Trnka Jan

Radiálny plášť

Načítavanie...

Číslo patentu: 278948

Dátum: 03.07.1996

Autori: Prekop Štefan, Trnka Jan, Balát Jozef

MPK: B60C 9/00

Značky: radiálný, plášť

Zhrnutie / Anotácia:

Radiálny plášť obsahujúci kostru zatočenú okolo pätkových lán, usporiadanú v každej časti pätky plášťa a pozostávajúcu minimálne z jednej vložky kordu ležiacej pod uhlom nie menším ako 77° a nie väčším ako 90° vzhľadom na pozdĺžnu os plášťa a nárazníkového pásu usporiadaného radiálne zvonka kostry a zvnútra behúňa plášťa a pozostávajúceho minimálne z jednej vložky polymérneho kordu. Obručová vložka (6) nárazníkového pásu (4) je vytvorená...

Zařízení pro volbu jehel

Načítavanie...

Číslo patentu: 270741

Dátum: 12.07.1990

Autori: Trnka Jan, Lorenc Jaroslav, Chládek Otakar

MPK: D04B 15/78

Značky: volbu, zařízení, jehel

Text:

...volící prostředky, jejichž pólové nástavce jsou přiřazeny k pružným ćástem lłg volících platín lg. Každý elektromagnet ll je napojen a řízen podle programu řídícím míkropočítačem stroje. V místě volby, tj. v místě uspořádání elektromagnetu ll je nad přední částí volící platiny lg pevné uspořádán přítlačný zámek lg zabraňující vytažení volící platíny lg z drážky âl drážkovaného prstence Ž.V zámkovám kroužku lg jsou na úrovni spodní vodící...

Odměřovač útku pro bezčlunkové, zejména tryskové tkací stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 266859

Dátum: 12.01.1990

Autori: Trnka Jan, Mohelnický Josef

MPK: D03D 47/36

Značky: zejména, odměřovač, tryskové, bezčlunkové, útku, tkací, stroje

Text:

...ve tvaru kotouče 6 s přírubou 7, otevřenou ve směru k nosnému tělesu 1. V radiálním osazení 6 kotouče 6 je upraveno vodicí očko 8, na jehož výstup 8 navazuje radiální vodicí otvor 9,upravený v přírubě 7.Navíječ 5 je na dutém hřídeli 2 axiálně zajištěn koncovou maticí 10 našroubovanou na závitový konec dutého hřídele 2, jehož výstup 2 z koncové matice 10 poněkud vyčnívá.Na čelní straně nosného tělesa 1, přivrácené navíječi 5, je upraven nosič...

Okrouhlý pletací stroj pro výrobu punčochového zboží

Načítavanie...

Číslo patentu: 265178

Dátum: 13.10.1989

Autori: Kabátek Jan, Trnka Jan, Fikrle Jan

MPK: D04B 15/18, D04B 9/54

Značky: punčochového, stroj, zboží, pletací, okrouhlý, výrobu

Text:

...Zámek Z slouží pro vysouvání přistrojových platin Š do pracovní polohy a zámek g pro jejich zasouvání. Zámkový kroužek É je vytvořen tak, že jeho pracovní hrana mezi pletacími systémy,resp. body 5 odpovídající zátahů pletacich systémů gł - 33 je okrouhlá o polnměrech gł a gg,přičemž 5 gg Poloměr gg je vytvořen na oblouku za pletacím systémem gł, kde se provádí přenášeni kliček až do místa 5, kdy pracovní hrana zámkového kroužku É se ještě...

Zařízení pro aretaci přístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 264374

Dátum: 12.07.1989

Autori: Krulová Jarmila, Kabátek Jan, Fikrle Jan, Trnka Jan

MPK: D04B 15/18

Značky: zařízení, prístroje, aretaci

Text:

...kolíkem §zasahujícím do jeho podélné drážky. Konzola l je opatřenapevným remenem 1, které při zavřeném přístroji drží svou boční stěnou aretační čep 5 zatlačený v úložné díře. Dále souose s konzolou l je na čepu g prostřednictvím dalšího čepu § volně výkyvně uložen segment 2. Čep § je pevně uspořádán v čepu g, přičemž segment 2 je uložen ne čepu.§ Segment g je ne boku opatřen výstupkem 2 pro záběr s ramenem 1 konzoly l. Dále je segment 2...

Pohonné zařízení okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 263323

Dátum: 11.04.1989

Autori: Trnka Jan, Fikrle Jan, Kabátek Jan

MPK: D04B 15/74

Značky: stroje, zařízení, pletacího, pohonné, okrouhlého

Text:

...přístrojem g. Přístroj g je opetřen stříhecím zařízením s kruhovou pilkou a přenášecími pletinami. K pohonu jehelního válce l a přístroje g je stroj vybaven dvěma elektromotory 2 a in Elektromotor 1 pracuje V rozmezí vysokých otáček 400 - 1500 ot/min e elektromotor i pracuje při otáčkách 200 - 800 ot/min. Oba elektromotony jsou ovládány měničem řízeným od řídícího mikropočítače strojeaElektromotor 3 je kinematicky napojen přímo na jehelní...

Postrkové zařízení rozkazovacího bubnu okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 263322

Dátum: 11.04.1989

Autori: Fikrle Jan, Trnka Jan, Kabátek Jan

MPK: D04B 15/74, D04B 15/94

Značky: postrkové, okrouhlého, stroje, zařízení, bubnu, rozkazovacího, pletacího

Text:

...tažnými pružinani łl e ł§, jejichž jedny konce jsou na nich uchyceny. Druhý konec pružiny łl je uchycen na těleee 1,a druhý konec pružiny łê na příložce łá. Na kluzák łâ dosedá svojí rolnou jeden konec snímací páky łg, jejíž druhý konec doeedá na vačku §. Snímací páka lg je otočně uložena na čepu 1 tělesa 1. Na druhém konci kluzáku łž je Výkyvné uložena zápedka go, jež za» bírá do rohatky łł.Pomocný poetrk je tedy zajištován kinematickou...

Zařízení okrouhlého pletacího stroje pro výrobu punčochového zboží

Načítavanie...

Číslo patentu: 263034

Dátum: 11.04.1989

Autori: Trnka Jan, Fikrle Jan, Kabátek Jan, Krulová Jarmila

MPK: D04B 15/18, D04B 15/94

Značky: zboží, pletacího, zařízení, punčochového, stroje, okrouhlého, výrobu

Text:

...ll, uložené otočné v kon zole 6 oNa íspodním konci hřídele lJ. je pevné uepořádána horní příruba mg spojky L 2 Q pro rozepnutí pohonu přístroje l. Ned přírubou 1 gje uspořádáno ozubené kolo l). Spodní příruba L 2 spojky 1 § je . pevné uepořádáne na horním konci hřídele lbuepořádanéotočně vestojanu L 2 stroje. Pod přírubou 12 je na hřídeli 1 g pevné uspořádáno ozubené kolo §. Hřídel .4 je poháněna od neznázorněné pře~ vodovky buä od jehelního...

Zařízení na vydrolování kukuřice

Načítavanie...

Číslo patentu: 244920

Dátum: 15.07.1988

Autori: Trnka Jan, Nováeek Jindoich, Šalomoun Jan, Kabátek Jan, Klumpar Karel

MPK: A01F 11/O6

Značky: zařízení, kukurice, vydrolování

Text:

...palic a vysokou produktivitu zařízení, ve značné širokém rozsahu změny fyzikálne mechanických vlastností kukuřlčných palic. Nepatrné drcení Vřeten kukuřičných palic má za následek výrazný pokles spotřebý energie a zvýšený stupeň čištění zrn. Polohou tyčí protibubnu ve směru povrchové přímky se podstatně zjednodušuje jejich výroba.vynález bude nyní blíže popsán podle připojených výkresů, na nichž představuje obr. 1 schematický podélný pohled na...

Způsob výroby amidu 5-methylisoxazol-3-karboxylové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 244255

Dátum: 11.05.1988

Autori: Trnka Jan, Kabátek Jan, Nováeek Jindoich, Šalomoun Vladimír

MPK: C07D 261/12, C07D 261/16, A61K 31/42...

Značky: amidů, 5-methylisoxazol-3-karboxylové, výroby, způsob, kyseliny

Text:

...rozklad sodné poli anolformy a současnánćutralizsce s konečnou úpnawsu- 2 zuu 5 reakčního prostředí na mírnou kyseloet (pH 2 až 5) kyselinou sí rovou zředěnou methanolem. Příprava methanolického roztoku kyseliny sírové se provádí za chlazení do teploty 15 °C. Rozklod a neutrelizace probíhá rovněž za chlazení v uvedeném rozmezi 7 až15 °C, s výhodou 8 až 10 °C. Za těchto podmínek nedochází k vedlejěím destrukčním reakcím. Po míchání se...

Zhášedlo tlakoplynového vypínače

Načítavanie...

Číslo patentu: 244253

Dátum: 01.05.1988

Autori: Trnka Jan, Šalomoun Vladimír

MPK: H01H 33/88

Značky: zhášedlo, tlakoplynového, vypínače

Text:

...pőlové trubky 1, ve ktoré spolus izolační tryskou Q vytvářejí zhášecí prostor Q, akumulačníprostor QQ, sací prostor Qł a expansní prostor Qg.Funkce zhášedla podle vynálezu je následující v zapnuté poloze vypínače prochází kontaktní roubík Q izolační tryskou Q a tvoří s kontaktními rozpojovacími palci Q kontaktní spojení pro trvalý převod proudu. Od začátku vypínacího pohybu kontaktního roubíku Q se nad podtlakovým pístem Q zvětšuje sací...

Pohonné zařízení jednoválcového okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 254504

Dátum: 15.01.1988

Autori: Kabátek Jan, Nováček Jindřich, Čurda Otakar, Trnka Jan, Šalomoun Vladimír

MPK: D04B 15/94

Značky: jednoválcového, stroje, pletacího, zařízení, pohonné, okrouhlého

Text:

...na výkresech,na nichž značí obr. 1 schematicky pohon jehelního válce a přístrojového talíře,obr. 2 schéma zapojení obou motorů, frekvenčního měniče a řídicího mikropočítače stroje.známý jednoválcový okrouhlý pletací stroj pro výrobu punčochového zboží je opatřen jehelním váloem ł, který je poháněn od elektromotoru gł mechanickým převodem, zahrnujícím řemenice 3, 3, řemen A a hřídel §. Dále nad jehelním válcem l je otočně uložen...

Zámková soustava

Načítavanie...

Číslo patentu: 254500

Dátum: 15.01.1988

Autori: Šalomoun Vladimír, Trnka Jan, Nováček Jindřich, Kabátek Jan

MPK: D04B 15/32

Značky: zámková, soustava

Text:

...Oba Výkyvné zámky §, Ž jsou ovladatelné do sklopené polohy, kdy nezvedají jehly 2 nebo do chytové polohy nebo do uzavírací polohy jehel 3 a zámek 2 do zesilovací polohy.Pro stahování jehel 2 pak slouží zámek lg a ll.Pod výkyvnými zámky §, 3 jsou v dráze kolének g, Ě, Q, Q, Q stoprů g uspořádány výkyvné zámky ll, ll, ll, lg, lâ, které jsou ovladatelné do sklopené polohy, kdy nezvedají stopry l nebo do chytové polohy nebo do uzavírací polohy,...

Zařízení pro pneumatický odtah

Načítavanie...

Číslo patentu: 236367

Dátum: 01.11.1987

Autori: Nováček Jindřich, Šalomoun Vladimír, Kabátek Jan, Trnka Jan

MPK: D04B 15/92

Značky: zařízení, pneumatický, odtah

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro pneumatický odtah úpletů na okrouhlém pletacím stroji pro výrobu punčochového zboží, které obsahuje ventilátor zapojený na dvakrát ohnuté vedení úpletů napojené na jehelní válec a které je ukončeno uzavírací klapkou. Vynález řeší náhradu záchytné nádoby odtahu tím, že do vedení od jehelního válce je nejprve napojen výfuk ventilátoru a za něj sání ventilátoru.

Zařízení pro zadržení úpletu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237076

Dátum: 01.10.1987

Autori: Trnka Jan, Kabátek Jan, Šalomoun Vladimír, Nováček Jindřich

MPK: D04B 15/92

Značky: zadržení, úpletu, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro zadržení úpletu oproti působení tahu vzduchu vyvozovaném pneumatickým odtahem okrouhlého pletacího stroje pro výrobu punčochového zboží s pracovními otáčkami vyššími jako 800 ot/min. a záměnovými otáčkami vyššími jak 300 ot/min. Zařízení je řešeno tak, že obsahuje pod jehelním válcem rotující část vedení úpletu, která se postupně rozšiřuje z menšího na větší průměr.

Přísada obsahující olovo k použití v keramickém průmyslu a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 241011

Dátum: 15.08.1987

Autori: Trnka Jan, Kueerová Lili, Holata Vladimír, Michna Vladimír

MPK: C04B 33/02

Značky: způsob, průmyslu, obsahující, keramickém, její, prísada, výroby, použití, olovo

Text:

...olova a kysličníkem křemičitým, v prítomnosti granulačního prostředí, jako jevodné prostředí, aniž by se roztavlly a směs j,se vysušínebo kalclnuje při teplotě nepřevyšující její teplotu tání, dochází k reakci mezi oběma uvedenými složkami za vzniku brikety, která je v celém průřezu pevné vázáíía. Porovnají-li se takto vyrobené briketyseznamými přisadami obsahujícími olovo a s pouhými směsmi kysličníku olova s kysl.ičníkem křemićitým, se...

Přístroj jednoválcového okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 236125

Dátum: 01.08.1987

Autori: Krulová Jarmila, Nováček Jindřich, Trnka Jan, Kabátek Jan, Šalomoun Vladimír

MPK: D04B 15/18

Značky: pletacího, okrouhlého, stroje, prístroj, jednoválcového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přístroje jednoválcového okrouhlého pletacího stroje pro výrobu punčochového apod. zboží, který je opatřen pneumatickou hubicí a stříkacím zařízením, jež obsahuje stříkací pilku. Vynález řeší přizvadávání přístroje a zavíraní pneumatické hubice tak, že pneumatická hubice a zbývající část přístroje jsou uspořádány vzhledem k sobě i k hřídeli přístroje axiálně posuvně.

Zařízení pro mazání zejména okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 251431

Dátum: 16.07.1987

Autori: Krulová Jarmila, Nováček Jindřich, Kabátek Jan, Šalomoun Vladimír, Klumpar Karel, Trnka Jan

MPK: D04B 35/28

Značky: okrouhlého, pletacího, zejména, mazání, zařízení, stroje

Text:

...zmíněného vnitřního prostoru tělesa ll ústí sací a výtlačný otvor llg a llz, které jsou napojeny na neznázorněné vedení ústící do nádrže s olejem, resp. k mazsnému místu. Na horní části tělesa ll jeqpevně nslisováne objímks lg (obr. 4) s dorazem lg přiřazenýmk stojanu li , resp. jiné pevné části pletacího stroje. Tato objímka lg má vytvoreny další dva dorazy s dorszovými šrouby łgg a gggv mezi něž zasahuje další doraz lil objímky li. Tato...

Okrouhlý pletací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 233917

Dátum: 01.03.1987

Autori: Kabátek Jan, Šalomoun Vladimír, Nováček Jindřich, Trnka Jan

MPK: D04B 15/32

Značky: pletací, stroj, okrouhlý

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká okrouhlého pletacího stroje opatřeného pohyblivě uloženými elementy, jako jsou platiny apod. V drážkách rotačních dílců, které jsou ovládány zámkovými díly a kde jsou vyjímatelná dvířka pro výměnu pohyblivě uložených elementů. Vynález řeší použití dvířek i ve funkčních místech tím, že dvířka tvoří se zámkem nepřerušenou pracovní hranu, přičemž jejich spoje na funkčních ploškách pracovní hrany jsou tvořeny do sebe zapadajícími...

Zařízení pro mazání okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 234912

Dátum: 15.01.1987

Autori: Trnka Jan, Šloun Vladimír, Nováček Jindřich, Kabátek Jan

MPK: D04B 35/28

Značky: zařízení, stroje, mazání, pletacího, okrouhlého

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro mazání okrouhlého pletacího stroje, zejména pro výrobu punčochového zboží, které má rotační část s elementy pro nasávání a výtlak oleje, uspořádané v pevné části upravené pro napojení vedení oleje k mazacím místům a k nádobě s olejem. Vynález řeší aplikaci zařízení do mechanismu stroje bez speciálního ovládáni tím, že rotační část je pohybově spojená s jehelním válcem stroje.

Hustotové zařízení okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 228310

Dátum: 15.09.1986

Autori: Nováček Jindřich, Trnka Jan, Šalomoun Vladimír, Matějíček Jiljí

Značky: pletacího, okrouhlého, stroje, zařízení, hustotové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká hustotového zařízení okrouhlého pletacího stroje pro výrobu punčochového apod. Zboží, který je opatřen neposuvným jehelním válcem a axiálně posuvnými jehelními zatahovacími zámky. Vynález řeší možnosti různého nastavení hustoty i v jednotlivých pletacích systémech, což je zajištěno tak, že k výkyvným pákám zatahovacích zámků je přiřazena nejméně jedna úhlově natočitelná šablona s ovládacími nájezdy, na něž dosedají nastavitelné...

Uspořádání zámků okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 228309

Dátum: 15.09.1986

Autori: Trnka Jan, Nováček Jindřich, Šalomoun Vladimír, Matějíček Jiljí

Značky: uspořádání, okrouhlého, zámku, pletacího, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká uspořádání zámků jednoválcového okrouhlého pletacího stroje pro výrobu punčochového apod. zboží, pro zvedání jehel do chytové nebo uzavírací polohy. Vynález řeší provedení těchto zámků tak, aby byla zabezpečena jejich funkce při vysokých rychlostech pleteni s co nejmenším zastavěním oblouku jehelního válce. Toto je provedeno tak, že zámky jsou uloženy souose vedle sebe, jak je vidět nejlépe na obr. 1.

Pohonné zařízení okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 227464

Dátum: 15.04.1986

Autori: Nováček Jindřich, Matějíček Jiljí, Šalomoun Vladimír, Trnka Jan

Značky: pohonné, zařízení, stroje, okrouhlého, pletacího

Zhrnutie / Anotácia:

Pohonné zařízení okrouhlého pletacího stroje pro výrobu punčochového apod. zboží rotačním způsobem pouze jehlami, které obsahuje dva elektromotory, vyznačující se tím, že je den elektromotor (7) je napojen přímo na jehelní válec (1) a druhý elektromotor (15) je na pojen na pohon přístroje (18) a prostřednictvím volnoběžné spojky (9) přímo na jehelní válec (1).

Okrouhlý pletací stroj pro výrobu punčochového zboží a podobně

Načítavanie...

Číslo patentu: 227463

Dátum: 15.04.1986

Autori: Šalomoun Vladimír, Nováček Jindřich, Matějíček Jiljí, Trnka Jan

Značky: zboží, stroj, punčochového, pletací, podobně, výrobu, okrouhlý

Zhrnutie / Anotácia:

Okrouhlý pletací stroj pro výrobu punčochového zboží apod. s jehelním válcem uloženým na nosném pouzdře, které je uloženo v ložiskách uspořádaných v pevném pouzdře, vyznačující se tím, že mezi ložisky (51, 52) jsou na nosném pouzdře (2) uspořádány vačky (7) postrků, na které dosedají posuvné snímací tyče (8) procházející otvory v pevném pouzdře (9).

Zařízení pro ovládání plynulé hustoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 229331

Dátum: 01.03.1986

Autori: Šalomoun Vladimír, Matějíček Jiljí, Trnka Jan, Nováček Jindřich

MPK: D04B 15/78

Značky: zařízení, hustoty, ovládání, plynule

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízeni pro ovládání plynulé hustoty na okrouhlém pletacím stroji pro výrobu punčochového s pod, zboží, které obsahuje vačku plynulé hustoty, k níž je přiřazen postrkový mechanismus obsahující rohatku s západku. Zařízení je řešeno pro ovládání mikropočítačem, což je provedeno tak, že na postrkovou páku západky tlačí přímo pohyblivá kotva elektromagnetu řízeného od mikropočítače stroje.

Okrouhlý pletací stroj pro výrobu punčochového a pod. zboží

Načítavanie...

Číslo patentu: 228951

Dátum: 01.02.1986

Autori: Matějíček Jiljí, Šalomoun Vladimír, Nováček Jindřich, Trnka Jan

MPK: D04B 15/74

Značky: punčochového, stroj, zboží, pletací, okrouhlý, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká uspořádání bubínků pro ovládání funkce, zejména maloprůměrorového okrouhlého pletacího stroje pro výrobu punčochového a pod. zboží. Vynález řeší prostorové umístění bubínků vzhledem k ovládání silových a nesilových funkcí a výměně programu tak, že v každěm pletacím systému je jeden bubínek uspořádán nad a druhý pod přírubou stroje, jak je vidět z obr. 1.

Zámková soustava pro ovládání zatahovacích platin

Načítavanie...

Číslo patentu: 228612

Dátum: 01.01.1986

Autori: Šalomoun Vladimír, Trnka Jan, Matějíček Jiljí, Nováček Jindřich

MPK: D04B 15/34

Značky: ovládání, platin, zatahovacích, soustava, zámková

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká provedení zámkové sousta v platinovém víku okrouhlého pletací o stroje pro výrobu punčochového apod. zboží. Provedení platinových zámků řeší vedení zatahovacích platin tak, aby předpětí ve stěnách oček, při různé hloubce zátahu a vysokých obvodových rychlostech bylo stejné. Toto je provedeno pomocí kloubové sdružených zámků.

Ovládací zařízení pracovních členů okrouhlého pletacího stroje pro výrobu punčochového zboží apod.

Načítavanie...

Číslo patentu: 225071

Dátum: 01.12.1984

Autori: Trnka Jan, Šalomoun Vladimír, Nováček Jindřich, Matějíček Jiljí

Značky: ovládací, apod, stroje, pracovních, pletacího, členu, výrobu, okrouhlého, zboží, punčochového, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Ovládací zařízení pracovního členu okrouhlého pletacího stroje pro výrobu punčochového zboží a pod., majícího alespoň dvě polohy, které obsahuje mechanický převod od rozkazovacího bubínku uspořádaného vedle jehelního válce stroje, vyznačující se tím, že poslední člen mechanického převodu pro spolupráci s rozkazovacím bubínkem (8) je snímací páka (71 až 74, 10) uložená tangenciálně výkyvně ve směru osy rotace rozkazovacího bubínku.

Zařízení pro nucené podávání nitě

Načítavanie...

Číslo patentu: 217859

Dátum: 15.11.1984

Autor: Trnka Jan

Značky: podávání, nuceně, nitě, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro nucené podávání nitě na okrouhlém pletacím stroji pro výrobu punčochového apod. zboží. Vynález svým konstrukčním uspořádáním pak řeší útlum dynamických rázů nitě při odvinu z cívky a zajišťuje plynulé naběhnutí napětí v niti při uvedení zařízení do funkce. Toto je provedeno tak, že jsou uspořádány dva kruhové podávací členy rozdílného průměru a převáděcí člen nitě, která je opásána okolo podávacích členů.

Zámková soustava okrouhlého pletacího stroje pro výrobu punčochového zboží

Načítavanie...

Číslo patentu: 224063

Dátum: 01.10.1984

Autori: Matějíček Jiljí, Nováček Jindřich, Šalamoun Vladimír, Trnka Jan

Značky: pletacího, soustava, okrouhlého, punčochového, stroje, zámková, zboží, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Zámková soustava okrouhlého pletacího stroje pro výrobu punčochového zboží a pod. pro ovládání jehel, kde v každém pletacím systému jsou uspořádány spolu axiálně pohyblivě spřaženě zatahovací zámky a protizámky, vyznačující se tím, že na každém proti zámku (3) je uspořádán výkyvný zámek (4), jehož rameno se opírá o nepohyblivý zámkový díl tak, že při větším snížení zatahovacího zámku (2) překrývá výkyvný zámek (4) protizámek (3).

Hustotové zařízení okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 224327

Dátum: 01.07.1984

Autori: Matějíček Jiljí, Trnka Jan, Šalomoun Vladimír, Nováček Jindřich

Značky: hustotové, zařízení, stroje, pletacího, okrouhlého

Zhrnutie / Anotácia:

Hustotové zařízení okrouhlého pletacího stroje pro výrobu punčochového apod. zboží, kde změna hustoty se provádí přestavováním zatahovacích zámků jehel pomocí hustotové páky ovládané segmentovým bubínkem, kde v mechanickém převodu k zatahovacímu zámku jsou dvě úhlově natočitelné šablony s ovládacími nájezdy, na něž dosedají konce výkyvných pák zatahovacích zámků, vyznačující se tím, že na jedné z šablon (9) jsou mechanické prostředky (92,93)...

Okrouhlý pletací stroj, zejména pro výrobu punčochového zboží apod.

Načítavanie...

Číslo patentu: 213901

Dátum: 01.06.1984

Autori: Šalomoun Vladimír, Kouklík Ivo, Matějíček Jiljí, Trnka Jan, Nováček Jindřich

Značky: okrouhlý, pletací, apod, výrobu, stroj, zboží, punčochového, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká okrouhlého pletacího stroje pro výrobu punčochového zboží, který je opatřen hustotovým zařízením vytvořeným na bázi pohyblivých zatahovacích zámků. Vlastní hustotové zařízení je pak uspořádáno tak, že je řízeno programovacím zařízením, např. rozkazovacím bubnem, které ovládá pomocí např. mechanického převodu nebo elektrickým signálem, odpovídající si platinové a zatahovací zámky jednotlivých pletacích systémů a to současně....