Tůma Jan

Spôsob výroby dielu suchého zipsu vrátane zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17749

Dátum: 29.01.2008

Autor: Tůma Jan

MPK: A44B 18/00

Značky: zariadenia, spôsob, zipsu, suchého, vrátane, výroby, dielů

Text:

...systém suchého zipsu, ktorý je schopný odolať vysokým teplotám a mechanickému namáhaniu aokremtoho pri zodpovedajúcom vybavení vedie k lepším hodnotám priľnavosti a odolnosti pri odtiahnutí.Prostriedky na zaklesnutie vyrobené bežným spôsobom pozostávajú zjednotlivýchstonkových častí, na voľných koncoch ktorých sú prítomné doštičkové háčíkové hlavy. Materiálytvoriace dodatočné hlavové časti sa prostrednictvom nanášacieho valca nanášajú na...

Spôsob výroby nosného pásu a nosný pás

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5029

Dátum: 08.09.2005

Autor: Tůma Jan

MPK: A44B 18/00, B29C 47/12, B29C 43/22...

Značky: výroby, nosný, nosného, spôsob, pásu

Text:

...tvarovaciu vrstvu sito 11 sjednotlivými tvarovacími dutinami 12. Takáto tvarovacia dutina 12 je napríklad znovu zobrazená zväčšená na obrázku 3. Ďalej sú tvarovacie dutiny 12, čo nie je bližšie zobrazené, rozdelené pravidelne po vonkajšom obvode v pozdĺžnom smere tvarovacieho valca so svojim sitom 11, pričom rozdelenie a počet sa dá voľne voliť. Obrázok 3 znovu uvádza pozdĺžny rez príslušnej použitej tvarovacej dutiny 12, pričom...

Zobrazovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13639

Dátum: 23.03.2005

Autor: Tůma Jan

MPK: G09F 9/00

Značky: zariadenie, zobrazovacie

Text:

...tvar príslušných stvárňovaných prvkov suchého zipsu trojdimenzionálne. Týmto spôsobom je možné sveľkou tvarovou voľnosťou spôsobom-3 atramentovej potlače zhotoviť háčikové prvky, prvky hrlbíkových hlavičiek, slučkové prvky a pod.Výhodnejšie je prvý plošný substrát zhotovený zplastu, predovšetkým z termoplastu. Altemativne môže byť prvý plošný substrát zhotovený aj zduroplastu, predovšetkým v pripade prvkov suchého zipsu zhotovených bez...

Zařízení pro stanovení reaktivity kalcinátů vápenců

Načítavanie...

Číslo patentu: 266754

Dátum: 12.01.1990

Autori: Spitzer Zdeněk, Čermák Bojan, Tůma Jan, Lisý Jaromír, Füllsack Karel, Řehák Karel

MPK: G01N 1/28

Značky: reaktivity, zařízení, stanovení, kalcinátů, vápenců

Text:

...nezreagovaných komponent vstupní Dlynná směsi. Elektrováhy § umístěnâ mimo elektrickou pec, zpravidla bočně nad pecí vevýši asi 200 mm, což je délka vertikální části pravoúhlého vahadla, jsou ovládány pomocívyhodnovací zařízení Q, jímž je digitální milivolmetr a liniový kompenzační zapisovač 9 udávající okamžitou hmotnost kalcinátu nebo zméněnou hmotnost v důsledku reakce kal cinátu s oxidem siřičitým na síran vápenatý.Směs plynů obsahující...

Aretační pyrotechnické zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 265687

Dátum: 14.11.1989

Autori: Antušek Milan, Reček Jiří, Hejl Lubomír, Tůma Jan, Sidak Petr

MPK: B64G 1/66

Značky: zařízení, pyrotechnické, aretační

Text:

...šroubem lg, který je uložen v závitovém pouzdru horního vedení 14 první arestační čelisti 4, vdzteré je osově posuvné vůči základovému rámu 1. Na základovém rámu 1je dále vytvořena zarážka 11 o kterou se opírá horní vedení i první aretační čelistí i při uvolnění aretačních čelístíg a za tím vymezuje velikost jejích rozevření. Na základovém rámu je vytvořena pevná opěrka gplkterou se opírá vodící objímka li pístnice 1 , která je...

Modifikovaný tvrdý potravinářský tuk

Načítavanie...

Číslo patentu: 263926

Dátum: 12.05.1989

Autori: Dušek Ferdinand, List Jaroslav, Tauvinkl Libor, Machaníček Alois, Šrámková Dagmar, Zamykal Jaroslav, Blacký Antonín, Dědek Jaromír, Kašpar Jan, Tůma Jan, Zouhar Vlastimil, Přikryl Antonín, Foglar Rudolf, Schmidt Štefan, Sládek Jaroslav, Lohynský Ivan, Matoušek Květoslav

MPK: C11C 3/14, C11C 3/12

Značky: modifikovaný, potravinářský, tvrdý

Text:

...uhlíkovým řetězcem C 4 až C 14 a jodovým číslem 25 až 38. Mléčný tuk je možné přidat k modifikovanému tvrdému potravinářskému tuku podle vynálezu rovněž V hydrogenované formě, V množství až 10 hmot. 0/0, ale v tomto případě je jeho Charakteristickým znakem,vedle obsahu 18 až 25 hmot. 0/0 nasycených mastných kyselín s krátkym řetězcem C 4 až C 14, i jodové číslo 1 až 5.Modifikovaný tvrdý potravinársky tuk podle vynálezu má bod tání 32 °C...

Způsob výroby homogenní směsi fosfatidových a bis(diacylglycerol) fosforečných kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 256690

Dátum: 15.04.1988

Autori: Zamykal Jaroslav, Trnkalová Ema, Souček Jiří, Sedláček Jiří, Ranný Mojmír, Tůma Jan

MPK: A23D 5/00, C01B 25/18

Značky: homogenní, způsob, fosforečných, bis(diacylglycerol, výroby, fosfatidových, směsi, kyselin

Text:

...nasycených kyselín, např. diacylglyoerol z hydrogenovaného loje nebo z hydrogenovaných rastlinných olejů a v druhém kroku se připouští derivát nenasycených kyselín, jako je diaoylglycerol z řepkového oleje. Vyrobené kyselé produkty lze před finalizací běžným způsobem neutralizovat, např. plynným amoniakem,hydroxidem sodným, draselným, vápenatým, triethanolaminem a jinými bázemi.Jak je vidět z následujících příkladů, které rozsah vynálezu...

Způsob výroby žvýkací gumy se sníženou vysýchavostí a vyšší plastičností

Načítavanie...

Číslo patentu: 237698

Dátum: 01.06.1987

Autori: Broukal Zdeněk, Tůma Jan, Ranný Mojmír, Mikulič Josef

MPK: A23G 3/30

Značky: žvýkací, způsob, plastičností, výroby, sníženou, vyšší, vysýchavostí

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby žvykací gumy připravené z běžných surovin s přídavkem 1 až 20 hmotnostních dílů solí kyselin diacylglycerolfosforečných a bis (diacylglycerol) fosforečných připravených fosforylací diacylglycerolu hydrogenovaného loje a/nebo řepkového oleje s nízkým obsahem kyseliny erukové. Kationtem výše uvedených solí může být amoniový, sodný, draselný, vápenatý nebo hořečnatý iont. Aplikací výše uvedených solí se snižuje výrazně vysýchání...

Cukrovinky fortifikované železem

Načítavanie...

Číslo patentu: 248869

Dátum: 12.02.1987

Autori: Musil Jan, Ranný Mojmír, Wolf Augustin, Čapek Karel, Tůma Jan

MPK: A23L 1/304

Značky: železem, cukrovinky, fortifikované

Text:

...nosičem železa jsou nečokoládové cukrovinky jako např. kandytové hmoty, fondán, karamely, želé, šlehané cukrovinky, lěkořicově cukrovínky apod., které.umožňují velmi dobré rozptýlení ve vodě rozpustných nebo snadno dispergovatelných komplexů železa jako jsou komplexy se sacharidy a/nebo polykarboxylovými kyselinami s výhodou komplexy sacharőzy a/nebo fruktőzy a/nebo kyseliny citronové. Tyto komplexy obsahují cca 20 až 35 železa ve vodě...

Elektronická řídicí jednotka pro automatizovaný provoz rotačního mikrotomu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248163

Dátum: 12.02.1987

Autori: Tůma Jan, Lisoněk Petr

MPK: G05B 21/02, G01N 1/06

Značky: rotačního, automatizovaný, jednotka, mikrotomu, elektronická, řídící, provoz

Text:

...TTL obvody.V tomto případě je pohyb držáku krájeného bloku snímán mikrospínačem l, lze použíti bezkontaktního snímaní pohybu, např. integrovaným obvodem MHISD 1, který je dále připojen na vstup tvarovacího bistabilního klopného obvodu 3 typu R-S, jehož jeden výstup je spojen se vstupem monostabilního klopného obvodu lg, ovládajícího spínač łl s počitadlem lg, jež zaznamenáva celkový počet řezů. Druhý výstup bistabilního klopného obvodu g...

Stavenbicový přístroj na stanovení stupně temperace čokoládových polev a hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 247754

Dátum: 15.01.1987

Autori: Tůma Jan, Horálek Jiří, Kraus Václav, Řeřicha Ladislav

MPK: A23G 7/00

Značky: prístroj, stavenbicový, polev, stupně, čokoládových, stanovení, temperace

Text:

...verze přístroje umožňuje přesné měření teploty anslogovým teploměrem a stanovení stupně temperace, přičemž výsledky jsou indikovény na zobrazovací jednotce mikropočítače nebo zapisovány tiskárnou. Podle obr. 1 se přístroj skládá z mikropočítače L, převodníku A/D g, přepínače měřících míst 1 a převodníků teplota/napětí 51 až An. Výstupem mikropočítače L je výstupní zobrazovací jednotke §, nebo tiskárna Ž. Výše uve dený způsob...

Zapojení stykového zařízení sériového vstupu a výstupu počítače na jednotnou dálnopisnou síť

Načítavanie...

Číslo patentu: 234903

Dátum: 15.01.1987

Autori: Tůma Jan, Tůma Miloš

MPK: G06F 3/12

Značky: síť, dálnopisnou, seriového, výstupu, vstupu, stykového, zapojení, počítače, jednotnou, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Uvedeného účelu se dosáhne tím, že obvod paměti počítače je přiveden na vstup obvodu paměti vysílané hodnoty jedním vedením, přičemž druhé vedení vstupu je připojeno na výstup obvodu klidového stavu, jehož první vstup je připojen na stop tlačítko počítače. Druhý vstup je připojen na obvod detekce napájení počítače. Výstup obvodu paměti vysílané hodnoty je připojen jedním vedením na vstup obvodu řízení linky s galvanickým oddělením, jehož výstup...

Homogenní polotuhé až tuhé emulgátory pro ztekucování čokoládových a cukrovinkářských hmot a polev

Načítavanie...

Číslo patentu: 232334

Dátum: 15.07.1986

Autori: Dušek Ferdinand, Ranný Mojmír, Černý Přemysl, Souček Jiří, Tůma Jan

MPK: A23L 1/27

Značky: ztekucování, cukrovinkářských, tuhé, homogenní, polotuhé, polev, emulgátory, čokoládových

Zhrnutie / Anotácia:

Homogenní emulgátory pro ztekucování čokoládových a cukrovinkářských hmot a polev složené ze směsi 50 až 95 % hmot. amonných solí fosfatidových a bisfosfatidových kyselin, připravených fosforylací acylglycerolů rostlinných olejů s 5 až 50 50 % hmot. amonných nebo vápenatých solí fosfatidových a bisfosfatidových kyselin připravených fosforylací acylglycerolů nenasycených živočišných nebo rostlinných tuků obsahujících esterifikované mastné...

Způsob výroby opticky aktivního fenylacetylkarbinolu biochemickou syntézou

Načítavanie...

Číslo patentu: 231401

Dátum: 15.06.1986

Autori: Tůma Jan, Žváček Jaroslav, Kakáč Bohumil, Hanč Oldřich

MPK: C12P 7/24

Značky: výroby, syntézou, způsob, aktivního, opticky, fenylacetylkarbinolu, biochemickou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby opticky aktivního fenylacetylkarbinolu biochemickou syntézou z benzaldehydu a ethanolu, vznikajícího činností kvasinek v živném prostředí obsahujícím cukry. Biochemická syntéza se provádí v přítomnosti látky sloužící jako akceptor vodíku, s výhodou acetaldehydu. Acetaldehyd se přidává v množství, které činí 50 až 100 % hmotnostního množství použitého benzaldehydu a je ho možno přidávat současně s benzaldehydem.

Způsob inverze sacharózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 225664

Dátum: 01.07.1985

Autori: Tůma Jan, Jarý Jiří, Bacílek Jaromír, Marek Miroslav

Značky: sacharózy, inverze, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob inverze sacharózy, vyznačující se tím, že roztok nebo suspense sacharózy ve vodě je hydrolyzována invertázou obsaženou v pylu při pH = 4 - 8, s výhodou při pH = 6 a při teplotě 22 až 55 °C, s výhodou při teplotě 40 °C za míchání na požadovaný stupeň inverze a sušiny produktu.

Způsob přípravy kyseliny D-arabino-2-hexulosarové

Načítavanie...

Číslo patentu: 222577

Dátum: 01.02.1984

Autori: Buděšínský Miloš, Tůma Jan, Kulhánek Miloš, Tadra Milan, Černý Miloslav

Značky: způsob, kyseliny, d-arabino-2-hexulosarové, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy kyseliny D-arabino-2-hexulosarové mikrobiální dehydrogenací ve vodě rozpustné vápenaté soli kyseliny D-glukarové pomocí Pseudomonas. Meziprodukt syntézy biologicky aktivních látek.