Tůma Hanuš

Způsob stanovení množství dusíku a/nebo uhlíku v oceli nebo slitinách

Načítavanie...

Číslo patentu: 264859

Dátum: 12.09.1989

Autori: Cíznerová Miroslava, Tůma Hanuš

MPK: G01N 33/20

Značky: slitinách, dusíku, uhlíku, množství, stanovení, oceli, způsob

Text:

...dusíku, metanu, příp. oxidu uhelnatého.Z výsledků průběžně po celou dobu tepelného rozkladu zaznamenávaných se obsah hledaného plynu, tedy celkové množství plynu uvolněného z izolátu, určí grafickým zpracováním výšky píků v závislosti na teplotě a integrací plochy tohoto záznamu. Porovnáním výsledků se známým vzorkem čisté fáze lze pak určit, z jaké fáze se plyn uvolňuje. Identifikace jednotlivých fází se provádí podle určité, pro fázi...

Vytvrditelná nástrojová ocel

Načítavanie...

Číslo patentu: 254257

Dátum: 15.01.1988

Autori: Čermák Miroslav, Tůma Hanuš, Kraus Vladimír

MPK: C22C 38/12

Značky: nástrojová, vytvrditelná

Text:

...vztahu W 1,33 Mo - 18Vytvrditelná nástrojová ocel podle vynálezu má obsah kobaltu, wolframu a molybdenu zvolený tak, aby při teplotě rozpouštěoího žíháni přešly všechny uvedené prvky do roztoku,tj. aby po zakalení z této teploty nebyly ve struktuře vůbec přítomny částice fáze Fe,Co)7(W,Mo)6 nebo jejich podíl byl menší než 10 . Podstatou vynálezu je přísada 7,5 až 45 hmotnosti sloučeniny titanu, například karbidu nebo karbonitridu do...

Slitina odolná proti nauhličení

Načítavanie...

Číslo patentu: 253753

Dátum: 17.12.1987

Autori: Gerlivanov Jevgenij, Tůma Hanuš, Levtonova Naděžda, Ondráček Petr, Medvěděv Jurij, Djakov Vladimir, Chalupa Karel, Vyklický Miloslav, Kudlička Jaroslav, Českis Chaja

MPK: C22C 38/40

Značky: odolná, nauhličení, proti, slitina

Text:

...uhlíku V oceli V závislosti na vzdálenosti povrchu. Pro porovnání ocelí a slitin s různým obsahom legujících přísad a příměsí dochází nejen k rozdílnému maximálnímu obsahu uhlíku, ale i k rozdílnému průběhu obsahu uhlíku. K hodnocení vlivu chemického složení jednotlivých materiálů je optimální používat velikost relativní plochy nauhličení, vyznačené původním obsahem uhlíku a prühěhem obsahu uhlíku po zkoušce nauhličení, za konstantních...

Zariadenie pre meranie množstva listového tabaku uskladneného v zásobníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 242206

Dátum: 15.09.1987

Autori: Kudlieka Jaroslav, Tůma Hanuš

MPK: A24C 5/39

Značky: uskladneného, listového, množstva, zásobníku, meranie, tabáku, zariadenie

Text:

...snímače G až 15,ktoré indukujú prítomnosť tabaku 5 V príslušnom mieste. Zásobník 1 je plnený listovým tabakom 5 rovnomerným rozvrstvovaním po celej ploche zásobníka 1 sústavou dopravníkov 3 a vyprázdňovaný cez výstupný otvor pohybom pásového dopravníka 2. Snímače 6 až 15 sú svojimi kontaktaml G 1 až 7 U zapojené vo vyhodnocovacom obvode 27. Zapojenie pozostáva z desiatich tranzistorov 41 až 50, z desiatich pevvných odporov 51 až 6 U,...

Způsob výroby 1-/6-alkoxy-2-naftyl/-1-alkanolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243153

Dátum: 15.07.1987

Autori: Fišer Jan, Mikula Jaroslav, Vyklický Miloslav, Bilunek Bohumír, Barsa Miroslav, Drag Jioí, Cíznerová Miroslava, Kubín Sáva, Landa Václav, Tůma Hanuš, Prášil Vladimír

MPK: C07C 43/23, C07C 57/30

Značky: výroby, způsob

Text:

...bis-(2-methoxyethoxy)aluminiumhydrid, lithiumaluminiumhydrid v prostředí aromatických uhlovodíků, jako benzen, toluen, xylen, nebo éteru, nebo natriumborohydrid, kaliumborohydrid v prostředí alkoholů, jako je methanol, ethanol. Při této reakci se použije komplexní hydrid k fencnu vzorce II v ekvimolárním poměru 12 až 4. Redukce se provádí při teplotě 35 °C až teplotě varu rozpouštědla, s výhodou Z 0 až 100 °C. po dobu 1 až 7 hodin. Průběh...

Austenitický svarový kov

Načítavanie...

Číslo patentu: 234669

Dátum: 01.01.1987

Autori: Löbl Karel, Václav Jan, Pilous Václav, Tůma Hanuš

MPK: B23K 35/22

Značky: austenitický, svarový

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je austenitický svarový kov, obsahující 23 až 28 % hmot. niklu, 13 až 17 % hmot. chromu, vyznačující se tím, že dále obsahuje 4 až 8 % hmot. molybdenu, 0,02 až 0,1 % hmot. uhlíku a 0,05 až 0,2 % hmot. dusíku, přičemž 70 až 85 % hmot. dusíku je vázáno v karbonitridických fázích. Austenitický svarový kov podle vynálezu je určen pro svařování součástí, například tlakových nádob z feritických, respektive feritickoperlitických...