Tuleja Juraj

Laboratórna odparka so vzlínavým odparovacím filmom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1025

Dátum: 03.12.1995

Autori: Tuleja Juraj, Truchlik Štefan

MPK: B01D 1/22

Značky: odpařovacím, odparka, vzlínavým, laboratórna, filmom

Text:

...riešenie je bližšie ohjasnené pomocou schémyohladičom,lemom na odvádzenie konâenzátu z ckladičegceloekleneuého trnu g,ktorý je rozdelený na časť s ohrievenjm eili 7 I l V kunovym olejom a na cest uez ohrevu,ktorá zasahuje S oencus~ n5 s okrúhlm änom,s kvapalinou určenou na molekulové odparo f I ,vanie.Vyhrievanie silikonoveho oleja se robí pomocou prívoduuá prúdu,k odporovému teliesku a ku kontaktnému teplomeru1,na udržiavanie zvolenej...

Spôsob prípravy 2-etyl-6-metyl-N-/1′-metoxy-2′-propyl/anilínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270548

Dátum: 12.07.1990

Autori: Tuleja Juraj, Beška Emanuel, Bystrický Ľubor, Kríž Miroslav, Konečný Václav

MPK: C07C 87/62

Značky: spôsob, přípravy

Text:

...katalyzátorov, l-metoxy-2 ~propenclu o metokypropenőnu izolovených z výslednej reekćnej zmesi do čalšieho cyklu proceeu, podľa vynúlezu. Podstata vynúlezu spoči.va v too, že po odfiltroveniipoužiteho pletinoveho hydrogenečneho katelyzátore z výsled nej reakčnej zneei sa filtrot zmieša o oktivnym uhlie použitým v množstve odpovedejúcoml až 5 náeobku množstva použitého protőnovóho katalyzátoro o za vúkua e miešania sa des- žtiláciou...

Spôsob prípravy 2,6-dialkyl-N-(1´metoxy-2´-propyl)anilínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 267385

Dátum: 12.02.1990

Autori: Roller Ladislav, Kuruc Ľudovít, Kubala Vojtech, Kríž Miroslav, Konečný Václav, Hronec Milan, Wenchich Štefan, Fiedler Karol, Handlovský Andrej, Tuleja Juraj, Beška Emanuel

MPK: C07C 87/50

Značky: spôsob, přípravy, 2,6-dialkyl-n-(1´metoxy-2´-propyl)anilínov

Text:

...cyklu hydrogenačnej alkylácie. Z oddestilovanej zmesi vody, metoxypropanónu a 1-metoxy-2-propanolu sa rektilikáciou pri atmosférickom tlaku získa čistý 1-metoxy-2-propanol. Z procesu regenerovaný l-metoxy-Z-propanol sa vracia do ďalšieho cyklu hydrogenačnej alkylácie ako rozpúšťadlo, alebo sa katalytickou hydrogenáciou spracuje na metoxypropanón.Postupovat je možné aj tak, že po skončení hydrogenačnej alkylácie sa reakčná zmes vo forme...

Spôsob prípravy aryloxyalkánkarboxylových kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 267073

Dátum: 12.02.1990

Autori: Tulejová Anna, Hronec Milan, Truchlik Štefan, Tuleja Juraj, Ilavský Ján, Cvengrošová Zuzana

MPK: C07C 51/21, C07C 51/235, C07C 51/265...

Značky: přípravy, kyselin, spôsob, aryloxyalkánkarboxylových

Text:

...metyl, je možné pripraviť oxidáciou aryloxyalkoholov všeobecného vzorca IIv ktorom R, R 1, R 2 majú už uvedený význam, kyslíkom alebo kyslík obsahujúcim plynom vo vod Fgno-alkalickom prostredí pri teplote 50 až 110 °c, tlaku 0,1 až 1,0 MPa v prítomnosti katalyzátora, ktorým je paládium nanesené v množstve 2 až 8 hmot. na anorganickom nosiči podľa vynálezu. Podstata vynálezu spočíva v tom, že paládium je aktivované zlúčeninami mangánu...

Spôsob prípravy aryloxyalkánkarboxylových kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 267906

Dátum: 12.02.1990

Autori: Tuleja Juraj, Ilavský Ján, Cvengrošová Zuzana, Hronec Milan, Truchlik Štefan, Tulejová Anna

MPK: C07C 59/68

Značky: přípravy, aryloxyalkánkarboxylových, spôsob, kyselin

Text:

...kyselín všeobecného vzorca I sposobom podľa vynálezu spočíva v tom, že Pd nanesené na anorganickom nosiči a použité ako katalyzátor oxidácie má vysokú selektivitu, aktivitu a životnosť. Dosahujú sa tým veľmi vysoké výťažky, množstvo použitého katalyzátora počitaná na oxidovaný alkohol sa značne zredukuje, pracuje sa pri nízkom tlaku s možnosťou uskutečnovať reakciu pri vysokej koncentrácii oxidovaného alkoholu V násade...

Spôsob prípravy 2,6-dialkyl-N-/1′-metoxy-2′-propyl/anilínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 266996

Dátum: 12.01.1990

Autori: Beška Emanuel, Durmis Július, Konečný Václav, Kríž Miroslav, Kuruc Ľudovít, Tuleja Juraj, Bystrický Ľubor, Fiedler Karol, Handlovský Andrej

MPK: C07C 87/50

Značky: spôsob, přípravy

Text:

...sa uskutočnila so zmesou 6,0 g (0,044 môlu) 2-metyl-6-etylanilínu,4,7 g (0,053 mőlu) metoxypropanőnu, 16,4 g 1-metoxy-2-propanolu, 18 mg platinového katalyzátora (nosič - aktívne uhlie) s obsahom kovu 10 a 140 mg 85 -nej kyseliny trihydrogénfosforečnej pri 50 OC a tlaku vodíka 5,0 MPa. Po 2,5 h sa reakcia prerušila a analýzou metódou plynovej chromatoqrafie sa zistila, že anilínová frakcia reakčnej zmesi obsahuje 0,4 nezreagovaného...

Sposob prípravy 2-metyl-6-etyl-N-/1′-metoxy-2′-propyl/anilínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266995

Dátum: 12.01.1990

Autori: Kuruc Ľudovít, Fielder Karol, Kríž Miroslav, Beška Emanuel, Bystrický Ľubor, Tuleja Juraj, Konečný Václav

MPK: C07C 87/50

Značky: přípravy, spôsob

Text:

...sa hydrogenovala v autokláve s objemom 100 cma 5,0 MPa počas 3,5 h. Potom z reakčnej zmesi odfiltroval hydrogenačný katalyzátor a oddestilovalo rozpúšťadlo, z destilačného zvyšku pozostávajúceho z dvoch fáz sa oddelil protônový katalyzátor a anilínová frakcia sa analyzovala metódou plynovej chromatografie. Zistilo sa, že obsahuje 1,6 8 2-metyl-6-etylanilinu, 0,3 azometinu /2-metyl-6-etyl-N-/1-metoxy-2-propylidén/anilín/ a 97 ...

Sposob prípravy 2,6-dialkyl-N-/1′-metoxy-2′-propyl/anilínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 266994

Dátum: 12.01.1990

Autori: Kuruc Ľdovít, Fiedler Karol, Beška Emanuel, Konečný Václav, Tuleja Juraj, Kríž Miroslav

MPK: C07C 87/50

Značky: přípravy, spôsob

Text:

...v prvom stupni.Prakticky je možné postupovat tak, že sa V autoklâve ponechá usadený platinový katalyzátor z ukončenej alkylácie a do nového procesu sa pridá 10 až 50 hmotnostných čerstvého katalyzátora v prepočte na množstvo katalyzátora, použité v prvom cykle tak, aby V druhom cykle bol pomer už použitého a čerstvého katalyzátora 2 až 101.Proces je možné uskutočniť násadovýmspôsobom v autokláve alebo kontinuitne V jednomalebo dvoch reakčnýoh...

Způsob výroby 1-methoxy-2-propanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256544

Dátum: 15.04.1988

Autori: Marhoul Antonín, Červený Libor, Konečný Václav, Tuleja Juraj, Handlovský Andrej, Růžička Vlastimil, Zbirovský Miroslav

MPK: C07C 49/175

Značky: výroby, 1-methoxy-2-propanonu, způsob

Text:

...fosforečnan vápenato-nikelnatý, aktivovaný oxidem chromitým. Je nutno pracovat v přítomnosti vodní páry za teplot 350 až 450 °C. Přikonverzi 55 byl celkový výtěžek 1-methoxy-2-propanonu Jen 72,5 .ee snažili vyřešit delší původci tim, že výchozi mědnaté kata lyzátory předem aktivovali určitým způsobem, ktorý formulujío v hlavním bodu předmětu vynálezu /eer. Offen. zo 01-496 z roku 1978/. Předmět tohoto patentu zahrnuje též katalyzátory...

Spôsob výroby 4-chlór-2-metylfenoxyalkánových kyselín a zariadenie na vykonávanie tohoto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226939

Dátum: 15.05.1986

Autori: Kuruc Ľudovít, Truchlik Štefan, Vanek Juraj, Svitek Imrich, Tuleja Juraj

Značky: tohoto, výroby, vykonávanie, spôsob, spôsobu, zariadenie, 4-chlór-2-metylfenoxyalkánových, kyselin

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby 4-chlór-2-metylfenoxyalkánových kyselín všeobecného vzorca I chloráciou vodného roztoku sodnej soli 2-metylfenaxyalkánových kyselín, v ktorom R znamená vodík, alebo metylskupinu, chlórnanom sodným za prítomnosti minerálnej kyseliny, vyznačujúci sa tým, že vodné roztoky sodnej soli 2-mety1fenoxyalkánovej kyseliny všeobecného vzorca II v ktorom R má už uvedený význam, chlórnanu sodného a minerálnej kyseliny sa kontinuálne dávkujú do...

Spôsob prípravy 4-chlór-2-metylfenoxyalkánových kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 226909

Dátum: 15.05.1986

Autori: Tuleja Juraj, Truchlik Štefan, Kuruc Ľudovít

Značky: 4-chlór-2-metylfenoxyalkánových, spôsob, přípravy, kyselin

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy 4-chlór-2-metylfenoxyal-kánových kyselín všeobecného vzorca I v ktorom R znamená vodík alebo skupinu -CH3, chloráciou vodnej suspenzie 2-metylfenoxyalkánových kyselín všeobecného vzorca II v ktorom R má už uvedený význam, chlórnamom sodným a uvoľnením konečného produktu zo vzniknutého roztoku vyzrážaním minerálnou kyselinou, vyznačujúci sa tým, že chlorácia sa robí postupným vnášaním chlórnanu sodného v množstve 1,3 až 1,6 mólu...

Spôsob výroby a- fenoxyalkánových kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 225502

Dátum: 01.12.1984

Autori: Truchlik Štefan, Tuleja Juraj, Paldan Milan

Značky: fenoxyalkánových, spôsob, výroby, kyselin

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby ????fenoxyalkánových kyselín reakciou ????chlóralkánových kyselín alebo ????brómalkánových kyselín s 2 až 3 atómami uhlíka, fenolu a hydroxidu alkalického kovu v prostredí inertného organického rozpúšťadla, vyznačujúci sa tým, že zmes ????chlóralkánovej alebo ????brómalkánovej kyseliny, fenolu a hydroxidu alkalického kovu sa najprv za adiabatických podmienok v prítomnosti reakciou vytvorenej alebo pridanej vody v množstve 0,01 až...