Tyrol Štefan

Pohon zariadenia na rezanie závitov

Načítavanie...

Číslo patentu: 270514

Dátum: 12.07.1990

Autor: Tyrol Štefan

MPK: B23G 3/08, B23G 3/00

Značky: rezanie, závitov, pohon, zariadenia

Text:

...je teda už daný. Ďaläou výhodou je možnost zevitovania v r 8 znych smeroch, čo je žiadúce najm 3.u takéhoto zlúčenie zavitovacieho zariadenia s lisom, kde aa často vyskytujú pripady, keč treba závit razat na zvialýah, alebo Iikmýeh častiach výlisku.Príklad vyhotovenia pohonu zariadenia na rezanie zevltov podla vynalezu je znazornený na výkrese, na ktorou obr. 1 predstavuje narysnýpoh 1 ad na hlavný hriadal lieu,klukový mechanizmus a čast...

Zariadenie pre naklápanie striekacej pištole

Načítavanie...

Číslo patentu: 266274

Dátum: 13.12.1989

Autor: Tyrol Štefan

MPK: B05B 15/08

Značky: pistole, striekacej, naklápanie, zariadenie

Text:

...pevnú podložku lga druhú pevnú podložku li a zároveň o osadenietřňa Ě. Z montážnych dôvodov je jedenkoniec unntrňlneho třňn 8 orený puzdrnm 15, ktnrćho čnln vytvára dnnŕ onndnnic 10. uxzouadcnia lg sd nachádzajú V tých istých radiálnych rovinách, v ktorých sú aj vnútorné čelá pevných podložínk ll, 14. Im/n yuulluřlzy 11, 14 sú my-nn ivulunť- InI-.ivttn v wrknulluvvnnn Uĺnřľž vnří nnI-r- n mi IIIIIÍPHÍ m-nw u. Á|lĺ 1 |lil 1 |ilNrĺ|lI|...

Medzioperačný dopravník zvarenca

Načítavanie...

Číslo patentu: 265338

Dátum: 13.10.1989

Autori: Tyrol Štefan, Marek Jozef

MPK: B65G 25/08

Značky: dopravník, medzioperačný, zvarenca

Text:

...g jedného posuvového priamočiareho motora lg, kým posuvná časť ll druhého posuvového priamočiareho motora lg je pripevnená na čelnej doske lg, upevnenej na konci li nosného rámu 3. Posuvové priamočiare motory gg a gg sú súosovo uložené a ich piestnice 33 sú svojimi voľnými koncami lg prípevnené na fréme 2 dopravníka. Rovnobežne s posuvovými priamočiarymi motormi gg a lg sú V čel nej doske łg, medzidoske 5 a V zadnej doske ll, ktorá je...

Zvárací stroj pre priváranie dielcov k vnútornej ploche dutej nádoby

Načítavanie...

Číslo patentu: 265335

Dátum: 13.10.1989

Autori: Tyrol Štefan, Chalány Michal

MPK: B23K 31/00

Značky: dutej, dielcov, zvárací, nádoby, priváranie, vnútornej, stroj, ploché

Text:

...l. Šmýkadlágg oboch zváracích jednotiek g, Q su spojene s nosičmi 35 vnútorných elektröd §. Dve vonkajšie elektrödy § združenej zváracej jednotky 3 sú upevnené na spoločnom centrálnom nosiči 9 symetricky voči osi ich spoločného priamočiareho motora lg. Táto os je totožná s pozdzžnou osou zváracieho stroja a leží V nej aj jednoduchá zváracía jednotka Ž. V mieste spoja šmýkadla lg 5 nosičmi lg vnútorných elektród É je šmýkadlo lg opatrené...

Zariadenie pre vytváranie hore orientovanej kompezačnej slučky pri automatickom podávaní pásového plechu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252968

Dátum: 15.10.1987

Autori: Tyrol Štefan, Chalány Michal

MPK: B21D 43/08

Značky: zariadenie, plechů, kompezačnej, vytváranie, orientovanej, slučky, pásového, podávání, automatickom

Text:

...slučky aj pri konštantnom tlaku vzduchu V priamočiarom pneumatickom motore.Príklad vyhotovenia zariadenia podla Vy« nálezu je znázornený na výkrese, kde je takéto zariadenie - kompenzačný stôl schematicky znázornená V nárysnom pohlade v súčinnosti s dalšími komponentami deliacej linky pásového plechu.Zariadenie podľa vynálezu pozostáva zkompenzačného stola 5, na ktorom je vý~ kyvné rameno 6 opatrené sústavou Vačiek 9 akoncových...

Zariadenie na pridržovanie zvarenca

Načítavanie...

Číslo patentu: 251541

Dátum: 16.07.1987

Autor: Tyrol Štefan

MPK: B23K 37/04

Značky: zvarenca, zariadenie, pridržovanie

Text:

...9, 1 D, alebo permanentné magnety 11, slúžlace na pridržani-e dopravovaného a priváraného zvarenca.ná pružinou 13, -oprerou -o dosku 8. Doska 8 je teda pružinou 13, nasunuttou na páku 7,dotláčoná do prednej časti 12 obidvoch pák 7. Pridržiavacie zariadenie spolu s nosným kameň-om 1 prvej, pohylblivej zváracej elektróldy 2 je súčasťou zvárarcieho zariadenia. Zvarencom 17 je v danom prípade ram-svonrkovnice, Keď je pridrlžiavalcie zariadenie...

Zariadenie na kontrolu tesnosti obvodového zvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 251539

Dátum: 16.07.1987

Autor: Tyrol Štefan

MPK: B23K 37/00

Značky: zariadenie, zvaru, kontrolu, těsnosti, obvodového

Text:

....do automatických výrobných liniek.Prílklad vyhotovenia zariadenia podla vynálezu je znázornený na výkrese, ĺkldB je zariadenie nakreslené v narysnom reze.Zariadenie na kontrolu tesnosti »ołbvoldového zvaru pozostáva z tlakovej .komory 1 s obvodolvým teusnením 2 a s ňou isüovsovo usporiadan-ej vyhodnocova-oej komory 3.Fialková komora 1 je vytvorená v prednom veku 4 pneumatiokěho multipliká-trora 5. Tl-aková komora 1 má valcový tvar a...

Zariadenie na priváranie priechodky ku hlbokému zvonu hermetického chladničkového kompresora

Načítavanie...

Číslo patentu: 251535

Dátum: 16.07.1987

Autor: Tyrol Štefan

MPK: B23K 11/32

Značky: chladničkového, hermetického, zariadenie, hlbokému, priváranie, priechodky, kompresora, zvonu

Text:

...2 uložená zdvižná konzola 3. V jej horiz-ontállnom vedení 4 je uložené posuvné tel-eso 5. Na jednej strane .posuvého ntelesa 5 je apripevnená vnútornai elektróda 6. V strednej ~čalsti posu~v.néhotel 1 esa 5 je horizontálne vedenie š pre nosný kameň 8 vonkajšej elektródyNa druhej strane posuvuného telesa 5 je opevnený valec priamočiarelho motora 18 elektröd 6, 9. Medzi posuvné teleso 5 a ZdJV厾llĺ konzolu 3 je z-bo.ku vložená...

Dorazové ústrojenstvo piesta priamočiareho motora

Načítavanie...

Číslo patentu: 250045

Dátum: 15.04.1987

Autor: Tyrol Štefan

MPK: F01B 25/04

Značky: piesta, motora, ústrojenstvo, priamočiareho, dorazové

Text:

...kom 4, vybaveným axiálnou tlačnou pružiNevýhodou takéhoto usporiadania je, že nou 16, opretou jedným jej koncom o osavpri každom prestavovaní dorazu je nutné denie kolika 4 a druhým koncom o skrutkozvlášt prestavovať aj polohuysnivmatča, a to vú zátku 17 v nastaviteľnom doraze 1. O uvolnením azre-tačného prostriedku jeho nos- túto sa zvonku opiera čiapočka 18, tvoriaíca ných saní, ich prestavením a tąpätovným vonkajší koniec ovládacieh-o...

Zariadenie pre nastavovanie rovnobežnosti strižných hrán

Načítavanie...

Číslo patentu: 235375

Dátum: 15.02.1987

Autori: Pašák Jozef, Tyrol Štefan

MPK: B23D 33/02

Značky: hrán, nastavovanie, střižných, rovnoběžnosti, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pre nastavovanie rovnobežnosti strižných hrán možno použiť napríklad u tabuľových plechov strihaných na tabuľových nožniciach. Zariadenie pozostáva z vedenia, na ktorom je uložený priečnik, spojený s priamočiarym motorom. Riešeným problémom je dosiahnút podstatné zvýšenie presnosti rozmerov a rovnobežnosti hrán strihaného plechu tým, že na priečniku (2) je usporiadaný zvislý čap (6) pre výkyvné čeľusťové teleso (7), tvorené hornou...

Dopravník kovového odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234805

Dátum: 15.01.1987

Autori: Tyrol Štefan, Chalány Michal

MPK: B21D 43/10

Značky: dopravník, kovového, odpadů

Zhrnutie / Anotácia:

Dopravník kovového odpadu podľa vynálezu možno použiť najmä na dopravu a zmenu formy orezaných okrajov dien alebo viek valcových nádob. Dopravník pozostáva z rámu, na ktorom je upevnená základová doska ako aj reťazové kolesá pre ťažnú reťaz, opatrenú aspoň jedným unášacím palcom. Riešeným problémom je znížiť časovú náročnosť manipulácie s odpadom a preformovať ho počas dopravy z pôvodného okrúhleho tvaru na sploštený, ktorý dáva predpoklad pre...

Nožnice na strihanie plechu obručovitého tvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 229533

Dátum: 15.08.1986

Autor: Tyrol Štefan

MPK: B23D 15/08

Značky: tvaru, plechů, nožnice, obručovitého, strihanie

Zhrnutie / Anotácia:

tvaru, napríklad odpadu, ktorý vzniká pri výrobe bombírovaných viek a dien nádoby zásobníkov vody na jednoúčelových strojoch s automatickým pracovným cyklom, pozostávajúce z telesa, na ktorom sú uložené strihacie čeľuste so strihacími nožmi, vyznačujúce sa tým, že teleso (1) nožníc je na jednej svojej bočnej stene (8) opatrené odpruženým piestikom (9) opretým o vonkajšiu plochu ovládacieho ramena (11) prvej výkyvnej strihacej čeľuste (4),...

Lemovacia jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 228790

Dátum: 15.04.1986

Autor: Tyrol Štefan

MPK: B21D 19/02

Značky: lemovacia, jednotka

Zhrnutie / Anotácia:

Lemovacia jednotka slúži najmä pre vytvorenie vnútorného lemu bombírovaných dien, či iných plechových predmetov valcovitého tvaru. Lemovacia jednotka pozostáva z telesa, v ktorom je uložený posuvný držiak lemovacej kladky uchytený k telesu prostredníctvom priamočiareho motora. Riešeným problémom je odstrániť nežiadúce deformácie na valcovej stene lemovaného predmetu v blízkosti lemu pri jeho vytváraní, čo sa dosahuje tým, že lemovacia kladka 4...

Tvárniaca a orezávacia jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 228789

Dátum: 15.04.1986

Autor: Tyrol Štefan

MPK: B21D 19/00

Značky: jednotka, orezávacia, tvárniaca

Zhrnutie / Anotácia:

Tvárniaca, či orezávacia jednotka je určená hlavne pre tvarovanie alebo orezávanie okraje bombírovaných dien a viek valcových nádob. Pozostáva z telesa, v ktorom je držiek vnútornej kladky, ako aj kameň s vonkajšou kladkou, kde na kameň je upevnená piestnica, uložená svojim piestom vo valci priamočiareho motora. Riešeným problémom je vytvoriť tvárniacu alebo orezávaciu jednotku s minimálnymi konštrukčnými úpravami oproti súčasnému stavu...

Prítlačné upínacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 226474

Dátum: 15.11.1985

Autori: Marek Jozef, Tyrol Štefan

Značky: upínacie, zariadenie, přítlačné

Zhrnutie / Anotácia:

Prítlačné upínacie zariadenie, najmä pre bombírované kruhové telesá ako sú veká a dná nádob, pozostávajúce z telesa, na ktorom je upevnený priamočiary motor, ktorého piestnica je svojím vonkajším koncom spojená s priečnikom, v ktorom je uložený otočný prítlačný zvon, vyznačujúce sa tým, že v priečniku (4) sú uložené axiálne odpružené vodiace tŕne (8), na jednom konci ktorých je uchytený brzdový tanier (10) s obložením (11), orientovaným proti...

Transferový medzioperačný dopravník

Načítavanie...

Číslo patentu: 218726

Dátum: 01.06.1985

Autor: Tyrol Štefan

Značky: dopravník, medzioperačný, transferový

Zhrnutie / Anotácia:

Transferový medzioperačný dopravník najmä pre výrobu sudov a im podobných výrobkov pozostávajúci z nosného rámu, v ktorom je uložený pojazdný rám, spojený s hnacími prvkami pohonnej jednotky a opatrený na jeho hornej strane aspoň dvomi unášačmi. Riešeným problémom je zvýšenie stupňa automatizácie výrobnej linky pri súčasnom skrátení výrobného cyklu. To sa dosahuje osobitnou konštrukčnou úpravou unášačov na pojazdnom ráme.

Kontinuálna tvárniaca linka

Načítavanie...

Číslo patentu: 215753

Dátum: 15.10.1984

Autor: Tyrol Štefan

Značky: tvárniaca, kontinuálna, linka

Zhrnutie / Anotácia:

Kontinuálna tvárniaca linka vhodná näjme pre pozdlžne tvarnenie plechových dielcov, pozostávajúca z radu za sebou usporiadaných tvárniacich jednotiek a aspoň jednej rovnacej jednoty usporadanej vo výstupnej časti linky. Riešeným problémom je vytvorenie takej linky, ktorá by pri minimálnych podorysných rozmeroch a minimálnej výrobnej náročnosti bola schopná rovnať i viac zakrivené, relatívne krátke prístrihy a to aj z hrubšieho materiálu. To sa...

Hydraulická pohonná jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 214337

Dátum: 01.06.1984

Autor: Tyrol Štefan

Značky: pohonná, hydraulická, jednotka

Zhrnutie / Anotácia:

Hydraulická pohonná jednotka najmä pre transferové medzioperačné dopravníky, pozostávajúca aspoň z jedného priamočiareho hydromotora, opatreného mechanickým prevodným ústrojenstvom na pojazdnú časť hnaného zariadenia, upínacími prostriedkami k pevnej časti hnaného zariadenia, ako aj prostriedkami pre tlmenie rýchlosti po jazdne časti hnaného zariadenia. Riešeným problémom je vytvorenie takej pohonnej jednotky, ktorá by pri vhodnom rýchlostnom...

Podávač plechových prístrihov do tvárniaceho nástroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 213542

Dátum: 01.03.1984

Autor: Tyrol Štefan

Značky: plechových, tvárniaceho, prístrihov, podávač, nástroja

Zhrnutie / Anotácia:

Podavač nástroje najmä takových prístrihov, ktorá sú určené na priečne profilovanie postupovým spôsobom, pozostávajúci aspoň z jednej dvojice za sebou usporiadaných chápadiel, z ktorých jedno chápadlo je pridržiavacie a druhé unášacie chápadlo je voči tomuto pridržiavaciemu chápadlu vodorovne posuvne uložená. Riešeným problémom je umožnenie plynulej manipulácie s relatívne krátkymi plechovými prístrihmi, u ktorých sa počas technologických...