Trojan Miroslav

Antikorozní termicky stabilní pigment

Načítavanie...

Číslo patentu: 260488

Dátum: 15.12.1998

Autor: Trojan Miroslav

MPK: C09D 5/08, C01B 25/38, C01F 11/00...

Značky: stabilní, pigment, termicky, antikorozní

Text:

...navrhované k použití jako antikorozní pigmenty cyklo-tetraďosíorečnany některých dvojmocných kovů (m. j. i vápníkuj odstraňují většinu nedostatků uv.edených pro jednoduché fosľorečnany i pro vyšší lineární fosforečnany. jsou termicky velmi stabilní až do teploty svého tání vápenatý produkt do 900 CL Nad touto teplotou se však rozkládají.Cyklo-tetrafosforečnany jsou také chemicky velice stabilní, -s velmi malou rozpustností ve vodných...

Antikorozní termicky stabilní pigment

Načítavanie...

Číslo patentu: 260487

Dátum: 15.12.1998

Autor: Trojan Miroslav

MPK: C01F 5/00, C01B 25/38, C09D 5/08...

Značky: termicky, stabilní, pigment, antikorozní

Text:

...do präšk-ové - pigmentové podoby i dispergace do nátěrové či jiné hmoty.Nejnověji navrhované k použití jako aantikorozní pigmenty cyklo-tetrafosforečnany některých .dvojmocných kovů (mj. i hořčíku odstraňují většinu nedostatků uvedených pro jednoducbé fosforečneny i pro vyšší lineární fosforečnany. sou termicky velmi stabilní až do teploty svého tání hořečnatý .produkt do 1160 °C. Nad .toutoteplotou se však rozkladají....

Způsob stanovení středního stupně kondenzace lineárních kondenzovaných fosforečnanů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269650

Dátum: 11.04.1990

Autori: Mazan Pavol, Velich Vratislav, Trojan Miroslav

MPK: C01B 25/38

Značky: středního, stanovení, lineárních, způsob, kondenzovaných, fosforečnanu, stupně, kondenzace

Text:

...etanovením, provedeným za těchto podmínek, reakčního tepla rozpouštění lineérních foaforečnanů a tým kationtem, avšak s krátkou délkou řetězce (dífosforečnanu, případně ještě katena-trífosforečnanu, katena-tetrafosforečnanu atd.) a anhydrldu jednoduchého dihydrogenfoaforečnanu (s aníontem HZPO 4 a 5 týmž katíontemj pomocí hodnoty reakčního tepla rozpouštění zkoumaného vzorku lineérních kondenzovaných Fosforečnanů a s pomocí hodnot...

Způsob přípravy intenzívně růžového zirkonového pigmentu s oranžovým odstínem

Načítavanie...

Číslo patentu: 269098

Dátum: 11.04.1990

Autori: Wilczeková Halina, Šťastná Dagmar, Šánková Valentina, Trojan Miroslav

MPK: C01G 25/00

Značky: zirkonového, způsob, pigmentů, oranžovým, růžového, odstínem, přípravy, intenzívně

Text:

...výrazné minerslizačni účinky hexafluoroñemičitam disodného uvolčujícího resktivní plynný tetrsrluorid lcřeuničitý e. hydroxidu lithněho dodávajícího pohyblivé silně alkalické ionty lithnév kombinaci s oxidicwmi eloučeninami šestimocného molybdemz či wolrram, jež uvolčují při teplotách syntézy pigmentu aktivní kyslík s rovněž výraznými mineralizačními schopnoetmi, je pak jejich účinek tak silný, že umožňují syntézu pigmentu při teplotách...

Způsob úpravy bělicího ustalovače ve fotochemii k jeho regeneraci

Načítavanie...

Číslo patentu: 268732

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kuhn Jan, Trojan Miroslav

MPK: G03C 7/42

Značky: způsob, fotochemii, úpravy, ustalovače, bělicího, regeneraci

Text:

...ab bylo nočné po oddělení arełeníny eulndu stŕíbrneho, ustnlovač regenerovat pouhýn doplnění složek vyčgrpąnýcn ,jeho dosąvądní. ponad.,Devkovlní snlíidu. resp. vodneho roztoku tohoto sultidu (vhodne je poułít vodny roztok eultidu eodnőho) známe koncentrace, spoěívd v odaäření roztoku sulíidu a vlití(vhodne je poazle vlití) do plneho objem vyčerpaneho bälícího ustalovače se etanovenou konoentrucí .m. za ohyčejne teploty okolo 20 °c...

Způsob přípravy podvojných cyklo-tetrafosforečnanů manganato-nikelnatých

Načítavanie...

Číslo patentu: 267050

Dátum: 12.02.1990

Autori: Palme Jan, Trojan Miroslav

MPK: C01B 25/44

Značky: cyklo-tetrafosforečnanů, manganato-nikelnatých, přípravy, způsob, podvojných

Text:

...způsobené kypění směsi by vlastní kalcinaci komplikovely. Z toho důvodu je také výhodné míchání reagující výchozí směsi. Zahřívání směsi rychlostí menší než 40 °C/min se volí proto, aby jednotlivé dehydratační s kondenzsční reakce postupně probíhající ve směsi mohly při teplotách (nebo v jejich blízkosti), při kterých k nim dochází, proběhnout co nejpomalejí a tím s co nejvyěšín výtěžkem. Jinak by docházelo k nežádoucímu štěpení...

Způsob vysokoteplotní přípravy podvojných cyklo-tetrafosforečnanů manganato-nikelnatých

Načítavanie...

Číslo patentu: 267049

Dátum: 12.02.1990

Autori: Trojan Miroslav, Palme Jan

MPK: C01B 25/44

Značky: cyklo-tetrafosforečnanů, vysokoteplotní, manganato-nikelnatých, způsob, přípravy, podvojných

Text:

...na teplotu 630 °C s po zchlazení rozetřen. Bylo získáno 249 B produktu,který obsahoval více než 98 5 podvojných cyklo-tetrafosforečnsnů mangenato-níkelnatých vzorce c-Mnl 5 Nio,5 P 4012 v mikrokrystslické jemnozrnné podobě.Směs 50 g oxidu msnganstého (s obsahom 77 Mn) a 232,9 3 hydroxid-uhličitanu nikelnstého (s obsahom 53 Ni) spolu se 740 5 kyseliny fosforečné koncentrace 75 hmot. H 3 P 04 . byla kalcinována rychlostí 8 °C/min s přitom...

Podvojné cyklo-tetrafosforečnany manganato-nikelnaté a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 267048

Dátum: 12.02.1990

Autori: Trojan Miroslav, Beneš Ludvík

MPK: C01B 25/44

Značky: způsob, cyklo-tetrafosforečnany, výroby, manganato-nikelnaté, jejich, podvojné

Text:

...alespoň stopy vodní páry tají nekongruentně.Podstata vynálezu dále spočívá v tom, že podvojné cyklo-tetrafoaforečnany manganato-nikelnaté se pripraví tím způsobem, že tavenina o teplotě nad 950 °c s výhodou nad 1250 °C, obsahující katíonty manganatě a nikelnaté v molárním poměru un/Ni odpovídajícím vztahu (2-x)/x a dále obsahující foaforečnanově aníonty v množství odpovídejícím molárnímupoměru P 205/(MnNi) rovným 0,95 až 1,2 s výhodou...

Podvojné cyklo-tetrafosforečnany kobaltnato-nikelnaté a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 266799

Dátum: 12.01.1990

Autori: Trojan Miroslav, Beneš Ludvík

MPK: C01B 25/44

Značky: výroby, jejich, kobaltnato-nikelnaté, způsob, cyklo-tetrafosforečnany, podvojné

Text:

...anionty v množství odpovídajícím molárnímu poměru P 205/(CoNi) rovným 0,97 až 1,12, s výhodou rovným I až 1,005, se ponechá ve zcela suché atmosféře ztuhnout chladnutím s výhodou rychlostí menší než 5 °C za vzniku produktu v podobě mikrokrystalků. Teplotu taveniny je třeba volít nad bodom tání, resp. tuhnutí produktů, ktoré ae pohybuje podle poměru Co/Ni v rozmezí 1050 až 1250 °c. vzájomný poměr kobaltnstých a nikelnetých...

Vysokoteplotní způsob přípravy podvojných cyklo-tetrafosforečnanů kobaltnato-hořečnatých

Načítavanie...

Číslo patentu: 266788

Dátum: 12.01.1990

Autor: Trojan Miroslav

MPK: C01B 25/44

Značky: přípravy, cyklo-tetrafosforečnanů, způsob, kobaltnato-hořečnatých, vysokoteplotní, podvojných

Text:

...složky, a tím případně její ztráty těkaním byly co nejmenší, je výhodné véat zahřívání rychlostí menší než 30 °C/min, za přítomnoatí vodní párys tenzí 40 až 100 kPa. Udržování tenze vodní páry v prostoru kalcínatu alespoň 40 kPa je výhodné pro zabránění vzniku nežádoucích vedlejších produktů, zejména zabránění odštěpování a samostatné kondenzace fostorečné složky. Přítomná vodní pára jednotlivé kondenzační reakce vzniku meziproduktů...

Vysokoteplotní způsob přípravy podvojných cyklo-tetrafosforečnanů kademnato-vápenatých

Načítavanie...

Číslo patentu: 266787

Dátum: 12.01.1990

Autor: Trojan Miroslav

MPK: C01B 25/44

Značky: způsob, přípravy, vysokoteplotní, podvojných, cyklo-tetrafosforečnanů, kademnato-vápenatých

Text:

...ze směsi vytěkávat a porušovat tak nepříznivš vzájemný poměr fosforečnanových eniontů a dvojmocných katíontů v kalcinatu, resp. tevenině. Prvním meziproduktem typu kondenzovaných fosforečnanů, který v průběhu kalcinace vzniká, je podvojný dihydrogendífoeforečnan při teplotách okolo 200 °C. Ten pak při teplotách zhruba o 100 až200 °C vyšších přechází ne produkt, který z větší čí menší části odpovídá podvojným cyklo-tetrafosforečnanům...

Vysokoteplotní způsob přípravy podvojných cyklo-tetrafosforečnanů hořečnato-vápenatých

Načítavanie...

Číslo patentu: 266786

Dátum: 12.01.1990

Autor: Trojan Miroslav

MPK: C01B 25/44

Značky: podvojných, cyklo-tetrafosforečnanů, přípravy, způsob, vysokoteplotní, hořečnato-vápenatých

Text:

...vzniká, je dihydrogendifosrorečnan při teplotách okolo 200 °C. Ten pak pri teplotách zhruba o 100 až200 °C vyšších přechézí na produkt, který z větší či menší části odpovídá podvojnýn cyk lo-tetrarosrorečnanům hořečnato-vápenatým. Aby podíl podvojných cyklo-tatraroarorečnanů,které jsou v této fázi také meziproduktem, byl co nejvyšší e aby nebezpečí samostatná kondenzace foaforečné složky, a tím případně její ztráty těkáním byly co...

Způsob přípravy podvojných cyklo-tetrafosforečnanů kobaltnato-hořečnatých

Načítavanie...

Číslo patentu: 266785

Dátum: 12.01.1990

Autori: Trojan Miroslav, Mazan Pavol

MPK: C01B 25/44

Značky: kobaltnato-hořečnatých, způsob, podvojných, přípravy, cyklo-tetrafosforečnanů

Text:

...postupně probíhající ve směsi mohly při teplotách (nebo v jejich blízkosti), při kterých k nim dochází, proběhnout co nejpomaleji, a tím s co najvyšším výtěžkem. Jinak by docházelok nežádoucímu štěpení meziproduktů za uvolňování fosforečné složky, jež by pak kondenzovsla samostatně na polyfosforečné kyseliny, a tím znečištovala hlavní produkt a snižovala jeho výtěžek. Při volbě velmi nízkě rychlosti záhřevu je zase třeba počítat s...

Způsob přípravy podvojných cyklo-tetrafosforečnanů hořečnato-vápenatých

Načítavanie...

Číslo patentu: 266784

Dátum: 12.01.1990

Autor: Trojan Miroslav

MPK: C01B 25/44

Značky: přípravy, hořečnato-vápenatých, způsob, cyklo-tetrafosforečnanů, podvojných

Text:

...se volí proto, aby jednotlivé dehydratační a kondenzační reakce postupně probíhající ve směsi mohli při teplotách (nebo v jejich blízkosti), při kterých k nim dochází, proběhnout co nejpomsleji a tím a co najvyšším výtěžkem. Jinak by docházelo k nežádouoímu štěpení meziproduktů za uvolnování tosforečné složky, jež by pak kondenzovala samostatně na polyfosforečné kyšeliny a tím znečištovala hlavní produkt a snižovals jeho výtěžek. Při volbě...

Způsob vysokoteplotní přípravy podvojných cyklo-tetrafosforečnanů měďnato-hořečnatých

Načítavanie...

Číslo patentu: 266783

Dátum: 12.01.1990

Autori: Brandová Dagmara, Trojan Miroslav

MPK: C01B 25/44

Značky: vysokoteplotní, přípravy, cyklo-tetrafosforečnanů, způsob, meďnato-hořečnatých, podvojných

Text:

...meziproduktem typu kondenzovaných fosforečnenů, který v průběhu kalcinece vzniká je podvojný dihydrogendifosforečnan, při teplotách okolo zoo °c. Ten pak při teplotách zhruba o 100 až 200 °c vyšších přeoháaí na produkt, který z větší či menší části odpovídá podvojným cyklo-tetrsroeforečnenum. Aby podíl podvoànych corklo-tetrsroeroreěnsnü, které jsou v táto fázi taká uiiproduk pedně její ztráty têkáním byly co nejmenší, Je výhodne váet...

Podvojné cyklo-tetrafosforečnany hořečnato-vápenaté a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 266782

Dátum: 12.01.1990

Autori: Trojan Miroslav, Beneš Ludvík

MPK: C01B 25/44

Značky: cyklo-tetrafosforečnany, způsob, hořečnato-vápenaté, jejich, přípravy, podvojné

Text:

...ve vakuu tají nekongruentně, v atmosfěře obsahující alespoň stopy vodní páry tejí nekongruentně.Podstata vynálezu dále spočívá v tom, že podvojné cyklo-tetrafoaforečnany hořečneto-vápenaté se připraví tím způsobem, že tavenina o teplotě nad 870 °c s výhodou nad ll 60 °c, obsahující kationty hořečnaté a vápenaté v molárním poměru lg/ca odpovídejícím vztahu (2-x)/x a dále obsahující tosforečnanové anionty v množství odpovídajíoím molárnímu...

Podvojné cyklo-tetrafosforečnany manganato-zinečnaté a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 266781

Dátum: 12.01.1990

Autori: Beneš Ludvík, Trojan Miroslav

MPK: C01B 25/44

Značky: manganato-zinečnaté, jejich, cyklo-tetrafosforečnany, přípravy, způsob, podvojné

Text:

...°c. obsahující kationty manganatá a zinečnaté v molárním poměru Mn/Zn odpovídajíoím vztahu (2-x)/x a dále obsahující fosforečnanové aniontyV množství odpovídajícím molárnímu poměru Y 205/(MnZn) rovným 0,96 až 1,2, s výhodou rovným l až 1,005, se ponechá ve zcela suché atmoaféře ztuhnout chladnutím. a výhodou rychlostí menší než 5 °C/min za vzniku produktu v podobě mikrokryatalků. Teplotu taveniny je třeba volit nad teplotou tání resp. tuhnutí...

Způsob stanovení obsahu difosforečnanů dvojmocných kovů v kalcinátech při jejich přípravě termickou dehydratací

Načítavanie...

Číslo patentu: 266780

Dátum: 12.01.1990

Autori: Brandová Dagmara, Trojan Miroslav, Mazan Pavol, Velich Vratislav

MPK: C01B 25/38

Značky: způsob, přípravě, termickou, difosforečnanů, stanovení, kovů, dvojmocných, dehydrataci, obsahu, kalcinátech, jejich

Text:

...vzhledem ks složkám, které obsahují, poměrně snadno rozpustit ve vodných roztocích minerálníoh kyselín. łřitom ty kaloináty, u kterých přichází v úvahu stanovení obsahu dirosforeěnanů,byly připraven, za takových teplot, Édy mohou obsahovat především meziprodukt typu hydrogenfosforečnanu v podobě anhydridu či konečný prosukt difosforečnan. Mohou aice,pokud bylo Jako výchozí suroviny k přípravě difosforečnanu použito ne zcela steohiometrickýoh...

Podvojné cyklo-tetrafosforečnany kademnato-vápenaté a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 266779

Dátum: 12.01.1990

Autori: Trojan Miroslav, Beneš Ludvík

MPK: C01B 25/44

Značky: cyklo-tetrafosforečnany, výroby, způsob, kademnato-vápenaté, podvojné, jejich

Text:

...vodní páry tají nekongruentně.Podstata vynálszu dále spočívá v tom, že podvojné cyklo-tetraroarorsěnany kademnato-vápenaté se připraví tím způsobem, čo tavenina o teplotě nad 750 °c. s výhodou nad 800 °c, obsahují kationty kadsmnatě a vdpenaté v molárním poměru cd/Ca odpoví~ dsjícím vztahu (2-x)/x a dále obsahující tosťorečuanovê anionty v množství odpovín dajícím molárnímu poměru P 205/(cdca) rovným 0,98 až 1,05, s výhodou rovným l až...

Vysokoteplotní způsob přípravy podvojných cyklo-tetrafosforečnanů kademnato-hořečnatých

Načítavanie...

Číslo patentu: 266770

Dátum: 12.01.1990

Autori: Brandová Dagmar, Trojan Miroslav

MPK: C01B 25/44

Značky: způsob, přípravy, podvojných, kademnato-hořečnatých, vysokoteplotní, cyklo-tetrafosforečnanů

Text:

...100 až 200 °C vyšších přechází na produkt,který z větší či menší části odpovídá podvojným cyklo-tetrefosforečnanüm. Aby podíl podvojných cyklo-tetrefosforečnanů, které jsou v této fázi taká meziproduktem, byl co nejvyšší a aby nebezpečí samostatné kondenzace fosforečně složky a tím případně její ztráty těkáním byly co nejmenší, je výhodné vést zahřívání rychlostí menší než 10 °C/min za přítomnosti vodní páry s tenzí 60 až 100 kPa. Udržování...

Způsob přípravy podvojných cyklo-tetrafosforečnanů kobaltnato-nikelnatých

Načítavanie...

Číslo patentu: 266700

Dátum: 12.01.1990

Autori: Trojan Miroslav, Köhlerová Eva

MPK: C01B 25/44

Značky: přípravy, podvojných, cyklo-tetrafosforečnanů, způsob, kobaltnato-nikelnatých

Text:

...nižší tato nižší koncentrace způsobuje však zase zvýšení energetických nároků na odpaření přebytečné vody e zvětšuje objem výchozí směsi, jež navíc má charakter řídké suspenze. Její kalcinece potom přináší technické problémy oproti kalcinaci směsi menšího objemu, která by byla v podobě tuhé či pastovité jež vzniká, je-li použite kyselina fosrorečná koncentrace v uvedeném výhodném rozsahu 30 až 90 hmot. . Ponechání směsi obsahující...

Vysokoteplotní způsob přípravy podvojných cyklo-tetrafosforečnanů kobaltnato-nikelnatých

Načítavanie...

Číslo patentu: 266699

Dátum: 12.01.1990

Autori: Trojan Miroslav, Köhlerová Eva

MPK: C01B 25/44

Značky: podvojných, vysokoteplotní, kobaltnato-nikelnatých, způsob, přípravy, cyklo-tetrafosforečnanů

Text:

...libovolné koncentraci, je však třeba počítat s tím, žez hlediska účinného proreagování výchozí směsi je výhodnější kyselina zředěnější, kdežto z hlediska energetických ná~ roků na odpaření zředovací vody z kyseliny je vhodnější naopak kyselina vyšší koncentrace. Koncentreci kyseliny je proto třeba volit individuálně podle reaktivity výchozí kobaltnaté a nikelnaté eloučeniny a podle energetických možností případného výrobce. Při použití...

Vysokoteplotní způsob přípravy podvojných cyklo-tetrafosforečnanů manganato-zinečnatých

Načítavanie...

Číslo patentu: 266697

Dátum: 12.01.1990

Autor: Trojan Miroslav

MPK: C01B 25/44

Značky: způsob, cyklo-tetrafosforečnanů, přípravy, manganato-zinečnatých, podvojných, vysokoteplotní

Text:

...je však třeba počítat s tím, že z hlediska účinného proreagování výchozí směsi je výhodnější kyselina zředěnější, kdežto z hlediska energetických nároků na odpaření zředovací vody je vhodnější naopak kyselina vyšší koncentrace. Koncentraci kyseliny je proto třeba volit individuálně podle reaktivity výchozích sloučenin manganatých a zinečnatých e podle energetických možností případného výrobce. Při použití kyseliny vysoké koncentrace mže...

Způsob přípravy podvojných cyklo-tetrafosforečnanů meďnato-hořečnatých

Načítavanie...

Číslo patentu: 266696

Dátum: 12.01.1990

Autori: Brandová Dagmar, Trojan Miroslav

MPK: C01B 25/44

Značky: přípravy, meďnato-hořečnatých, cyklo-tetrafosforečnanů, způsob, podvojných

Text:

...výtěžku a čistocty produktu výhodnější nižší tato nižší koncentrace způsobuje však zase zvýšení energetických nároků na odpaření přebytečné vody a zvětšuje objem výchozí směsi,jež navíc má charakter řídké euspenze. Její kalcinace potom přináší technické problémy oproti kalcinaci menšího objemu,která by byla v podobě tuhé či pastovité, jež vzniká, je-li použite kyeelina.fosforečná koncentrace v uvedeném výhodném rozsahu 40 až 85 hmot....

Způsob přípravy podvojných cyklo-tetrafosforečnanů kademnato-vápenatých

Načítavanie...

Číslo patentu: 266695

Dátum: 12.01.1990

Autori: Trojan Miroslav, Mazan Pavol

MPK: C01B 25/44

Značky: podvojných, způsob, cyklo-tetrafosforečnanů, kademnato-vápenatých, přípravy

Text:

...molární P 205/(CdCa) upravit v uvedeném rozsahu 0,97 až 1,31, přičemž výhodnější je, je-li fosforečnanových aniontů pouze malý přebytek (1 až 1.031) než naopak jejich výřaznější nedostatek oproti stechiometrii. Koncentrace kyseliny fosforečné je z hlediska řízení kondenzačních reakcí a tím i výtěžku a čistoty produktu výhodnější nižší tato nižší koncentrace způsobuje však zase zvýšení energetických nároků na odpaření přebytečné vody a...

Způsob přípravy podvojných cyklo-tetrafosforečnanů kademnato-hořečnatých

Načítavanie...

Číslo patentu: 266450

Dátum: 12.01.1990

Autori: Trojan Miroslav, Mazan Pavol

MPK: C01B 25/44

Značky: podvojných, kademnato-hořečnatých, přípravy, cyklo-tetrafosforečnanů, způsob

Text:

...(obsah iontů kovů v ní) a podle čistoty kademnaté a hořečnaté suroviny (příměsi kovů) je třeba poměr upravit v uvedeném rozsahu 0,95 až 1,30,přičemž výhodnějěí je, je-li fosrorečnenových aniontů malý přebytek (1 až 1,04) než naopak jejich výraznější nedostatek oproti stechiometrii. Konoentraoe kyseliny rosiorečné je z hlediska řízení kondenzačníoh reakcí a tím i výtěžku a čistoty produktu výhodnější nižší tato nižší koncentrace způsobuje...

Podvojné cyklo-tetrafosforečnany kobaltnato-hořečnaté a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 265748

Dátum: 14.11.1989

Autori: Trojan Miroslav, Beneš Ludvík

MPK: C01B 25/44

Značky: výroby, způsob, podvojné, jejich, cyklo-tetrafosforečnany, kobaltnato-hořečnaté

Text:

...obsahující kationty kobaltnaté a hořečnaté v molárním poměru Co/Mg odpovídajícĺm ožství odpovídajícím molárnímuPodstata vynálezu dále spočívavztahu (2-x)/x a dále obsahující fosforečnanové anionty V mn s výhodou rovným 1 až 1,005,OC/min za vzniku produktupoměru P 205/(Co Mg) rovným 0,96 až 1,1, se ponechá ve zcelasuché atmosfére ztuhnout chladnutím 5 výhoodu rychlostí menší než 5 Teplotu taveniny je třeba volit nad teplotou tání resp....