Turková Jaroslava

Způsob imobilizace glykoproteinů, sacharidů, polysacharidů, nukleotidů a jiných sloučenin obsahujících reaktivní karbonylovou skupinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267820

Dátum: 12.02.1990

Autori: Turková Jaroslava, Viková Jitka, Petkov Lubomír, Benešmilan

MPK: C12N 11/12

Značky: sacharidů, skupinu, obsahujících, imobilizace, reaktivní, jiných, glykoproteinů, karbonylovou, polysacharidu, sloučenin, způsob, nukleotidů

Text:

...regulovatelnou velikost porů. Vazba dihydrazidu pD aktivaci 2,4,6-trichlortriazínem má hydrolytickou stabilitu srovnatelnou se stabilitou hydrazidová skupiny.Do roztoku 505 mg dihydrazidu kyseliny adipové v SU ml 0,0 M borátového pufru pH 9 se za míchání přidá 50 g vody odsáté perlové celulózy čerstvé aktivované 2,4,6-trichlortriazinem (89,2 umol triazinu/g suchého materiálu)× Reakční směs se míchá při teplotě mistnosti 4,5 hodiny. Přitom se...

Způsob výroby proteolytického krytu na rány

Načítavanie...

Číslo patentu: 264607

Dátum: 14.08.1989

Autori: Sedláčková Jana, Šťovíčková Jitka, Štamberg Jiří, Buchvaldek Tomáš, Turková Jaroslava

MPK: A61K 37/547

Značky: způsob, výroby, proteolytického, krytu, rány

Text:

...promývací kapaliny, vyznačený tím, že polymerní produkt promytý pufrem o pH 7,5 až 8,5 se v tomto prostředí suší na 1 až 15 zbytkového obsahu vody ve vznosu v proudu vzduchu při 20 až 90 OC po dobu 10 až 150 minut.Ukázalo se, že sušení ve vznosu je výhodnější než lyofilizace s ohledem na snadnější proveditelnost. Nevyžaduje vakuum (zdroje vakua, dokonale těsnou aparaturu), ani hluboké vychlazení sušeného produktu. Důsledkem těchto...

Způsob imobilizace peptidů, proteinů a afinitních ligandů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262454

Dátum: 14.03.1989

Autori: Turková Jaroslava, Čapka Martin, Fusek Martin

MPK: C07K 17/14

Značky: imobilizace, peptidů, ligandu, afinitních, způsob, proteínu

Text:

...dostupného povrćhu. Po provedené modifikaci je výhodné promýt oxid křemičitý rozpouštědly odstrañujicími přabytek činidla, velmi často je vhodné vzniklý nosič sušit. Provádí-li se imobilizace na nosič upravený aminopropylskupinou, bývá vhodné tento nosič,před imobilizací peptidů a proteinů, ošetřit qlutaraldehydem.vlastni imobilizace biologicky aktivnich látek na takto upravené nosiče se poté provádí obvyklým způsobem (např. H. H. Weetal,...

Způsob čištění a izolace proteolytických enzymů afinitní chromatografií

Načítavanie...

Číslo patentu: 259683

Dátum: 17.10.1988

Autori: Beneš Milan, Turková Jaroslava, Viková Jitka, Ljublinskaja Ljudmila, Stepanov Valentin, Kühn Manfred

MPK: C12N 9/48

Značky: enzymů, izolace, chromatografii, čištění, proteolytických, afinitní, způsob

Text:

...na závadu nespecifické sorpce. Výhodný není ani způsob imobilizace. Je dvoustupňový, účinnost Je nízká a vazba aminopropylskupiny na silikagel je v alkalickém prostředíUvedené nevýhody odstraňuje způsob čištění a izolaceprotedlytických enzymů afinitni chromatografií podle vynálezu, jehož podstata spoćüá v tom, že afinantnim sorbentem je makroporézni sférická regenerovaná celulóza s imobilizovaným Bacitracinem, jehož koncentrace se pohybuje v...

Způsob výroby vysoce aktivních biologicky účinných sloučenin imobilizovaných na nosiči

Načítavanie...

Číslo patentu: 253971

Dátum: 17.12.1987

Autori: Turková Jaroslava, Smalla Kornelia, Hermann Peter, Čoupek Jiří, Willhardt Ingo

MPK: C12N 11/08

Značky: nosiči, biologicky, způsob, sloučenin, vysoce, účinných, výroby, imobilizovaných, aktivních

Text:

...atd.).Některé typy jsou nevýhodné,protože nesou ionogenni funkční skupiny,jiné se vyznačují silnými nespecifickými sorpčními vlastnostmi pro bí 1 koviny.Jiné pak mají nedostatečnou mechanickou,hydrolytickou,mikrobiální nebo termickou stabilitu či nevhodnou distribuci velikosti.pőrů.Tím se značná zužuje okŕuh jejich použití.Homogenní hy drofilní nosiče polýsacharidového typu...

Způsob výroby nehořlavého separačního prostředku

Načítavanie...

Číslo patentu: 245827

Dátum: 15.12.1987

Autori: Eapek Karel, Štamberg Jioí, Turková Jaroslava

MPK: B29C 33/66

Značky: prostředků, způsob, výroby, separačního, nehořlavého

Text:

...podle vynálezu spočíva V tom, že umožňuje přípravu levného separačního prostředku forem pro výrobu dílců z integrální polyuretanové pěny. V separačním prostředku je vlastní separační složka organokřemičítá látka v díspergovaném stavu. Vznikla disperze je nehořlavá,velmi stabilní a vyznačuje se vysokým separačním účinkem. Způsob výroby separačního prostředku podle vynálezu je jednoduchý a snadno kontrolovatelný.Výroba nehořlavého...

Způsob přípravy esterů derivátů L-aminokyselin a L-peptidů z jejich racemátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236166

Dátum: 01.12.1987

Autori: Turková Jaroslava, Vaněk Tomáš, Veruovič Budimír, Kubánek Vladimír

MPK: C12P 13/04, C12P 21/02

Značky: esterů, přípravy, způsob, racemátu, jejich, l-aminokyselin, derivátů, l-peptidů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy esterů L-aminokyselin a L-peptidů z jejich racemátů. Esterifikace se provádí ve dvoufázových systémech za katalýzy imobilizovaných proteolytických enzymů. Podle vynálezu se esterifikace provádí za katalýzy proteolytických enzymů imobilizovaných sorbcí při teplotě 1 až 40 °C a pH prostředí 4 až 10 po dobu 0,1 až 48 hodin z vodného prostředí na práškový porézní polymerní nosič na bázi polyetylentereftalátu,...

Způsob oddělování aminokyselin z peptidů a bílkovin

Načítavanie...

Číslo patentu: 252790

Dátum: 15.10.1987

Autori: Filka Karel, Turková Jaroslava, Fusek Martin

MPK: C12N 11/08

Značky: aminokyselin, peptidů, bílkovin, oddělování, způsob

Text:

...nebo bílkovínu,se podrobí působení enzymu karboxypeptidázy, imobilizovaném na poly-hydroxyethylmethakrylátovém gelu a to v ultrafiltrační cele opatřené membránou propouštějící pouze nízkomolekulární látky, jako aminokyseliny, uvolněné karboxypeptidâzou z peptidu nebo bílkoviny, za poměru enzym - substrát 1 ku 200 až l kuZákladní výhoda způsobu podle vynálezu spočívá v podstat~ ném zjednodušení postupu, nebot veškerá úprava vzorku před ami~...

Target vidikonové snímací elektronky nebo jiného elektrooptického měniče

Načítavanie...

Číslo patentu: 245592

Dátum: 15.09.1987

Autori: Betina Vladimír, Rapant Štefan, Albrecht Zbynik, Navrátil Václav, Reinitzer Jioí, Turková Jaroslava, Štamberg Jioí

MPK: H01L 31/00

Značky: jiného, elektrooptického, snímací, měniče, target, elektronky, vidikonové

Text:

...proud za tmy tak, že setrvačnost bude optimální.Podstata targetu vikonové snímaci elektronky nebo jiného elektrooptického měniče podle vynálezu spočívá v tom, že blokující vrstvy pro díry a elektrony jsou vytvořeny z amorfních materiálů legovaných prvky druhé a třetí, respektive páté a šesté skupiny periodické soustavy a mají šířku zakázaného pásu energií alespoň o 0,001 eVvětší nežlije šířka zakázaného pásu energií fotokonduktivní...

Poháněcí stanice pro důlní lanový dopravník

Načítavanie...

Číslo patentu: 241292

Dátum: 01.09.1987

Autori: Eoupek Jioí, Willhardt Ingo, Hermann Peter, Turková Jaroslava

MPK: B61B 9/00, E21F 13/02

Značky: poháněcí, důlní, dopravník, lanový, stanice

Text:

...nárya pohánědí etanioe. na obr. 2 je její půdorye. Na obr. 3 je ve zvětšení nárya pákovćho mechanizmu.Základní částí poháněcí stanice jaou rán ł, motor g, apojka 2,přčvodovka 1, brzda 2, hnací kotouč É, převáděcí kotouč 1Rám ł je evařovaná konstrukce, a výhodou opatřená evielou etěncu łg. umíetěnou mezi převodovkou 1 a uložení gg hnacího kotouče Q. Po obou atrenéeh hnacího kotouče Q je k rámu ł připojano po jednom lůžku lg převádčcího kotouče...

Spôsob stabilizácie vína proti bielkovinným zákalom

Načítavanie...

Číslo patentu: 237375

Dátum: 01.08.1987

Autori: Omelková Jiřina, Turková Jaroslava, Kubánek Vladimír, Stratilová Eva, Farkaš Ján, Rexová-benková Ľubomíra, Kostka Vladimír

MPK: C12H 1/12

Značky: zákalom, spôsob, vína, proti, stabilizácie, bielkovinným

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka sposobu stabilizácie vína proti bielkovinným zákalom. Podstata vynálezu spočívá v tom, že sa na víno posobí pri teplote 12 až 30 °C komplexom enzýmov tvorených kyslou proteázou a mikrobiálnou pektinázou ireverzibilne imobilizovanými na polyetyléntereftalát. Vynález má použitie vo vinárskom priemysle.

Proteolytický kryt na rány

Načítavanie...

Číslo patentu: 249311

Dátum: 12.03.1987

Autori: Hostomská Zuzana, Štamberg Jiří, Šebestík Mojmír, Šebesta Karel, Turková Jaroslava, Pitrák Vladimír, Jelínková Lenka

MPK: A61L 15/00

Značky: proteolytický, rány

Text:

...skupin borohydridem sodným.Významnou etapou přípravy krytu nového typu je dokonalé odstranění rozpustných podílů obsahujících proteasy z modifikovaných celulôzových perel. Dosahuje se toho opakovaným stŕídáním slabě alkalických (pH 8,5-9,5) a slabě kyselých (pH 4-5) pufrů ve sta~ tickém i kolonovém provedení.K tomu se hodí např. 0,1 M acetátový pufr s obsahem 1 M Nacl (pH 5,5), případně oba pufry bez Nacl, které se aplikují na celulözový...

Enzýmový preparát na stabilizáciu vína proti bielkovinným zákalom a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 235598

Dátum: 15.02.1987

Autori: Farkaš Ján, Turková Jaroslava, Český Brod, Kostka Vladimír, Omelková Jiřina, Kubánek Vladimír, Stratilová Eva, Rexová-benková Ľubomíra

MPK: C12H 1/12

Značky: zákalom, preparát, stabilizáciu, vína, proti, bielkovinným, enzýmový, spôsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka enzýmového preparátu na stabilizáciu vína proti bielkovinným zákalom a spôsobu jeho prípravy. Podstata vynálezu spočíva v tom, že preparát obsahuje 0,1 až 5 % kyslej proteázy živočíšneho alebo mikrobiálneho pôvodu a 0,1 až 2,5 % pektinázy ireverzibilne zakotvených na nerozpustný polymérny nosič - polyetyléntereftalát a podstatou jeho prípravy je pôsobenie uvedených enzýmov na nosič v prostredí tlmivých roztokov.

Způsob přípravy karboxypeptidázy Y

Načítavanie...

Číslo patentu: 232957

Dátum: 15.07.1986

Autori: Korsaka Marite, Turková Jaroslava, Maksimov Jevgenij Jevgrafovič, Čeřovský Václav, Alachov Jurij Borisovič Puščino (sssr), Stengrevics Olafs, Motus Ludmila, Viková Jitka, Frydrychová Anna, Čoupek Jiří

MPK: C12N 9/60

Značky: způsob, karboxypeptidázy, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy karboxypeptidázy Y afinitní sorpcí a desorpcí, vyznačený tím, že se extrakt z droždí uvede do styku s afinitním sorbentem sestávajícím z makroporézního kopolymeru 2-hydroxyetylmetakrylátu s 10 až 90 % mol etylendimetakrylátu s kovalentně navázanou glycyl-glycyl-D,L-p-aminobenzyljantarovou kyselinou promyje a pak se roztokem tlumiče desorbuje. Pro vyloučení desaktivace enzymu kationty těžkých kovů obsahují všechny roztoky...

Imobilizované kvasinkové buňky a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 217857

Dátum: 15.11.1984

Autori: Jirků Vladimír, Turková Jaroslava, Kubánek Vladimír, Veruovič Budimír

Značky: buňky, kvasinkové, způsob, jejich, imobilizované, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká imobilizovaných kvasinkových buněk vázaných na nosiče, které jsou tvořeny polymerní látkou, například na bázi polyetylentereftalátu, polykaprolaktamu, polyfenylenoxidu, blokového kopolymeru polyetylénoxid - polykaprolaktam, melaminoformaldehydové pryskyřice, který má mikroporézní strukturu o specifickém povrchu 1 až 700 m2/g. Obzvláště výhodné je, jestliže se na polymerní nosič nejprve sorbuje síťovací činidlo, například...

Imobilizované enzymy pro katalýzu organických reakcí a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 214984

Dátum: 15.09.1984

Autori: Vaněk Tomáš, Verouvič Budimír, Martínek Karel, Kubánek Vladimír, Turková Jaroslava, Berezin Ilja Vasiljevič Člen Korespondent Av Sssr, Bláha Karel, Semenov Anatolij Nikolajevič

Značky: katalýzu, organických, výroby, imobilizované, enzymy, jejich, způsob, reakcí

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je výroba imobilizovaných enzymů pro katalýzu organických reakcí. Podstata vynálezu spočívá v tom, že enzymy sou navázány na polymerní sorbent, vytvořený například na bázi polyetylenterefta1átu, po1ykaprolaktamu, polyfenylenoxidu, blokového kopolymeru, polyetylenoxidu a polykaprolaktamu, polykondenzátu melaminu s formaldehydem o specifickém povrchu 1 až 700 m2/g. Imobilizace enzymů na polymerní sorbent se provádí prostorovou...

Způsob přípravy imobilizovaných enzymů

Načítavanie...

Číslo patentu: 214096

Dátum: 01.07.1984

Autori: Káš Jan, Hladík Jaroslav, Králíček Jaroslav, Veruovič Budimír, Kubánek Vladimír, Turková Jaroslava

Značky: způsob, imobilizovaných, enzymů, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká imobilizovaných enzymů na mikroporézní polymery a způsobu jejich výroby. Podstata imobilizovaných enzymů podle vynálezu spočívá v tom, že polymerní nosič, vytvořený například na bázi polyetylenterefalátu, polykaprolaktamu, polyfenylenoxidu má mikroporézní strukturu o specifickém povrchu od 1 do 700 m2/g. Podstata způsobu výroby imobilizovaných enzymů podle vynálezu spočívá v tom, že se na polymerní nosič buď nejprve sorbuje...