Tulka Jaromír

Inhibitor koroze

Načítavanie...

Číslo patentu: 268625

Dátum: 14.03.1990

Autori: Nikl Stanislav, Kavka František, Tulka Jaromír, Galleová Zdenka, Řepka Jan

MPK: C23F 11/10

Značky: inhibitor, koroze

Text:

...vykazuje velmi dobrou inhibični účinnost zejména proti k 0 ľ 0 Z 1 železa a Jehü slgtin účinkom vzdušné vlhkosti a kyselych egresivnich plynů. S výhodou se aplikuje ve formě roztoku, disperze nebo emulze v organických rozpouštědlech, mxnerâlnich nebo syntetických olejich, vezelinách a voscich. Roztok je na chráněny materiál nanášcn ponorem, střikánim, nátěrem a může být použit i v aerosolových obalech.účinek inhibinoru podle vynálezu je...

Inhibitor koroze

Načítavanie...

Číslo patentu: 268624

Dátum: 14.03.1990

Autori: Kavka František, Galleová Zdenka, Řepka Jan, Tulka Jaromír, Nikl Stanislav

MPK: C23F 11/10

Značky: koroze, inhibitor

Text:

...požadovàn oxiparařin 3 číslem kyselosti 60 až 180 mg KOH/g. Výchozi parefin má bod táni mezi »za až 52 °c.Alkylbenzensulfonová kyselxna vhodná pro inhibitor dle vynálezu je technický produkt s obvyklým označením dodecylbanzensulfonová kysellna. Podle původu a způsobu prípravy je alkyl tvořen 10 až 14 atomy uhíku, střed leží mezi ll,5 až 12 atomy uhlíku. Požadovaný obsah volné kyseliny sírová Je max. 5 .obsah nesulřonovaného podilu max. 3...

Směsný vypařovací inhibitor koroze železa a jeho slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 261597

Dátum: 10.02.1989

Autori: Tulka Jaromír, Galleová Zdena

MPK: C23F 11/14

Značky: koroze, vypařovací, inhibitor, železa, směsný, slitin

Text:

...těkavý i za nízkýoh teplot. S výhodou se aplikuje ve formě vodného nebo alkoholiokého roztoku, impregnace obalováho materiálu, prášku nebo aerosolu. Roztok lze na výrobky nanášet natíráním, ponorem, střikáním nebo aerosolovánímvynález, jeho účinky A použití Jsou dále podrobněji vysvätleny nn konkrétních příkladech Jeho složení a použití.p uvádí pět píkledů složení eěaného inhibitoru podle vynálezu.Elektroohemickým měřením koŕozního systému...

Konzervační prostředek pro dočasnou ochranu kovů proti korozi

Načítavanie...

Číslo patentu: 253369

Dátum: 12.11.1987

Autori: Tulka Jaromír, Ambrož Vladimír, Svoboda Bohumil

MPK: C23F 11/10, C23F 11/02

Značky: korozi, kovů, dočasnou, prostředek, ochranu, proti, konzervační

Text:

...a/nebo dibutyladipátu. 57 až 96 hmotnostnich dilů benzínové frakce destilačniho rozmezí 90/150 až 140/210 OC, petroleje, nafty,trichlorethylenu, perchlorethylenu a/nebo alifatického alkoholu o délce alkylu C 3 až C 8, jednotlive nebo ve směsi.W Rsakčním produktem se podle vynálezu rozumí zreagovaná směs aminů a kyselin s příměsí doprovodných složek, obsaženych zejména v oxidovanych parafinech, při teplotách až l 20 °C.Oktadecylaminem se...

Inhibitor koroze kovů pro prostředky dočasné ochrany

Načítavanie...

Číslo patentu: 253368

Dátum: 12.11.1987

Autori: Ambrož Vladimír, Tulka Jaromír, Svoboda Bohumil

MPK: C23F 11/02, C23F 11/10

Značky: kovů, prostředky, dočasné, inhibitor, ochrany, koroze

Text:

...kyselín čis tých, tak ze směsi prítomných v živočišných nebo rostlinných tucích. Nejvhodnější jsou mastné kyseliny z loje, hydrogenovaného sádla ap., případně jejich kombinace nebo synthetickémastné kyseliny s rozvětveným uhlíkatým řetězcem, takže u technických typů může být délka uhlíkatého řetězce alkyluOxidované parafiny, vhodné podle vynálezu, obsahují vedle hlavního produktu ještě další produkty oxidace jako alkoholy, aldehydy ap....

Směsný vypařovací inhibitor koroze kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253367

Dátum: 12.11.1987

Autori: Ambrož Vladimír, Tulka Jaromír, Svoboda Bohumil

MPK: C23F 11/02, C23F 11/10

Značky: směsný, inhibitor, kovů, koroze, vypařovací

Text:

...a jeho deriváty, zejména methyl-,l-hydroxy a tolyl- jsou vhodné podle vynálezu jak chemicky čisté, tak i technické produkty,a to jednotlivé nebo ve směełch.Inhibitor koroze podle vynálezu vykazuje velmi dobrou inhibiční účinnost proti korozi železa, niklu, mědi, hliníku a jejich slitin, je dobře rozpustny a těkavý i za nizných teplot. S výhodou se aplikuje veformě vodného nebo alkoholického roztoku, případně jako impregnaco...

Mechanizmus pre vymedzovanie bočnej vôle v ozubených prevodoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 242239

Dátum: 15.09.1987

Autori: Kubík Poemysl, Štíhel Miroslav, Tulka Jaromír, Svoboda Bohumil

MPK: F16H 55/20

Značky: vymedzovanie, vôle, ozubených, bočnej, prevodoch, mechanizmus

Text:

...vôle. Pri použití deleného kolesa je potrebné dvojnásobne dimenzovanie obidvoch prevodových kolies a pri použití viacerých pastorkov vzniká pomerne zložitý mechanizmus. Ozubenie dotláčané do záberu pružnými prvkami je náchylné na kmitanie a pri prekročení krútiaceho momentu nie je zabezpečená presnosť a tuhost prevodu. Všetky majú spoločnú nevýhodu pri nutnosti použitia väčšejosovej vzdialenosti, pri ktorej sa uvedené nedostatky ešte...

Směsný inhibitor koroze s kontaktním a vypařovacím účinkem, zejména pro aplikaci na obalový materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 232078

Dátum: 01.04.1987

Autori: Tulka Jaromír, Šírová Anna, Bartoň Karel, Němcová Jitka

MPK: C23F 11/10

Značky: směsný, kontaktním, materiál, účinkem, inhibitor, koroze, aplikaci, obalový, zejména, vypařovacím

Zhrnutie / Anotácia:

Směsný inhibitor koroze je určen pro ochranu kovů 6. a 8. skupiny periodické soustavy prvků a jejich slitin vzájemných nebo s jinými kovy s obsahem nejméně 50 % hm. uvedených kovů, obsahuje od 0,5 do 5 % hm. alkylesterů aromatických kyselin s alifatickými alkoholy s 2 až 4 atomy uhlíku v alkylu, například etylesteru kyseliny benzoové, od 90 do 96 % hm. solí aromatických kyselin s amoniakem a/nebo s aminoalkoholy s 2 až 5 atomy uhlíku v řetězci,...

Směsný inhibitor koroze železa, mědi, hliníku, stříbra a jejich slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 234668

Dátum: 01.01.1987

Autori: Ambrož Vladimír, Běhal Živan, Svoboda Bohumil, Tulka Jaromír

MPK: C23F 11/10

Značky: stříbra, koroze, inhibitor, slitin, hliníku, směsný, mědi, jejich, železa

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší podstatné snížení nebo odstranění koroze uvedených kovů směsným inhibitorem se synergickým účinkem. Inhibitor tvoří směs 0,5 až 50 % hmot. solí alkanolaminů typu 2-aminoethanolu nebo 2,2-iminodiethanolu s 1,2,3-benzotriazolem a 50 až 95,5 % hmot. kondenzačních produktů mastných kyselin o 8 až 18 uhlíkových atomech s uvedenými alkanolaminy a/nebo alkylendiaminy a/nebo dialkylentriaminy, v nichž alkylenová skupina obsahuje 1 až 4...

Termoreaktivní protikorozní impregnační prostředky

Načítavanie...

Číslo patentu: 233998

Dátum: 01.12.1986

Autori: Tulka Jaromír, Dlasková Marie, Běhal Živan, Drobný František, Svoboda Bohumil

MPK: C09D 5/08

Značky: protikorozní, prostředky, termoreaktivní, impregnační

Zhrnutie / Anotácia:

Impregnační prostředky jsou na bázi reakčních produktů aminických a/nebo aminoamidových inhibitorů koroze kovů a akrylátových filmotvorných kopolymerů v alifatických alkoholech s počtem uhlíkových atomů 2 až 4 a/nebo glykoletherech s počtem uhlíkových atomů 3 až 6 a o specifikovaném složení, dále obsahují alifatické alkoholy s počtem uhlíkových atomů 2 až 4, případně jejich vodné roztoky s obsahem až 50 % hmot, vody, popř. aditiva ze skupiny...

Antikorózní epoxidové kompozice

Načítavanie...

Číslo patentu: 236537

Dátum: 15.11.1986

Autori: Ambrož Vladimír, Lidařík Miloslav, Tulka Jaromír, Horálek Jiří, Svoboda Bohumil, Dvořák Adolf

MPK: C08L 63/00

Značky: kompozice, antikorozní, epoxidové

Zhrnutie / Anotácia:

Sestávající z epoxidové pryskyřice dianového typu o mol. hmotnosti 340 až 900, tvrdidla na bázi kondenzačního produktu aminu s formaldehydem a s fenolem a/nebo alkylfenoly o počtu uhlíkových atomů v alkylové skupině 1 až 12 v mol. poměru 1:0,8 až 1,2:0,8 až 1,2. Kompozice dále obsahují práškové kovy ze skupiny zahrnující korozi odolné slitiny železa s výhodou, magnetizovatelné, měď, zinek, cín, stříbro, hliník a jejich slitiny, popřípadě...

Korozní článek pro měření ochranné účinnosti inhibitorů koroze

Načítavanie...

Číslo patentu: 233683

Dátum: 01.07.1986

Autori: Cimpl Zdeněk, Oliva Vojtěch, Cahlík Petr, Tulka Jiří, Tulka Jaromír, Lindušková Alena, Kosek František, Skácelová Libuše

MPK: G01N 27/22

Značky: účinnosti, ochranné, koroze, korozní, inhibitorů, článek, měření

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká korozního článku pro měření ochranné účinnosti inhibitorů koroze, opatřeného vzájemně izolovanými pracovními a pomocnými elektrodami a prostorem pro agresívní elektrolyt. Podstata vynálezu spočívá v tom, že pomocná elektroda je upravena v nádobce s pomocným elektrolytem, jejíž vývod je opatřen solným můstkem a pracovní elektroda je uložena horizontálně pod první jímkou pro agresívní elektrolyt a je dotlačována pomocí pérového...

Směsný vypařovací inhibitor koroze železa a jeho slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 226342

Dátum: 15.10.1985

Autori: Urban Václav, Ejem Oldřich, Tulka Jaromír, Bartoň Karel

Značky: koroze, směsný, vypařovací, inhibitor, železa, slitin

Zhrnutie / Anotácia:

Směsný vypařovací inhibitor koroze železa a jeho slitin na bázi solí kyseliny benzoové vyznačující se tím, že obsahuje od 90 do 99,9 hmot.% solí kyseliny benzoové s alkoholaminy jednotlivě nebo ve směsi s od 0,1 do 10 hmot. % alkylesterů kyseliny benzoové s 2 až 4 atomy uhlíku v alkylu, například etylesteru.

Směsný vypařovací inhibitor koroze železa, mědi, zinku a jejich slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 215484

Dátum: 01.01.1985

Autori: Socha Jaromír, Tulka Jaromír, Oliva Vojtěch

Značky: železa, zinku, jejich, koroze, směsný, slitin, vypařovací, mědi, inhibitor

Zhrnutie / Anotácia:

Inhibitor atmosférické koroze obsahuje směs 1,2,3-benzotriazolu a imidazolů vzorce I, kde R je vodík nebo alkyl až se třemi uhlíky. Směs 1,2,3-benzotriazolu a imidazolů je hygienicky nezávadná a v hmotnostním poměru 10 : 1 až 1 : 10 výborně chrání v atmosférických korozních podmínkách železo, měď, mosaz, bronz, zinek a dobře chrání i hliník. Směs inhibitorů může být nanesena např. na sulfátový zušlechtěný nebo i nezušlechtěný papír a vytváří...