Turek Jiří

Zapojení pro synchronní přenos dat

Načítavanie...

Číslo patentu: 262835

Dátum: 11.04.1989

Autori: Šmíd Zbyněk, Turek Jiří

MPK: G06F 13/14, G06F 13/00

Značky: prenos, zapojení, synchronní

Text:

...počítače g, jehož datový výstup głgą je přípojen na vstup 5 vysílače.ił druhého adaptoru 1 proudové smyčky. Mezi vysílací svorky 52 a gg vysílače il druhého adaptoru 5 proudové smyčky a přijímací svorky Q 1 a §§ příjímače ąg prvního adaptoru 1 proudové smyčky je zapojená druhá proudová smyčka lg . Výstup li příjímače gg prvního adaptoru 1 proudové smyčky je přípojen na datový vstup lłgi prvního počítače l. Hodinový výstup lll prvního počítače...

Způsob výroby ocelí douklidněných hliníkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 257001

Dátum: 15.04.1988

Autori: Chvojka Jan, Turek Jiří, Lapšíková Jiřina, Stračár Slavomír, Dostál Jindřich, Čečko Michal

MPK: C22C 38/14

Značky: způsob, výroby, hliníkem, douklidněných, oceli

Text:

...zvýší průchodnost válcovny a tím se zkrátí výrobní cyklus a dále, že nejsou nutné náklady spojené s rekonstrukcí stávajících zařízení pro plynulé odlévání oceli, případně i výstavbou nového zařízení, čímž se podstatné sníží investiční náklady.Působení titanu nebo zirkonu na omezení tvorby trhlin na předlitcích, vyrobených na zařízení pro plynulé odlévání oceli, je možno vysvětlit V podstatě dvojím způsobem. V průběhu plynulého odlévání oceli...

Ústrojí pro indikaci stavu zapojení dvou rozpojitelných částí mechanismu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252082

Dátum: 13.08.1987

Autori: Fabian Ivan, Madry Ferdinand, Turek Jiří

MPK: F16D 3/02

Značky: částí, mechanismu, stavu, ústrojí, indikaci, zapojení, rozpojitelných

Text:

...je posuvně, rovnoběžně e oeou zapojcvané části ł uložena ovládací tyč g s levou narážkou § a ppavou narážkou łâiopatřená pro odpruženou ku 11 čkułł uloženou v zasouvacím mechanism. vnější unašeč 1 objímky Q přitom zasahuje mezi levou nąrážkú §a pravou narážku łá ovládací tyče g. V ose ovládací tyče g jsoujumíetěny dva pružné kontakty łł elektrického signálního obvodu łg,jehož základní částí je žárovka łâ. Objímka Q je na konci...

Tekutinové vysouvací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 250746

Dátum: 14.05.1987

Autori: Fabian Ivan, Turek Jiří

MPK: F15B 15/00

Značky: tekutinové, vysouvací, zařízení

Text:

...gâ a válcem ł. Konec venkovní části plunžru je opatřen prvním závěsem lg pro připojení k neznázorněnému strojnímu dílu, na nějž je přenášen výsuvný pohyb plunžru. Válec ł jeu svého dna opatřen nástavcem 2. V nástavci Q je upreven podélný kanál §, jenž je na jednom konci zaslepen a na opečném konci zaústěn do válce l. V nástavci 2 je dále vytvořen příčný kanál Ž,kterýje zaústěn do podélného kanálu §. Pricný kanál Ž je zaústěn~do...

Ústrojí pro přenos kroutícího momentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250091

Dátum: 15.04.1987

Autori: Fabian Ivan, Madry Ferdinand, Turek Jiří

MPK: B65G 1/04

Značky: prenos, krouticího, ústrojí, momentu

Text:

...~pohaněnou částí E -rp 0 jky. Pohálněná část 6 spojky je na obvodě opatřena zaobleným nákružkem 13. Stojina 1., nosník 2 a konzol-a 38 tvoří nosnou konstrukcí dopravníku 3, s nimž je spřažeuna poháněná část 6 spoj-ky. Při tomto uspořádání je poháněná čas-t i spojky uložena vně bunky, takže celý .pbostor bunky je volný pro skladování. Hnací část 11 spojky (obr. 4 je uložena na hnacím hřídelí 1 U spřaženém s wpoháněcím ústrojim 27. Poháněcí...

Způsob tepelného zpracování litých polotovarů, zejména ingotů z jemnozrnné konstrukční oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 249285

Dátum: 12.03.1987

Autori: Turek Jiří, Lapčíková Jiřina, Borák František, Uherek Jan, Strakoš Martin

MPK: C21D 1/26, B22D 7/00

Značky: polotovarů, zejména, jemnozrnné, litých, ingotu, zpracování, konstrukční, oceli, způsob, tepelného

Text:

...nebo spodem do čtvercových kokil. Podstatou vynálezu je, že lité polotovary, jejichž ocel má součet obsahu hliníku a dusíku V množství podle hmotnosti V rozmezí od 0,021 do 0,100a obsah dusíku v rozmezí od 0,005 do 0,020 2 se po odliti odstaví na dobu od 0,75 do 2,50 ha s ještě neztuhlým jádrem se usadí do ohřívací pece s následným ohřevem v ohřívací peci na teplotu 1 270 až 1 330 OC, zahrnujícím v průběhu ohřevu izotermickou prodlevu s...

Plochá obrazovka a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 233554

Dátum: 01.02.1987

Autori: Turek Vladimír, Turek Jiří

MPK: G09F 9/313

Značky: výroby, obrazovka, plocha, způsob, její

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález o názvu "Plochá obrazovka a způsob její výroby" se týká oboru vizuální techniky. Vynález řeší problematiku konstrukce a technologie výroby obrazovky, jejíž zobrazovací pole je vytvořeno jednotlivými světelnými buňkami. Tyto buňky se vytvoří tak, že dvě desky z průhledného nebo průsvitného termoplastického materiálu, např. ze skla, se na povrchu nataví do plastického stavu. Do tohoto povrchu se vyhloubí drážky, do nichž se vloží...

Způsob a zařízení pro přenos dat u počítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 219999

Dátum: 15.10.1985

Autori: Frajkovský Jaromír, Turek Jiří, Sajdl Jiří

Značky: způsob, zařízení, počítače, prenos

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přenosu dat mezi počítačem a telekomunikačními linkami, a zařízení označovaného jako komunikační modul, které podle tohoto způsobu pracuje. Způsob podle vynálezu spočívá v použití jednoho společného mikroprogramu pro řízení všech linek, v jednotném vytvoření linkových adaptérů, a ve využití společného obvodu pro paralelní generování cyklického zabezpečovacího kódu a pro měření času. Vynález je nejlépe charakterizován...

Způsob výroby ocelí kyslíkovým pochodem v pecním agregátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218547

Dátum: 15.03.1985

Autori: Kluževič Milan, Záviský Jaromír, Turek Jiří, Beňa Miloslav, Raška Pavel, Měrka Pavel

Značky: kyslíkovým, výroby, způsob, agregátu, oceli, pecním, pochodem

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby ocelí kyslíkovým pochodem v pecním agregátu, například konvertoru, anebo tandemové peci, za současného dmýchání prachového vápna, případně jiné prachové látky. Podstatou vynálezu je, že po přerušení nebo ukončení zkujňovacích reakcí se dmýchá na tekutou lázeň v proudu inertního plynu struskotvorná látka, načež se ocel odpíchne do pánve na strukskotvornou látku s částí strusky z pecního agregátu. Po odpichu se na...