Trojna Milan

Polymerní kompozit na bázi polypropylenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227206

Dátum: 15.11.1985

Autori: Rubeš Jiří, Trojna Milan, Šmejkal František, Franta Jiří, Řezník Jan, Hrdlička Jaroslav

Značky: polymerní, kompozit, polypropylénu, bázi

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká polymerního kompozitu na bázi polypropylenu. Jako složky zlepšující fyzikálněmechanické vlastnosti kompozit obsahuje mikromletou slídu, organofunkční silan, stabilizátor a organický fosfit.

Způsob nehořlavé úpravy plniva pro plasty

Načítavanie...

Číslo patentu: 226272

Dátum: 15.04.1985

Autori: Řezník Jan, Trojna Milan, Culek Pavel, Rubeš Jiří

Značky: plasty, způsob, plniva, nehořlavé, úpravy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob nehořlavé úpravy plniva pro plasty, vyznačující se tím, že se plnivo nejprve vysuší při teplotě 100 až 120 °C, schladí se, pak se smíchá s kysličníkem antimonitým a bromovaným propyléterem bisfenolu A v množství 5 až 60 hmotnostních dílů na 100 hmotnostních dílů plniva při poměru antimon : brom 1 : l, a tato směs se míchá do dosažní teploty maximálně 64 °C.

Ternární polymerní kompozit na bázi polypropylenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226268

Dátum: 15.04.1985

Autori: Trojna Milan, Franta Jiří, Rubeš Jiří, Řezník Jan

Značky: kompozit, polymerní, ternární, bázi, polypropylénu

Zhrnutie / Anotácia:

Ternární polymerní kompozit na bázi polypropylenu, vyznačený tím, že se skládá z 90 až 10 hmotnostních dílů polypropylenu, 5 až 80 hmotnostních dílů polyetylenu a 5 až 40 hmotnostních dílů skleněného vlákna apretovaného organofunkčními silány, vše vztaženo na 100 hmotnostních dílů ternárního polymerního kompozitu.

Způsob úpravy mikromleté slídy pro plnění plastů

Načítavanie...

Číslo patentu: 225404

Dátum: 01.10.1984

Autori: Šmejkal František, Hrdlička Jaroslav, Trojna Milan, Řezník Jan, Franta Jiří, Rubeš Jiří

Značky: plnění, úpravy, plastů, slídy, mikromleté, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob úpravy mikromleté slídy pro plnění plastů, zejména polypropylenu, vyznačený tím, že se částice mikromleté slídy nejdříve apretují organofunkčními silány ze skupiny gama-metakryloxypropyltrimetoxysilan, vinyltrietoxysilan a vynyltris(beta-metoxyetoxy)silan nebo kyselinou akrylovou v množství 0,1 až 5 hmotnostních dílů na 100 hmotnostních dílů slídy, pak se apretované částice slídy stabilizují, přičemž jako stabilizátoru se použije síru...

Přenosný pás pro mechanickou ochranu izolovaného úložného potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 217273

Dátum: 15.07.1984

Autori: Boubela Lubomír, Radomil Milan, Trojna Milan, Davidová Helena

Značky: úložného, potrubí, prenosný, izolovaného, ochranu, mechanickou

Zhrnutie / Anotácia:

Přenosný pás pro mechanickou ochranu izolovaného úložného potrubí, vyznačený tím, že je tvořen vychladlou taveninou složenou z 1 mm až 20 mm silné vrstvy tvořená směsí z 50 až 99,8 % ataktického polypropylenu zbaveného vody, z 0,1 až 10 % roztoku kaučuku v arganickém rozpouštědle v poměru 1 až 50 hmot. dílů ku 99 až 50 hmot. dílům a z 0,01 až 40 % sypkého plnidla, zpevněnou vložkou mechanicky odolnější než směs, přičemž na jeho povrchu je...