů, spalovacího, soustava, kapotáží, výfukových, motorů, akustické

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se tyká automobilového oboru a řeší problém snížení hluku, způsobeného odváděnými výfukovými plyny. Podstata vynálezu spočívá v tom, že v kanálu pro výstup vzduchu z kapotáže je uložen předtlumič, na který je připojeno sběrné potrubí výfukových plynů od válcových jednotek motoru a výstupní potrubí ke tlumiči hluku.