Trnka Rudolf

Reflexní optoelektronický snímač se světlovodnými vlákny

Načítavanie...

Číslo patentu: 270471

Dátum: 13.06.1990

Autori: Trnka Rudolf, Braný Jaroslav

MPK: G01N 21/47, G02B 6/10

Značky: optoelektronický, vlákny, snímač, reflexní, světlovodnými

Text:

...průměr je roven dvojnásobku průměru evětlovodných vláken 3 a. 4. V kruhovém otvoru lobjímky l jsou. vedle světlovodných vlákenł aí umíetěny vymezovací válce si a§, jejichž průměr je roven jedné třetině průměru kruhového otvorugobjímkyl ve výhodněm provedení má opjímkał část vnějšího tvaru válcovou přičemž válcová část je eouosá e kruhovým otvoremg.oäjímkył, Vymezovací válce§a§mají polohu světlovodných vláken a gtakovou, že epojníoe jejich...

Zařízení pro optoelektronickou rozměrovou kontrolu součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 268979

Dátum: 11.04.1990

Autori: Braný Jaroslav, Trnka Rudolf

MPK: G01B 7/02

Značky: zařízení, rozměrovou, kontrolu, optoelektronickou, součástí

Text:

...jednak vstup lineárního krokováho motoru i .a jednak měřicí vstup Q čítače g impulsu. Výstup čítače 21 ímpulsů je spojen s výstupem 2 motorickćho a měřicího bloku 6. . Před zahájením kontrolního cyklu je pinola lg motorického a mčřicího bloku g ve výchosí poloze oddálená od kontrolované plochy li kontrolované součástí lĺi. Kontrolní cyklus začíná na místní nebo dálkový povel do druhého vstupu 1 logickćho řídlcího obvodu kontroly x.Logicky...

Zařízení pro nastavování polohy elektromagnetem

Načítavanie...

Číslo patentu: 265833

Dátum: 14.11.1989

Autori: Trnka Rudolf, Braný Jaroslav

MPK: G05D 3/10, H02K 35/04

Značky: polohy, nastavování, zařízení, elektromagnetem

Text:

...orientovány,~takže v případě,že cívkou § elektromagnetu protéká elektrický proud, jsou vyvolaným magnetickým polem vychylovány podle polarity a velikosti proudu souhlasným směrem. Při poklesu remanentní indukce permanentníchmagnetů g a,g kotvy vlivem teploty klesá i silově působení magne-tického toku cívky § elektronagnetu, současně však klesá i direktivní silové působení pevných permanentních magnetů Q a §,resp. 1 a Q, takže zařízení je tímto...

Zařízení pro elektromagnetické nastavování polohy

Načítavanie...

Číslo patentu: 265832

Dátum: 14.11.1989

Autori: Trnka Rudolf, Braný Jaroslav

MPK: H02K 35/04, G05D 3/10

Značky: zařízení, elektromagnetické, polohy, nastavování

Text:

...mezerami mezi permanentními magnety 5 a g a permanentním magnetem § kotvy magnetickými nástavci 59 a 55. Polohovaný objekt 51 je spojen s permanentním magnetem g kotvy přes páku 53 kotvy, ktera procházímezerou mezi magnetickými jhy § ajg a je připevněna k permanent-i nímu magnetu § kotvy a k otočnému ložisku 5 §.Jadro 1 elektromagnetu, respektive §, magnetické jho §,respektive g, magnetický nástavec 59, respektive 55, vzduchová mezera...

Zařízení pro polohování s elektromagnetem

Načítavanie...

Číslo patentu: 265378

Dátum: 13.10.1989

Autori: Trnka Rudolf, Braný Jaroslav

MPK: G05D 3/10, H02K 35/04

Značky: elektromagnetem, zařízení, polohování

Text:

...magnety 3 a g, permanentní magnet Q kotvy a vzduchové mezery mezi permanentním magnetem § kotvy a pevnými permanentními magnety ł,popřípadě gpředstavují hlavní magnetický obvod, kterým se uzavírá magnetický tok,vyvolaný proudem cívky 1 elektromagnetu. Jakmile cívkou 1 elektromegnetu protékà elektrický proud, působí vyvolaný magnetický tok silově na permanentní magnet Q kotvy a tento se vychyluje podle velikosti a polarity proudu ze střední...

Zařízení pro elektromagnetické polohování

Načítavanie...

Číslo patentu: 265265

Dátum: 13.10.1989

Autori: Braný Jaroslav, Trnka Rudolf

MPK: G05D 3/10, H02K 35/04

Značky: polohování, zařízení, elektromagnetické

Text:

...g, vzduchové mezera mezi druhým pevným permanentnim magnetem g a permanentním magnetem § kotvy, permanentní magnet § kotvy, vzduchové mezera mezi permanentním magnetem § kotvy a prvním pevným permanentním magnetem g a první pevný permanentní magnet 3 představují hlavní magnetický obvod, kterým se uzavírá magnetický tok vyvolaný proudem cívky 1 elektromagnetu. Jakmile cívkou 1 elektromagnetu protéká elektrický proud, působí vyvolaný...

Elektromagnetické polohovací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 265156

Dátum: 13.10.1989

Autori: Braný Jaroslav, Trnka Rudolf

MPK: G05D 3/10, H02K 35/04

Značky: elektromagnetické, zařízení, polohovací

Text:

...pevné permanentní magnety Ž a É představují hlavní magnetické obvody, kterými se uzavĺrá magnetický tok vyvolaný elektrickým proudem cívek 2 a lg elektromagnetü. Cívky 2 a lg elektromagnetú mohou být zapojeny buč paralelné/nebo sériové tak, aby vyvolávaly v ose permanentních magnetů magnetický tok navzájem v opačněm směru. Ve stavu, kdy cívkami g a lg elektromagnetů proteká nulový proud, zaujíma permanentní magnet l kotvy klidovou polohu v...

Zapojení zdroje nepřerušeného střídavého napětí se střídačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 261625

Dátum: 10.02.1989

Autor: Trnka Rudolf

MPK: H02M 7/42

Značky: zdroje, střídavého, napětí, střídačem, zapojení, nepřerušeného

Text:

...První výstup 19 střídače 16 je přes spínač 21 střída. če 16 přiupojen k prvnímu vstupu B zátěže 5 a druhý výstup 20 střídače 16 je připojen k druhému vstupu 7 zátěže 5. Ke vstupům zátěže 5 je přlpojen vykrývací generátor 22,přičemž prvni vstup 23 vykrývacílío generátoru 22 je spojen s prvním vstupem li zátěže 5 a druhý vstup 24 vvykrývaciho generátoru 22 je spojen s druhým vstupem 7 zátěže 5. Vykrývací generátor 22 je opatřen řídicím obvodem...

Zapojení zkoušečky akumulátorových baterií

Načítavanie...

Číslo patentu: 258972

Dátum: 16.09.1988

Autori: Trnka Rudolf, Kozumplík Josef

MPK: G01R 31/36

Značky: akumulátorových, zkoušečky, batérií, zapojení

Text:

...zovaného zdroje Q je připojen k vstupu łg stabilizovaného napáw jení řídícího obvodu łg, k druhému napájeoímu vstupu gł vyhodnocovacího bloku łg, k druhému.napájeoímu vstupu gl paměti gg ak druhému napájeoímu vstupu §gzobrazovače§Q. Výstup łâ řízenízatížení řídícího obvodu lg je připojen k řídicímu vstupu gr. impulsní zátěže Q. Výstup ll řízení zápisu řídícího obvodu lg je připojen ke vstupu gg řízení zápisu paměti gâ. Výstup vyhodnoco...

Sběrač proudu z kroužku

Načítavanie...

Číslo patentu: 256001

Dátum: 15.04.1988

Autori: Navrátil Libor, Trnka Rudolf

MPK: H01R 39/26

Značky: sběrač, proudu, kroužků

Text:

...ke kroužku vždy ve dvou plochách, přičemž celková dotyková plocha se nemění při reverzaci směru otáčeni kroužku po celou dobu životnosti sběrače. Sběrač zajištuje proto spolehlivý dotek s konstantním přechodovým odporom rovněž po celou dobu své životnosti. životnost sběrače podle vynàlezu je proti dosud známým sběračům podstatné vyšší a je dána dobou opotřebování sběrače o hloubku vybráni ve střední části jeho činné plochy.Na připojonén...

Zapojení soustavy s akumulátorovými bateriemi pro napájení nepřerušovaným stejnosměrným napětím

Načítavanie...

Číslo patentu: 254465

Dátum: 15.01.1988

Autor: Trnka Rudolf

MPK: H02J 7/02

Značky: stejnosměrným, napájení, nepřerušovaným, zapojení, napětím, soustavy, akumulátorovými, bateriemi

Text:

...baterie ł k sběrnioi A akumulátorových baterií L a jednak přes svůj druhý spínač 3 akumulátorové baterie ł k formovací shěrnici §. K té je zároveň připojen první výstup pomocného formovacího měniče É. Každý z obou usměrňovačů 1 je prvním svým výstupem spojen se zemním potenciálem. Svým druhým výstupem je každý z usměrñovačů 1 připojen jednak přes svůj první spínač g usměrñovače 1 k sběrnici lg usměrňovačů a jednakpřes svůj druhý...

Zapojení pro nepřerušované stejnosměrné napájení s dělenou baterií

Načítavanie...

Číslo patentu: 253380

Dátum: 12.11.1987

Autor: Trnka Rudolf

MPK: H02J 7/02, H02J 7/04

Značky: napájení, zapojení, stejnosměrné, dělenou, batérií, nepřerušované

Text:

...se zemním potenciálem, jednak přes první výkonový spínač 3 prvního usměrňovače l k výkonovému výstupu gprvního usměrňovače l, jednak přes první výkonový spínač g druhého usměrňovače l k výkonovému výstupu Q druhého usměrňovačev ł a jednak přes výkonový spínač lg baterie 1 k zápornému výstupu§baterie 1, jejíž kladný výstup je spojem se zemním potenciálem, 253 380a k prvnímu vývodu dobíječe łł, jehož.druhý vývod je spojen se zemním...

Konstrukce dynamicky stabilního mostu přes vodní plochu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253303

Dátum: 12.11.1987

Autor: Trnka Rudolf

MPK: E01D 1/00

Značky: konstrukce, plochu, vodní, dynamický, stabilního, mostů, přes

Text:

...vodní hladinou 1, takže nezvyšuje svou hmotností statické zatížení mostního tělesa l. Další stabilizační účinek stabilizátoru 3 spočíva v tom, že při pohybu pod vodní hladinou 1 působí na něj odpor okolního prostředí silou úměrnou přibližně rychlosti pohybu, a toto mechanické tlumení se přenáší táhlem 3 na těleso l. Stabilizátor 1 působí prostřednictvím táhla 3 na těleso 1 především settvačnou, ale i dynamickou tlumicí siloupřičemž podstatné...

Plošná konstrukce z předvyrobených dílců

Načítavanie...

Číslo patentu: 243149

Dátum: 15.10.1987

Autor: Trnka Rudolf

MPK: E04B 1/06

Značky: dílců, předvyrobených, plošná, konstrukce

Text:

...betonem. V konkrětním výhodnem provedení vynálezu jsou prüchozí kanálky pro spínací táhla rozěířeny v oblasti styčných ploch pőrobetonových dílců do komürek, vyplněných betonovou směsí společně s průchozími kaná 1 ky výplň rozšfžených komürek navazuje na výplň styčných spár mezi sousedními dílci.Řešením podle vynálezu se zvýší stabilita stěnových konstrukcí, vytvářených z pőrobetonových dílců a sloužících jako.nosné, ztužující, dělicí...

Zařízení pro měření otáček

Načítavanie...

Číslo patentu: 243148

Dátum: 15.10.1987

Autori: Vozník Antonín, Milner Miloš, Trnka Rudolf

MPK: G01P 3/481

Značky: otáček, zařízení, měření

Text:

...při chladnutí /cca 1 ot/min/ a současně měření vysokých otáček /přes 10 000 ot/min/ s přesností 0,05 při časové konstantě 0,02 sec. Komparační meze umožňují s přesností 0,05 t indikovat meze pro signalizaci a zásah výstrah a ochran zejména ochrany převýšení povolených otáček. Analogové výstupy střídavěho a stejnoměrného signálu umožňují zapojení na otáčkoměr dalších měřících-a registračních přístrojů, nebo regulačních zařízení.Daľšími...

Zapojení pro stejnosměrné napájení s dělenou baterií

Načítavanie...

Číslo patentu: 253160

Dátum: 15.10.1987

Autor: Trnka Rudolf

MPK: H02J 7/02, H02J 7/04

Značky: napájení, dělenou, stejnosměrné, zapojení, batérií

Text:

...k jehož výstupu je připojen regulátor gł výstupního napětí, a řídicím obvodem lg druhu provozního režimu, jehož výstup łg žádané hodnoty je připojen ke vstupu ll žádané hodnoty obvodu lg proměnného poměru.Řídicí vstup lg obvodu łg proměnného poměru je spojen s ovládacím vstupem A usměrñovače ł, vstup lg regulované hodnoty obvodu li proměnného poměru je spojen 5 výkonovým výstupem 1 usměrñcvače ł a signální výstup gg řídicího obvodu lg druhu...

Zapojení s dělenou baterií pro nepřerušované napájení stejnosměrným napětím

Načítavanie...

Číslo patentu: 253085

Dátum: 15.10.1987

Autor: Trnka Rudolf

MPK: H02J 7/04, H02J 7/02

Značky: batérií, napětím, zapojení, napájení, stejnosměrným, nepřerušované, dělenou

Text:

...à usměrňovačů ł jsou dále připo~ jeny, každý přes svůj druhý výkonový spínač 5, k výstupu g baterie 1.Každý Z usměrňovačů l je opatřen obvodem ll výběru maxina, jehož výstup je připojen.k prvnímu vstupu lg regulátoru lg napětí. Druhý vstup lg regulátoru lg napětí je spojen s vý~konovým výstupem 1 usměrňovače l a první vstup lg obvodu ll výběru maxima je spojen se zvyšo~ vacím vstupem 3 usměrñovače l. K druhému vstupu lg obvodu ll výběru...

Způsob zhutňování práškových materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243374

Dátum: 15.09.1987

Autori: Bezdik Jaroslav, Zálešák Zdenik, Trnka Rudolf, Uher Drahomír, Malec Václav

MPK: B22F 3/08

Značky: zhutňování, způsob, práškových, materiálů

Text:

...trhovinp à vo tvoru dutoho vdlco, ktori je fnicíovdno rosbułkou i. čelo dotonoční vlny vpootnpude vo nim ce.Po výbnchcvo operoci ee líeovnico nehraje ned teplotu tání noteriolu vyetelky, díl ee Iýlioek uvolni o dutín. Iotcdu lze e ,výhodou pculít pro líoovdní růswch kovovýchi netovových prílků či jejich směsi. llaterial výetellq je nutno volit tak, aby teplota dní byla nižší, ne teplota etrukturních pŕeněn lieovanýoh nateridlů, např. jejich...

Zařízení na automatické podhrnutí fólie pod výrobek při vytváření smrštitelných obalů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243420

Dátum: 14.08.1987

Autori: Trnka Rudolf, Blecha Jioí

MPK: B65B 53/02

Značky: smrštitelných, výrobek, zařízení, vytváření, fólie, obalů, podhrnutí, automatické

Text:

...i automatická balení a podstatnou výhodou rýchleho pŕestsväní ne každou velikost balených výrobků.Na připojených výkresoch je snásorněn príklad konkrétního provedení zařízení podle vynálezu kde ne obr. 1 je celkový pohled, ne obr. za boční, na obr. 2 b čelní pohled ne podhrnovecí aegment, ne obr. 3 ěelní pohled ne eestevu podhmovscích mnm s noeným stolkem podhrnovaných výrobku e na obr, 4 roavinutý pliit podhrnovaoího segmentu.Zařízení...

Vodicí kulisa řadicího mechanismu převodovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 243419

Dátum: 14.08.1987

Autor: Trnka Rudolf

MPK: F16H 5/76

Značky: kulisa, řadicího, mechanismu, vodiči, převodovky

Text:

...konstrukce.Příklsd provedení vodicí kulisy řadicího mechanismu převodovky podle vynálezu je znázurněn na výkresech, kde obr. 1 představuje axonometrický pohled na výlisek vodící kulisy,obr. 2 představuje příčný řez řadicím mechanismem převodovky, vedený poděl roviny A-A, znázornená na obr. 4, obr. 3 představuje pbdálný řez, vedený vodicím páskou lnulisy s jasydkn podél roviny B-B, znázorněnána (br. 2 a obr. 4 představuje...

Hydraulický nebo pneumatický odpor

Načítavanie...

Číslo patentu: 243418

Dátum: 14.08.1987

Autor: Trnka Rudolf

MPK: F15C 1/16

Značky: hydraulický, pneumatický, odpor

Text:

...vytvořeny funkční dutiny, vlastně v jediný celok. je celé uspořádání extrémne odolné. nemůže dojít k poškození vibracemi, nárasy, extrémními teplotními zmenami. pŕíp. radioaktivním zářením.odpadá nějaká ndročnějäí montdi a s ní spojené nároky na kvalifikované pracovní síly.nemůže proto ani dojít k vadné funkci, je by byla způsobene neprávnou montáií bud ve výrobním závode, nebo zejména při eventuálních opravách. Vzhledem ke své výrobní...

Tuhá zasklívací lišta pro dřevěná okna

Načítavanie...

Číslo patentu: 243417

Dátum: 14.08.1987

Autor: Trnka Rudolf

MPK: E06B 3/62

Značky: tuhá, drevená, lišta, zasklívací

Text:

...hřebtĺky nebo vruty, a lišta netěení.Tuhá lišta vyžaduje podtmelení v míeteoh doteku se eklem, avšak pri dotlačeni tvrdá lišty na sklo je tmel vytlačen a stráni svou funkci.Výäe uvedené nedostatky při upevñování skle do dřevlných oken leon odstranäny zasklivací lištou podle vynáleau, její podatetou do, že lista z tuhého materiálu mi ne apodnívodorovné ploäe výetupek, ktorý zabezpečuje eamosvornoet lišty be upevňovúní hŕebíky nebo...

Zařízení pro vyprazdňování zásobníku sklizňového stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 243661

Dátum: 15.07.1987

Autor: Trnka Rudolf

MPK: A01D 75/02

Značky: vyprazdňování, stroje, zásobníku, zařízení, sklizňového

Text:

...vyprasdňovdní zásobníku sklizñovőho stroje podle vynelasu je konetrukčnd velmi jednoduche, nevyžaduje řelení dodatečneho pohonu a žádný energetický příkon. ru vlastním provozu potom ne stroji nepŕekdší. ~Příklady provedení zařízení podle vynllesu jsou schemeticlq snlsornlny na pripojenem výkrese, kde na obr. I je narys jednoho provedení zařízení a na obr. 2 je narys detailuvýklopnóho zásobníku jináho provedení.Na rám g sklízňoveho stroje 3 je...

Zařízení pro stabilizaci regulace buzení synchronního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 243660

Dátum: 15.07.1987

Autor: Trnka Rudolf

MPK: H02P 1/40

Značky: buzení, synchronního, regulace, zařízení, stroje, stabilizaci

Text:

...15 g spětnovasebního členu 1 rggulačního obvodu napětí, na druhý vstup 11,3 čidla 111 frekvence vnitřního elektromotorického napětí synchronního stroje a na druhý vstup 13,3 čidla 13 činnáho výkonu synchronního stroje.Výstup L 3 čidls § budicího proudu synohronního stroje je připojen na vstup 2.1,prvního členu 2 pro oddělení stejnosněrné složky signálu a připojenáho svým výstupom 2,3 na první vstup 1 I 1 zssilovacího s stejnosmirnou složku...

Pružný zásobník

Načítavanie...

Číslo patentu: 239871

Dátum: 01.07.1987

Autori: Pernet Jioí, Trnka Rudolf, Mareš František

MPK: B65D 88/16

Značky: pružný, zásobník

Text:

...dutin vhání stlačený vzduch,a to vždy pouze do protilehle umístěných dutín. Po krátkém časovém intervalu asi aslo sec. se seřiditelně ovládsným ventilem zastaví přívod stlačeného vzduchu k dosud vydouvaným protilehlým membránám. Membrány, k nimž je přívod stlačeného vzduchu přerušen, tlakem materiálu částečně splasknou a vzduch uniká do potrubí systému.Účinkem tlaku přiváděného stlačeného vzduchu dochází k vy~ douvání pružných stěn dutiny....

Spôsob výroby 0, 0-dimetyl-0-/3-metyl-4-nitrofenyl/tiofosfátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239419

Dátum: 16.04.1987

Autori: Mostecký Jioí Akademik, Kozák Petr, Komárek Vilém, Štipánek Robert, Trnka Rudolf

MPK: C07F 9/165

Značky: výroby, spôsob

Text:

...výroby 0,0-dimetyl-0-(3-metyl-4-nitrofenylřtiofosfátu, podstata ktorého spočíva v tom, že reaguje O ,O-dimetylchlőrtio fosfát s J-metyl-rt-uitrofenolátom sodným v prítomnosti chlorovodík víažuceho člnídlav prostredí aromatického uhľovodíka na 0,0-dimetyl-O-Q-metyl-łc-nitrofenyl)tiofosfát.Po ukončení reakcie sa pridaním vody rozpustia anorganické a organické soli, ide predovšetkým o nezreegovaný 3-metyl-4-nitrofenolét sodný, reakciou...

Zapojení zdroje nepřerušovaného stejnosměrného napětí se sériovým měničem

Načítavanie...

Číslo patentu: 249730

Dátum: 15.04.1987

Autor: Trnka Rudolf

MPK: H02J 7/10

Značky: zdroje, stejnosměrného, zapojení, nepřerušovaného, napětí, měničem, sériovým

Text:

...zátěže 5 a dobíječe § jsou uzemněny.Nabíjecí a rezervní usměrňovač § a usměrňovač 5 pro napájení zátěže 5 jsou opatřeny vstupy pro připojení sítě. Sériový mě~nič g, nabíjeci a rezervní usměrňovač Q a usměrňovač 5 pro napájení zátěže 5 mohou být tvořeny vždy buč jedním měničem neho soustavou paralelné propojených měničů. Zapojení může být beze změny íunkee realizováno i v obrácené polaritě, tj. s uzemně ným kladným pölem.Při siřovém provozu e...

Zapojení zdroje stejnosměrného napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 234204

Dátum: 01.03.1987

Autor: Trnka Rudolf

MPK: H02M 7/12

Značky: napětí, zdroje, zapojení, stejnosměrného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení zdroje stejnosměrného napětí tvořeného spínačem, meziobvodem stejnosměrného napětí, stabilizátorem a řídicím obvodem. Podstata zapojení podle vynálezu spočívá v tom, že výstup spínače, spojeného se střídavým vstupem, je připojen ke vstupu meziobvodu stejnosměrného napětí, jehož výstup je spojen jednak se vstupem stabilizátoru, spojeného se stejnosměrným výstupem, a jednak s prvním vstupem řídicího obvodu pro spínání v...

Zapojení pro nepřerušené napájení spotřebiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 234781

Dátum: 15.01.1987

Autor: Trnka Rudolf

MPK: H02M 7/42

Značky: zapojení, nepřerušené, napájení, spotřebiče

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení pro nepřerušené napájení spotřebiče tvořeného střídačem s rychlým startem, spotřebičem a náhradním zdrojem. Podstata zapojení podle vynálezu spočívá v tom, že výstup střídače s rychlým startem je spojen se střídavým napájecím vstupem spotřebiče a stejnosměrný napájecí vstup spotřebiče je přes přizpůsobovací článek spojen s výstupem kondenzátorové baterie.

Zapojení stejnosměrného napěťového zdroje s regulací

Načítavanie...

Číslo patentu: 233102

Dátum: 01.01.1987

Autor: Trnka Rudolf

MPK: H02M 7/155

Značky: zdroje, napěťového, zapojení, stejnosměrného, regulaci

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zapojení stejnosměrného napěťového zdroje s regulací, které je opatřeno transformátorovou soustavou, k níž je připojen usměrňovač. Podstata vynálezu spočívá v tom,že mezi vstupem a výstupem zapojení jsou seriově zapojeny transformátorová soustava s regulačním transformátorem, fázově řízený usměrňovač, čidlo proudu, stejnosměrný filtr a čidlo stejnosměrného napětí, přičemž čidlo stejnosměrného napětí je připojeno k druhému vstupu...

Zapojení zdroje regulovaného stejnosměrného napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 233101

Dátum: 01.01.1987

Autor: Trnka Rudolf

MPK: H02M 7/155

Značky: napětí, zapojení, regulovaného, stejnosměrného, zdroje

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zapojení zdroje regulovaného stejnosměrného napětí, které má transformátorovou soustavu, k níž je připojen usměrňovač. Podstata vynálezu spočívá v tom, že vstup zapojení, opatřený čidlem střídavého napětí a čidlem střídavého proudu, je připojen k výkonovému vstupu transformátorové soustavy, k němuž je zároveň paralelně připojen kompenzační a filtrační obvod, výstup transformátorové soustavy je přes fázově řízený usměrňovač, čidlo...

Zařízení pro automatické měření rozměrů pevných těles

Načítavanie...

Číslo patentu: 230805

Dátum: 15.06.1986

Autori: Trnka Rudolf, Navrátil Libor

MPK: G01B 5/00

Značky: těles, pevných, rozměrů, měření, zařízení, automatické

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno pro automatické měření rozměrů pevných těles. Je u něho k elektronické ovládací části (13) připojen krokový motor (10), který je přes spojku (15) s převodovkou (11) připojen k pohyblivě uloženému měřicímu dotyku (12), přičemž paralelně ke spojce (15) je připojen snímač protočení spojky (15) spojený rovněž s elektronickou ovládací částí (13). Podstata řešení spočívá v tom, že tuhé rameno (3) spojky (15) je spodním koncem pevně...

Zapojení pro nabíjení a pulsní dobíjení akumulátorových baterií

Načítavanie...

Číslo patentu: 219246

Dátum: 15.08.1985

Autori: Trnka Rudolf, Kozumplík Josef

Značky: dobíjení, pulsní, batérií, zapojení, nabíjení, akumulátorových

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro nabíjení a pulsní dobíjení akumulátorových baterií má nabíječ akumulátorových baterií, připojený ke svorkám síťového napájení a uzeměnou zápornou výstupní svorku, alespoň jednu akumulátorovou baterii s uzeměnou zápornou výstupní svorkou, a zdroj dobíjecích impulsů, připojený ke svorkám síťového napájení. Jeho podstata spočívá v tom, že kladná výstupní svorka nabíječe akumulátorových baterií je připojena ke vstupu zdroje dobíjecích...