Trúsik Miroslav

Turbínka prietokomera s dvojitým stúpaním lopatiek

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2562

Dátum: 11.07.2000

Autori: Vozárik Marián, Trúsik Miroslav

MPK: G01F 1/10

Značky: dvojitým, stúpaním, prietokomera, lopatiek, turbínka

Text:

...riešenia je širší pracovný rozsah prietokomera, ako i jednoduchšia a menej časovo náročná montážPrehľad obrázkov na výkresochNa priloženývh výkresoch je znázornený jeden priklad riešenia turbinky, kde obr. 1 predstavuje uloženie turbinky a obr. 2 čiastkový priečny rez s pohľadom na lopatky s dvojitým stúpanim.Na obr. 1 je znázornený priklad uloženia turbinky, ktoré pozostáva z turbinky l, v osi ktorej je náboj g s guličkovými ložiskami Q....

Iskrovobezpečné elektronické obvody počítadla prietokomera

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2177

Dátum: 11.06.1999

Autori: Trúsik Miroslav, Vozárik Marián

MPK: G01F 1/075, G01F 1/115, G01F 1/60...

Značky: obvody, elektronické, prietokomera, počitadla, iskrovobezpečné

Text:

...Aby nedošlo k popísa nému stavu, k litiovému článku je do série pripojený odpor,ktorý limituje prúd do obvodov elektronického počítadla na bezpečnú úroveň pod minimálne krivky zápalnosti, a tiež limituje nárast povrchovej teploty na bezpečnú úroveň. Odpor musi mat charakter bezporuchovej súčiastky t.j. nesmie byt zatažený viac ako na 2/3 nominálneho výkonu. Aby nebolo možné limitujúci odpor premostit (vyradit skratovanim), spoločne s...

Turbínový prietokomer s vonkajším snímacím členom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1776

Dátum: 04.03.1998

Autori: Trúsik Miroslav, Vozárik Marián

MPK: G01F 1/115, G01F 1/56

Značky: členom, turbínový, vonkajším, snímacím, prietokomer

Text:

...pole. Jeho prúdová spotreba je veľmi malá, je napájaný zo špeciálneho napájacieho modulu pričom celé zariadenie je iskrovobezpečné. Výstupný signál zo snímacieho člena je pravouhlý, s amplitúdou blížiacou sa k napájaciemu napàtiu a frekvenciou zhodnou s otáčkami turbíny, ktoré sú úmerne prietoku meraného média.Abynebol snímací člen ovplyvnený cudzím, úmyselne vytvoreným striedavým magnetickým poľom, návarok - hrdlo hlavy počítadla je...

Snímač otáčok plynomerov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 413

Dátum: 06.04.1994

Autori: Trúsik Miroslav, Vozárik Marián

MPK: G01F 3/00

Značky: plynomerov, otáčok, snímač

Text:

...kladené na nevýbušne elektricke zariadenie zaliate zalievacou hmotou s označením ochrany Exm /alebo tiež Exs/. Uplatnením takéhoto riešenia odpadáva nutnosť použiť iskrovobezpečný oddeľovací obvod, ako je to potrebné v už v spomenutom prípade ochrany Exi. avšak nevylučuje ani túto možnosť. Nahradením hliníkového púzdra púzdrom z íeromagnetického materiálu, je znemožnene ovplyvňovanie spoľahlivého spínania jazýčkového kontaktu vonkajším...

Elektronické počítadlo plynomerov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 387

Dátum: 06.04.1994

Autori: Trúsik Miroslav, Naď Milan

MPK: G01F 1/56

Značky: plynomerov, počítadlo, elektronické

Text:

...turbínového plynomera. kde obr.1 predstavuje jeho Pozdlžny rez. a obr.Z zobrazuje blokovú schému elektronického počítadla.Priemyselný plynomer má na svojej pohyblivej časti /koleso turbíny 32 / excentricky upevnený Permanentný magnet Lg,voči ktorému je orientovaná dutina §v telese hriadeľa Z, slúžiaca pre uloženie indukčného magnetického snímača otáčok iz. V nástavci gg telesa plynomera łł slúžiaceho pre upevnenie hlavy plynomera § je zavitový...

Axiálny turbínový plynomer s elektronickým počítadlom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 372

Dátum: 06.04.1994

Autori: Vozárik Marián, Trúsik Miroslav, Naď Milan

MPK: G01F 1/10

Značky: axiálný, turbínový, plynoměr, počítadlom, elektronickým

Text:

...je úmerná obvodovej rýchlosti kolesa a frekvencia otáčkam kolesa.Impulzy zo snímača sú vedené dvomi vodičmi otvorom výstupneho usmerňovača cez utesňovací zavitový náboj do hlavy plynomera, kde sú v jeho vnútornom kužeľovom vybraní zaliate zalievacou hmotou. Týmto sa dosiahne spoľahlivé oddelenie tlakového prostredia vo vnútri plynomera od beztlakoveho prostredia hlavy plynomera. v ktorej je umiestnená elektronická časť plynomera so...