Tůma Jiří

Dvere s požiarnou odolnosťou 30 minút

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2357

Dátum: 18.01.2000

Autori: Jesenský Ján, Tůma Jiří

MPK: E06B 5/16

Značky: odolnosťou, minút, dveře, požiarnou

Text:

...plochách na kovovú zárubňu je oblepený protipožiamymi spen-iteľnými páskami. Dvere na kovovej zárubnisúzavesené pomocou kovových lomených závesov.Prehľad obrázkov na yýkreseTechnické riešenie je bližšie znázornená pomocou výkresu, kde na obr. lje t celkový pohľad na dvere s požiamouvodolnosťou 30 minút Z pohľadu vnútcmého. konštrukčného riešenia sú dvere znázomené vpriečnom reze A-A na obr.2 a pozdĺžnom reze B-B na obr.3.Dvere s požiarnou...

Dvere s požiarnou odolnosťou 30 minút, bezpečnostné-nepriestrelné

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2354

Dátum: 18.01.2000

Autori: Jesenský Ján, Tůma Jiří

MPK: E06B 5/16, E06B 5/10

Značky: minút, odolnosťou, požiarnou, dveře, bezpečnostné-nepriestrelné

Text:

...zo zárubne.Prehľad obrázkov na yýkreseTechnické riešenie je bližšie mázomené pomocou výlqesu, kde na obr. 1 je celkový pohľad na dvere s požiamou odolnosťou 30 minút, bezpečnostné-nepriesuelne. Z pohľadu vnútomého konšímkčného riešenia sú dvere znázomené V priečnom reze A-A na obr. 2 a pozdlžom reze B-B na obr. 3.Dvere s požíamou odolnosťou 30 minút, bezpečnostné-nepriestrelné znázomené na obr. 1,2 a 3 sa skladąjú zo zvislých vlysov 1...

Zapojení filtru prvého řádu s časově proměnlivým filtračním faktorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 268411

Dátum: 14.03.1990

Autor: Tůma Jiří

MPK: H03H 7/12

Značky: řadů, faktorem, prvého, filtru, zapojení, proměnlivým, filtračním, časově

Text:

...faktoru,dále je tvořeno druhým zadávacín blokem 4 ustálené hodnoty filtračního faktoru, jehožprvý výstup je zaveden jako prvý vstup do prvého eoučtového bloku § a druhý výstup jako dělenec na prvý vstup podílového bloku Q, dále je tvořeno třetím zadávecín blokemłi prvé hodnoty výstupního signálu filtru, výstup třetího zadávacího bloku ji je zaveden na prvý vstup druhé zpožőovací paměti łg výstupního signálu filtru, přičemž výstup...

Zapojení nelineárního adaptivního regulátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 266038

Dátum: 14.11.1989

Autori: Maršík Jaroslav, Morávka Jan, Tůma Jiří

MPK: G05B 13/02

Značky: adaptivního, nelineárního, zapojení, regulátoru

Text:

...výkresu na obr. 2. Na obr. 1 přiloženého výkresu je nakreslen graf závislostí doby g výtoku na převrácené hodnotě průřezu výtokového odporu, vyjádřené šířkou Q výtokové štěrbiny.Cidlo l doby výtoku posledné vysypané náplně zásobníku je svým výstupem zapojeno na prvý vstup prvého součtového bloku 1 a současně na prvý vstup bloku Q adaptace parametru. Výstup bloku g zadání doby výtoku náplně zásobníku je pŕipojen na první vstup druhého...

Zapojení k řízení doby toku dávek kapalných nebo sypkých hmot téhož druhu a proměnlivých vlastností, vytékajících ze zásobníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 263619

Dátum: 11.04.1989

Autori: Morávka Jan, Pokorný Miroslav, Tůma Jiří

MPK: G05D 11/02

Značky: druhu, vytékajících, zásobníku, proměnlivých, zapojení, sypkých, kapalných, téhož, řízení, dávek, vlastností

Text:

...modelu je přiveden na druhý vstup přímovazebního regulátoru a druhý výstup estimátoru parametrů modelu je přiveden na druhý vstup zpětnovazebního regulátoru.Výhodou zpúsobu řízení doby toku dávek kapalných nebo sypkých hmot téhož druhu podle vynálezu a zapojení k provádění tohoto způsobu je nezpožděná reakce na změny zadaní doby toku dávok a přesnější regulace skutečně doby toku docílená adaptaci parametrů přímovazebního a zpětnovazebního...

Zapojení nelineárního adaptivního regulátoru doby výtoku dávek kapalných nebo sypkých hmot téhož druhu a proměnlivých vlastností

Načítavanie...

Číslo patentu: 262111

Dátum: 10.02.1989

Autori: Maršík Jaroslav, Morávka Jan, Tůma Jiří

MPK: G05D 7/06

Značky: nelineárního, výtoku, adaptivního, kapalných, regulátoru, druhu, proměnlivých, zapojení, téhož, sypkých, dávek, vlastností

Text:

...a skutočnú intenzita to-ku materiálu při posledním vyprazdňování zásobníku. Další výhodou zapojení nelineárního adaptivííího regulátoru pro řízení doby výtoku dávek kapalných nebo sypkých hmot téhož druhu podle vynálezu je jednoduchost realizace a vyšší účinnost a robustnost, rovněž jednoduchost výchozího nastavení parametrů a odolnost k poruchoxvým změnání vstupních veličín.Na připojeném obr. 1 je graficky znázorněn možný postup adaptace...

Zapojení pro určování regulačních nebo řídicích zásahů číslicovým počítačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 256010

Dátum: 15.04.1988

Autor: Tůma Jiří

MPK: G05D 5/06

Značky: zásahu, číslicovým, regulačních, počítačem, řídících, zapojení, určování

Text:

...g, kte ré jsou ovládány obvodem 1 výhodnocení zvoleného přírůstku integrální veličiny a řízení spínačů. Tento obvod vyhodnocuje informace, které jsou.z technologického procesu odebírány obvodem 5 měření a obvodem á integrace .integrovánjn Regulační odobgzlka je zpracovánav ústředním členu g regulátoru a současně zapamatována v paměti 2 toto však platí pouze při sepnutých spíhačích Q, Q. Intenzitu pro oesu charakterizuje nezáporná veličina,...

Zapojení automatického systému řízení teplot vysokopecního plynu na sazebně

Načítavanie...

Číslo patentu: 253315

Dátum: 12.11.1987

Autori: Tůma Jiří, Pokorný Miroslav

MPK: G05D 23/00

Značky: řízení, zapojení, systému, sazebně, plynů, vysokopecního, automatického, teplot

Text:

...ručně.Na přiloženém výkresu je schematicky znázorněno propojení regulátorů a bloku výpočtu programu pohybu sklopného a otočného žlabu sázecího zařízení v automatickém systému řízeníZ měřicího systému ł vysokopecního procesu jsou vedený tři výstupy, a to výstup łl teploty vysokopecního plynu ve výsečích na první vstup regulátoru g teplot plynu ve výsečích a na blok g výpočtu žádané hodnoty teplot ve výsečích, výstup 1.3 intenzity odparného...

Zapojení automatického systému řízení obsahu křemíku v surovém železe

Načítavanie...

Číslo patentu: 252255

Dátum: 13.08.1987

Autori: Ramík Jaroslav, Pokorný Miroslav, Růžičková Zora, Nowaková Dagmar, Tůma Jiří, Prouza Miroslav, Havlík Jiří

MPK: G05D 27/00, G05D 22/00, G05D 21/00...

Značky: surovém, automatického, železe, systému, zapojení, obsahu, křemíku, řízení

Text:

...paliva do větru na jehož druhý vstup a současně na třetí vstup obvodu výpočtu teploty větru je připojen výstup žádané hodnoty poměru přídavku uhlovodíkového paliva a přídavku kyslíku do větru, na první vstup regulátoru měrné spotreby koksu je připojen výstup žádané hodnoty teploty větru, na první vstup regulátoru teploty větru je připojen výstup žádané hodnoty přídavku uhlovodíkového paliva do větru a na první vstup regulátoru přídavku...

Matematický hlavolam

Načítavanie...

Číslo patentu: 231014

Dátum: 15.06.1986

Autor: Tůma Jiří

MPK: A63F 9/12

Značky: hlavolam, matematický

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém nové konstrukce pravidelného dvanáctistěnu, která umožňuje otáčet libovolnou stěnou kolem jejího středu. Tato konstrukce se od konstrukce dosud známé liší tím, že jejím základem je koule a nikoliv složitý kříž s dvanácti rameny. Účelem vynálezu je zjednodušit výrobu. Hlavolam pěstuje logické myšlení a prostorovou představivost. Dvanáctistěn se skládá z jedné základní koule, na níž je pružně uchyceno dvanáct středových...

Matematický hlavolam

Načítavanie...

Číslo patentu: 228217

Dátum: 15.03.1986

Autor: Tůma Jiří

Značky: hlavolam, matematický

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém konstrukce pravidelného dvanáctistěnu, která umožňuje libovolnou stěnou dvanáctistěnu otáčet kolem jejího středu. Účelem vynálezu je přiblížit a demonstrovat pojmy permutace a permutační grupy z moderní matematiky. Hlavolam pěstuje logické myšlení a prostorovou představivost. Dvanáctistěn se skládá z jednoho základního kříže, na jehož dvanácti ramenech jsou otočně uchyceny středové pětiúhelníky, které přidržují třicet...

Matematický hlavolam

Načítavanie...

Číslo patentu: 224857

Dátum: 01.08.1985

Autor: Tůma Jiří

Značky: hlavolam, matematický

Zhrnutie / Anotácia:

Matematický hlavolam, sestávající z tvarovaných dílů, které tvoří pravidelný čtyřstěn, kouli nebo jiné pravidelné, polopravidelné nebo nepravidelné těleso, jehož stěnami lze otáčet kolem středového systému os, vyznačující se tím, že sestává ze základního kříže (l), na jehož čtyřech ramenech (7) jsou uchyceny čtyři středové troj úhelníky (2) mezi nimiž je umístěno šest hranových dílů (3), z nichž každý je výstupkem (8) přidržován mezi dvěma...

Zařízení pro vedení rotačních šablon na strojích pro potiskování pásových materiálů, zejména textilních materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 225381

Dátum: 30.06.1985

Autor: Tůma Jiří

Značky: rotačních, textilních, potiskování, pásových, zejména, strojích, zařízení, materiálů, šablon, vedení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro vedení rotačních šablon na strojích pro potiskování pásových materiálů, zejména textilních materiálů. Jsou známa různá provedení pro vedení rotačních šablon, jejichž nevýhodou je ze jména skutečnost, že neumožňují výškové nastavení rotační šablony podle tloušťky potiskovaného materiálu a její odtažení při pře rušení potiskování. Navíc jsou upínací hlavy umístěny pevné, a není možno je přizpůsobit našikmení vodícího...